A Family's Tribute: Honoring Grandfather at Rila Monastery

18 de jun. de 2024 · 14m 7s
A Family's Tribute: Honoring Grandfather at Rila Monastery
Capítulos

01 · Main Story

1m 43s

02 · Vocabulary Words

10m 36s

Descripción

Fluent Fiction - Bulgarian: A Family's Tribute: Honoring Grandfather at Rila Monastery Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-familys-tribute-honoring-grandfather-at-rila-monastery/ Story Transcript: Bg: Лъчите на слънцето проникваха през...

mostra más
Fluent Fiction - Bulgarian: A Family's Tribute: Honoring Grandfather at Rila Monastery
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/a-familys-tribute-honoring-grandfather-at-rila-monastery

Story Transcript:

Bg: Лъчите на слънцето проникваха през гъстите клони на дърветата, хвърляйки меки сенки по пътеките на Рилския манастир.
En: The rays of the sun penetrated through the thick branches of the trees, casting soft shadows on the paths of the Rila Monastery.

Bg: Петър стоеше на високия каменен мост и гледаше с умиление към величествената постройка.
En: Peter stood on the high stone bridge, gazing with fondness toward the majestic structure.

Bg: Той беше тук не сам, а с цялото си семейство.
En: He was not alone, but with his entire family.

Bg: В днешния ден те щяха да почетат паметта на дядо си.
En: On this day, they were going to honor their grandfather's memory.

Bg: След дълго време на раздяла, всички се събраха пред свещения манастир.
En: After a long separation, everyone had gathered in front of the sacred monastery.

Bg: Зад високи зидове, сковани в спокойствие и мистицизъм, семейната история чакаше да бъде разказана отново.
En: Behind the high walls, steeped in tranquility and mysticism, the family history waited to be told once more.

Bg: Петър носеше в ръцете си стара, износена тетрадка.
En: Peter carried an old, worn-out notebook in his hands.

Bg: В нея, ред по ред, дядо му бе записвал своите мисли, идеи и мъдри съвети.
En: In it, line by line, his grandfather had written down his thoughts, ideas, and wise advice.

Bg: “Сега е времето да споделим всичко това,” помисли си Петър.
En: "Now is the time to share all of this," Peter thought to himself.

Bg: Семейството се събра в двора на манастира, около един стар дъб.
En: The family gathered in the courtyard of the monastery, around an old oak tree.

Bg: Въздухът беше чист и свеж, а песента на птиците създаваше нежна симфония.
En: The air was clean and fresh, and the birds' song created a gentle symphony.

Bg: Петър отвори тетрадката и започна да чете:"Скъпи мои, живота е кратък.
En: Peter opened the notebook and began to read: "My dear ones, life is short.

Bg: Важно е да се обичаме и помагаме един другиму.
En: It is important to love and help one another.

Bg: Запомнете това винаги.
En: Always remember this."

Bg: "Докато четеше, сълзи се търкаляха по лицата на всички.
En: As he read, tears rolled down everyone's faces.

Bg: Всеки си спомняше за дядо им - неговата доброта, мъдрост и безкрайна обич.
En: Each one remembered their grandfather—his kindness, wisdom, and endless love.

Bg: След като Петър приключи с четенето, семейството седна около пищната маса, отрупана с традиционни български ястия.
En: After Peter finished reading, the family sat around the bountiful table, laden with traditional Bulgarian dishes.

Bg: Имаше банички, таратор и топли кебапчета.
En: There were banitsa, tarator, and warm kebapcheta.

Bg: Смехът и бъбренето изпълваха двора.
En: Laughter and chatter filled the courtyard.

Bg: Споделяха си истории за дядо и разказваха забавни случки от миналото.
En: They shared stories about their grandfather and recounted amusing anecdotes from the past.

Bg: Слънцето бавно залезе зад високите върхове на Рила планина.
En: The sun slowly set behind the high peaks of the Rila Mountains.

Bg: Семейството застана пред иконата на светеца, поставена в златна рамка.
En: The family stood before the icon of the saint, set in a golden frame.

Bg: Запалиха свещи и се помолиха за душата на дядо си.
En: They lit candles and prayed for their grandfather's soul.

Bg: Петър се обърна към своите братя и сестри и каза: "Дядо ни винаги е искал да сме заедно и да се обичаме.
En: Peter turned to his brothers and sisters and said, "Our grandfather always wanted us to be together and to love each other.

Bg: Нека продължим да спазваме неговите думи.
En: Let's continue to uphold his words."

Bg: "Нощта настъпи, но сърцата на всички бяха огряти от топлината на спомените.
En: Night fell, but everyone's hearts were warmed by the memories.

Bg: Рилският манастир остана да свети в тъмнината, като вечен пазител на семейните ценности и любовта.
En: The Rila Monastery remained aglow in the darkness, like an eternal guardian of family values and love.


Vocabulary Words:
 • penetrated: проникваха
 • casting: хвърляйки
 • shadows: сенки
 • fondness: умиление
 • majestic: величествената
 • honor: почетат
 • memory: паметта
 • separation: раздяла
 • sacred: свещения
 • steeped: сковани
 • mysticism: мистицизъм
 • history: история
 • worn-out: износена
 • notebook: тетрадка
 • wise: мъдри
 • advice: съвети
 • courtyard: двора
 • oak tree: дъб
 • clean: чист
 • fresh: свеж
 • song: песента
 • gentle: нежна
 • sympathy: симфония
 • kindness: доброта
 • bountiful: пищната
 • laden: отрупана
 • dishes: ястия
 • laughter: смехът
 • chatter: бъбренето
 • anecdotes: случки
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca