Baby Steps Into The Curriculum - imagen de portada
What does the Curriculum for Wales mean for early years children and nursery groups? In this new series of short podcasts, Nia Parry speaks to Curriculum Specialist, Vanessa Powell, as well as Cylchoedd Meithrin staff to understand how Mudiad Meithrin is using the five development pathways of the curriculum to help the development of preschool children.

Beth mae’r Cwricwlwm i Gymru yn ei olygu i blant y blynyddoedd cynnar a chylchoedd meithrin? Yn y gyfres newydd hon o bodlediadau byr, mae Nia Parry yn siarad â'r Arbenigwr Cwricwlwm, Vanessa Powell, yn ogystal â staff Cylchoedd Meithrin, i ddeall sut mae’r Mudiad Meithrin yn defnyddio’r pum llwybr datblygu'r cwricwlwm i helpu datblygiad plant cyn oed ysgol.
What does the Curriculum for Wales mean for early years children and nursery groups? In this new series of short podcasts, Nia Parry speaks to Curriculum Specialist, Vanessa Powell, as well as Cylchoedd Meithrin staff to understand how Mudiad Meithrin is using the five development pathways of the curriculum to help the development of preschool children. Beth mae’r Cwricwlwm i Gymru yn ei olygu i blant y blynyddoedd cynnar a chylchoedd meithrin? Yn y gyfres newydd hon o bodlediadau byr, mae Nia Parry yn siarad â'r Arbenigwr Cwricwlwm, Vanessa Powell, yn ogystal â staff Cylchoedd Meithrin, i ddeall sut mae’r Mudiad Meithrin yn defnyddio’r pum llwybr datblygu'r cwricwlwm i helpu datblygiad plant cyn oed ysgol. leer más leer menos
 • Keeping children moving through physical development
  26 feb, 2023 - 09:54
 • Cadw plant i symud trwy ddatblygiad corfforol
  26 feb, 2023 - 08:32
 • Creating a sense of belonging
  19 feb, 2023 - 07:26
 • Creu ymdeimlad o berthyn
  19 feb, 2023 - 09:28
 • Permission to explore
  12 feb, 2023 - 11:28
 • Caniatâd i archwilio
  12 feb, 2023 - 08:27
 • What effective communication looks like
  5 feb, 2023 - 06:48
 • Beth yw cyfathrebu clir?
  5 feb, 2023 - 11:33
 • How to create a strong sense of well-being
  29 ene, 2023 - 09:36
 • Sut i greu ymdeimlad cryf o les?
  29 ene, 2023 - 11:35
 • No hay episodios.