Unveiling Suomenlinna: Hidden Secrets Beneath the Fortress

Unveiling Suomenlinna: Hidden Secrets Beneath the Fortress
16 de may. de 2024 · 19m 7s

Fluent Fiction - Finnish: Unveiling Suomenlinna: Hidden Secrets Beneath the Fortress Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/unveiling-suomenlinna-hidden-secrets-beneath-the-fortress/ Story Transcript: Fi: Aino, Mikko ja Taru seisoivat Suomenlinnan...

mostra más
Fluent Fiction - Finnish: Unveiling Suomenlinna: Hidden Secrets Beneath the Fortress
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/unveiling-suomenlinna-hidden-secrets-beneath-the-fortress

Story Transcript:

Fi: Aino, Mikko ja Taru seisoivat Suomenlinnan muurin äärellä.
En: Aino, Mikko, and Taru stood at the wall of Suomenlinna.

Fi: Taivas oli kirkas ja aurinko paistoi heidän kasvoilleen.
En: The sky was clear, and the sun shone on their faces.

Fi: He olivat lähteneet retkeilemään yhdessä ja nauttimaan kesäpäivästä.
En: They had set out hiking together to enjoy the summer day.

Fi: Kun he astelivat pitkin polkuja, Mikko kompastui johonkin kovaan.
En: As they walked along the paths, Mikko stumbled on something hard.

Fi: Hän kumartui ja huomasi pienen metallisen luukun.
En: He bent down and noticed a small metallic hatch.

Fi: "He katsokaa tämä!"
En: "Hey, look at this!"

Fi: huudahti Mikko ja Aino sekä Taru kääntyivät katsomaan.
En: exclaimed Mikko, and Aino and Taru turned to see.

Fi: Luukku oli vanha ja ruosteinen, mutta siinä oli käsin kaiverrettuja merkkejä.
En: The hatch was old and rusty, but it had hand-carved markings.

Fi: "Voisiko tämä olla jokin vanhan sotaluolan sisäänkäynti?"
En: "Could this be the entrance to an old war cave?"

Fi: mietti Taru ääneen.
En: wondered Taru aloud.

Fi: Mikko avasi varovasti luukun.
En: Mikko carefully opened the hatch.

Fi: Sen takana oli pimeä ja kapea käytävä.
En: Behind it was a dark and narrow passage.

Fi: "Tämä on jännittävää.
En: "This is exciting.

Fi: Mennään katsomaan, mihin tämä johtaa," ehdotti Aino ja valaisi käytävää taskulampulla.
En: Let's see where it leads," suggested Aino, lighting the passage with a flashlight.

Fi: Mikko ja Taru nyökkäsivät hyväksyvästi ja he alkoivat laskeutua alas tikapuita.
En: Mikko and Taru nodded in agreement, and they began to descend the ladder.

Fi: Käytävä oli pitkä ja mutkikas.
En: The passage was long and winding.

Fi: Seinillä oli vanhoja piirustuksia ja outoja merkkejä.
En: On the walls were old drawings and strange symbols.

Fi: Lopulta he saapuivat suureen kamariin.
En: Eventually, they arrived at a large chamber.

Fi: Se oli täynnä muinaisia esineitä: kiviastioita, pronssipatsaita ja kultaisia koruja.
En: It was filled with ancient artifacts: stone vessels, bronze statues, and golden jewelry.

Fi: "Vau, tämä on uskomatonta!"
En: "Wow, this is incredible!"

Fi: huudahti Mikko.
En: exclaimed Mikko.

Fi: Aino ja Taru nyökkäsivät innoissaan.
En: Aino and Taru nodded excitedly.

Fi: He alkoivat tutkia esineitä tarkemmin.
En: They began to examine the artifacts more closely.

Fi: "Katso tätä patsasta.
En: "Look at this statue.

Fi: Se näyttää ihan erilaiselta kuin mikään tuntemani," huomautti Aino ja osoitti suurta, kaiverrettua patsasta.
En: It looks completely different from anything I'm familiar with," noted Aino, pointing to a large, carved statue.

Fi: Se esitti outoa olentoa, jolla oli pitkät raajat ja suuri pää.
En: It depicted a strange creature with long limbs and a large head.

Fi: "Mikä sivilisaatio on tehnyt nämä?"
En: "What civilization made these?"

Fi: ihmetteli Taru.
En: wondered Taru.

Fi: He jatkoivat huoneen tutkimista ja löysivät vanhoja kirjailtuja tekstejä.
En: They continued exploring the room and found old embroidered texts.

Fi: "Nämä ovat varmasti hyvin vanhoja," sanoi Mikko ja käänsi yhden kirjan sivuja varovasti.
En: "These must be very old," said Mikko, carefully turning the pages of one of the books.

Fi: Yhtäkkiä Aino löysi suuren kultaisen oven huoneen perältä.
En: Suddenly, Aino found a large golden door at the back of the room.

Fi: Se oli peitetty hienoilla kaiverruksilla ja jalokivillä.
En: It was covered with intricate carvings and gemstones.

Fi: Oven ympärillä oli outoja symbooleja.
En: There were strange symbols around the door.

Fi: "Ehkä tämä johtaa vieläkin syvemmälle," sanoi Aino.
En: "Maybe this leads even deeper," said Aino.

Fi: He avasivat oven yhdessä työntämällä sitä.
En: They opened the door together by pushing it.

Fi: Oven takana oli toinen, vielä suurempi huone.
En: Behind the door was another, even larger room.

Fi: Täällä oli kummallisia kojeita ja karttoja.
En: Here, there were peculiar devices and maps.

Fi: Taru tutki yhden kartan tarkemmin.
En: Taru examined one of the maps more closely.

Fi: "Tämä näyttää kartalta.
En: "This looks like a map.

Fi: Ehkä se kertoo tämän sivilisaation paikoista," hän sanoi.
En: Maybe it tells us about the places inhabited by this civilization," she said.

Fi: He viettivät tuntikausia tutkien kamaria ja esineitä.
En: They spent hours exploring the chamber and the artifacts.

Fi: Lopulta he tajusivat, että oli aika mennä takaisin maan pinnalle.
En: Finally, they realized it was time to return to the surface.

Fi: He eivät halunneet vaarantaa löytöjään tai itseään.
En: They did not want to risk their discoveries or themselves.

Fi: Palattuaan ulos päivänvaloon he mietiskelivät löytöään.
En: Once back in the daylight, they pondered their find.

Fi: "Tämä on merkittävä löytö.
En: "This is a significant discovery.

Fi: Meidän täytyy kertoa tästä arkeologeille," sanoi Aino.
En: We must tell the archaeologists," said Aino.

Fi: Mikko ja Taru olivat samaa mieltä.
En: Mikko and Taru agreed.

Fi: He sulkivat luukun huolellisesti ja lähtivät pois.
En: They carefully closed the hatch and left.

Fi: Päivä oli ollut täynnä jännitystä ja löytöjä.
En: The day had been full of excitement and discoveries.

Fi: Suomenlinna oli tarjoillut heille enemmän kuin he olisivat voineet kuvitella.
En: Suomenlinna had offered them more than they could have imagined.

Fi: He tiesivät, että heidän löytönsä muuttaisi historian kirjoja.
En: They knew their discovery would change history books.

Fi: Kolmikko asteli takaisin lauttaan hymyssään.
En: The trio walked back to the ferry, smiling.

Fi: He olivat löytäneet salaisuuden, joka odotti vuosisatojen ajan löytämistään.
En: They had discovered a secret that had waited for centuries to be found.

Fi: Nyt maailma saisi tietää tästä muinaisesta sivilisaatiosta.
En: Now the world would know about this ancient civilization.


Vocabulary Words:
 • hiking: retkeilemään
 • paths: polkuja
 • stumbled: kompastui
 • hatch: luukun
 • exclaimed: huudahti
 • rusty: ruosteinen
 • markings: merkkejä
 • entrance: sisäänkäynti
 • passage: käytävä
 • flashlight: taskulampulla
 • descend: laskeutua
 • ladder: tikapuita
 • winding: mutkikas
 • chamber: kamariin
 • artifacts: esineitä
 • vessels: kiviastioita
 • bronze statues: pronssipatsaita
 • golden jewelry: kultaisia koruja
 • examine: tutkia
 • carved: kaiverrettu
 • creature: olentoa
 • limbs: raajat
 • civilization: sivilisaatio
 • embroidered: kirjailtuja
 • texts: tekstejä
 • intricate: hienoilla
 • carvings: kaiverruksilla
 • gemstones: jalokivillä
 • peculiar: kummallisia
 • devices: kojeita
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca