Portada del podcast

Fluent Fiction - Danish

 • Rekindling Bonds: A Danish Summer Road Trip to Remember

  24 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Danish: Rekindling Bonds: A Danish Summer Road Trip to Remember Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/rekindling-bonds-a-danish-summer-road-trip-to-remember/ Story Transcript: Da: Solen skinnede klart over de danske landskaber, da Freja, Henrik og deres datter Astrid begav sig ud på deres sommer-road trip. En: The sun shone brightly over the Danish landscapes as Freja, Henrik, and their daughter Astrid set out on their summer road trip. Da: Det var en tur, som Freja håbede ville genoprette deres familiebånd. En: It was a journey that Freja hoped would restore their family bonds. Da: De havde haft et hårdt år med mange skænderier og følelsesmæssige afstande. En: They had a tough year with many arguments and emotional distances. Da: Freja og Henrik drømte om, at denne rejse ville bringe dem sammen igen. En: Freja and Henrik dreamed that this trip would bring them back together. Da: Deres første stop var den historiske by Ribe. En: Their first stop was the historic town of Ribe. Da: Byens brostensbelagte gader og gamle bygninger tog dem tilbage i tiden. En: The town’s cobblestone streets and old buildings took them back in time. Da: Freja kiggede bekymret på Astrid, der gik med hænderne i lommerne og hovedtelefoner på. En: Freja looked worriedly at Astrid, who walked with her hands in her pockets and headphones on. Da: Henrik spottede et lille ishus og foreslog en pause. En: Henrik spotted a small ice cream shop and suggested a break. Da: “Lad os få is,” sagde han med et smil. En: “Let’s get ice cream,” he said with a smile. Da: Astrid trak på skuldrene, men gik med. En: Astrid shrugged but went along. Da: Efter Ribe kørte de videre til Odense, fødestedet for H.C. Andersen. En: After Ribe, they drove on to Odense, the birthplace of H.C. Andersen. Da: Henrik fortalte spændende historier om den store forfatter, men Astrid virkede uinteresseret. En: Henrik told exciting stories about the great author, but Astrid seemed uninterested. Da: Freja sukkede indvendigt og besluttede at give hende lidt plads. En: Freja sighed inwardly and decided to give her some space. Da: “Du kan gå rundt alene, hvis du vil,” sagde hun blidt til Astrid. En: “You can walk around alone if you want,” she said gently to Astrid. Da: Astrid nikkede og gik sin egen vej. En: Astrid nodded and went her own way. Da: Henrik og Freja gik hånd i hånd og nød byens skønhed. En: Henrik and Freja walked hand-in-hand and enjoyed the city’s beauty. Da: Men Frejas hjerte var tungt. En: But Freja’s heart was heavy. Da: Hun ville så gerne nå ind til Astrid, men vidste ikke hvordan. En: She desperately wanted to reach Astrid, but didn’t know how. Da: Hen ad eftermiddagen mødtes de alle ved bilen og fortsatte deres rejse. En: Towards the afternoon, they all met by the car and continued their journey. Da: Da aftenen nærmede sig, foreslog Henrik en omvej. En: As evening approached, Henrik suggested a detour. Da: “Der er Sankthansaften fest i en lille by nær kysten. En: “There is a Midsummer Eve celebration in a small town near the coast. Da: Skal vi tage dertil?” spurgte han. En: Should we go there?” he asked. Da: Frejas ansigt lyste op. En: Freja’s face lit up. Da: “Det er en god idé!” Astrid sukkede men satte sig tilbage i sædet uden protest. En: “That’s a good idea!” Astrid sighed but sat back in her seat without protest. Da: De ankom til byen og blev mødt af musik og latter. En: They arrived in the town and were met by music and laughter. Da: Der var boder med mad og drikke, og børn løb rundt med blomsterkranse i håret. En: There were stalls with food and drink, and children ran around with flower wreaths in their hair. Da: Henrik købte tre kranse og gav dem til Freja og Astrid. En: Henrik bought three wreaths and gave them to Freja and Astrid. Da: Astrid tog modvilligt sin på. En: Astrid reluctantly put hers on. Da: Til sidst blev det tid til at tænde bålet. En: Finally, it was time to light the bonfire. Da: Folk samledes omkring det store bål ved stranden. En: People gathered around the large bonfire by the beach. Da: Freja lagde blidt en hånd på Astrids skulder. En: Freja gently placed a hand on Astrid’s shoulder. Da: “Vil du stå her med os?” spurgte hun forsigtigt. En: “Do you want to stand here with us?” she asked cautiously. Da: Astrid tøvede, men til sidst nikkede hun. En: Astrid hesitated but eventually nodded. Da: Da bålet flammede op, begyndte Astrid at tale. En: As the fire blazed up, Astrid began to speak. Da: “Jeg føler mig så misforstået,” begyndte hun. En: “I feel so misunderstood,” she began. Da: Tårerne løb ned ad hendes kinder. En: Tears streamed down her cheeks. Da: Henrik og Freja lyttede opmærksomt. En: Henrik and Freja listened attentively. Da: “Jeg vil bare være mig selv, men det føles som om, I ikke forstår.” Freja klemte Astrids hånd. En: “I just want to be myself, but it feels like you don’t understand.” Freja squeezed Astrid’s hand. Da: “Vi prøver at forstå. En: “We are trying to understand. Da: Vi elsker dig, og vi ønsker det bedste for dig,” sagde hun dæmpet. En: We love you, and we want the best for you,” she said quietly. Da: Henrik nikkede og lagde en arm om begge. En: Henrik nodded and put an arm around both of them. Da: “Vi er her for dig,” sagde han. En: “We are here for you,” he said. Da: Astrid nikkede og smilte svagt. En: Astrid nodded and smiled faintly. Da: “Tak,” sagde hun stille. En: “Thank you,” she said softly. Da: De blev stående og så bålet sammen, og langsomt føltes afstanden mellem dem mindre. En: They stood and watched the bonfire together, and slowly the distance between them felt smaller. Da: De kunne mærke varme, ikke kun fra bålet, men også fra hinanden. En: They felt warmth, not only from the fire but also from each other. Da: Natten blev fyldt med latter og stille samtaler. En: The night was filled with laughter and quiet conversations. Da: De gik hånd i hånd tilbage til bilen med håb i hjertet. En: They walked hand-in-hand back to the car with hope in their hearts. Da: For første gang i lang tid følte de sig som en familie igen. En: For the first time in a long time, they felt like a family again. Da: Som Sankthansaften endte, begyndte en ny start for Freja, Henrik og Astrid. En: As Midsummer Eve ended, a new beginning started for Freja, Henrik, and Astrid. Da: Deres bånd var stærkere, og deres fremtid lysere. En: Their bonds were stronger, and their future brighter. Vocabulary Words: - restore: genoprette - bonds: bånd - arguments: skænderier - emotional: følelsesmæssige - distances: afstande - cobblestone: brostensbelagte - worriedly: bekymret - shone: skinnede - exciting: spændende - inwardly: indvendigt - desperately: desperat - suggested: foreslog - detour: omvej - celebration: fest - coast: kyst - arrived: ankom - reluctantly: modvilligt - bonfire: bål - cautiously: forsigtigt - hesitated: tøvede - attentively: opmærksomt - misunderstood: misforstået - tears: tårerne - squeezed: klemte - quietly: dæmpet - gathered: samledes - blazed: flammede - fainter: svagt - conversations: samtaler - future: fremtid
  Escuchado 17m 59s
 • Freja's Journey: Honoring Memories Amid Midsummer Mysteries

  23 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Danish: Freja's Journey: Honoring Memories Amid Midsummer Mysteries Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/frejas-journey-honoring-memories-amid-midsummer-mysteries/ Story Transcript: Da: Freja stod på kanten af de majestætiske Møns Klint. En: Freja stood on the edge of the majestic Møns Klint. Da: Hun åndede dybt ind og mærkede den friske sommerluft i sine lunger. En: She took a deep breath and felt the fresh summer air fill her lungs. Da: Bag hende lå den tætte skov, fyldt med mysterier og minder. En: Behind her lay the dense forest, filled with mysteries and memories. Da: Hun var alene i dag, men hun kunne mærke sin fars ånd nær. En: She was alone today, but she could feel her father's spirit nearby. Da: Han ville have elsket denne dag. En: He would have loved this day. Da: Som en botaniker med dyb kærlighed til naturen, følte Freja sig hjemme her. En: As a botanist with a deep love for nature, Freja felt at home here. Da: Hun havde taget turen til Møns Klint med et mål for øje. En: She had made the trip to Møns Klint with a specific goal in mind. Da: Hendes far havde altid drømt om at finde den sjældne orkidé, der voksede i denne skov. En: Her father had always dreamed of finding the rare orchid that grew in this forest. Da: Det var Sankt Hans Aften, og opgaven syntes at være et godt tegn på at ære hans hukommelse. En: It was Midsummer's Eve, and the task seemed like a good way to honor his memory. Da: Men skoven var tættere, end Freja havde forventet. En: But the forest was denser than Freja had expected. Da: Hendes GPS begyndte at miste signal, og snart kunne hun ikke finde sin vej. En: Her GPS began losing signal, and soon she couldn't find her way. Da: Solen sank hurtigt, og skyggerne voksede omkring hende. En: The sun sank quickly, and shadows grew around her. Da: "Jeg kan ikke give op," hviskede hun for sig selv. En: "I can't give up," she whispered to herself. Da: Hun havde allerede mistet så meget. En: She had already lost so much. Da: Hun kunne ikke tabe dette også. En: She couldn't lose this as well. Da: Hendes tanker begyndte at vandre tilbage til hendes far. En: Her thoughts began to wander back to her father. Da: Hans smil, hans råd, hans styrke. En: His smile, his advice, his strength. Da: Hun mærkede tårer trille ned ad kinderne. En: She felt tears roll down her cheeks. Da: Men i stedet for at vende om, besluttede hun sig for at presse videre. En: But instead of turning back, she decided to press on. Da: Hun vidste, at det ville være det, han ville have ønsket. En: She knew it was what he would have wanted. Da: Med hjertet bankende i brystet trådte Freja dybere ind i skoven. En: With her heart pounding in her chest, Freja stepped deeper into the forest. Da: Hendes skridt var forsigtige, men beslutsomme. En: Her steps were cautious but determined. Da: Hun hørte fuglene synge deres aftensange og følte vinden ruske blidt i træerne. En: She heard the birds singing their evening songs and felt the breeze gently rustling the trees. Da: Pludselig, bag en høj busk, så hun noget bemærkelsesværdigt. En: Suddenly, behind a tall bush, she saw something remarkable. Da: En lille lysning åbnede sig foran hende, og der, i midten, stod de sjældne orkidéer i fuldt flor. En: A small clearing opened up before her, and there, in the center, stood the rare orchids in full bloom. Da: Deres smukke, delikate blomster lyste op i det sidste dagslys, som solen gik ned. En: Their beautiful, delicate flowers glowed in the last daylight as the sun set. Da: Freja følte et rush af følelser. En: Freja felt a rush of emotions. Da: Glæde, tristhed, lettelse. En: Joy, sadness, relief. Da: Hun greb sit kamera, tog et dybt åndedrag, og fangede øjeblikket. En: She grabbed her camera, took a deep breath, and captured the moment. Da: Billederne viste blomsterne i al deres skønhed, med den gyldne himmel og de fjernede Sankt Hans bål i horisonten. En: The photos showed the flowers in all their beauty, with the golden sky and distant Midsummer bonfires on the horizon. Da: Hun vendte sig om og begyndte sin rejse tilbage. En: She turned around and began her journey back. Da: Frejas hjerte var lettere nu. En: Freja's heart felt lighter now. Da: Hun brugte sin intuition og sin dybe viden om terrænet til at finde vejen. En: She used her intuition and deep knowledge of the terrain to find the way. Da: Hun følte sin fars nærvær i hvert skridt. En: She felt her father's presence in every step. Da: Da hun nåede stien, smilede hun for sig selv. En: When she reached the trail, she smiled to herself. Da: Hun vidste nu, at hun havde hans styrke inden i sig. En: She now knew she had his strength within her. Da: Freja følte sig stærkere og mere beslutsom end nogensinde før. En: Freja felt stronger and more determined than ever before. Da: Hendes mission var fuldført, og hun følte en dyb forbindelse til sin far og til naturen omkring hende. En: Her mission was complete, and she felt a deep connection to her father and to the nature around her. Da: Himlen blev mørkere, og bålene strålede lysere i det fjerne. En: The sky grew darker, and the bonfires shone brighter in the distance. Da: Freja vidste, at hendes fremtid var lys, ligesom de flammende bål der brændte for at mindes og ære fortiden. En: Freja knew that her future was bright, just like the blazing fires that burned to remember and honor the past. Vocabulary Words: - majestic: majestætiske - dense: tætte - mysteries: mysterier - memories: minder - spirit: ånd - botanist: botaniker - rare: sjældne - orchid: orkidé - honor: ære - memory: hukommelse - signal: signal - shadows: skygger - wander: vandre - advise: råd - strength: styrke - whispered: hviskede - determined: beslutsomme - bush: busk - remarkable: bemærkelsesværdigt - clearing: lysning - delicate: delikate - bloom: flor - breeze: vinden - rustling: ruske - relief: lettelse - intuition: intuition - terrain: terrænet - presence: nærvær - mission: mission - connection: forbindelse
  Escuchado 15m 44s
 • Discover Nyhavn: A Day of Family Adventures and Danish Delights

  22 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Danish: Discover Nyhavn: A Day of Family Adventures and Danish Delights Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/discover-nyhavn-a-day-of-family-adventures-and-danish-delights/ Story Transcript: Da: Solen skinner i Nyhavn. En: The sun is shining in Nyhavn. Da: Både vugger let i vandet. En: Boats gently rock in the water. Da: Freja og Emil, to glade børn, springer rundt. En: Freja and Emil, two happy children, are running around. Da: De er sammen med deres far, Søren. En: They are with their father, Søren. Da: Søren elsker Nyhavn. En: Søren loves Nyhavn. Da: Han vil vise sine børn det charmerende sted. En: He wants to show his children the charming place. Da: "Kom, vi skal se bådene," siger Søren. En: "Come, we have to see the boats," says Søren. Da: De går langs kajen. En: They walk along the quay. Da: Freja peger på en stor, gammel sejlbåd. En: Freja points to a large, old sailboat. Da: "Er den fra gamle dage?" En: "Is it from old times?" Da: spørger hun. En: she asks. Da: "Ja, meget gammel," svarer Søren. En: "Yes, very old," Søren replies. Da: "Folk brugte den til at sejle til fjerne lande." En: "People used it to sail to distant countries." Da: De ser på de farverige bygninger. En: They look at the colorful buildings. Da: Emil spørger, "Hvad er det?" En: Emil asks, "What is that?" Da: og peger på en rød bygning. En: and points to a red building. Da: "Det er en restaurant," siger Søren. En: "That is a restaurant," says Søren. Da: "Her kan vi smage lækker dansk mad." En: "Here we can taste delicious Danish food." Da: De går ind. En: They go inside. Da: Duften af fisk og kartofler fylder luften. En: The smell of fish and potatoes fills the air. Da: Søren bestiller smørrebrød til dem. En: Søren orders open-faced sandwiches for them. Da: Freja smager på en sildemad for første gang. En: Freja tastes herring on bread for the first time. Da: "Det smager anderledes," siger hun, men hun smiler. En: "It tastes different," she says, but she smiles. Da: Emil nyder sin leverpostejmad. En: Emil enjoys his liver pâté sandwich. Da: Efter de har spist, går de hen til en isbod. En: After they have eaten, they go to an ice cream stand. Da: Bruges de sidste penge på is. En: They use the last of their money on ice cream. Da: Emil vælger jordbær, og Freja vælger chokolade. En: Emil chooses strawberry, and Freja chooses chocolate. Da: Søren smiler og siger, "En perfekt dag." En: Søren smiles and says, "A perfect day." Da: De sætter sig på en bænk ved vandet. En: They sit on a bench by the water. Da: "Jeg elsker Nyhavn," siger Freja. En: "I love Nyhavn," says Freja. Da: "Må vi komme igen?" En: "Can we come again?" Da: Søren nikker. En: Søren nods. Da: "Selvfølgelig. En: "Of course. Da: Vi skal altid opleve nye ting sammen." En: We must always experience new things together." Da: De går hjem, trætte men glade. En: They go home, tired but happy. Da: Nyhavn har bragt dem tættere sammen. En: Nyhavn has brought them closer together. Da: Det er en dag, de altid vil huske. En: It is a day they will always remember. Vocabulary Words: - shining: skinner - boats: både - gently: let - rock: vugger - water: vandet - charming: charmerende - quay: kaje - sailboat: sejlbåd - distant: fjerne - countries: lande - colorful: farverige - restaurant: restaurant - taste: smage - delicious: lækker - food: mad - smell: duften - fish: fisk - potatoes: kartofler - sandwiches: smørrebrød - herring: sildemad - liver pâté: leverpostejmad - ice cream stand: isbod - bench: bænk - experience: opleve - tired: trætte - happy: glade - remember: huske - brought: bragt - together: sammen - buildings: bygninger
  Escuchado 11m 50s
 • Chasing Dreams: Freja's Unforgettable Adventure at Tivoli

  21 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Danish: Chasing Dreams: Freja's Unforgettable Adventure at Tivoli Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/chasing-dreams-frejas-unforgettable-adventure-at-tivoli/ Story Transcript: Da: Freja var en glad pige. En: Freja was a happy girl. Da: Denne dag skulle hun til Tivoli i København. En: Today she was going to Tivoli in Copenhagen. Da: Hun glædede sig meget. En: She was very excited. Da: Hun tog det første skridt ind i den farverige have og så blinkende lys og høre livlig musik. En: She took the first step into the colorful garden and saw twinkling lights and heard lively music. Da: Freja gik hen til en bod og købte en stor, lyserød candyfloss. En: Freja went to a stall and bought a big, pink cotton candy. Da: Hun elskede candyfloss. En: She loved cotton candy. Da: Hun gik gennem parken og så alle de sjove boder og karuseller. En: She walked through the park and saw all the fun stalls and carousels. Da: Hun smilede til alle. En: She smiled at everyone. Da: Men pludselig, følte Freja en ryk i sin hånd. En: But suddenly, Freja felt a tug on her hand. Da: Hendes candyfloss var væk! En: Her cotton candy was gone! Da: Hun kiggede op og så en smuk påfugl, der hurtigt løb væk med hendes candyfloss i næbet. En: She looked up and saw a beautiful peacock quickly running away with her cotton candy in its beak. Da: Freja råbte, "Stop! En: Freja shouted, "Stop! Da: Det er min candyfloss!" En: That's my cotton candy!" Da: Men påfuglen hørte ikke efter. En: But the peacock didn't listen. Da: Freja løb efter påfuglen. En: Freja ran after the peacock. Da: Hun løb forbi den store karrusel og den høje rutsjebane. En: She ran past the big carousel and the tall roller coaster. Da: Påfuglen var hurtig, men Freja var hurtigere. En: The peacock was fast, but Freja was faster. Da: Hun så påfuglen gemme sig bag en stor busk. En: She saw the peacock hiding behind a big bush. Da: Hun nærmede sig roligt. En: She approached calmly. Da: "Kom her, lille påfugl," sagde hun blidt. En: "Come here, little peacock," she said gently. Da: Påfuglen kiggede på hende med store, uskyldige øjne. En: The peacock looked at her with big, innocent eyes. Da: Den slap candyflossen og trådte et skridt tilbage. En: It dropped the cotton candy and took a step back. Da: Freja tog den lidt gnaskede candyfloss tilbage og grinede. En: Freja took the slightly nibbled cotton candy back and laughed. Da: Påfuglen så næsten undskyldende ud. En: The peacock looked almost apologetic. Da: Freja rakte en hånd ud og nussede den bløde påfugl. En: Freja reached out and petted the soft peacock. Da: "Det er okay," sagde hun. En: "It's okay," she said. Da: "Jeg kan købe en ny candyfloss." En: "I can buy a new cotton candy." Da: Hun gik tilbage til boden og købte endnu en candyfloss. En: She went back to the stall and bought another cotton candy. Da: Denne gang gik hun hen til et stille hjørne i parken og nød sin søde snack. En: This time she went to a quiet corner of the park and enjoyed her sweet snack. Da: Påfuglen var væk, men Freja følte sig glad, for hun havde en ny ven. En: The peacock was gone, but Freja felt happy because she had made a new friend. Da: Dagen sluttede med fyrværkeri og Freja gik hjem med et smil på læben. En: The day ended with fireworks and Freja went home with a smile on her face. Da: Tivoli var altid fuld af overraskelser, men denne dag var noget særligt. En: Tivoli was always full of surprises, but this day was something special. Vocabulary Words: - excited: glædede - colorful: farverige - twinkling: blinkende - lively: livlig - stall: bod - cotton candy: candyfloss - fun: sjove - carousels: karuseller - tug: ryk - beak: næbet - shouted: råbte - carousel: karrusel - roller coaster: rutsjebane - faster: hurtigere - hiding: gemme - approached: nærmede - innocent: uskyldige - dropped: slap - nibbled: gnaskede - laughed: grinede - apologetic: undskyldende - petted: nussede - soft: bløde - quiet: stille - snack: snack - fireworks: fyrværkeri - surprises: overraskelser - special: særligt - smile: smil - ran: løb
  Escuchado 12m 16s
 • Tivoli Pandemonium: Freja, Magnus, and Kasper's Unforgettable Day

  20 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Danish: Tivoli Pandemonium: Freja, Magnus, and Kasper's Unforgettable Day Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/tivoli-pandemonium-freja-magnus-and-kaspers-unforgettable-day/ Story Transcript: Da: En varm sommerdag i København skinnede solen klart over Tivoli. En: On a warm summer day in Copenhagen, the sun shone brightly over Tivoli. Da: Freja, Magnus og Kasper gik rundt og nød stemningen. En: Freja, Magnus, and Kasper wandered around, enjoying the atmosphere. Da: De følelsen af glæde og fest var overalt. En: The feeling of joy and festivity was everywhere. Da: Lugten af popcorn og sukkertråd blandede sig i luften. En: The scent of popcorn and cotton candy filled the air. Da: Tivolis have var fuld af smilende mennesker og farverige karuseller. En: Tivoli's garden was full of smiling people and colorful carousels. Da: Magnus gik over til en bod med kæmpestore tøjdyr. En: Magnus walked over to a stand with enormous stuffed animals. Da: Han elskede bamser og kunne ikke lade være med at prøve en af de store kostumer. En: He loved plush toys and couldn't resist trying on one of the big costumes. Da: Det var en kæmpe panda. En: It was a giant panda. Da: Han trak dragten på. En: He put on the suit. Da: Den var lidt stram, men han fik den på. En: It was a bit tight, but he managed to get it on. Da: "Hvor sjovt! En: "How funny!" Da: " grinede Freja og Kasper. En: laughed Freja and Kasper. Da: Men så blev Magnus alvorlig. En: But then Magnus became serious. Da: Han kunne ikke få dragten af! En: He couldn't get the suit off! Da: Dragten sad fast, og lynlåsen var brækket. En: The suit was stuck, and the zipper was broken. Da: ”Hjælp! En: "Help!" Da: ” råbte Magnus inde fra pandaens hoved. En: shouted Magnus from inside the panda's head. Da: Freja og Kasper prøvede at hjælpe. En: Freja and Kasper tried to help. Da: De trak og rykkede, men intet virkede. En: They pulled and tugged, but nothing worked. Da: Magnus begyndte at gå rundt. En: Magnus started to walk around. Da: Han kunne ikke se tydeligt og snublede over en sten. En: He couldn't see clearly and tripped over a stone. Da: Magnus faldt forover og landede midt i en gruppe turister. En: Magnus fell forward and landed in the middle of a group of tourists. Da: Turisterne blev forskrækkede, men før Magnus kunne forklare, hvad der var sket, gav han dem alle sammen et stort panda-kram. En: The tourists were startled, but before Magnus could explain what had happened, he gave them all a big panda hug. Da: Folk lo og klappede. En: People laughed and clapped. Da: Ingen kunne tage den kæmpe panda alvorligt. En: No one could take the giant panda seriously. Da: Freja og Kasper vidste, at de måtte handle hurtigt. En: Freja and Kasper knew they had to act quickly. Da: Pludselig så de to sikkerhedsvagter nærme sig. En: Suddenly, they saw two security guards approaching. Da: De ville ikke have, at Magnus blev taget som en uforskammet panda. En: They didn't want Magnus to be taken as a rude panda. Da: Freja tog fat i Kaspers hånd og løb mod Magnus. En: Freja grabbed Kasper's hand and ran towards Magnus. Da: "Hurtigt! En: "Quick!" Da: " sagde Freja. En: said Freja. Da: "Vi skal finde en løsning. En: "We need to find a solution." Da: ” Kasper og Freja holdt Magnus stille og prøvede igen med lynlåsen. En: Kasper and Freja held Magnus still and tried the zipper again. Da: Intet virkede. En: Nothing worked. Da: Men så fik Kasper en idé. En: But then Kasper had an idea. Da: Han fandt en stor saks fra en nærliggende bod. En: He found a large pair of scissors from a nearby stand. Da: ”Bliv stille, Magnus,” sagde han. En: "Stay still, Magnus," he said. Da: Med meget forsigtighed klippede Kasper dragten op. En: With great care, Kasper cut the suit open. Da: Til sidst kunne Magnus trække sig fri. En: Finally, Magnus could pull himself free. Da: Han var svedig og rød i hovedet, men fri. En: He was sweaty and red-faced, but free. Da: De tre venner løb hurtigt væk fra scenen og gemte sig bag en bygning. En: The three friends quickly ran away from the scene and hid behind a building. Da: De lo alle sammen og kunne næsten ikke trække vejret for grin. En: They all laughed so hard they could barely breathe. Da: "Det var tæt på," sagde Freja og tørrede tårer væk fra hendes øjne. En: "That was close," said Freja, wiping tears from her eyes. Da: "Ja, og jeg vil aldrig prøve en teddy-bjørn dragt igen," svarede Magnus og rystede på hovedet. En: "Yes, and I'll never try on a teddy bear suit again," replied Magnus, shaking his head. Da: Kasper klappede Magnus på skulderen. En: Kasper patted Magnus on the shoulder. Da: "Det var en oplevelse, vi aldrig vil glemme! En: "It was an experience we'll never forget!" Da: "De tre venner gik videre og nød resten af dagen i Tivoli uden flere uheld. En: The three friends continued to enjoy the rest of the day in Tivoli without any more incidents. Da: De var enige om, at selv de mærkeligste øjeblikke kunne blive til gode minder, når man havde sine bedste venner ved sin side. En: They agreed that even the strangest moments could become good memories when you had your best friends by your side. Vocabulary Words: - wandered: gik rundt - atmosphere: stemningen - joy: glæde - festivity: fest - scent: lugten - cotton candy: sukkertråd - stand: bod - enormous: kæmpestore - plush toys: bamser - costumes: kostumer - tight: stram - serious: alvorlig - stuck: sad fast - zipper: lynlåsen - broken: brækket - pulled: trak - tugged: rykkede - tripped: snublede - startled: forskrækkede - hug: kram - security guards: sikkerhedsvagter - rude: uforskammet - solution: løsning - pair of scissors: saks - sweaty: svedig - red-faced: rød i hovedet - incident: uheld - scene: scenen - building: bygning - memories: minder
  Escuchado 15m 37s
 • Family Adventures in Tivoli: Søren & Freja's Magical Day

  19 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Danish: Family Adventures in Tivoli: Søren & Freja's Magical Day Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/family-adventures-in-tivoli-soren-frejas-magical-day/ Story Transcript: Da: Solen skinnede klart over København. En: The sun shone brightly over Copenhagen. Da: Tivoli Gardens var fyldt med glade mennesker. En: Tivoli Gardens was filled with happy people. Da: Søren og Freja var på familieferie. En: Søren and Freja were on a family vacation. Da: Det var deres første sommerferie sammen uden for hjembyen. En: It was their first summer holiday together outside their hometown. Da: Søren glædede sig mest til rutsjebanen. En: Søren was most excited about the roller coaster. Da: "Se Freja! En: "Look, Freja! Da: Den ser vild ud!" En: It looks wild!" Da: sagde han. En: he said. Da: Freja var mere interesseret i blomsterne og det store springvand. En: Freja was more interested in the flowers and the large fountain. Da: Hun elskede farverne og det klare vand. En: She loved the colors and the clear water. Da: Der var en særlig spænding i luften. En: There was a special excitement in the air. Da: Fuglene kvidrede, børnene lo og isen smeltede hurtigt i varmen. En: The birds were chirping, children were laughing, and the ice cream melted quickly in the heat. Da: Søren og Freja gik hånd i hånd gennem parkens smukke stier. En: Søren and Freja walked hand in hand through the park's beautiful paths. Da: De gik forbi det store koncerthus, hvor musik spillede og folk dansede. En: They passed the large concert hall, where music was playing and people were dancing. Da: "Vil du med i rutsjebanen?" En: "Do you want to go on the roller coaster?" Da: spurgte Søren ivrigt. En: Søren asked eagerly. Da: Freja tøvede. En: Freja hesitated. Da: "Jeg ved ikke... En: "I don’t know... Da: Den ser så høj og hurtig ud," svarede hun. En: It looks so tall and fast," she replied. Da: Søren pustede brystet op. En: Søren puffed up his chest. Da: "Jeg er bange for højder, men jeg vil prøve! En: "I'm afraid of heights, but I want to try! Da: Kom nu, Freja!" En: Come on, Freja!" Da: sagde han. En: he said. Da: Freja kiggede på hans beslutsomhed og nikkede til sidst. En: Freja looked at his determination and finally nodded. Da: De stillede sig i køen. En: They lined up. Da: Da de endelig satte sig i vognen, greb Freja Søren’s hånd. En: When they finally sat in the carriage, Freja grabbed Søren’s hand. Da: Hjulene begyndte at rulle, og vognen steg langsomt op. En: The wheels began to roll, and the carriage slowly climbed up. Da: De kunne se hele parken fra toppen. En: They could see the entire park from the top. Da: Det var magisk. En: It was magical. Da: "Jeg er faktisk lidt bange," hviskede Freja. En: "I'm actually a bit scared," Freja whispered. Da: Søren klemte hendes hånd. En: Søren squeezed her hand. Da: "Det skal nok gå. En: "It’ll be okay. Da: Vi er sammen." En: We're together." Da: Pludselig suste de ned ad den stejle bakke. En: Suddenly, they zoomed down the steep hill. Da: Vinden blæste i deres ansigter, og de mærkede et sug i maven. En: The wind blew in their faces, and they felt a rush in their stomachs. Da: Freja skreg først af frygt, men snart af glæde. En: Freja screamed first out of fear, but soon out of joy. Da: Hun lo højt mens vognen drejede skarpt og tog dem igennem loopet. En: She laughed loudly as the carriage made sharp turns and took them through the loop. Da: Da turen var overstået, steg de ud med bankende hjerter. En: When the ride was over, they got out with pounding hearts. Da: Freja smillede stort. En: Freja smiled broadly. Da: "Det var fantastisk! En: "That was amazing! Da: Tak, Søren." En: Thank you, Søren." Da: Søren grinede. En: Søren laughed. Da: "Jeg vidste, du ville elske det!" En: "I knew you would love it!" Da: Efter rutsjebanen fandt de en bænk ved springvandet. En: After the roller coaster, they found a bench by the fountain. Da: Søren købte is til dem begge. En: Søren bought ice cream for both of them. Da: De sad og så på vandet og menneskerne, der gik forbi. En: They sat and watched the water and the people passing by. Da: "Denne ferie er den bedste," sagde Søren. En: "This vacation is the best," Søren said. Da: Freja nikkede. En: Freja nodded. Da: "Ja, det er den virkelig." En: "Yes, it really is." Da: Som solen gik ned, tændtes lysene i Tivoli Gardens. En: As the sun set, the lights in Tivoli Gardens turned on. Da: Hele parken blev forvandlet til et eventyrland. En: The entire park was transformed into a fairytale land. Da: Søren og Freja så et fyrværkeri show. En: Søren and Freja watched a fireworks show. Da: Farverige gnister lyste nattehimlen op. En: Colorful sparks lit up the night sky. Da: De sluttede dagen med at tage en tur i Pariserhjulet. En: They ended the day by taking a ride on the Ferris wheel. Da: Oppe i hjulet kunne de se hele byen. En: Up in the wheel, they could see the whole city. Da: Det var en smuk afslutning på en fantastisk dag. En: It was a beautiful ending to a fantastic day. Da: "Hvad mon vi skal prøve i morgen?" En: "What do you think we should try tomorrow?" Da: spurgte Freja. En: Freja asked. Da: Søren trak på skuldrene. En: Søren shrugged. Da: "Alt, tror jeg!" En: "Everything, I think!" Da: Freja lænede sig mod Søren og smilede. En: Freja leaned against Søren and smiled. Da: "Så længe vi er sammen, er alt perfekt." En: "As long as we’re together, everything is perfect." Da: Og sådan sluttede deres magiske dag i Tivoli Gardens. En: And so ended their magical day in Tivoli Gardens. Da: En dag fyldt med eventyr og glæde. En: A day filled with adventure and joy. Vocabulary Words: - roller coaster: rutsjebane - fountain: springvand - path: sti - concert hall: koncerthus - eagerly: ivrig - hesitated: tøvede - determination: beslutsomhed - steep: stejl - hill: bakke - sharp turns: skarpe drejninger - loop: loop - pounding hearts: bankende hjerter - broadly: stort - lights turned on: lysene tændtes - fireworks show: fyrværkeri show - sparks: gnister - fairytale land: eventyrland - Ferris wheel: Pariserhjul - ride: tur - magical: magisk - together: sammen - blown: blæst - amazing: fantastisk - clear water: klart vand - chirping: kvidren - laughing: lo - melted: smeltede - climbed: steg - whispered: hviskede - faces: ansigter
  Escuchado 17m 8s
 • Heartfelt Moments and Emergency at Tivoli Gardens

  18 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Danish: Heartfelt Moments and Emergency at Tivoli Gardens Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/heartfelt-moments-and-emergency-at-tivoli-gardens/ Story Transcript: Da: Tivoli Gardens lyste op som et eventyrland. En: Tivoli Gardens lit up like a fairy tale land. Da: Freja og Magnus gik hånd i hånd. En: Freja and Magnus walked hand in hand. Da: De var glade og spændte. En: They were happy and excited. Da: De havde planlagt denne tur i lang tid. En: They had planned this trip for a long time. Da: De ankom tidligt. En: They arrived early. Da: Solen skinnede, og blomsterne duftede dejligt. En: The sun was shining, and the flowers smelled wonderful. Da: Magnus tog Frejas hånd og førte hende til restauranten. En: Magnus took Freja's hand and led her to the restaurant. Da: De satte sig ved et hyggeligt bord. En: They sat at a cozy table. Da: Magnus smilede og sagde: "Lad os bestille noget lækkert." En: Magnus smiled and said, "Let's order something delicious." Da: Freja nikkede og kiggede i menuen. En: Freja nodded and looked at the menu. Da: Hun valgte en sandwich med kylling og pesto. En: She chose a chicken and pesto sandwich. Da: Magnus valgte en burger. En: Magnus chose a burger. Da: De lænede sig tilbage og nød stemningen. En: They leaned back and enjoyed the atmosphere. Da: Maden kom hurtigt. En: The food arrived quickly. Da: Freja tog en bid af sin sandwich. En: Freja took a bite of her sandwich. Da: Pludselig begyndte hun at hoste. En: Suddenly, she began to cough. Da: Hendes ansigt blev rødt, og hendes øjne løb i vand. En: Her face turned red, and her eyes started to water. Da: Magnus så bekymret på hende. En: Magnus looked at her worriedly. Da: "Er du okay?" En: "Are you okay?" Da: spurgte han. En: he asked. Da: Freja rystede på hovedet. En: Freja shook her head. Da: Hendes hals svulmede op. En: Her throat was swelling up. Da: Magnus rejste sig hurtigt. En: Magnus quickly stood up. Da: Han råbte på hjælp. En: He shouted for help. Da: En tjener kom løbende. En: A waiter came running. Da: "Hun har fået en allergisk reaktion!" En: "She’s having an allergic reaction!" Da: sagde Magnus. En: said Magnus. Da: Tjeneren tog straks fat i telefonen og ringede efter en ambulance. En: The waiter immediately grabbed the phone and called for an ambulance. Da: Mens de ventede, prøvede Magnus at berolige Freja. En: While they waited, Magnus tried to comfort Freja. Da: Han holdt om hende og sagde: "Det skal nok gå. En: He held her and said, "It’ll be alright. Da: Hjælpen er på vej." En: Help is on the way." Da: Ambulancen ankom hurtigt. En: The ambulance arrived quickly. Da: Paramedicinerne gav Freja en indsprøjtning. En: The paramedics gave Freja an injection. Da: Langsomt begyndte hævelsen at falde. En: Slowly, the swelling began to go down. Da: Freja kunne trække vejret igen. En: Freja could breathe again. Da: Magnus takkede paramedicinerne. En: Magnus thanked the paramedics. Da: "I reddede hende," sagde han. En: "You saved her," he said. Da: Freja smilede svagt. En: Freja smiled weakly. Da: Hun følte sig stadig svag, men hun var lettet. En: She still felt weak, but she was relieved. Da: De besluttede at tage hjem for at hvile. En: They decided to go home to rest. Da: Magnus sørgede for, at Freja havde det godt. En: Magnus made sure that Freja was comfortable. Da: Han lavede te og tæpper til hende. En: He made tea and got blankets for her. Da: "Jeg er så glad for, at du var der," sagde Freja senere. En: "I’m so glad you were there," Freja said later. Da: Magnus smilede og krammede hende. En: Magnus smiled and hugged her. Da: "Jeg vil altid passe på dig," sagde han. En: "I will always take care of you," he said. Da: De vidste, at de havde haft held i uheld. En: They knew that they had been lucky in their misfortune. Da: Tivoli Gardens lå bag dem, men deres kærlighed var stærkere end nogensinde. En: Tivoli Gardens lay behind them, but their love was stronger than ever. Da: Og de vidste nu, at de kunne klare alt sammen. En: And now they knew they could handle anything together. Vocabulary Words: - fairy tale: eventyrland - excited: spændte - cozy: hyggeligt - delicious: lækkert - menu: menuen - bite: bid - cough: hoste - swelling: hævelse - worriedly: bekymret - throat: hals - reaction: reaktion - waiter: tjener - comfortable: behageligt - hurry: skynde - hospital: hospitalet - paramedics: paramedicinerne - ambulance: ambulance - injection: indsprøjtning - relieved: lettet - leaned back: lænede sig tilbage - atmosphere: stemning - hands: hænder - sandwich: sandwich - smiled: smilede - early: tidlige - sun: solen - shine: skin - flowers: blomster - wonderful: dejligt - shouted: råbte
  Escuchado 13m 59s
 • A Day of Fun and Sneezes: Adventures in Tivoli Gardens

  17 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Danish: A Day of Fun and Sneezes: Adventures in Tivoli Gardens Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-day-of-fun-and-sneezes-adventures-in-tivoli-gardens/ Story Transcript: Da: Freja, Jonas og Lars gik gennem portene til Tivoli Gardens. En: Freja, Jonas, and Lars walked through the gates of Tivoli Gardens. Da: De var glade og spændte. En: They were happy and excited. Da: Der var solskin, og de kunne høre børn grine og karuseller brumme. En: The sun was shining, and they could hear children laughing and carousels humming. Da: Tivoli Gardens var smukt med mange farverige blomster og sjove forlystelser. En: Tivoli Gardens was beautiful with many colorful flowers and fun rides. Da: "Se! En: "Look! Da: Balloner!" En: Balloons!" Da: råbte Freja og pegede mod en mand med mange balloner. En: shouted Freja, pointing at a man with many balloons. Da: Jonas og Lars fulgte efter hende. En: Jonas and Lars followed her. Da: De grinede og snakkede om, hvilken ballon de ville have. En: They laughed and talked about which balloon they wanted. Da: Pludselig stoppede Freja op og holdt sin næse. En: Suddenly, Freja stopped and held her nose. Da: "Nys!" En: "Achoo!" Da: sagde hun og nøs højt. En: she said and sneezed loudly. Da: Hendes øjne begyndte at løbe i vand, og hendes næse blev rød. En: Her eyes started to water, and her nose turned red. Da: Jonas og Lars kiggede bekymrede på hende. En: Jonas and Lars looked at her with concern. Da: "Er du okay?" En: "Are you okay?" Da: spurgte Jonas. En: asked Jonas. Da: Freja rystede på hovedet. En: Freja shook her head. Da: "Jeg tror, jeg er allergisk over for noget," sagde hun og gned sine øjne. En: "I think I'm allergic to something," she said, rubbing her eyes. Da: Lars kiggede rundt. En: Lars looked around. Da: "Der er mange blomster her," sagde han. En: "There are a lot of flowers here," he said. Da: "Måske er det dem?" En: "Maybe it's them?" Da: De besluttede sig for at finde et sted uden blomster. En: They decided to find a place without flowers. Da: De gik hen til en bod og købte is. En: They went to a stall and bought ice cream. Da: Freja følte sig lidt bedre, men hun nøs stadig. En: Freja felt a little better, but she was still sneezing. Da: "Sikke en dag," sagde hun med et forsigtigt smil. En: "What a day," she said with a cautious smile. Da: Jonas og Lars nikkede. En: Jonas and Lars nodded. Da: De ville ikke lade allergien ødelægge deres dag. En: They didn't want the allergy to ruin their day. Da: De fandt en skyggefuld bænk og satte sig. En: They found a shady bench and sat down. Da: Jonas tog noget vand fra sin taske og gav det til Freja. En: Jonas took some water from his bag and gave it to Freja. Da: "Her, drik lidt," sagde han. En: "Here, drink a bit," he said. Da: Freja drak vandet og følte sig roligere. En: Freja drank the water and felt calmer. Da: De sad sammen og spiste deres is. En: They sat together and ate their ice cream. Da: Lidt efter lidt begyndte Freja at få det bedre. En: Little by little, Freja started to feel better. Da: "Jeg tror, jeg kan klare det nu," sagde hun. En: "I think I can handle it now," she said. Da: "Lad os gå og prøve Pariserhjulet." En: "Let's go try the Ferris wheel." Da: De gik hen til Pariserhjulet og steg om bord. En: They went to the Ferris wheel and climbed aboard. Da: De nød udsigten over København fra toppen. En: They enjoyed the view of Copenhagen from the top. Da: "Lars, se! En: "Lars, look! Da: Vi kan se hele Tivoli herfra!" En: We can see all of Tivoli from here!" Da: sagde Jonas og pegede. En: said Jonas, pointing. Da: Lars smilede og nikkede. En: Lars smiled and nodded. Da: Freja tog en dyb indånding. En: Freja took a deep breath. Da: Luften føltes renere heroppe. En: The air felt cleaner up here. Da: Da de steg ned fra Pariserhjulet, følte Freja sig meget bedre. En: When they got off the Ferris wheel, Freja felt much better. Da: Allergien var næsten væk. En: The allergy was almost gone. Da: De besluttede sig for at prøve flere forlystelser og spise mere is. En: They decided to try more rides and eat more ice cream. Da: Dagen i Tivoli Gardens var ikke perfekt, men den blev meget bedre. En: The day at Tivoli Gardens was not perfect, but it got much better. Da: De gik hjem med trætte ben, men store smil. En: They went home with tired legs but big smiles. Da: "Næste gang tager vi antihistaminer med!" En: "Next time, we'll bring antihistamines!" Da: grinede Freja. En: laughed Freja. Da: Jonas og Lars lo med. En: Jonas and Lars laughed along. Da: Det var en dag, de aldrig ville glemme. En: It was a day they would never forget. Vocabulary Words: - gates: portene - excited: spændte - shining: solskin - carousel: karuseller - humming: brumme - beautiful: smukt - colors: farverige - flowers: blomster - rides: forlystelser - pointing: pegede - sneeze: nys - concern: bekymrede - allergic: allergisk - rubbing: gnede - decided: besluttede - stall: bod - cautious: forsigtigt - shady: skyggefuld - handle: klare - ferris wheel: pariserhjul - aboard: om bord - enjoyed: nød - view: udsigt - air: luft - almost: næsten - tired legs: trætte ben - antihistamines: antihistaminer - shook: rystede - water: vand - smile: smil
  Escuchado 15m
 • Picnic by the Harbor: A Family's Heartfelt Tradition

  16 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Danish: Picnic by the Harbor: A Family's Heartfelt Tradition Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/picnic-by-the-harbor-a-familys-heartfelt-tradition/ Story Transcript: Da: Solen skinnede varmt over Nyhavn, og vinden blæste blidt gennem de farverige huse. En: The sun shone warmly over Nyhavn, and the wind blew gently through the colorful houses. Da: Anne, Mikkel og Lars havde længe set frem til denne dag. En: Anne, Mikkel, and Lars had long looked forward to this day. Da: Efter uger med travle skemaer og lidt tid sammen, skulle de endelig have en picnic ved havnen. En: After weeks filled with busy schedules and little time together, they were finally going to have a picnic by the harbor. Da: Anne pakkede kurven med rugbrødsmadder, frugt og saft. En: Anne packed the basket with rye bread sandwiches, fruit, and juice. Da: Mikkel bar et stort tæppe, og Lars havde taget en frisbee med. En: Mikkel carried a large blanket, and Lars had brought a frisbee. Da: De fandt en hyggelig plads tæt på vandet. En: They found a cozy spot close to the water. Da: Små både vuggede i vandet, og deres mastetråde klirrede stille i vinden. En: Small boats swayed in the water, and their mast lines clinked softly in the wind. Da: De satte sig ned på tæppet. En: They sat down on the blanket. Da: Anne åbnede kurven og begyndte at tage maden frem. En: Anne opened the basket and began to take out the food. Da: “Kom og spis,” sagde hun, og de andre kom hurtigt til. En: “Come and eat,” she said, and the others quickly joined. Da: De grinede og snakkede, og gled hurtigt tilbage til deres vante rytme. En: They laughed and talked, quickly slipping back into their usual rhythm. Da: Mikkel spurgte sin far, “Hvordan går det på arbejde?” Lars sukkede og smilede træt. En: Mikkel asked his father, “How's work?” Lars sighed and smiled wearily. Da: “Det er travlt, men det er godt at være her med jer nu.” Anne nikkede og sagde, “Vi skal finde tid til hinanden, selv når det er travlt.” Da de havde spist, løb Lars og Mikkel ned til vandet for at kaste frisbee. En: “It's busy, but it's good to be here with you now.” Anne nodded and said, “We need to make time for each other, even when it's busy.” After they had eaten, Lars and Mikkel ran down to the water to toss the frisbee. Da: De skiftedes til at kaste og grine, når bolden fløj skævt. En: They took turns throwing and laughing whenever the frisbee flew crookedly. Da: Anne betragtede dem med et smil fra tæppet. En: Anne watched them with a smile from the blanket. Da: “Hvor er det skønt her,” tænkte hun. En: "It's so lovely here," she thought. Da: Både store og små både sejlede forbi. En: Both large and small boats sailed by. Da: Små børn løb og legede langs kanten af havnen. En: Small children ran and played along the edge of the harbor. Da: Anne kunne mærke, hvordan den stress og bekymring, hun havde båret på, begyndte at lette. En: Anne could feel the stress and worries she had been carrying beginning to lift. Da: Lars og Mikkel kom tilbage. En: Lars and Mikkel came back. Da: “Skal vi ikke gå en tur langs havnen?” spurgte Lars. En: “Should we take a walk along the harbor?” Lars asked. Da: De pakkede sammen og begyndte at gå langs vandet. En: They packed up and started walking along the water. Da: Mikkel spurgte pludselig: “Skal vi tage på picnic igen næste uge?” Anne og Lars kiggede på hinanden og nikkede. En: Mikkel suddenly asked, “Should we have a picnic again next week?” Anne and Lars looked at each other and nodded. Da: “Ja,” sagde Anne bestemt, “Det skal vi. En: “Yes,” Anne said firmly, “We should. Da: Vi vil gøre det til en tradition.” Familien gik tættere sammen, og de vendte hjem med fyldte hjerter. En: We will make it a tradition.” The family walked closer together, and they returned home with full hearts. Da: Nyhavn var nu blevet et symbol på deres tid sammen, og de var alle enige om, at disse stunder var uundværlige. En: Nyhavn had now become a symbol of their time together, and they all agreed that these moments were indispensable. Vocabulary Words: - shone: skinnede - warmly: varmt - wind: vinden - colorful: farverige - busy: travle - harbor: havnen - packed: pakkede - rye bread: rugbrød - basket: kurven - blanket: tæppe - frisbee: frisbee - cozy: hyggelig - swayed: vuggede - mast lines: mastetråde - clinked: klirrede - sighed: sukkede - wearily: træt - needed: skal - crookedly: skævt - stressed: stress - worries: bekymring - lift: lette - suddenly: pludselig - tradition: tradition - indispensable: uundværlige - picnic: picnic - symbol: symbol - time together: tid sammen - large: store - boats: både
  Escuchado 12m 55s
 • A Lesson Under the Copenhagen Sun: Frederik’s Wake-Up Call

  15 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Danish: A Lesson Under the Copenhagen Sun: Frederik’s Wake-Up Call Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-lesson-under-the-copenhagen-sun-frederiks-wake-up-call/ Story Transcript: Da: Det var en smuk solskinsdag i Nyhavn. En: It was a beautiful sunny day in Nyhavn. Da: Frederik gik langs kanalen og nød sevæd view af de farverige huse. En: Frederik walked along the canal, enjoying the scenic view of the colorful houses. Da: Turister tog billeder og nippede til deres kaffe på de små caféer. En: Tourists took pictures and sipped their coffee at the small cafés. Da: Frederik havde fri fra arbejde og besluttede at nyde sin dag uden stress. En: Frederik had the day off from work and decided to enjoy his day without stress. Da: Pludselig mærkede Frederik en skarp smerte i brystet. En: Suddenly, Frederik felt a sharp pain in his chest. Da: Han stoppede op og tog en dyb indånding. En: He stopped and took a deep breath. Da: Smerten blev værre, og Frederik begyndte at bekymre sig. En: The pain worsened, and Frederik began to worry. Da: Han kiggede rundt og så flere mennesker, men ingen der kunne hjælpe med det samme. En: He looked around and saw several people, but no one who could help immediately. Da: Frederik vidste, at han måtte finde et hospital hurtigt. En: Frederik knew he needed to find a hospital quickly. Da: Han huskede, at der var et hospital i nærheden. En: He remembered there was a hospital nearby. Da: Han begyndte at gå mod det. En: He started walking towards it. Da: Hvert skridt gjorde ondt, men Frederik var fast besluttet på at nå frem. En: Each step hurt, but Frederik was determined to get there. Da: Efter et par minutters gang, som føltes som timer, nåede han frem til hospitalet. En: After a few minutes of walking, which felt like hours, he reached the hospital. Da: Han gik straks til receptionen og forklarede sin situation. En: He went straight to the reception and explained his situation. Da: Receptionisten kaldte på en læge med det samme. En: The receptionist called for a doctor immediately. Da: Frederik blev taget til et undersøgelsesrum, hvor en læge og en sygeplejerske ventede på ham. En: Frederik was taken to an examination room, where a doctor and a nurse were waiting for him. Da: Lægen spurgte Frederik om hans symptomer og udførte nogle tests. En: The doctor asked Frederik about his symptoms and ran some tests. Da: Efter en kort ventetid kom lægen tilbage med resultaterne. En: After a short wait, the doctor returned with the results. Da: "Du har oplevet stress og syre refluks," sagde lægen. En: "You have experienced stress and acid reflux," the doctor said. Da: "Du skal tage det med ro og måske ændre din kost lidt." En: "You need to take it easy and maybe change your diet a bit." Da: Frederik var lettet over, at det ikke var noget alvorligt. En: Frederik was relieved that it wasn't anything serious. Da: Lægen gav ham nogle råd om, hvordan han kunne tage vare på sig selv. En: The doctor gave him some advice on how to take care of himself. Da: Frederik takkede lægen og gik ud af hospitalet. En: Frederik thanked the doctor and left the hospital. Da: På vej tilbage til Nyhavn følte Frederik sig lettet. En: On the way back to Nyhavn, Frederik felt relieved. Da: Han satte sig ned ved kanalen igen, men denne gang med mere ro i sindet. En: He sat down by the canal again, but this time with more peace of mind. Da: Han kiggede ud over vandet og tænkte på, hvor vigtigt det er at passe godt på sig selv. En: He looked out over the water and thought about how important it is to take good care of oneself. Da: Livet i byen kunne være hektisk, men det var vigtigt at finde tid til at slappe af. En: Life in the city could be hectic, but it was important to find time to relax. Da: Solen begyndte at gå ned, og lysene tændtes langs kanalen. En: The sun began to set, and the lights turned on along the canal. Da: Frederik vidste, at han havde lært noget vigtigt den dag. En: Frederik knew he had learned something important that day. Da: Han ville tage sig bedre af sin krop og sit sind. En: He would take better care of his body and mind. Da: Og med den beslutning sluttede en dag, der kunne have været farlig, med en vigtig livslektie og en smuk aften i hjertet af København. En: And with that decision, a day that could have been dangerous ended with an important life lesson and a beautiful evening in the heart of Copenhagen. Vocabulary Words: - scenic: smuk - sharp: skarp - pain: smerte - stress: stress - worsened: blev værre - worried: bekymrede - reception: reception - receptionist: receptionisten - examination room: undersøgelsesrum - nurse: sygeplejerske - symptoms: symptomer - tests: tests - acid reflux: syre refluks - diet: kost - advice: råd - relieved: lettet - serious: alvorligt - self: sig selv - hectic: hektisk - relax: slappe af - city: by - lesson: leksie - decision: beslutning - life lesson: livslektie - hospital: hospital - determined: fast besluttet - minutes: minutters - explained: forklarede - doctor: læge - waiting: ventede
  Escuchado 13m 34s

Are you ready to supercharge your Danish listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

mostra más
Are you ready to supercharge your Danish listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you.

Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing. That's why each episode of our podcast features a story in Danish, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Danish and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension.

But we don't stop there. Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

And our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who want to connect with their roots. Are you planning a trip to Denmark, or perhaps you want to speak Danish with your family from there? Our podcast will give you the cultural and linguistic background to fully immerse in Danish-speaking experiences.

Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics, psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Danish listening comprehension. Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself.

Forbedr din lytteforståelse i dansk med vores fortællinger i dag!
mostra menos
Contactos
Información

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca