Reunited at Rila: A Family's Journey to Love and Peace

19 de jun. de 2024 · 13m 49s
Reunited at Rila: A Family's Journey to Love and Peace
Capítulos

01 · Main Story

1m 44s

02 · Vocabulary Words

10m 21s

Descripción

Fluent Fiction - Bulgarian: Reunited at Rila: A Family's Journey to Love and Peace Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/reunited-at-rila-a-familys-journey-to-love-and-peace/ Story Transcript: Bg: На върха на...

mostra más
Fluent Fiction - Bulgarian: Reunited at Rila: A Family's Journey to Love and Peace
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/reunited-at-rila-a-familys-journey-to-love-and-peace

Story Transcript:

Bg: На върха на планината, между горите на Рила, и тишината на природата, лежи Рилският манастир.
En: At the top of the mountain, amidst the forests of Rila, and the silence of nature, lies the Rila Monastery.

Bg: Тук започва една история за семейство, което намери отново своя път.
En: Here begins a story about a family that found their way again.

Bg: Беше красива утрин и слънцето светеше ярко.
En: It was a beautiful morning, and the sun was shining brightly.

Bg: Монасите бяха заети с работата си.
En: The monks were busy with their work.

Bg: Но този ден беше различен.
En: But this day was different.

Bg: Иван, млад мъж с искрящи очи и топла усмивка, пристигна до манастира.
En: Ivan, a young man with sparkling eyes and a warm smile, arrived at the monastery.

Bg: Носеше малка чанта и надежда в сърцето си.
En: He carried a small bag and hope in his heart.

Bg: "Не съм виждал семейството си от много години," мислеше Иван, докато се изкачваше по каменните стъпала.
En: "I haven't seen my family in many years," Ivan thought as he climbed the stone steps.

Bg: Звукът на камбаните се разнесе във въздуха и той се изнесе в двора.
En: The sound of bells echoed in the air, and he stepped into the courtyard.

Bg: В средата на двора стоеше голямо дърво.
En: In the middle of the courtyard stood a large tree.

Bg: Под това дърво седяха родители му, двамата му братя и сестра му.
En: Under this tree sat his parents, his two brothers, and his sister.

Bg: Очакваха го с нетърпение.
En: They awaited him eagerly.

Bg: Сълзите в очите им блестяха, а лицата им бяха озарени от радост.
En: Tears glistened in their eyes, and their faces were lit with joy.

Bg: "Иване!
En: "Ivan!"

Bg: " възкликна майка му и се втурна към него.
En: his mother exclaimed and rushed towards him.

Bg: Прегръдката беше дълга и нежна.
En: The embrace was long and tender.

Bg: Иван усети топлината на дома си, топлината, която му липсваше в тежките моменти.
En: Ivan felt the warmth of his home, the warmth that he missed during the difficult times.

Bg: Седнаха всички под дървото.
En: They all sat under the tree.

Bg: Започнаха да си разказват истории.
En: They began sharing stories.

Bg: Иван разказваше за своите пътувания и как е намерил пътя към себе си.
En: Ivan talked about his travels and how he had found his path.

Bg: Родителите му разказаха как са създали голяма градина в селото, а сестра му как е успяла да сбъдне мечтата си и да стане лекарка.
En: His parents spoke of how they had created a large garden in the village, and his sister shared how she had fulfilled her dream of becoming a doctor.

Bg: Смееха се, споделяха и се наслаждаваха на момента.
En: They laughed, shared, and enjoyed the moment.

Bg: Иван не можеше да спре да се усмихва.
En: Ivan could not stop smiling.

Bg: В този момент всички бяха едно цяло.
En: In that moment, they were all one.

Bg: Събрани, заедно, отново.
En: Gathered, together, once again.

Bg: С падането на здрача, Иван се загледа в хоризонта.
En: As dusk fell, Ivan gazed at the horizon.

Bg: Чувството на мир се разнесе в душата му.
En: A sense of peace spread through his soul.

Bg: Знаеше, че семейството му е всичко, от което има нужда.
En: He knew that his family was all he needed.

Bg: Манастирът остана тих и свещен.
En: The monastery remained quiet and sacred.

Bg: За Иван и неговото семейство, това беше новото начало.
En: For Ivan and his family, this was a new beginning.

Bg: Начало на нови спомени и на нови мечти.
En: A beginning of new memories and new dreams.

Bg: Така, в тишината на Рила и топлината на любимите хора, Иван разбра истинската стойност на живота – в любовта и семейството.
En: Thus, in the silence of Rila and the warmth of loved ones, Ivan understood the true value of life – in love and family.


Vocabulary Words:
 • amidst: между
 • monastery: манастир
 • sparkling: искрящи
 • echoed: разнесе
 • courtyard: двор
 • glistened: блестяха
 • embrace: прегръдка
 • tender: нежна
 • travels: пътувания
 • fulfilled: сбъдне
 • dream: мечта
 • dusk: здрач
 • gazed: загледа
 • horizon: хоризонта
 • peace: мир
 • soul: душа
 • sacred: свещен
 • beginnings: начало
 • memories: спомени
 • value: стойност
 • forest: гора
 • silence: тишина
 • brightly: ярко
 • eagerly: с нетърпение
 • spread: разнесе
 • nature: природата
 • awaited: очакваха
 • rushed: втурна
 • created: създали
 • sharing: споделяне
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca