Melon Confusion at Sofia Market!

Melon Confusion at Sofia Market!
30 de mar. de 2024 · 13m 43s

Fluent Fiction - Bulgarian: Melon Confusion at Sofia Market! Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/melon-confusion-at-sofia-market/ Story Transcript: Bg: На един слънчев ден в София, пазарът беше...

mostra más
Fluent Fiction - Bulgarian: Melon Confusion at Sofia Market!
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/melon-confusion-at-sofia-market

Story Transcript:

Bg: На един слънчев ден в София, пазарът беше пълен с хора, които си купуваха пресни плодове и зеленчуци.
En: On a sunny day in Sofia, the market was full of people buying fresh fruits and vegetables.

Bg: Иван и Мария, младо семейство, бяха излезли на разходка и решили да пазаруват от Софийския централен пазар.
En: Ivan and Maria, a young couple, had gone for a walk and decided to do their shopping at the Sofia Central Market.

Bg: Иван беше много внимателен, когато ставаше дума за избора на храна.
En: Ivan was very careful when it came to choosing food.

Bg: "Мария, ще взема най-добрите домати за салатата," каза той, вдигайки плод след плод.
En: "Maria, I will take the best tomatoes for the salad," he said, picking fruit after fruit.

Bg: Мария се усмихна.
En: Maria smiled.

Bg: "Аз ще потърся най-сладките череши," отговори тя и тръгна към съседния щанд.
En: "I will look for the sweetest cherries," she replied and headed to the neighboring stand.

Bg: Носеше новата си червена кърпа на главата, която беше подарък от Иван.
En: She wore her new red scarf on her head, which was a gift from Ivan.

Bg: Светлата ивица загърби очите й, но тя не се притесни - пазарът беше тяхното място, удобно и забавно.
En: The bright strip covered her eyes, but she wasn't worried - the market was their place, comfortable and fun.

Bg: Иван потънал в мисли за домати, не забеляза как Мария се отдалечи.
En: Lost in thoughts about tomatoes, Ivan didn't notice Maria walking away.

Bg: В този момент Георги, добрият им приятел и търговец на плодове, го повика: "Иване, ела да видиш тези дини!
En: At that moment, George, their good friend and a fruit vendor, called out to him: "Ivan, come and see these melons!

Bg: Като луксозни топки са!
En: They look like luxurious balls!"

Bg: "Отприщен от добронамерената шега, Иван грабна една голяма диня, мислейки си, че това е красивата червена кърпа на Мария.
En: Amused by the good-natured joke, Ivan grabbed a large melon, thinking it was Maria's beautiful red scarf.

Bg: "Марийо, забрави кърпата си!
En: "Maria, you forgot your scarf!"

Bg: " викна той, занасяйки динята до главата си.
En: he shouted, holding the melon to his head.

Bg: Всички около него замръзнаха, а след това взривиха от смях.
En: Everyone around him froze, then burst into laughter.

Bg: Мария се върна и с удивление погледна към съпруга си.
En: Maria returned and looked at her husband in amazement.

Bg: "Иване, това не е кърпата ми, а диня!
En: "Ivan, that's not my scarf, it's a melon!"

Bg: " извика тя между смеха си.
En: she shouted amidst her laughter.

Bg: Всички на пазара видяха заблудата и смеейки се, споделиха историята помежду си.
En: Everyone at the market saw the mix-up and, laughing, shared the story among themselves.

Bg: Иван се почувства малко смутен, но скоро и той се присъедини към смеха.
En: Ivan felt a little embarrassed, but soon joined in the laughter.

Bg: Георги подаде ръка на Иван и рече: "Така е, приятели, дините са за ядене, а кърпите за на глава.
En: George reached out to Ivan and said, "That's right, friends, melons are for eating, and scarves are for wearing on the head.

Bg: Но доверете се на очите си, не само на усещането!
En: But trust your eyes, not just your gut feeling!"

Bg: "Иван се съгласи и целуна Мария в челото.
En: Ivan agreed and kissed Maria on the forehead.

Bg: С всичкия смях и добро настроение, те завършиха пазаруването си, като взеха и тази диня.
En: With all the laughter and good mood, they finished their shopping, taking the melon as well.

Bg: Тя стана тема за разговор в продължение на дълго време.
En: It became a topic of conversation for a long time.

Bg: Този ден укрепи приятелството между Иван, Мария и Георги и доказа, че дори и най-обикновените дни могат да станат най-паметните, когато смехът и любовта са в изобилие.
En: That day strengthened the friendship between Ivan, Maria, and George, proving that even the most ordinary days can become the most memorable when there is abundance of laughter and love.

Bg: След този ден, всеки път когато минаваха покрай щанда с дините, те се спираха и се усмихваха, спомняйки си за размяната на кърпа за диня.
En: After that day, every time they passed by the melon stand, they stopped and smiled, remembering the exchange of the scarf for a melon.


Vocabulary Words:
 • people: хора
 • fruits: плодове
 • vegetables: зеленчуци
 • couple: семейство
 • shopping: пазаруване
 • choosing: избиране
 • cherries: череши
 • scarf: кърпа
 • gift: подарък
 • strip: ивица
 • mix-up: заблуда
 • laughter: смях
 • exchange: размяна
 • melons: дини
 • balls: топки
 • amazed: учуден
 • trust: доверие
 • good-natured: добронамерен
 • vendor: търговец
 • embarrassed: смутен
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca