Market Mayhem: The Watermelon Mix-Up!

Market Mayhem: The Watermelon Mix-Up!
25 de abr. de 2024 · 13m 4s

Fluent Fiction - Bulgarian: Market Mayhem: The Watermelon Mix-Up! Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/market-mayhem-the-watermelon-mix-up/ Story Transcript: Bg: Слънцето огряваше пищния Софийски Централен Пазар и носеше...

mostra más
Fluent Fiction - Bulgarian: Market Mayhem: The Watermelon Mix-Up!
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/market-mayhem-the-watermelon-mix-up

Story Transcript:

Bg: Слънцето огряваше пищния Софийски Централен Пазар и носеше със себе си обещание за нови приключения.
En: The sun was shining over the bustling Central Market in Sofia, carrying with it a promise of new adventures.

Bg: Тук, сред пъстрите щандове и оживените търговци, се разхождаше Николай със своята съпруга Елена.
En: Here, amidst the colorful stalls and lively traders, Nikolay walked with his wife Elena.

Bg: "Гледай, колко е свежо всичко!
En: "Look how fresh everything is!"

Bg: " възкликна Елена, докато очите й блестяха от щастие при вида на сочните плодове и зеленчуци.
En: exclaimed Elena, her eyes sparkling with joy at the sight of the juicy fruits and vegetables.

Bg: Двамата бяха дошли да се запасят с ястия за предстоящия фамилен пикник.
En: They had come to stock up on food for an upcoming family picnic.

Bg: Николай, който искаше да зарадва Елена с нещо специално, реши да направи салата със свежи плодове.
En: Wanting to surprise Elena with something special, Nikolay decided to make a fresh fruit salad.

Bg: Той се предаде на търсенето, като изчезна между тълпите.
En: He delved into the crowds in search, disappearing from view.

Bg: Елена също се отдаде на разглеждането на красивите ръчно плетени аксесоари на съседен щанд.
En: Elena, in turn, was drawn to the beautifully handcrafted accessories at a nearby stall.

Bg: Тя внимателно свали ярко оцветения си главен шал и го подаде на продавачката за сравнение с други тъкани.
En: Carefully removing her brightly colored headscarf, she handed it to the vendor to compare with other fabrics.

Bg: Nikolay, обикаляйки щандовете, забеляза отдалеч някакъв кръгъл и шарен предмет, подобен на Елениния шал.
En: As Nikolay walked among the stalls, he noticed a round, colorful item in the distance, similar to Elena's headscarf.

Bg: Във върховния момент на небрежност, той се наведе и хвана предмета, крещейки: "Елена, намерих те!
En: In a moment of carelessness, he leaned over and grabbed the object, exclaiming, "Elena, I found you!"

Bg: " В следващия момент обаче, разбра че държи огромен, тежък пъпеш и целият пазар избухна в смях.
En: However, in the next moment, he realized he was holding a huge, heavy watermelon, and the entire market erupted in laughter.

Bg: Сред веселбата и добродушните подигравки, Елена се приближи и видя своя съпруг, който объркващо стискаше пъпеша като ценен трофей.
En: Amidst the merriment and good-natured teasing, Elena approached and saw her husband, confusingly clutching the watermelon as if it were a precious trophy.

Bg: "О, Николай, това е най-сладката объркване, която си направил!
En: "Oh, Nikolay, this is the sweetest mix-up you've ever made!"

Bg: " смееше се тя, докато двамата се прегърнаха сред окуражителни погледи и топли шеги от страна на продавачите и посетителите на пазара.
En: she laughed, as they embraced amid encouraging looks and warm jokes from the vendors and market visitors.

Bg: В крайна сметка, приключението на пазара завърши с купуването не само на пъпеша от "незабравимата случка", но и на най-сладките плодове, които Николай и Елена да бяха намерили някога.
En: In the end, their market adventure concluded not only with the purchase of the watermelon from the "unforgettable incident," but also with the sweetest fruits Nikolay and Elena had ever found.

Bg: Те си тръгнаха от Централния пазар с прегръдки и смях, а историята за главен шал, който се превърна в пъпеш, ще се разказва още дълго сред приятелите и семейството им.
En: They left the Central Market with embraces and laughter, and the story of the headscarf that turned into a watermelon would be told among their friends and family for a long time to come.


Vocabulary Words:
 • adventures: приключения
 • bustling: жив
 • vendor: продавач
 • delved: изследвал
 • precious: ценен
 • accessories: аксесоари
 • mix-up: объркал се
 • emerged: изникна
 • merriment: веселие
 • teasing: подигравка
 • clutching: стискане
 • embarked: започна
 • uproar: смут
 • encouraging: охрабрителен
 • treat: сладкиш
 • colored: ощарен
 • sparkling: светещ
 • drawn: привличане
 • brightly: ярко
 • vanished: изчезнало
 • auction: търг
 • embrace: прегръдка
 • confusingly: заплетен
 • laughter: смях
 • traders: търговци
 • stalls: щандове
 • leaned: нахлу
 • vegatables: зеленчуци
 • handcrafted: ръчно изработен
 • tropy: трофей
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca