• 25. Kunstig intelligens i virkeligheden

  8 MAY. 2024 · Hvad har kunstig intelligens med bæredygtighed at gøre, og hvad kan man gøre med kunstig intelligens i dag? Det taler Jesper med professor Thomas Ploug fra Aalborg Universitet om. Thomas Ploug er professor i dataetik og lægger sig lige midt imellem teknologioptimisterne og dystopisterne. For ham handler det nemlig om, at vi bevarer vores kritiske sans og forholder os til, hvornår vi vil bruge AI, hvorfor og hvordan. Både på arbejdspladsen, og når vi er sammen med vores børn. Dette er sidste afsnit inden sommerferien, da vi er i gang med et projekt for Den Fynske Landsby. Du kan høre meget mere om det – og meget mere Bæredygtighed i virkeligheden – efter sommerferien!
  1h 7m 56s
 • 24. Klimaneutral i virkeligheden

  26 MAR. 2024 · Hvordan ser Danmark ud i en klimaneutral verden? Hvordan bor vi, spiser vi, lever vi? Det har CONCITO undersøgt med Andreas Lind og Klimalaboratoriet i spidsen. I dette afsnit fortæller Andreas, hvordan det klimaneutrale samfund kan se ud, og hvordan det kan være mere end blot klimaneutralt, hvis det skal være både bæredygtigt og efterstræbelsesværdigt. Jesper og Maja lytter og lærer og vender til sidst udfodringen fra sidste afsnit. Læs mere og find rapporten fra CONCITO her: https://concito.dk/nyheder/nordisk-samarbejde-om-klimaneutralitet
  55m 2s
 • 23. Racisme i virkeligheden

  21 FEB. 2024 · Maja og Jesper oplever sjældent racisme her i Danmark. Det gør Akilah Foote og Stephen Burrell til gengæld. Derfor er de i studiet for at dele fakta, viden, personlige historier og gode råd i forhold til racisme i Danmark: Hvad er omfanget, hvordan kommer det til udtryk, og hvordan kan vi hver især hjælpe med at fjerne det? Akilah og Stephen er gået sammen om at stifte UCARD (United Coalition Against Racism and Discrimination). Og som altid er der også gode råd at hente i podcasten til, hvordan du selv kan hjælpe med at gøre verden mere bæredygtig. Ét af de gode råd var at opsøge mere viden. Derfor har Akilah været så sød at dele en række gode links, som du får lige her: - UN Definition of Racism: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.11_declaration%20on%20race%20and%20racial%20prejudice.pdf - 2020 EU Anti-racisme Action Plan: https://www.ft.dk/samling/20231/spoergsmaal/S223/index.htm - 2023 Københavns Kommune Handleplan: https://www.kk.dk/sites/default/files/2023-08/Handleplan%20mod%20racisme_Rapport_A4_08-a.pdf - Folketingets status på national handleplan: https://www.ft.dk/samling/20231/spoergsmaal/S223/index.htm - EU Hate Crime reporting: https://hatecrime.osce.org/incidents?country=DK&year=2022 - Definition af statistikker: https://integrationsbarometer.dk/om-integrationsbarometeret/statistiske-definitioner#:~:text=Vestlige%20lande%3A%20Alle%20EU-lande,vestlige%20lande%3A%20Alle%20%C3%B8vrige%20lande - Oplevet etnisk diskrimination: https://menneskeret.dk/files/media/document/Oplevet%20etnisk%20diskrimination%20i%20Danmark.pdf - Etniske Minoritetsstress report: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:0ab57c5d-45c6-457d-9b74-71da97e8d2cb Denmark called before UN - Feb 2020 – DIHR list of suggested themes to UN: https://menneskeret.dk/udgivelser/selected-list-of-themes-on-icerd-denmark-2020 - Nov 2021 – DIHR report to UN: https://www.humanrights.dk/publications/parallel-report-denmark-un-committee-elimination-racial-discrimination-cerd-2021 - Nov 2021 - Transcript of Hearing: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2FC%2FSR.2850&Lang=en - Full Docket: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=6&CountryID=49 - Feb 2022 – Concluding Observations on DK: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g22/240/23/pdf/g2224023.pdf - EU Summary of critique: https://migrant-integration.ec.europa.eu/news/un-committee-criticizes-denmarks-efforts-against-discrimination_en - May 2023 – DK update on improvements: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2FC%2FDNK%2FFCO%2F22-24&Lang=en
  1h 19m 48s
 • 22. Lobbyisme i virkeligheden

  24 ENE. 2024 · Anthon er lobbyist. Men han er faktisk virkelig rar! Her i podcasten gør han Maja og Jesper klogere på sit job på Københavns Universitet, hvor han arbejder med og underviser i lobbyisme, og han fortæller, hvad der er op og ned i faget – og hvorfor det måske ikke er så slemt endda. Lyt med, bliv klogere og få tips til, hvordan du kan øve dig i lobbyisme derhjemme. Lyd: Sound Matters
  53m 10s
 • 21. Arbejdsliv i virkeligheden

  19 DIC. 2023 · Er det muligt at opnå work-life-balance? Og hvordan ser det ud på arbejdspladsen – og derhjemme? Anders Raastrup Kristensen er ph.d. og lektor og giver Jesper og Maja en indføring i det bæredygtige arbejdsliv. Lyt med og få konkrete tips til at gøre dit (arbejds-)liv mere bæredygtigt ... men forbered dig også på, at der ikke er nogen quick-fixes. Som altid handler det om vaner, små ændringer og store forandringer. Tak til Karsten fra Sound Matters, der har produceret.
  1h 3m 27s
 • 20. Kemi i virkeligheden

  26 NOV. 2023 · Hvor slemt er det egentlig med alt det der kemi, der er i vores shampoo, tøj, babybleer, sutter og parfume? Vi prøver begge at undgå kemi, men det er mere, fordi det "føles godt" end, fordi vi ved noget om det. Derfor har vi fået Claus Jørgensen fra Forbrugerrådet Tænk i studiet til at gøre os klogere på kemi. Og der ER faktisk noget om snakken! Men der er også nuancer – og som altid er der også noget, vi selv kan gøre ved det. I afsnittet følger vi også op på sidste udfordring fra Malene Freudendal-Pedersen. God lytter!
  55m 39s
 • 19. Trafik i virkeligheden

  3 OCT. 2023 · Vi indretter byerne med bilen i centrum, og det er ikke specielt bæredygtigt. Malene Freudendal-Pedersen er forsker ved Aalborg Universitet, og hun ved en masse om trafik og mobilitet. I afsnittet fortæller hun om 15 minutters-byer og fordelene ved cyklisme og offentlig transport. Og så gør hun også op med myterne om, at der er længere til alting uden for København, og at elbiler redder verden. Vi blev meget klogere, og nu kan du opnå det samme! Lyt med :)
  1h 9m 23s
 • 18. Journalistik i virkeligheden

  19 FEB. 2023 · Thomas Hebsgaard skriver om klima og bæredygtighed på Zetland, men hvilken rolle spiller journalistikken egentlig i forhold til at skabe en bedre verden? Det bliver vi klogere på sammen i dette afsnit, hvor Jesper også følger op på udfordringen fra Laurtis Rohden Skov fra Operate A/S.
  49m 17s
 • 17. Adfærd i virkeligheden

  15 ENE. 2023 · Hvorfor virker slankekure ikke? Hvorfor virker temptation bunding? Og hvorfor skal du høre denne podcast mandag morgen i stedet for fredag aften? Alt det – og meget mere – svarer ph.d. og adfærdschef i Operate A/S Laurits Rohden Skov på i denne episode, hvor det handler om adfærd.
  1h 4m 44s
 • 16. Særepisode: Klimavenner

  26 OCT. 2022 · Helene og Morten Henneberg-Johansen har stiftet Klimaven og har skabt Små Klimamonstre. Vi har inviteret dem i studiet til en snak mellem klimavenner – om forskellen på Jylland og Sjælland, om by og land og om veganisme, klima og flyrejser.
  51m 33s

FN's verdensmål, SDG'erne, 2030-målene. Kært barn har mange navne, men dette er grundlæggende en podcast om bæredygtighed ... i virkeligheden. Det er ikke her, du hører om 2050-strategier og fremtidsutopier...

mostra más
FN's verdensmål, SDG'erne, 2030-målene. Kært barn har mange navne, men dette er grundlæggende en podcast om bæredygtighed ... i virkeligheden. Det er ikke her, du hører om 2050-strategier og fremtidsutopier eller om potentialet i robotter og tang.

Det er her, du får inspiration til at gøre noget ved det hele, så vi sammen kan gøre verden mere bæredygtig – både i privaten og på arbejdspladsen.
mostra menos
Contactos
Información

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca