Cheese Adventures in Amsterdam with Sophie & Bram

13 de jun. de 2024 · 16m 42s
Cheese Adventures in Amsterdam with Sophie & Bram
Capítulos

01 · Main Story

1m 44s

02 · Vocabulary Words

12m 59s

Descripción

Fluent Fiction - Dutch: Cheese Adventures in Amsterdam with Sophie & Bram Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/cheese-adventures-in-amsterdam-with-sophie-bram/ Story Transcript: Nl: Op een zonnige middag, wanneer...

mostra más
Fluent Fiction - Dutch: Cheese Adventures in Amsterdam with Sophie & Bram
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/cheese-adventures-in-amsterdam-with-sophie-bram

Story Transcript:

Nl: Op een zonnige middag, wanneer de grachten van Amsterdam glinsteren onder het licht, besloten Sophie en Bram op avontuur te gaan.
En: On a sunny afternoon, when the canals of Amsterdam were shimmering under the light, Sophie and Bram decided to go on an adventure.

Nl: Ze wandelden hand in hand door de smalle straatjes, op zoek naar de perfecte kaas.
En: They walked hand in hand through the narrow streets, searching for the perfect cheese.

Nl: Vandaag gingen ze naar een beroemde kaaswinkel: "De Gouden Kaaskraam."
En: Today, they were heading to a famous cheese shop: "De Gouden Kaaskraam."

Nl: De winkel was klein maar vol met verschillende soorten kaas.
En: The shop was small but packed with a variety of cheeses.

Nl: De geur van verse kaas vulde de lucht.
En: The smell of fresh cheese filled the air.

Nl: Sophie en Bram, beide kaasliefhebbers, konden hun ogen niet geloven.
En: Sophie and Bram, both cheese enthusiasts, couldn't believe their eyes.

Nl: Er waren kazen uit alle delen van Nederland: Gouda, Edam, en Boerenkaas.
En: There were cheeses from all over the Netherlands: Gouda, Edam, and Boerenkaas.

Nl: "Welke moeten we proberen?"
En: "Which one should we try?"

Nl: vroeg Sophie, haar ogen straalden van opwinding.
En: asked Sophie, her eyes sparkling with excitement.

Nl: Bram glimlachte.
En: Bram smiled.

Nl: "Laten we beginnen met een stuk Gouda," stelde hij voor.
En: "Let's start with a piece of Gouda," he suggested.

Nl: De winkelier, een oudere man met een grijze baard en een vriendelijke glimlach, sneed een plak en liet hen proeven.
En: The shopkeeper, an older man with a gray beard and a friendly smile, sliced a piece and let them taste it.

Nl: "Dit is heerlijk," zei Sophie terwijl ze de kaas proefde.
En: "This is delicious," said Sophie as she tasted the cheese.

Nl: "Maar ik wil ook iets nieuws proberen."
En: "But I also want to try something new."

Nl: De winkelier knikte begripvol.
En: The shopkeeper nodded understandingly.

Nl: "Probeer deze Boerenkaas," zei hij en bood hen een ander plakje aan.
En: "Try this Boerenkaas," he said, offering them another slice.

Nl: Sophie en Bram proefden en knikten tegelijkertijd.
En: Sophie and Bram tasted it and nodded simultaneously.

Nl: "Die is ook goed," zei Bram.
En: "That’s also good," said Bram.

Nl: Terwijl ze verder snuffelden, zagen ze een speciaal soort kaas, "de blauwe Komijnekaas."
En: As they continued browsing, they saw a special type of cheese, "the blue Cumin cheese."

Nl: Sophie hield van avonturen en nieuwe dingen proberen.
En: Sophie loved adventures and trying new things.

Nl: "Wat denk je van deze, Bram?"
En: "What do you think of this one, Bram?"

Nl: vroeg ze.
En: she asked.

Nl: Bram keek naar de kaas en haalde zijn schouders op.
En: Bram looked at the cheese and shrugged.

Nl: "Waarom niet?
En: "Why not?

Nl: Laten we het proberen!"
En: Let's try it!"

Nl: De winkelier sneed een stukje en beide vrienden proefden het met nieuwsgierigheid.
En: The shopkeeper cut a piece and both friends tasted it with curiosity.

Nl: De smaak was sterk en kruidig.
En: The flavor was strong and spicy.

Nl: "Dit is bijzonder," zei Bram met een glimlach.
En: "This is unique," Bram said with a smile.

Nl: "We zouden deze kunnen kopen voor het diner van vanavond."
En: "We could buy this for dinner tonight."

Nl: Ze besloten om een stuk blauwe Komijnekaas en een stuk traditionele Gouda te kopen.
En: They decided to buy a piece of blue Cumin cheese and a piece of traditional Gouda.

Nl: Tevreden liepen ze terug naar de grachten.
En: Satisfied, they walked back to the canals.

Nl: Ze spraken over de smaken en hoe ze de kazen zouden serveren.
En: They talked about the flavors and how they would serve the cheeses.

Nl: Die avond, toen de zon onderging en de lichten langs de grachten aangingen, maakten Sophie en Bram een kaasplankje.
En: That evening, as the sun set and the lights along the canals came on, Sophie and Bram made a cheese platter.

Nl: Ze genoten van hun vondsten en vertelden verhalen over hun dag in Amsterdam.
En: They enjoyed their finds and shared stories about their day in Amsterdam.

Nl: De tevredenheid in hun gezichten was duidelijk.
En: The contentment on their faces was clear.

Nl: Ze wisten dat dit niet hun laatste kaastocht zou zijn.
En: They knew this wouldn’t be their last cheese outing.

Nl: Amsterdam had nog veel meer geheimen en smaken om te ontdekken.
En: Amsterdam had many more secrets and flavors to discover.

Nl: En met elke nieuwe dag kwamen nieuwe avonturen.
En: And with each new day came new adventures.

Nl: Zo eindigde hun dag aan de grachten van Amsterdam, vol heerlijke kaas en goede herinneringen.
En: Thus ended their day along the canals of Amsterdam, filled with delicious cheese and good memories.

Nl: En wat hield de toekomst voor hen in petto?
En: And what did the future hold for them?

Nl: Dat wisten ze nog niet.
En: They didn't know yet.

Nl: Maar één ding was zeker: ze zouden het samen ontdekken.
En: But one thing was certain: they would discover it together.


Vocabulary Words:
 • adventure: avontuur
 • narrow: smalle
 • searching: op zoek
 • famous: beroemde
 • variety: verschillende
 • smell: geur
 • filled: vulde
 • cheese enthusiasts: kaasliefhebbers
 • sliced: sneed
 • sparkling: straalden
 • enthusiasm: opwinding
 • friendly: vriendelijke
 • understandingly: begripvol
 • browsing: snuffelden
 • curiosity: nieuwsgierigheid
 • strong: sterk
 • spicy: kruidig
 • unique: bijzonder
 • satisfied: tevreden
 • set: onderging
 • celebrated: gevierd
 • shared: vertelden
 • contentment: tevredenheid
 • clear: duidelijk
 • secrets: geheimen
 • discoveries: ontdekkingen
 • heading: gingen
 • slices: plakken
 • gray: grijze
 • cheese platter: kaasplankje
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Organización Kameron Kilchrist
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca