Love and Tradition at Rila: A Magical Wedding in the Mountains

Love and Tradition at Rila: A Magical Wedding in the Mountains
25 de may. de 2024 · 13m 40s

Fluent Fiction - Bulgarian: Love and Tradition at Rila: A Magical Wedding in the Mountains Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/love-and-tradition-at-rila-a-magical-wedding-in-the-mountains/ Story Transcript: Bg: На върха...

mostra más
Fluent Fiction - Bulgarian: Love and Tradition at Rila: A Magical Wedding in the Mountains
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/love-and-tradition-at-rila-a-magical-wedding-in-the-mountains

Story Transcript:

Bg: На върха на вълшебната планина Рила се крие древният Рилски манастир.
En: At the peak of the magical Rila Mountain lies the ancient Rila Monastery.

Bg: Тук, между високите върхове и зелените гори, дишат предания и легенди.
En: Here, among the high peaks and green forests, legends and tales breathe.

Bg: Тук също така сърцата на хората пулсират в ритъма на традицията.
En: Here too, the hearts of the people beat in the rhythm of tradition.

Bg: Днес е свят ден.
En: Today is a holy day.

Bg: Иван и Елена ще се оженят.
En: Ivan and Elena are getting married.

Bg: Всички са се събрали пред манастира.
En: Everyone has gathered in front of the monastery.

Bg: Никола̀й, техният най-добър приятел, им помага.
En: Nikolay, their best friend, is helping them.

Bg: Мъжете носят народни носии.
En: The men are wearing folk costumes.

Bg: Жените са в красиви рокли.
En: The women are in beautiful dresses.

Bg: Музика и смях се чуват навсякъде.
En: Music and laughter are heard everywhere.

Bg: Иван държи ръката на Елена.
En: Ivan holds Elena's hand.

Bg: Тя се усмихва.
En: She smiles.

Bg: Лицето ѝ свети като слънцето.
En: Her face shines like the sun.

Bg: Сянките на дърветата ги покриват.
En: The shadows of the trees cover them.

Bg: Започва церемонията.
En: The ceremony begins.

Bg: Свещеникът произнася благословии.
En: The priest pronounces blessings.

Bg: Смелите камбани на манастира звънят.
En: The brave bells of the monastery ring.

Bg: После всички се събират за празника.
En: Afterwards, everyone gathers for the feast.

Bg: Масите са отрупани с храна.
En: The tables are laden with food.

Bg: Има хляб, месо, плодове и сладкиши.
En: There is bread, meat, fruits, and sweets.

Bg: Виното се лее на потоци.
En: Wine flows like a river.

Bg: Младоженците танцуват.
En: The newlyweds dance.

Bg: Техният танц е като приказка.
En: Their dance is like a fairy tale.

Bg: Всеки се радва и им ръкопляска.
En: Everyone rejoices and applauds them.

Bg: Николай усеща радост и тъга.
En: Nikolay feels joy and sadness.

Bg: Радост, защото приятелите му са щастливи.
En: Joy, because his friends are happy.

Bg: Тъга, защото иска и той един ден да открие любовта си.
En: Sadness, because he too wants to find his love one day.

Bg: Докато вечерта напредва, звездите осветяват небето.
En: As the evening progresses, the stars illuminate the sky.

Bg: Янтарни огньове горят в двора на манастира.
En: Amber fires burn in the monastery courtyard.

Bg: Смях и песни огласят нощта.
En: Laughter and songs fill the night.

Bg: Когато последният танц свършва, Иван и Елена се обгръщат в топлата прегръдка.
En: When the last dance ends, Ivan and Elena embrace warmly.

Bg: Обещават си вечна вярност.
En: They promise each other eternal fidelity.

Bg: Тяхната любов е като силна планина.
En: Their love is as strong as a mountain.

Bg: Николай поглежда към звездите.
En: Nikolay looks up at the stars.

Bg: Знае, че и неговото време ще дойде.
En: He knows that his time will come too.

Bg: Дотогава ще пази тези спомени близо до сърцето си.
En: Until then, he will keep these memories close to his heart.

Bg: Така завършва един вълшебен ден в Рилския манастир.
En: Thus ends a magical day at the Rila Monastery.

Bg: Радост и щастие изпълват въздуха.
En: Joy and happiness fill the air.

Bg: Традицията живее в новите сърца.
En: Tradition lives on in new hearts.

Bg: А любовта, любовта е всичко.
En: And love, love is everything.

Bg: Край.
En: The end.


Vocabulary Words:
 • peak: връх
 • magical: вълшебен
 • ancient: древен
 • legend: легенда
 • tale: предание
 • rhythm: ритъм
 • holy: свят
 • folk costume: народна носия
 • shine: светя
 • shadow: сянка
 • blessing: благословия
 • brave: смел
 • feast: празник
 • laden: отрупан
 • newlywed: младоженец
 • rejoice: радвам се
 • applaud: ръкопляскам
 • sadness: тъга
 • eternal: вечен
 • fidelity: вярност
 • illuminate: осветявам
 • amber: янтарен
 • courtyard: двор
 • embrace: прегръдка
 • progress: напредвам
 • promise: обещавам
 • tradition: традиция
 • breathe: дишам
 • gather: събирам се
 • fairy tale: приказка
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca