Melon Mishap at the Sofia Market!

Melon Mishap at the Sofia Market!
25 de abr. de 2024 · 12m 59s

Fluent Fiction - Bulgarian: Melon Mishap at the Sofia Market! Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/melon-mishap-at-the-sofia-market/ Story Transcript: Bg: В един слънчев пролетен ден, Стоян и...

mostra más
Fluent Fiction - Bulgarian: Melon Mishap at the Sofia Market!
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/melon-mishap-at-the-sofia-market

Story Transcript:

Bg: В един слънчев пролетен ден, Стоян и Елена отидоха на Централния пазар в София за да пазаруват за седмицата.
En: On a sunny spring day, Stoyan and Elena went to the Central Market in Sofia to do their weekly shopping.

Bg: Софийският пазар винаги беше пълен с шум, цветове и невероятни аромати.
En: The Sofia market was always full of noise, colors, and incredible aromas.

Bg: Двамата обикаляха около шатрите, където се продаваха домати, краставици и различни сезонни плодове.
En: The two of them walked around the stalls where they were selling tomatoes, cucumbers, and various seasonal fruits.

Bg: Стоян беше объркан от всички тези пазарски вълнения и вниманието му бързо се разсейваше.
En: Stoyan was bewildered by all the market excitement, and his attention quickly wandered.

Bg: Елена купуваше пресни зеленчуци, докато Стоян беше оставен да държи покупките.
En: While Elena bought fresh vegetables, Stoyan was left holding the purchases.

Bg: "Стояне, идваш ли?
En: "Stoyan, are you coming?"

Bg: " - попита Елена, но той вече оглеждаше дините на съседния щанд.
En: - asked Elena, but he was already looking at the melons at the neighboring stand.

Bg: Стоян се докосна до една особено красива диня, перфектно кръгла и тежка, и се замисли за сладостта на нейния сочен вкус.
En: Stoyan touched a particularly beautiful melon, perfectly round and heavy, and thought about the sweetness of its juicy taste.

Bg: За миг, бързането на пазара и вълненията замъглиха разсъдъка на Стоян.
En: For a moment, the rush of the market and the excitement clouded Stoyan's judgment.

Bg: Той напълно забрави за Елена и си помисли, че огромната диня е нейният ярко цветен плат, който често тя носеше като главен убор.
En: He completely forgot about Elena and thought that the huge melon was her brightly colored scarf, which she often wore as a head covering.

Bg: Без да помисли, Стоян взе динята и се насочи към Елена, вземайки за даденост, че трябва да й помогне да я сложи на главата си.
En: Without thinking, Stoyan took the melon and headed towards Elena, assuming that he should help her put it on her head.

Bg: "Елена, стой неподвижно, ще ти помогна!
En: "Elena, stay still, I'll help you!"

Bg: " - извика Стоян, вдигайки динята високо във въздуха.
En: - shouted Stoyan, lifting the melon high in the air.

Bg: Елена се обърна с учуден поглед, но преди да успее да каже каквото и да било, замалко да бъде 'украсена' с тежестта на заблудата на Стоян.
En: Elena turned with a surprised look, but before she could say anything, she narrowly avoided being 'adorned' with the weight of Stoyan's confusion.

Bg: В последния момент, той осъзна своята грешка и се изчерви като домат.
En: At the last moment, he realized his mistake and blushed like a tomato.

Bg: "Стояне, това е диня!
En: "Stoyan, this is a melon!"

Bg: " - засмя се Елена, като успя да хване равновесие и предотврати налитането на водната тежест върху нея.
En: - laughed Elena, managing to regain her balance and prevent the weight of the water from coming down on her.

Bg: Около тях започнаха да се чуват смях и шеговити коментари от другите пазарувачи.
En: Laughter and playful comments from other shoppers began to be heard around them.

Bg: Стоян почувства как лицето му пламва още повече, но скоро и той не можа да се сдържи и се присъедини към смеха.
En: Stoyan felt his face burn even more, but soon he couldn't help but join in the laughter.

Bg: "Изглежда плодовете тук са толкова красиви, че разбъркват сетивата ми!
En: "It seems that the fruits here are so beautiful that they confuse my senses!"

Bg: " - пошегува се Стоян, докато връщаше динята на мястото й.
En: - joked Stoyan as he placed the melon back where it belonged.

Bg: Така, сред смях и добронамерени подигравки, нашият герой Стоян разбра едно много важно нещо - пазарът може да е място, където трябва да си внимателен, но също така е и място, където можеш да се забавляваш и да смееш от сърце дори когато направиш грешка.
En: So, amid laughter and good-natured teasing, our hero Stoyan understood a very important thing - the market can be a place where you need to be careful, but it's also a place where you can have fun and laugh heartily even when you make a mistake.

Bg: Стоян и Елена си тръгнаха с пълни торби и весели сърца, готови за следващите си пазарни приключения.
En: Stoyan and Elena left with full bags and happy hearts, ready for their next market adventures.


Vocabulary Words:
 • noise: шум
 • bewildered: объркан
 • excitement: вълнение
 • wandered: разсейваше
 • melons: дини
 • juicy: сочен
 • sweetness: сладост
 • judgment: разсъдък
 • adorned: украсена
 • confusion: заблуда
 • regain: хване
 • teasing: подигравки
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca