Secrets of the Rila Monastery: Ivan's Hidden Discovery

20 de jun. de 2024 · 12m 43s
Secrets of the Rila Monastery: Ivan's Hidden Discovery
Capítulos

01 · Main Story

1m 41s

02 · Vocabulary Words

9m 9s

Descripción

Fluent Fiction - Bulgarian: Secrets of the Rila Monastery: Ivan's Hidden Discovery Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/secrets-of-the-rila-monastery-ivans-hidden-discovery/ Story Transcript: Bg: В тихата утрин на Рила...

mostra más
Fluent Fiction - Bulgarian: Secrets of the Rila Monastery: Ivan's Hidden Discovery
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/secrets-of-the-rila-monastery-ivans-hidden-discovery

Story Transcript:

Bg: В тихата утрин на Рила манастир, Иван вървеше сам сред каменните стени.
En: In the quiet morning at the Rila Monastery, Ivan walked alone among the stone walls.

Bg: Иван обичаше спокойствието на манастира.
En: Ivan loved the tranquility of the monastery.

Bg: Той посещаваше това място често.
En: He visited this place often.

Bg: Сините небе и зелени дървета го караха да се чувства спокоен.
En: The blue skies and green trees made him feel at peace.

Bg: В този ден беше различно.
En: On this day, however, something was different.

Bg: Докато изследваше старата библиотека, случайно откри тайна врата под един голям килим.
En: While exploring the old library, he accidentally discovered a secret door beneath a large rug.

Bg: Неговото сърце започна бързо да бие.
En: His heart began to beat rapidly.

Bg: Той коленичи и дръпна килима.
En: He knelt and pulled back the rug.

Bg: Под килима имаше малък капак.
En: Underneath the rug was a small hatch.

Bg: Иван го отвори с трудност.
En: Ivan opened it with difficulty.

Bg: Вътре имаше тесен и тъмен проход.
En: Inside, there was a narrow and dark passage.

Bg: Без да се колебае, Иван влезе вътре.
En: Without hesitation, Ivan entered.

Bg: Проходът беше студен и влажен.
En: The passage was cold and damp.

Bg: Той вървеше бавно напред.
En: He walked slowly forward.

Bg: Стъпките му отекваха по стените.
En: His footsteps echoed off the walls.

Bg: След няколко минути, Иван стигна до врата, която беше заключена с древен ключ.
En: After a few minutes, Ivan reached a door that was locked with an ancient key.

Bg: В джоба си имаше малка ключалка, която бе намерил в библиотеката.
En: In his pocket, he had a small key he had found in the library.

Bg: Той вмъкна ключа и вратата се отвори с тихо скърцане.
En: He inserted the key, and the door opened with a quiet creak.

Bg: Зад вратата имаше стая, осветена с малки свещи.
En: Behind the door was a room illuminated by small candles.

Bg: Стаята беше красива и изпълнена с древни книги и предмети.
En: The room was beautiful and filled with ancient books and artifacts.

Bg: На масата лежеше златна книга.
En: On the table lay a golden book.

Bg: Иван взе книгата и започна да я прелиства.
En: Ivan picked up the book and began to flip through it.

Bg: Той осъзна, че е намерил забравените древни знания на манастира.
En: He realized that he had found the forgotten ancient knowledge of the monastery.

Bg: Иван прекара часове в стаята, прочитайки старите ръкописи.
En: Ivan spent hours in the room, reading the old manuscripts.

Bg: Той научи много за историята на манастира и тайните на монасите.
En: He learned much about the history of the monastery and the secrets of the monks.

Bg: Когато излезе от стаята, носеше със себе си нови знания и мъдрост.
En: When he emerged from the room, he carried new knowledge and wisdom with him.

Bg: Иван реши да запази тайната на откритието си.
En: Ivan decided to keep the discovery a secret.

Bg: Той върна килима на мястото му и остави ключа в библиотеката.
En: He replaced the rug and left the key in the library.

Bg: С китоби в ума и сърцето си, той напусна манастира с ново усещане за мир и вдъхновение.
En: With books in his mind and heart, he left the monastery with a new sense of peace and inspiration.


Vocabulary Words:
 • tranquility: спокойствие
 • exploring: изследваше
 • secret: тайна
 • beneath: под
 • hatch: капак
 • difficulty: трудност
 • narrow: тесен
 • damp: влажен
 • hesitation: колебае
 • echoed: отекваха
 • ancient: древен
 • inserted: вмъкна
 • creak: скърцане
 • illuminated: осветена
 • candles: свещи
 • artifacts: предмети
 • golden: златна
 • flip through: прелиства
 • forgotten: забравените
 • manuscripts: ръкописи
 • wisdom: мъдрост
 • replace: върна
 • peace: мир
 • inspiration: вдъхновение
 • stone walls: каменните стени
 • often: често
 • large rug: голям килим
 • passage: проход
 • locked: заключена
 • insert the key: вмъкна ключа
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca