Portada del podcast

Energi Til Fremtiden

 • Energioptimering og energieffektivisering af virksomheder i det private og det offentlige

  6 FEB. 2024 · I en verden, hvor energiforbruget konstant stiger, og behovet for bæredygtige løsninger aldrig har været større, peger eksperter på vigtigheden af energioptimering og sektorintegration som afgørende elementer i den grønne omstilling. https://youtu.be/DBX4EfLIB_Q I dette afsnit af "Energi til Fremtiden" fokuserer vi på, hvordan virksomheder, både i det private og offentlige, kan spille en central rolle i denne udvikling ved strategisk at reducere deres energiforbrug. Med udsigten til et energinetværk i 2030, der risikerer at blive mere ustabil med potentielt hyppigere nedbrud, bliver det tydeligt, at innovative løsninger som sektorintegration ikke kun er ønskværdige men nødvendige. Dette koncept indebærer en intelligent genanvendelse af energiressourcer, såsom overskudsvarme fra datacentre, der kan udnyttes til at opvarme bygninger eller hele bydele, hvilket skaber et mere effektivt og bæredygtigt energisystem. Podcasten har sponsoreret indhold Gæster: Peter Trillingsgaard, branchedirektør,https://www.danskindustri.dk Peter Maagøe, partner, https://viegandmaagoe.dk/ Vært: Søren Vejby Koncept: https://partnermedier.dk/ Produktion/redigering: https://partnermedier.dk/ https://www.partnermedier.dk
  Escuchado 36m 15s
 • Reform af Elmarkedet - Et Skridt Mod Grønnere Fremtid i Europa

  9 ENE. 2024 · NB! Af hensyn til tidshenvisninger i afsnittet, er det relevant at oplyse at podcasten er optaget i December 2023. https://www.youtube.com/watch?v=t1QMhHsFFP8 Europa står over for et kritisk vendepunkt i sin energipolitik. I lyset af den stigende energifattigdom og de dramatiske konsekvenser af den seneste energikrise, er reformen af elmarkedet blevet et centralt fokusområde. Denne reform har til formål at sikre en mere bæredygtig og stabil energiforsyning, samtidig med at den beskytter forbrugerne mod volatile elpriser. Kernen i reformen er en strategi for at gøre elpriserne mindre afhængige af de ustabile priser på fossile brændsler. Med en stigende afhængighed af vedvarende energikilder som vind, sol og vandkraft, søger Europa at accelerere sin grønne omstilling. Dette indebærer en massiv udvikling af vedvarende energiprojekter, hvilket ikke kun vil bidrage til at reducere kontinentets klimaaftryk, men også til at mindske afhængigheden af importerede fossile brændsler, herunder russisk gas. Hør mere i denne udgave af "Energi Til Fremtiden". Podcasten har sponsoreret indhold. Gæster: Søren Eriksen, CEO, https://viegandmaagoe.dk/ Troels Ranis, Vicedirektør, https://www.danskindustri.dk/ Vært: Søren Vejby Koncept: https://partnermedier.dk/ Produktion/redigering: https://partnermedier.dk/ https://www.partnermedier.dk
  Escuchado 36m 24s
 • Cybersikkerhed i energisektoren

  12 DIC. 2023 · https://youtu.be/QNEnCsWA-Os?si=YRhN_cwuHJO463yN Der er behov for øget cybersikkerhed i energisektoren. Danmark, som er et af verdens mest digitaliserede lande, står nemlig over for udfordringer med at sikre den kritiske digitale infrastruktur mod ondsindede hackere. Med tusindvis af kunder globalt og et stort ansvar for sikkerhed er det afgørende for virksomheder som Siemens at beskytte kritisk infrastruktur mod cyberangreb. Eskaleringen af cyberangreb er blevet tydelig i de seneste år, især med statsaktører, der retter deres opmærksomhed mod kritisk infrastruktur. Dette udgør en stigende udfordring, da digitaliseringen udvides, og der opstår nye typer angreb. Podcasten har sponsoreret indhold. Gæster: Andreea Balasiu, Leder for automatisering og elektrificering, https://www.siemens.com/dk/da.html Jørgen S. Christensen, Teknologidirektør, https://greenpowerdenmark.dk/ Vært: Søren Vejby Koncept: https://partnermedier.dk Produktion/redigering: https://partnermedier.dk https://www.partnermedier.dk
  Escuchado 44m 15s
 • Energioptimering er det nye grønt

  28 NOV. 2023 · https://youtu.be/Y16PJhm_Hmk?si=P5nTgu_03PBaD3_s I en verden, der står over for stadig mere presserende klimaudfordringer, er behovet for bæredygtighed og grøn energi blevet central. Inden for fødevareindustrien, en af de mest energiintensive sektorer, bliver energioptimering og CO2-reduktion nøgleelementer for at imødegå disse udfordringer. Fødevareindustrien står over for unikke udfordringer i forhold til energioptimering. Ifølge eksperter repræsenterer fødevaresektoren en tredjedel af industriens samlede energiforbrug i Danmark. Dette skyldes i høj grad behovet for opvarmning og køling af ingredienser under produktionsprocesserne. En afgørende faktor i overgangen til grøn energi er derfor at tackle disse energiintensive processer. Podcasten har sponsoreret indhold. Gæster: Leif Nielsen, branchedirektør, https://www.danskindustri.dk/brancher/di-foedevarer/ Kim Enevoldsen, salgsdirektør, Energioptimering og Co2 reduktion, https://www.siemens.com/dk/da.html Vært: Søren Vejby Koncept: https://partnermedier.dk Produktion/redigering: https://partnermedier.dk Christian Leo Andersen https://www.partnermedier.dk
  Escuchado 34m 21s
 • Fleksibilitetsløsninger: Broen til Danmarks Grønne Energi Fremtid

  7 NOV. 2023 · Danmark bevæger sig mod grønnere energikilder som vind og sol, men konventionelle kraftværker spiller stadig en afgørende rolle i at opretholde forsyningssikkerheden. Forbrugsfleksibilitet, hvor energiforbruget justeres i takt med vedvarende energi, er vigtig. Systemydelsesmarkedet hjælper med at finjustere elsystemets balance. Samarbejde mellem teknologivirksomheder som Siemens og organisationer som Energinet er afgørende for Danmarks grønne fremtid. Gæster i studiet: Kristina Hansen Hadberg, Senior Innovation Specialist, https://www.energinet.dk Thomas Brændgaard Nielsen, Ansvarlig for salg og forretningsudvikling, https://www.siemens.com/dk/da.html Vært: Søren Vejby Koncept: https://partnermedier.dk Produktion: https://partnermedier.dk Christian Leo Andersen Podcasten har sponsoreret indhold. Udviklet og produceret af: PartnerMedier. https://www.partnermedier.dk
  Escuchado 27m 56s
 • Hvordan skaffer vi hænder og hoveder til den grønne omstilling?

  31 OCT. 2023 · Vi står over for en enorm udfordring, når det kommer til at skaffe tilstrækkeligt med hænder og hoveder til at opfylde klimamålene om at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030. Den grønne omstilling kræver et stort antal arbejdere med forskellige færdigheder, fra faglærte til ufaglærte og universitetsuddannede. Der er i øjeblikket en historisk lav arbejdsløshed og den grønne omstilling øger behovet for arbejdskraft markant. Der er en betydelig mangel på arbejdskraft til at installere varmepumper, ladestandere, solceller og vindmøller samt til at planlægge, finansiere og transportere disse projekter. Manglen på arbejdskraft kan have alvorlige konsekvenser for gennemførelsen af den grønne omstilling og det kan tage længere tid end forventet. Gæster i studiet: Søren Eriksen, CEO, https://viegandmaagoe.dk/ Ruben Bak Sørensen, Systemarkitekt, https://www.siemens.com/dk/da.html Kristian Jensen, CEO, https://greenpowerdenmark.dk/ Vært: Søren Vejby Koncept: https://partnermedier.dk Produktion: https://partnermedier.dk Christian Leo Andersen Podcasten har sponsoreret indhold. Udviklet og produceret af: PartnerMedier. https://www.partnermedier.dk
  Escuchado 39m 1s
 • Hvordan kan Danmark blive et banebrydende "Power to X" land?

  24 OCT. 2023 · Vi drømmer om en fremtid, hvor vi kan tage på ferie i Spanien uden at udlede CO2 og sende varer over verdenshavene på containerskibe uden klimabelastning. Lyder det for godt til at være sandt? Teknologien er faktisk allerede kendt. Det er nemlig muligt at producere brændstoffer til fly og skibe ved hjælp af vindmøller, solceller og elektrolyse af vand for at skabe grøn brint og dermed grønt brændstof. Gæster i studiet: Kim Hedegaard, CEO of Power-to-X, https://www.topsoe.com/ Jacob Sandholt, juridisk konsulent, https://gorrissenfederspiel.com/ Kristian Jensen, CEO, https://greenpowerdenmark.dk/ Vært: Søren Vejby Koncept: https://partnermedier.dk Produktion: https://partnermedier.dk Christian Leo Andersen Podcasten har sponsoreret indhold. Udviklet og produceret af: PartnerMedier. https://www.partnermedier.dk
  Escuchado 39m 32s
 • Hvordan sætter vi fart på udbygningen af solceller og vindmøller på land

  17 OCT. 2023 · Der er udfordringer ved at øge brugen af vedvarende energi i Danmark, især solceller og vindmøller på land. Problemer såsom lange godkendelsesprocesser, politiske hindringer og manglende investering i energiinfrastruktur. Det kigger vi nærmere på i denne episode af "Energi Til Fremtiden". Der er også fokus på NIMBY-effekten (Not In My Back Yard), hvor folk er villige til at støtte grøn energi, men ikke ønsker projekterne i deres nærområde. Hvordan kan man fremskynde grøn energiudvikling og ændre folks holdninger til projekterne? Overordnet er der en enighed om, at Danmark skal arbejde hurtigere for at nå sine klimamål. Gæster i studiet: Christian Sauer, Partner, https://gorrissenfederspiel.com/s Energi gruppe Jacob Bonde, Senior Manager, https://www.obton.com Kristian Jensen, CEO, https://greenpowerdenmark.dk/ Vært: Søren Vejby Koncept: https://partnermedier.dk Produktion: https://partnermedier.dk Podcasten har sponsoreret indhold. Udviklet og produceret af: PartnerMedier. https://www.partnermedier.dk
  Escuchado 38m 55s
 • Hvordan vender vi modgang til medvind?

  10 OCT. 2023 · I dette afsnit taler vi om udfordringerne og mulighederne inden for grøn energiomstilling i Europa. Vi fokuserer på den stigende interesse for havvindmøller, politiske ambitioner og økonomiske incitamenter, samtidig med at flere virksomheder i energisektoren kæmper med økonomiske udfordringer. For der kan være et paradoks mellem politisk vilje og virkelighedens udfordringer i grøn energiomstilling. Gæster i studiet: Christoffer Fode, Partner, https://gorrissenfederspiel.com/ Samuel Magid, Associate Partner, CIP Kristian Jensen, CEO, https://greenpowerdenmark.dk/ Vært: Søren Vejby Koncept: https://partnermedier.dk Produktion: https://partnermedier.dk Podcasten har sponsoreret indhold. Udviklet og produceret af: PartnerMedier. https://www.partnermedier.dk
  Escuchado 40m 4s
 • Elnet til mere

  3 OCT. 2023 · Med vores klimamål om at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030 og ambitionen om at skabe morgendagens bæredygtige energisystem, er det afgørende, at danskernes energiforbrug bliver grønt og elektrisk. Vi diskuterer den nødvendige omstilling fra olie- og naturgasopvarmning til varmepumper og grøn fjernvarme. Men vi går også i dybden med den afgørende opgave at fremskynde den grønne omstilling inden for vejtransport, som udgør en betydelig del af vores CO2-udledning. Benzin, diesel og fossile brændsler skal erstattes af elbiler, og faktisk forventes Danmarks elforbrug at tredobles inden 2030 i takt med denne omstilling. Men er vores elnet og ladeinfrastruktur klar til den stigende efterspørgsel fra elbilerne? Et centralt spørgsmål, vi søger svar på i dette afsnit. Gæster i studiet: Lasse Altmann, Head of eMobility, Siemens Danmark Kristian Jensen, CEO, https://greenpowerdenmark.dk/ Vært: Søren Vejby Koncept: https://partnermedier.dk Produktion: https://partnermedier.dk Christian Leo Andersen Podcasten har sponsoreret indhold. Udviklet og produceret af: PartnerMedier. https://www.partnermedier.dk
  Escuchado 34m 51s

Med en ny energi- og klimapodcast sætter Green Power Denmark og erhvervsmediet Business Review sammen med virksomheder i energibranchen og eksperter fokus på morgendagens grønne udfordringer og løsninger. Klimakrisen buldrer...

mostra más
Med en ny energi- og klimapodcast sætter Green Power Denmark og erhvervsmediet Business Review sammen med virksomheder i energibranchen og eksperter fokus på morgendagens grønne udfordringer og løsninger.

Klimakrisen buldrer afsted. Juli blev den varmeste måned nogensinde målt, og vi er langt fra målet om at holde klodens temperaturstigning under 1,5 grader. Samtidig befinder vi os i usikre tider. Der er krig i Europa, og vi har lige været igennem en energikrise, som måske vender tilbage til vinter.

På det bagtæppe lancerer Green Power Denmark og erhvervsmediet Business Review en energi- og klimapodcast.

Her vil Green Power Denmarks adm. direktør Kristian Jensen hver tirsdag sammen med virksomheder i energibranchen og eksperter diskutere, hvordan vi får skabt morgendagens energisystem, der leverer grøn, sikker og billig energi.

Der vil blandt andet være fokus på udfordringerne i den grønne industri, udbygningen af grøn energi på land og til vands, Co2 fangst, Power-to-X og den el-infrastruktur, der binder hele den grønne omstilling sammen.
mostra menos
Contactos
Información

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca