Mistaken Melon: A Sweet Market Mix-Up

Mistaken Melon: A Sweet Market Mix-Up
13 de mar. de 2024 · 14m 30s

Fluent Fiction - Bulgarian: Mistaken Melon: A Sweet Market Mix-Up Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mistaken-melon-a-sweet-market-mix-up/ Story Transcript: Bg: В най-живописния кът на пазара в центъра...

mostra más
Fluent Fiction - Bulgarian: Mistaken Melon: A Sweet Market Mix-Up
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/mistaken-melon-a-sweet-market-mix-up

Story Transcript:

Bg: В най-живописния кът на пазара в центъра на София, където плодовете са цветни и ароматите се смесват във въздуха като есенен букет, Людмила усмихнато нареди своите най-сладки дини.
En: In the most picturesque corner of the market in the center of Sofia, where the fruits are colorful and the scents blend in the air like an autumn bouquet, Lyudmila cheerfully arranged her sweetest melons.

Bg: Людмила беше известна сред продавачите на пазара с чудния си смях и необикновеното си чувство за честност.
En: Lyudmila was well-known among the market vendors for her wonderful laughter and extraordinary sense of honesty.

Bg: Приятелите й, Стоян и Ивайло, често я посещаваха, за да се насладят на вкуса на нейните пресни изкушения.
En: Her friends, Stoyan and Ivaylo, often visited her to enjoy the taste of her fresh temptations.

Bg: Но днес Людмила бързала да подготви щанда си преди пристигането на Ивайло, който й обеща да купи една от най-големите дини.
En: But today, Lyudmila hurried to prepare her stand before Ivaylo arrived, who promised to buy one of the largest melons.

Bg: Докато тя подреждаше плодовете, нещо във въздуха й подсказва, че Ивайло идва.
En: While she was arranging the fruits, something in the air suggested to her that Ivaylo was coming.

Bg: Тя повдигна поглед и видя фигура, приличаща на приятеля й, но от разстояние нямаше да се различи неговото лице.
En: She looked up and saw a figure resembling her friend, but from a distance, she couldn't distinguish his face.

Bg: Людмила, смятайки, че е разпознала Ивайло благодарение на типичната му светла тениска и весели маратонки, започва да вика напред във въздуха с голямата усмивка:"Ивайло, Ивайло!
En: Thinking she had recognized Ivaylo thanks to his typical bright t-shirt and cheerful sneakers, Lyudmila started calling out with a big smile: "Ivaylo, Ivaylo!

Bg: Ела и вземи своята диня, най-сладката от всички!
En: Come and take your melon, the sweetest of all!"

Bg: "Мъжът, който всъщност беше Стоян, се обърна изненадано към нея.
En: The man, who was actually Stoyan, turned to her in surprise.

Bg: Смесвайки него с Ивайло, Людмила стигна до него с прегръдка, готова да започне играта на търг с една голяма зелена диня под мишница.
En: Mistaking him for Ivaylo, Lyudmila reached him with a hug, ready to start the bidding game with a big green melon under her arm.

Bg: Стоян, още изненадан от ситуацията, се смееше и се опитваше да възрази:"Людмила, аз съм Стоян!
En: Still surprised by the situation, Stoyan laughed and tried to object: "Lyudmila, I am Stoyan!

Bg: Не ми трябва диня днес!
En: I don't need a melon today!"

Bg: "Но Людмила беше твърде развълнувана, за да чуе правилно, и продължи с убежденията си:"Не, не, не!
En: But Lyudmila was too excited to hear correctly, and she continued with her convictions: "No, no, no!

Bg: Нека да ти покажа как се избира най-добрата диня.
En: Let me show you how to choose the best melon.

Bg: Слушай, когато потропаш по нея, звучи като барабан!
En: Listen, when you tap on it, it sounds like a drum!"

Bg: "Стоян реши, че няма смисъл да спори и се предаде на хумора на ситуацията.
En: Stoyan decided it was pointless to argue and surrendered to the humor of the situation.

Bg: С приемането на своята "нова" диня, той измъкна няколко банкноти и плаща, все още с усмивка на лицето.
En: Accepting his "new" melon, he pulled out a few banknotes and paid, still with a smile on his face.

Bg: Людмила пък, разбравши, че се е объркала, покрасня и се извини, но и тя се смееше от все сърце.
En: Meanwhile, Lyudmila, realizing her mistake, blushed and apologized, but she too was laughing heartily.

Bg: Точно тогава пристигна и истинският Ивайло, забелязвайки своя приятел Стоян с преогромна диня под ръка.
En: Just then, the real Ivaylo arrived, noticing his friend Stoyan with an enormous melon in hand.

Bg: Тримата приятели се смяха на случилото се, а Людмила обеща на Ивайло, че следващата диня ще бъде най-сладката и на специална цена.
En: The three friends laughed at what had happened, and Lyudmila promised Ivaylo that the next melon would be the sweetest and at a special price.

Bg: На София Централен Пазар този ден ще остане запомнен с много смях и дух на общност, където плодовете може и да са само причина за среща, но приятелството остава най-сладкото нещо от всичко.
En: The Sofia Central Market that day will be remembered for lots of laughter and a sense of community, where fruits may just be a reason to meet, but friendship remains the sweetest thing of all.


Vocabulary Words:
 • market: pazar
 • colorful: цветни
 • scents: аромати
 • bouquet: букет
 • melons: дини
 • vendors: продавачи
 • extraordinary: необикновен
 • temptations: изкушения
 • hurried: бързала
 • stand: щанд
 • comedy: хумор
 • surrendered: предаде
 • blushed: покрасня
 • apologized: извини
 • bidding: търг
 • laughter: смях
 • community: общност
 • recognize: разпознала
 • tap: потропаш
 • object: възрази
 • decided: реши
 • banknotes: банкноти
 • enormous: преогромна
 • memorable: запомнен
 • friendship: приятелство
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca