Skyward Adventures: A Magical Day in Old Town Vilnius

11 de jun. de 2024 · 15m 56s
Skyward Adventures: A Magical Day in Old Town Vilnius
Capítulos

01 · Main Story

1m 44s

02 · Vocabulary Words

11m 53s

Descripción

Fluent Fiction - Lithuanian: Skyward Adventures: A Magical Day in Old Town Vilnius Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/skyward-adventures-a-magical-day-in-old-town-vilnius/ Story Transcript: Lt: Vilniaus senamiestyje oras kvepėjo...

mostra más
Fluent Fiction - Lithuanian: Skyward Adventures: A Magical Day in Old Town Vilnius
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/skyward-adventures-a-magical-day-in-old-town-vilnius

Story Transcript:

Lt: Vilniaus senamiestyje oras kvepėjo stebuklais ir nuotykių pažadais.
En: In the old town of Vilnius, the air was filled with the scent of miracles and promises of adventure.

Lt: Giedrė ir Mantas vaikščiojo senamiesčio gatvėmis, kai netikėtai pastebėjo kažką neįprasto.
En: Giedrė and Mantas were walking through the narrow streets when they suddenly noticed something unusual.

Lt: Virš miesto kybojo plaukiojančios turgavietės!
En: Floating marketplaces hovered above the city!

Lt: Jos mirksėjo spalvingomis girliandomis ir kvietė smalsius miestiečius keliauti į dangų.
En: They twinkled with colorful garlands, inviting curious townsfolk to journey into the sky.

Lt: „Kaip čia dabar bus?
En: "How is this even possible?"

Lt: “ Mantas paklausė.
En: Mantas asked.

Lt: "Mes kylame į dangų!
En: "We're going up into the sky!"

Lt: " Giedrė šypsojosi plačiai.
En: Giedrė smiled widely.

Lt: Jie laikėsi už rankų, ir staiga praplaukė į orą ant magiško kilimo.
En: They held hands and suddenly ascended into the air on a magical carpet.

Lt: Kilimas juos nunešė į pirmą turgavietę virš Rotušės aikštės.
En: The carpet took them to the first marketplace above Town Hall Square.

Lt: Ten buvo visko.
En: There, they found everything.

Lt: Spalvingi vaisiai, žibintai, švieži pyragaičiai.
En: Colorful fruits, lanterns, fresh pastries.

Lt: Giedrė pasirinko raudoną obuolį, o Mantas nusipirko rankų darbo lėlę.
En: Giedrė picked a red apple, and Mantas bought a handmade doll.

Lt: Visa tai buvo tarsi iš pasakos.
En: It was like something out of a fairy tale.

Lt: „Pažiūrėk į šį vaizdą!
En: "Look at this view!"

Lt: “ Giedrė sušuko.
En: Giedrė exclaimed.

Lt: Jie stovėjo ant kilimo krašto ir žvelgė į Vilniaus bokštus, tiltus, ir vingiuotas gatveles žemiau.
En: They stood at the edge of the carpet, gazing at the towers, bridges, and winding streets of Vilnius below.

Lt: Diena pamažu slinko į vakarą.
En: The day was slowly turning into evening.

Lt: Oro gaivybės kvapas juos apsupo.
En: The freshness of the air enveloped them.

Lt: Staiga, kai jie ruošėsi leistis į kitą turgavietę, didžiulis skaisčiai oranžinis vaisius pradėjo riedėti link jų.
En: Suddenly, as they were preparing to descend to the next marketplace, a huge bright orange fruit began rolling toward them.

Lt: Giedrė bandė sustabdyti, bet nesėkmingai.
En: Giedrė tried to stop it but failed.

Lt: Vaisius atsitrenkė į kilimo kraštą ir kilimas pasviro.
En: The fruit hit the edge of the carpet, causing it to tilt.

Lt: Jie abu sušuko, kai netikėtai pradėjo kristi.
En: They both screamed as they unexpectedly started to fall.

Lt: Laimei, gretima plaukiojančia turgavietė pasiekė ir sustabdė jų kritimą.
En: Fortunately, a nearby floating marketplace caught them and broke their fall.

Lt: Jie atsistojo kiek priblokšti, bet greitai suprato, kad tai buvo dalis nuotykio.
En: They stood up a bit stunned but quickly realized that this was part of the adventure.

Lt: Mantas ir Giedrė pažadėjo sau būti dar atsargesni.
En: Mantas and Giedrė promised themselves to be more cautious.

Lt: Nusileidę ant žemės, jie jautėsi kaip išgyvenę stebuklą.
En: Once back on the ground, they felt as if they had lived through a miracle.

Lt: Aplinkiniai miestiečiai draugiškai sveikinosi.
En: Nearby townsfolk greeted them warmly.

Lt: „Kaip nuostabi ta mūsų sostinė!
En: "How wonderful our capital is!"

Lt: “ Mantas nusijuokė.
En: Mantas laughed.

Lt: Giedrė pritarė.
En: Giedrė agreed.

Lt: Jie abu nusprendė, kad šios dienos nuotykiai buvo tik pradžia to, ką galėjo pasiūlyti jų Vilnius.
En: They both decided that today’s adventures were just the beginning of what their Vilnius could offer.

Lt: Grįždami namo per senamiesčio siauras gatveles, jie jautėsi laimingi.
En: Walking back home through the narrow streets of the old town, they felt happy.

Lt: Galima buvo girdėti paukščių giesmes ir žmonių juoką.
En: Birds could be heard singing, and people laughing.

Lt: Jie žinojo, kad jų miestas turėjo daug daugiau paslapčių, kurias reikės atrasti.
En: They knew their city had many more secrets waiting to be discovered.

Lt: „Iki kito nuotykio,“ Mantas pažadėjo.
En: "Until the next adventure," Mantas promised.

Lt: "Taip, būtinai," Giedrė atsakė.
En: "Yes, for sure," Giedrė responded.

Lt: Taip jie sugrįžo į savo kasdienybę, bet širdyse nešėsi magiškos dienos prisiminimus.
En: And with that, they returned to their everyday life, carrying the memories of that magical day in their hearts.


Vocabulary Words:
 • scent: kvapas
 • miracles: stebuklai
 • promises: pažadai
 • narrow: siauros
 • unusual: neįprasto
 • hovered: kybojo
 • garlands: girliandomis
 • curious: smalsūs
 • ascended: praplaukė
 • carpet: kilimo
 • lanterns: žibintai
 • pastry: pyragaičiai
 • handmade: rankų darbo
 • fairy tale: pasaka
 • gazing: žvelgė
 • winding: vingiuotas
 • enveloped: apsupo
 • prepared: ruošėsi
 • bright: skaisčiai
 • tilt: pasviro
 • unexpectedly: netikėtai
 • fortunately: laimei
 • stunned: priblokšti
 • cautious: atsargesni
 • greeted: sveikinosi
 • laughing: juoką
 • secrets: paslapčių
 • adventure: nuotykio
 • everyday life: kasdienybę
 • memories: prisiminimus
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca