• Bargains at Carmel Market: A Day of Deals and Fresh Finds

  15 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hebrew: Bargains at Carmel Market: A Day of Deals and Fresh Finds Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/bargains-at-carmel-market-a-day-of-deals-and-fresh-finds/ Story Transcript: He: הבוקר בשוק הכרמל היה שוקק חיים. En: This morning, Carmel Market was bustling with life. He: כל היום אנשים רוכשים פירות, ירקות, תבלינים ועוד. En: All day long, people were buying fruits, vegetables, spices, and more. He: יעל, עמית ונעה הלכו יחד לשוק. En: Yael, Amit, and Noa went to the market together. He: הם חיפשו תוצרת טרייה. En: They were looking for fresh produce. He: יעל התקרבה לדוכן התפוזים. En: Yael approached the orange stand. He: המוכר צעק, "תפוזים טריים, שלושים שקלים לקילו. En: The vendor shouted, "Fresh oranges, thirty shekels per kilo." He: " יעל חשבה שזה יקר. En: Yael thought it was expensive. He: היא אמרה, "אפשר לקבל הנחה? En: She said, "Can I get a discount?" He: " המוכר ענה, "בשבילך, עשרים וחמש שקלים לקילו. En: The vendor replied, "For you, twenty-five shekels per kilo." He: "עמית ראה עגבניות אדומות ויפות. En: Amit saw beautiful, red tomatoes. He: "כמה עולות העגבניות? En: "How much are the tomatoes?" He: ", הוא שאל. En: he asked. He: "עשרים שקלים לקילו," ענה המוכר. En: "Twenty shekels per kilo," answered the vendor. He: עמית חייך ואמר, "מה עם חמש-עשרה שקלים? En: Amit smiled and said, "How about fifteen shekels?" He: " המוכר חשב לרגע ואמר, "טוב, חמש עשרה שקלים. En: The vendor thought for a moment and said, "Alright, fifteen shekels." He: "נעה התקרבה לדוכן התבלינים. En: Noa approached the spice stand. He: היא רצתה לקנות פפריקה וכמון. En: She wanted to buy paprika and cumin. He: היא שאלה את המוכר, "כמה עולה הפפריקה? En: She asked the vendor, "How much is the paprika?" He: " "עשרים שקלים למאה גרם," ענה המוכר. En: "Twenty shekels per hundred grams," the vendor replied. He: נעה נהנתה להתמקח. En: Noa enjoyed bargaining. He: היא חייכה ואמרה, "ואם אני לוקחת גם כמון? En: She smiled and said, "And if I take some cumin too?" He: " המוכר חייך, "שמונה עשרה שקלים לכל אחד. En: The vendor smiled, "Eighteen shekels for each." He: "אחרי שעה חווייתית בשוק, הם יצאו עם שקיות מלאות במוצרים טריים ולא יקרים. En: After an eventful hour at the market, they left with bags full of fresh and affordable products. He: הם היו מרוצים מההתמקחויות והקניות. En: They were satisfied with their bargaining and purchases. He: יעל, עמית ונעה חזרו הביתה עם חיוך על הפנים ותחושת הצלחה. En: Yael, Amit, and Noa returned home with smiles on their faces and a sense of accomplishment. Vocabulary Words: - bustling: שוקק - produce: תוצרת - approached: התקרבה - stand: דוכן - vendor: מוכר - shouted: צעק - expensive: יקר - discount: הנחה - thought: חשב - smiled: חייך - bargaining: התמקחויות - accomplishment: הצלחה - satisfied: מרוצים - eventful: חווייתית - fresh: טריים - kilograms: קילו - beautiful: יפות - red: אדומות - together: יחד - bags: שקיות - full: מלאות - affordable: לא יקרים - returned: חזרו - home: הביתה - faces: הפנים - cumin: כמון - paprika: פפריקה - fruits: פירות - vegetables: ירקות - spices: תבלינים
  11m 26s
 • Crisis at the Western Wall: A Tale of Compassion and Courage

  14 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hebrew: Crisis at the Western Wall: A Tale of Compassion and Courage Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/crisis-at-the-western-wall-a-tale-of-compassion-and-courage/ Story Transcript: He: השמש זרחה מעל ירושלים ביום יפה. En: The sun shone over Jerusalem on a beautiful day. He: יוסי, מרים, ואבי הלכו יחד לכותל המערבי. En: Yossi, Miriam, and Avi walked together to the Western Wall. He: הם רצו להתפלל ולבקש דברים טובים. En: They wanted to pray and ask for good things. He: יוסי לבש חולצה לבנה וכיפה שחורה. En: Yossi wore a white shirt and a black kippah. He: מרים ואבי היו גם בבגדים יפים. En: Miriam and Avi were also in nice clothes. He: הם הגיעו לכיכר הכותל. En: They arrived at the Western Wall plaza. He: הכותל היה מלא אנשים. En: The Wall was full of people. He: כולם התפללו ולחשו דברים קדושים. En: Everyone was praying and whispering sacred words. He: פתאום ראו יוסי ומרים אדם שנופל על הרצפה. En: Suddenly, Yossi and Miriam saw a man falling to the ground. He: האיש איבד את ההכרה. En: The man lost consciousness. He: מרים צעקה, "אבי! En: Miriam screamed, "Avi! He: תעזור לו! En: Help him!" He: "אבי רץ במהירות לאיש. En: Avi quickly ran to the man. He: הוא שאל, "אתה בסדר? En: He asked, "Are you okay? He: אתה צריך עזרה? En: Do you need help?" He: "האיש לא ענה. En: The man did not respond. He: יוסי לקח את הטלפון והתקשר לאמבולנס. En: Yossi took out his phone and called an ambulance. He: כל האנשים סביב הביטו בדאגה. En: All the people around looked on with concern. He: "זה מדאיג," לחש איש זקן ליוסי. En: "This is worrying," an old man whispered to Yossi. He: "האם אתה מכיר אותו? En: "Do you know him?" He: ""לא, אני לא מכיר אותו," ענה יוסי בנחישות. En: "No, I don't know him," Yossi answered firmly. He: כעבור כמה דקות, אמבולנס הגיע. En: A few minutes later, an ambulance arrived. He: הפרמדיקים ירדו במהירות ועזרו לאיש. En: The paramedics quickly got out and helped the man. He: הם בדקו אותו והעלו אותו על האלונקה. En: They examined him and placed him on the stretcher. He: מרים שאלה את הפרמדיקית, "הוא יהיה בסדר? En: Miriam asked the female paramedic, "Will he be okay?" He: "הפרמדיקית חייכה ואמרה, "כן, הוא צריך מנוחה וחמצן. En: The paramedic smiled and said, "Yes, he needs rest and oxygen. He: הוא יתאושש. En: He will recover." He: "אבי הביט ביוסי ואמר, "עשינו טוב שהזעקנו את האמבולנס בזמן. En: Avi looked at Yossi and said, "We did well to call the ambulance in time." He: "יוסי חייך. En: Yossi smiled. He: כולם חזרו להתפלל בהקלה. En: They all returned to pray with relief. He: כשהם סיימו, אמר יוסי, "היום היה יום מיוחד מאוד. En: When they finished, Yossi said, "Today was a very special day. He: חשוב לעזור לאחרים. En: It's important to help others." He: "מרים ואבי הנהנו. En: Miriam and Avi nodded. He: הם ידעו שהעזרה שלהם שינתה את המצב. En: They knew their help had changed the situation. He: ירושלים, עם כל האנשים שלה, חזרה לשגרה. En: Jerusalem, with all its people, returned to normal. He: הכותל המערבי נשאר מקום קדוש ולבבי. En: The Western Wall remained a sacred and heartfelt place. He: הם הלכו הביתה בידיעת לבם שעשו את הדבר הנכון. En: They went home knowing in their hearts that they did the right thing. He: הסיפור שלהם היה מוכיח שיש טוב בעולם, והכל יסתדר כשנעשה את הדבר הנכון. En: Their story proved that there is good in the world, and everything will work out when we do the right thing. Vocabulary Words: - whispering: לחשו - consciousness: הכרה - paramedics: פרמדיקים - stretching: העלו - stretcher: אלונקה - oxygen: חמצן - recover: יתאושש - relief: הקלה - sacred: קדושים - ambulance: אמבולנס - concern: דאגה - situation: המצב - proved: מוכיח - beautiful: יפה - pray: להתפלל - together: יחד - screamed: צעקה - quickly: במהירות - asked: שאל - respond: ענה - arrived: הגיע - whispered: לחש - examine: בדקו - rest: מנוחה - important: חשוב - help: לעזור - nice: יפים - sacred: קדוש - worried: מודאג - right: נכון
  13m 35s
 • A Day of Delight: Yael's Unforgettable Visit to Carmel Market

  13 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hebrew: A Day of Delight: Yael's Unforgettable Visit to Carmel Market Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-day-of-delight-yaels-unforgettable-visit-to-carmel-market/ Story Transcript: He: הרוח מהים הייתה קרירה וטובה. En: The sea breeze was cool and pleasant. He: יעל התעוררה מוקדם בבוקר. En: Yael woke up early in the morning. He: זה היה היום שלה לבקר את שוק הכרמל בתל אביב. En: It was her day to visit the Carmel Market in Tel Aviv. He: היא לא הייתה שם הרבה זמן. En: She hadn't been there in a long time. He: "מה אוכל למצוא היום? En: "What can I find today?" He: " חשבה יעל. En: Yael thought. He: "אני רוצה לגלות משהו חדש וטעים. En: "I want to discover something new and tasty." He: "יעל יצאה מדירתה וירדה במדרגות. En: Yael left her apartment and walked down the stairs. He: הרחוב היה שקט. En: The street was quiet. He: היא הלכה רגלי לשוק. En: She walked to the market. He: כשהיא הגיעה, השוק היה מלא באנשים. En: When she arrived, the market was bustling with people. He: כולם חיפשו אוכל, בגדים, סבונים וכל מיני דברים אחרים. En: Everyone was looking for food, clothes, soaps, and various other things. He: "דוכנים רבים כל כך! En: "So many stalls!" He: " יעל אמרה לעצמה. En: Yael said to herself. He: היא הלכה בין הדוכנים, ריח של תבלינים באוויר. En: She walked among the stalls, the smell of spices in the air. He: איש מחייך הציע לה חתיכת לחם חם. En: A smiling man offered her a piece of warm bread. He: יעל לקחה את הלחם וטענה: "כמה נהדר! En: Yael took the bread and remarked, "How wonderful!" He: "היא חלפה על פני דוכני עגבניות וקישואים, פירות יבשים ודגים טריים. En: She passed stalls of tomatoes and zucchini, dried fruits, and fresh fish. He: פתאום ראתה דוכן קטן, מלא בתמרים ומאפים. En: Suddenly, she saw a small stall filled with dates and pastries. He: "אני מחפשת משהו מיוחד," אמרה יעל למוכר בדוכן. En: "I'm looking for something special," Yael said to the vendor at the stall. He: "יש לי טחינה מיוחדת עם דבש ולימון," אמר המוכר עם קריצה. En: "I have a special tahini with honey and lemon," the vendor said with a wink. He: יעל טעמה מהטחינה. En: Yael tasted the tahini. He: זה היה מדהים. En: It was amazing. He: היא קנתה מהטחינה וקצת תמרים. En: She bought some tahini and a few dates. He: לאחר מכן המשיכה יעל לטייל בין הדוכנים. En: She continued to wander between the stalls. He: היא נהנתה מהריח ורעש השוק. En: She enjoyed the smell and the noise of the market. He: היא ראתה דוכן עם כלי בית יפים ובחרה קערה צבעונית. En: She saw a stall with beautiful housewares and chose a colorful bowl. He: היא המשיכה להסתובב עד שהגיע צהריים. En: She kept wandering until it reached noon. He: השוק התחיל להתרוקן. En: The market began to empty. He: יעל ידעה שהיום היה מוצלח. En: Yael knew that the day had been successful. He: "איזה יום נהדר בשוק הכרמל," אמרה יעל לעצמה כשהיא חזרה הביתה. En: "What a great day at the Carmel Market," Yael said to herself as she returned home. He: היא נכנסה לביתה, התיישבה ופתחה את הטחינה עם התמרים שקנתה. En: She entered her home, sat down, and opened the tahini with the dates she had bought. He: "זה יום שלא אשכח," חשבה לעצמה תוך כדי שהיא נהנתה מהמעדנים שהביאה. En: "This is a day I won't forget," she thought to herself as she enjoyed the delicacies she had brought. He: השמש כבר שקעה, והשקט חזר לרחובות. En: The sun had already set, and the streets were quiet again. He: יעל חשבה על כל הדברים החדשים שגילתה היום בשוק הכרמל. En: Yael thought about all the new things she discovered today at the Carmel Market. He: היא ידעה שתשוב לשם שוב בקרוב. En: She knew she would return there soon. He: כך סיימה יעל את יומה בעונג ובהצלחה. En: Thus, Yael ended her day with pleasure and success. He: הסיפור שלה בשוק היה מלא בהפתעות ורגעים טובים. En: Her story at the market was full of surprises and good moments. Vocabulary Words: - breeze: רוח - pleasant: טובה - apartment: דירה - stairs: מדרגות - quiet: שקט - bustling: מלא - stalls: דוכנים - spices: תבלינים - vendor: מוכר - remarked: טענה - pastries: מאפים - special: מיוחד - tahini: טחינה - honey: דבש - lemon: לימון - amazing: מדהים - dates: תמרים - wander: לטייל - noon: צהריים - empty: להתרוקן - successful: מוצלח - delicacies: מעדנים - sunset: שקיעה - discover: לגלות - filled: מלא - wandered: להסתובב - enjoyed: נהנתה - noise: רעש - housewares: כלי בית - colorful: צבעוני
  14m 16s
 • A Day in the Life: Family Bonds at Mahane Yehuda Market

  12 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hebrew: A Day in the Life: Family Bonds at Mahane Yehuda Market Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-day-in-the-life-family-bonds-at-mahane-yehuda-market/ Story Transcript: He: ביום חמישי, השמש זרחה מעל ירושלים. En: On Thursday, the sun rose over Jerusalem. He: יוסי ורבקה פתחו את דוכן התבלינים שלהם בשוק מחנה יהודה. En: Yossi and Rivka opened their spice stall in the Mahane Yehuda Market. He: בוקר טוב, ירושלים. En: "Good morning, Jerusalem." He: יוסי ניער את הדלפק וניגב את האבק. En: Yossi dusted off the counter and wiped away the dust. He: רבקה סידרה את התבלינים והסבירנים בסדר מופתי. En: Rivka neatly arranged the spices and labels. He: "ככה זה צריך להיות," היא אמרה בחיוך. En: "This is how it should be," she said with a smile. He: בתוך השוק ההומה, אנשים עברו וקנו ירקות, פירות, וגבינות. En: Within the busy market, people passed by, buying vegetables, fruits, and cheeses. He: קולות קריאות הרוכלים התערבבו בריחות של חומוס, זיתים, וכל טוב הארץ. En: The calls of the vendors mingled with the smells of hummus, olives, and all the bounty of the land. He: פתאום, הגע קול רך: "אמא, אבא, בוקר טוב! En: Suddenly, a soft voice was heard: "Mom, Dad, good morning!" He: " זה היה אלעד, בנם של יוסי ורבקה. En: It was Elad, the son of Yossi and Rivka. He: אלעד היה תלמיד מצטיין, אבל בשוק הוא היה בן בית. En: Elad was an excellent student, but in the market, he felt at home. He: "היום אני עוזר לכם," אמר בחיוך רחב. En: "Today, I'm helping you," he said with a wide smile. He: יוסי הניח יד על כתפו של אלעד. En: Yossi placed a hand on Elad's shoulder. He: "בוא, אני אראה לך איך לסדר את התבלינים בחנות. En: "Come, I’ll show you how to organize the spices in the shop." He: "השעות חלפו בדוכן. En: The hours passed at the stall. He: אנשים קנו זעפרן, כורכום, הל ואפילו תבלין נדיר בשם "רסק אסווטידה". En: People bought saffron, turmeric, cardamom, and even a rare spice called "asafoetida." He: אלעד עזר להורים שלו והצליח למשוך יותר קונים עם החיוך החם שלו. En: Elad helped his parents and managed to attract more customers with his warm smile. He: ביום ההוא, ניגשה לאלעד אישה מבוגרת. En: On that day, an elderly woman approached Elad. He: "אתה יודע להכין תערובת מיוחדת לתה גרון? En: "Do you know how to make a special blend for a sore throat tea?" He: " שאלה. En: she asked. He: "בוודאי," ענה אלעד בבטחה. En: "Of course," Elad replied confidently. He: הוא לקח מעט ג'ינג'ר, קצת דבש, ולחץ עליה להתחיל. En: He took a bit of ginger, some honey, and encouraged her to start. He: "תוסיפי את זה למים רותחים," הסביר ולבסוף, הוסיף תאנה מהדוכן. En: "Add this to boiling water," he explained, and finally, added a fig from the stall. He: "המתכון הזה עבר בירושה," אמרה ריבקה בגאווה בעיני המוכרת. En: "This recipe has been passed down," Rivka said proudly with a gleam in her eyes. He: בסוף היום, נערך ספירת הקופה. En: At the end of the day, they tallied the cash register. He: "זה היה יום מצוין! En: "That was an excellent day!" He: " אמר יוסי בשמחה. En: Yossi said happily. He: רבקה הנהנה, עייפה אך מרוצה. En: Rivka nodded, tired but content. He: אלעד הסתכל על הוריו בגאווה. En: Elad looked at his parents with pride. He: "אמא, אבא, למדתי כל כך הרבה היום. En: "Mom, Dad, I learned so much today. He: תודה. En: Thank you." He: ""היום הזה הזכיר לנו למה אנחנו פה, יחד כמשפחה," אמרה רבקה, וכולם חייך. En: "Today reminded us why we are here, together as a family," Rivka said, and everyone smiled. He: וכך, דוכן התבלינים בשוק מחנה יהודה המשיך לפרוח בזכות העבודה הקשה והמשפחתיות של יוסי, רבקה, ואלעד. En: And so, the spice stall in the Mahane Yehuda Market continued to thrive thanks to the hard work and family unity of Yossi, Rivka, and Elad. He: כל יום הוא היה חדש, מלא אתגרים והצלחות. En: Every day was new, full of challenges and successes. He: סיפורם של יוסי וריבקה היה סיפור של אהבה, מסירות, ועבודה קשה. En: The story of Yossi and Rivka was a story of love, dedication, and hard work. He: וכך הוא נשאר בזכרון של כל מי שעבר בדוכן התבלינים, אפילו כשכתבנו את הסיפור הזה. En: And thus, it remained in the memory of everyone who passed by the spice stall, even as we wrote this story. Vocabulary Words: - stall: דוכן - spices: תבלינים - dust: אבק - labels: הסבירנים - neatly: בסדר מופתי - vendor: רוכל - mingled: התערבבו - bounty: כל טוב - elderly: מבוגרת - saffron: זעפרן - turmeric: כורכום - cardamom: הל - asafoetida: רסק אסווטידה - blend: תערובת - sore: כואב - throat: גרון - passed down: עבר בירושה - tally: ספירת - cash register: קופה - thrive: לפרוח - unity: משפחתיות - dedication: מסירות - confidently: בבטחה - encouraged: לחץ - content: מרוצה - remind: מזכיר - challenges: אתגרים - successes: הצלחות - memory: זכרון - recipe: מתכון
  15m 22s
 • Hummus Hustle: How One Woman's Negotiation Led to a Market Frenzy

  11 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hebrew: Hummus Hustle: How One Woman's Negotiation Led to a Market Frenzy Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/hummus-hustle-how-one-womans-negotiation-led-to-a-market-frenzy/ Story Transcript: He: בבוקר יפה בירושלים, השמש זורחת בשמים הכחולים. En: On a beautiful morning in Jerusalem, the sun was shining in the blue sky. He: יעל הולכת למכרות מחנה יהודה. En: Yael walked to the Machane Yehuda Market. He: השוק מלא צבעים, ריחות וצלילים. En: The market was full of colors, smells, and sounds. He: אנשים צועקים, אגוזים נטחנים, וירקות טריים מוצגים. En: People were shouting, nuts were being ground, and fresh vegetables were on display. He: יעל הגיעה לדוכן חומוס. En: Yael arrived at a hummus stall. He: היא הייתה רעבה ורצתה מחיר טוב. En: She was hungry and wanted a good price. He: "בוקר טוב," אמרה יעל למוכר. En: "Good morning," Yael said to the vendor. He: "כמה עולה חצי קילו חומוס? En: "How much for half a kilo of hummus?" He: "המוכר הביט בה ואמר, "שלושים שקל. En: The vendor looked at her and said, "Thirty shekels." He: "יעל הרגישה המחיר גבוה. En: Yael felt the price was high. He: "עשרים שקל ואני לוקחת," הציעה. En: "Twenty shekels and I'll take it," she offered. He: המוכר חייך. En: The vendor smiled. He: "שלושים או כלום," אמר בביטחון. En: "Thirty or nothing," he said confidently. He: יעל לא ויתרה. En: Yael didn't give up. He: "עשרים וחמש שקל? En: "Twenty-five shekels? He: בבקשה," אמרה. En: Please," she asked. He: אבל המוכר נשאר נוקשה. En: But the vendor remained firm. He: "שלושים," הוא חזר. En: "Thirty," he repeated. He: פתאום, אדם מאחור בטעות הדף את יעל והיא נתקלה בדוכן. En: Suddenly, a person behind accidently bumped into Yael, causing her to stumble into the stall. He: הקופסה הגדולה של החומוס נפלה והתיזה על כולם. En: The large container of hummus fell and splattered on everyone. He: אנשים נבהלו וצחקו. En: People were startled and then started laughing. He: החלו לזרוק חומוס אחד על השני. En: They began throwing hummus at each other. He: חנויות נוספות הצטרפו ל"מערכה". En: More shops joined the "battle." He: חומוס בכל מקום! En: Hummus everywhere! He: צעקות וצחוק מלאו את השוק. En: Shouts and laughter filled the market. He: בסוף, המוכר הביט ביעל, מחייך. En: In the end, the vendor looked at Yael, smiling. He: "עברנו הרבה היום," הוא אמר. En: "We've been through a lot today," he said. He: "תקבלי את החומוס בעשרים וחמש שקל. En: "You can have the hummus for twenty-five shekels." He: "יעל, עדיין מלאה בחומוס, חייכה ואמרה, "תודה רבה. En: Yael, still covered in hummus, smiled and said, "Thank you very much." He: "שבוע לאחר מכן, יעל חזרה לשוק. En: A week later, Yael returned to the market. He: הפעם, היא הביאה מגבת. En: This time, she brought a towel. He: כולם זכרו אותה וצחקו. En: Everyone remembered her and laughed. He: יעל הפכה לסיפור בשוק מחנה יהודה. En: Yael had become a story at the Machane Yehuda Market. He: ובסופו של דבר, היא קיבלה גם חומוס וגם חיוך רחב מהאנשים בשוק. En: In the end, she got both hummus and a wide smile from the people at the market. He: הם הפכו לחברים. En: They became friends. He: ומאותו יום, יעל ידעה איך להתמקח עם חיוך. En: From that day on, Yael knew how to bargain with a smile. Vocabulary Words: - beautiful: יפה - shining: זורחת - colors: צבעים - smells: ריחות - sounds: צלילים - vendor: מוכר - price: מחיר - kilo: קילו - confidently: בביטחון - firm: נוקשה - stumble: נתקלה - container: קופסה - splattered: התיזה - startled: נבהלו - battle: מערכה - shouts: צעקות - through: עברנו - return: חזרה - towel: מגבת - remembered: זכרו - laughter: צחוק - forgot: שכחה - friends: חברים - bargain: התמקח - smile: חיוך - hungry: רעבה - good morning: בוקר טוב - please: בבקשה - accidentally: בטעות - wide: רחב
  13m
 • A Day at Carmel Market: Bringing the Family Together

  10 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hebrew: A Day at Carmel Market: Bringing the Family Together Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-day-at-carmel-market-bringing-the-family-together/ Story Transcript: He: השמש זורחת מעל שוק הכרמל. En: The sun rises above Carmel Market. He: הריח של תבלינים ופירות ממלא את האוויר. En: The smell of spices and fruits fills the air. He: נועה, אבי ויאיר עומדים בפתח השוק. En: Noa, Avi, and Yair stand at the entrance of the market. He: "מה אנחנו צריכים לקנות? En: "What do we need to buy?" He: " שואלת נועה. En: asks Noa. He: "אנחנו צריכים ירקות, פירות, בשר ודגים," אומר אבי. En: "We need vegetables, fruits, meat, and fish," says Avi. He: שלושתם נכנסים לשוק בצעדים גדולים. En: The three of them enter the market with large strides. He: נועה מסתכלת על הפירות הטריים. En: Noa looks at the fresh fruits. He: היא לוקחת תפוחים אדומים וענבים ירוקים. En: She takes red apples and green grapes. He: "אלה יפים," אומרת היא. En: "These are beautiful," she says. He: יאיר הולך אחריהם לכיוון הירקות. En: Yair follows them towards the vegetables. He: הוא רואה עגבניות אדומות, מלפפונים ירוקים, וחסה טרייה. En: He sees red tomatoes, green cucumbers, and fresh lettuce. He: "נאכל סלט ירקות נפלא," הוא אומר תוך כדי שהוא מוסיף את הירקות לסל. En: "We'll make a wonderful vegetable salad," he says while adding the vegetables to the basket. He: אבי הולך לדוכן הבשר. En: Avi heads to the meat stall. He: הקצב מחייך אליו ואומר, "מה תרצה היום, אדוני? En: The butcher smiles at him and says, "What would you like today, sir?" He: " "אני צריך קילו עוף וסטייק לשבת," אומר אבי. En: "I need a kilo of chicken and a steak for Shabbat," says Avi. He: לאחר שהם קונים את כל המוצרים, הם הולכים לכיוון דוכן הדגים. En: After buying all the groceries, they head towards the fish stall. He: אישה בתלבושת כחולה עומדת שם. En: A woman in a blue outfit stands there. He: "הדגים שלי הכי טריים! En: "My fish are the freshest!" He: " היא אומרת בגאווה. En: she says proudly. He: אבי בוחר דג לוקוס שמן. En: Avi picks a fat grouper. He: בסל כבר מלא מכל הטוב של השוק. En: The basket is already full of all the market's goodness. He: הם חוזרים הביתה בשמחה. En: They return home happily. He: בבית, נועה מכינה את השולחן. En: At home, Noa sets the table. He: יאיר חותך את הירקות ואבי מתבל את הבשר. En: Yair cuts the vegetables and Avi seasons the meat. He: בערב, כאש ר הריח מתפזר בבית, הם מתיישבים לאכול. En: In the evening, as the smell spreads through the house, they sit down to eat. He: כל המשפחה מברכת על האוכל ונועה אומרת, "איזה כיף שאנחנו מבשלים יחד. En: The whole family gives thanks for the food and Noa says, "How wonderful it is that we cook together." He: "האווירה היא של שמחה ואהבה. En: The atmosphere is one of joy and love. He: לכל אחד יש חיוך על הפנים. En: Everyone has a smile on their face. He: כך מסתיימת השבת ברוגע ובתחושת ביחד. En: This is how Shabbat ends, in calm and a sense of togetherness. Vocabulary Words: - rises: זורחת - market: שוק - spices: תבלינים - fills: ממלא - entrance: פתח - vegetables: ירקות - meat: בשר - strides: צעדים - fresh: טריים - grapes: ענבים - wonderful: נפלא - basket: סל - heads: הולך - butcher: קצב - smiles: מחייך - sir: אדוני - kilo: קילו - groceries: מוצרים - stall: דוכן - outfit: תלבושת - proudly: בגאווה - fat: שמן - goodness: הטוב - seasons: מתבל - spreads: מתפזר - sit down: מתיישבים - thanks: מברכת - joy: שמחה - love: אהבה - calm: רוגע
  12m 25s
 • Vibrant Journeys at Carmel Market: Prepping for a Perfect Shabbat

  9 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hebrew: Vibrant Journeys at Carmel Market: Prepping for a Perfect Shabbat Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/vibrant-journeys-at-carmel-market-prepping-for-a-perfect-shabbat/ Story Transcript: He: שמש זורחת בשמיים הכחולים של תל אביב. En: The sun shines in the blue skies of Tel Aviv. He: דוד, יעל ואבי מגיעים לשוק הכרמל בבוקר שישי. En: David, Yael, and Avi arrive at the Carmel Market on Friday morning. He: הרחוב מלא באנשים ויותר יפה צבעוני מרקמות. En: The street is full of people and more colorful than a tapestry. He: "רוצים להתחיל עם הפירות? En: "Do you want to start with the fruits?" He: " שואלת יעל בחיוך. En: asks Yael with a smile. He: דוד מסכים ומוביל אותם לדוכן עם אבטיחים אדומים וענבים ירוקים. En: David agrees and leads them to a stall with red watermelons and green grapes. He: "האבטיח נראה מאוד טעים," הוא אומר. En: "The watermelon looks really tasty," he says. He: "אמא שלי אוהבת ענבים," אומר אבי ובוחר חבילה. En: "My mother loves grapes," says Avi, picking a pack. He: לאחר מכן, הם עוברים לדוכן ירקות. En: Afterwards, they move to the vegetable stand. He: יעל מבחינה בעגבניות אדומות ומבריקות ומכניסה כמה לסל שלה. En: Yael notices shiny red tomatoes and puts a few in her basket. He: "אבי, תבחר פלפלים," מבקשת יעל. En: "Avi, pick some peppers," Yael requests. He: אבי בוחר פלפלים בצבעים ירוק, צהוב ואדום. En: Avi chooses peppers in green, yellow, and red. He: "דוד, נלך לעשבי תיבול? En: "David, shall we go to the herbs?" He: "דוד מחייך ולוקח את החברים לדוכן עם ריחות נעימים של כוסברה ופטרוזיליה. En: David smiles and takes his friends to a stall with the pleasant smells of cilantro and parsley. He: "אמא שלי מכינה את הסלט הכי טוב עם כוסברה," הוא אומר בגאווה. En: "My mother makes the best salad with cilantro," he says proudly. He: השלושה כבר עם סלים מלאים, אבל יעל זוכרת משהו. En: The three of them already have full baskets, but Yael remembers something. He: "אנחנו צריכים לחם לשבת," היא מזכירה. En: "We need bread for Shabbat," she reminds. He: השלושה הולכים לדוכן לחמים ומוצאים חלות גדולות וזהובות. En: The three go to the bread stall and find large, golden challahs. He: "האמא שלי תמיד אומרת שחלה זה לב השולחן בשבת," אומר אבי בקול רך. En: "My mom always says challah is the heart of the Shabbat table," says Avi softly. He: דוד בוחר שתי חלות ותמיד חושב על שבת רגועה עם כל ההכנות. En: David chooses two challahs while thinking about a calm Shabbat with all the preparations. He: פתאום הם שומעים קול חזק: "דוד! En: Suddenly, they hear a loud voice: "David! He: יעל! En: Yael! He: אבי! En: Avi!" He: "הם מביטים ורואים את אבי, אביה של יעל, מגיע במהירות. En: They look and see Yael's father, Avi, approaching quickly. He: "חשבתי שאני אמצא אתכם כאן," הוא אומר. En: "I thought I'd find you here," he says. He: "גם אני צריך כמה דברים לשבת. En: "I also need a few things for Shabbat." He: "ברגע שהם מסיימים את הקניות, הם נעמדים יחד ומביטים על השוק המלא חיים מסביבם. En: Once they finish their shopping, they stand together and look at the lively market around them. He: "שבת שלום! En: "Shabbat Shalom!" He: " קורא דוד. En: calls David. He: "שבת שלום! En: "Shabbat Shalom!" He: " חוזרים כל היתר בחיוכים. En: everyone else echoes with smiles. He: יום שישי בשוק הכרמל תמיד מלא חיים, והפעם השלושה קיבלו גם חוויות וגם מצרכים לשבת מושלמת. En: Friday at the Carmel Market is always full of life, and this time the three gained both experiences and supplies for a perfect Shabbat. Vocabulary Words: - shines: זורחת - tapestry: רקמות - stall: דוכן - watermelon: אבטיח - tasty: טעים - grapes: ענבים - shinny: מבריקות - tomatoes: עגבניות - basket: סל - peppers: פלפלים - herbs: עשבי תיבול - cilantro: כוסברה - parsley: פטרוזיליה - proudly: בגאווה - remembers: זוכרת - bread: לחם - challahs: חלות - approaching: מגיע - quickly: במהירות - lively: מלא חיים - preparations: הכנות - suddenly: פתאום - voice: קול - gained: קיבלו - supplies: מצרכים - softly: בקול רך - smells: ריחות - mother: אמא - calm: רגועה - Friday: יום שישי
  13m 35s
 • Discovering Wonders: A Family's Day in the Old City of Jerusalem

  8 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hebrew: Discovering Wonders: A Family's Day in the Old City of Jerusalem Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/discovering-wonders-a-familys-day-in-the-old-city-of-jerusalem/ Story Transcript: He: בבוקר אחד מלא שמש, משפחתו של אבי התרגשה. En: One sunny morning, Avi's family was excited. He: הם החליטו לנסוע לעיר העתיקה בירושלים. En: They decided to travel to the Old City of Jerusalem. He: שם גרו אבי, יעל, ודוד הקטן. En: There lived Avi, Yael, and little David. He: הם אהבו לטייל יחד. En: They loved to stroll together. He: ברחובות הצרים, הריחו ריח תבלינים והם שמעו את קולות השוק. En: In the narrow streets, they smelled the scent of spices and heard the sounds of the market. He: אבי הוביל את המשפחה ברחובות האבן הישנים. En: Avi led the family through the old stone streets. He: יעל הסתכלה על כל דבר סביב. En: Yael looked at everything around her. He: דוד רץ קדימה ואחורה בהתלהבות. En: David ran back and forth with excitement. He: "אבי, תראה את החנות הזאת!" קראה יעל. En: "Avi, look at this shop!" Yael called out. He: בחנות היו שטיחים צבעוניים. En: The shop had colorful rugs. He: הם נכנסו פנימה. En: They stepped inside. He: איש זקן עם זקן לבן חייך אליהם. En: An old man with a white beard smiled at them. He: "שלום וברוכים הבאים," אמר האיש. En: "Hello and welcome," the man said. He: יעל חיפשה שטיח לסלון. En: Yael was looking for a rug for the living room. He: אבי ודוד בינתיים הסתכלו על מנורות נפלאות בחנות ליד. En: Meanwhile, Avi and David were gazing at wonderful lamps in the adjacent shop. He: "אמא, זה ממש יפה כאן," אמר דוד. En: "Mom, this place is really beautiful," David said. He: לאחר מכן, הם יצאו מהחנות והמשיכו ברחובות. En: Afterwards, they left the shop and continued through the streets. He: הם ראו קיר עתיק עם סיפור כתוב עליו. En: They saw an ancient wall with a story written on it. He: יעל הסבירה לדוד על התקופה הממלכתית. En: Yael explained to David about the historical period. He: דוד הביט בעיניים גדולות ושאל שאלות. En: David looked with wide eyes and asked questions. He: הוא היה מאוד סקרן. En: He was very curious. He: היום היה חם והם החליטו לנוח בגינה קרובה. En: The day was hot, and they decided to rest in a nearby garden. He: הם ישבו בצל עץ גדול ואכלו תפוזים. En: They sat in the shade of a big tree and ate oranges. He: "כמה היה נחמד לראות את כל המקומות היפים האלה," אמר אבי. En: "How nice it was to see all these beautiful places," Avi said. He: כשחזרו, הם היו מלאים בזכרונות חדשים. En: When they returned, they were filled with new memories. He: בירושלים העתיקה, גילו דברים יפים. En: In the Old City of Jerusalem, they discovered beautiful things. He: זה היה מסע נפלא למשפחה המיוחדת הזאת. En: It was a wonderful journey for this special family. He: והם חזרו הביתה, מאושרים ומלאים חוויות חדשות. En: They returned home happy and filled with new experiences. He: כך נגמר יום מרהיב בעיר העתיקה בירושלים. En: And so ended a marvelous day in the Old City of Jerusalem. He: משפחה אחת, שלושה אנשים וחוויות שלא ישכחו לעולם. En: One family, three people, and experiences they will never forget. Vocabulary Words: - sunny: שמש - narrow: צרים - streets: רחובות - scent: ריח - spices: תבלינים - market: שוק - led: הוביל - stones: אבן - rugs: שטיחים - beard: זקן - adjacent: ליד - ancient: עתיק - story: סיפור - explained: הסבירה - historical: ממלכתית - curious: סקרן - shade: צל - oranges: תפוזים - beautiful: יפים - memories: זכרונות - discover: גילו - journey: מסע - experiences: חוויות - wonderful: נפלא - marvelous: מרהיב - garden: גינה - excited: התרגשה - travel: לנסוע - stroll: לטייל - sounds: קולות
  12m 38s
 • Secrets of Mahane Yehuda: Yitzhak's Ancient Discovery

  7 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hebrew: Secrets of Mahane Yehuda: Yitzhak's Ancient Discovery Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/secrets-of-mahane-yehuda-yitzhaks-ancient-discovery/ Story Transcript: He: השמש זרחה בשוק מחנה יהודה. En: The sun was shining in the Mahane Yehuda market. He: יצחק הלך בשוק, מחפש ירקות טריים. En: Yitzhak was walking through the market, searching for fresh vegetables. He: הוא נכנס לדוכן קטן עם פירות וירקות. En: He entered a small stand with fruits and vegetables. He: הדוכן היה צבעוני ומלא חיים. En: The stand was colorful and lively. He: לפתע, יצחק ראה דלת קטנה מאחורי הדוכן. En: Suddenly, Yitzhak saw a small door behind the stand. He: הדלת היתה ישנה ומלאת אבק. En: The door was old and dusty. He: יצחק היה סקרן. En: Yitzhak was curious. He: הוא פנה למוכר ושאל: "מה יש מאחורי הדלת? En: He approached the vendor and asked, "What's behind the door?" He: " המוכר הסתכל עליו בחיוך מסתורי ואמר: "דברים ישנים ועתיקים, אבל זה סוד. En: The vendor looked at him with a mysterious smile and said, "Old and ancient things, but it’s a secret." He: "יצחק רצה לדעת יותר. En: Yitzhak wanted to know more. He: "אפשר לראות? En: "Can I see?" He: " הוא שאל. En: he asked. He: המוכר הנהן. En: The vendor nodded. He: יצחק פתח את הדלת ונכנס לחדר קטן ואפל. En: Yitzhak opened the door and entered a small, dark room. He: האור היה חלש. En: The light was dim. He: ארגזים ישנים וגלגלים שבורים היו זרוקים בכל מקום. En: Old boxes and broken wheels were scattered everywhere. He: פינת החדר הייתה מכוסה במפה ישנה ומלוכלכת. En: A corner of the room was covered with an old and dirty cloth. He: יצחק הרים את המפה וגילה תיבה קטנה ומוזהבת. En: Yitzhak lifted the cloth and discovered a small golden box. He: הוא פתח את התיבה וראה בפנים אבנים יקרות וכלים מבריקים ומתכתיים. En: He opened the box and saw inside precious stones and shiny, metallic tools. He: בין הכלים היה קלף ישן. En: Among the tools was an old parchment. He: יצחק לקח את הקלף והסתכל בו מקרוב. En: Yitzhak took the parchment and looked at it closely. He: היה כתוב בו: "מי שמוצא את האוצר הזה יקבל ברכה עתיקה. En: It said: "Whoever finds this treasure will receive an ancient blessing. He: שמור עליו טוב. En: Keep it well." He: "יצחק חזר למוכר עם התיבה והקלף. En: Yitzhak returned to the vendor with the box and the parchment. He: "תראה מה מצאתי," הוא אמר בהתלהבות. En: "Look what I found," he said excitedly. He: המוכר חייך ואמר: "האוצר שלך עכשיו. En: The vendor smiled and said, "The treasure is yours now. He: שמור עליו טוב. En: Keep it well." He: "יצחק שמר את התיבה במקום בטוח. En: Yitzhak kept the box in a safe place. He: הוא ידע שמצא משהו מיוחד. En: He knew he had found something special. He: כל יום הוא הלך לדוכן וקנה ירקות ופירות, אבל תמיד חשב על התיבה המוזהבת והקלף העתיק. En: Every day he went to the stand and bought vegetables and fruits, but he always thought about the golden box and the ancient parchment. He: הוא הרגיש בר מזל ומלא שמחה. En: He felt lucky and full of joy. He: הסוד של השוק היה עכשיו אצלו. En: The secret of the market was now his. He: יצחק הבין שהחיים מלאים הפתעות ואוצרות נסתרים, צריך רק לחפש ולמצוא. En: Yitzhak understood that life is full of surprises and hidden treasures, you just need to search and find them. He: הוא שמר את האוצר והשמחה בליבו לתמיד. En: He kept the treasure and the joy in his heart forever. Vocabulary Words: - shining: זורחת - vendor: מוכר - curious: סקרן - mysterious: מסתורי - ancient: עתיקים - approached: פנה - scattered: זרוקים - dim: חלש - precious: יקרות - shiny: מבריקים - metallic: מתכתיים - parchment: קלף - discovered: גילה - joy: שמחה - treasure: אוצר - blessing: ברכה - secret: סוד - hidden: נסתרים - full: מלא - dusty: מלאת אבק - corner: פינת - cloth: מפה - lively: מלא חיים - lifted: הרים - closely: מקרוב - safe: בטוח - special: מיוחד - kept: שמר - looked: הסתכל - nodded: הנהן
  13m 23s
 • A Day at Mahane Yehuda: Culinary Adventures and Family Bonds

  6 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hebrew: A Day at Mahane Yehuda: Culinary Adventures and Family Bonds Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-day-at-mahane-yehuda-culinary-adventures-and-family-bonds/ Story Transcript: He: השמש זרחה מעל ירושלים, והשוק במרכול מחנה יהודה היה מלא חיים וצלילים. En: The sun rose over Jerusalem, and the Mahane Yehuda market was full of life and sounds. He: יוסי, תמר ואבי התהלכו בין הדוכנים הצבעוניים. En: Yossi, Tamar, and Avi walked among the colorful stalls. He: הם חיפשו ירקות טריים ותבלינים לארוחת ערב משפחתית גדולה. En: They were looking for fresh vegetables and spices for a big family dinner. He: "פה יש לנו עגבניות יפות," אמר יוסי כשהוא עצר ליד אחד הדוכנים. En: "Here we have beautiful tomatoes," Yossi said as he stopped by one of the stalls. He: "אבל אולי נמשיך קצת עוד ונראה מה יש בחנות הבאה? En: "But maybe we should go a bit further and see what's in the next shop?" He: "תמר חייכה. En: Tamar smiled. He: "כן, חשוב שנבחר את הכי טובים. En: "Yes, it's important to choose the best ones." He: "אבי, הילד הקטן, רץ קדימה. En: Avi, the little boy, ran ahead. He: הוא היה נרגש לראות הכל מסביב. En: He was excited to see everything around him. He: "אמא, תראי תבלינים! En: "Mom, look at the spices!" He: " הוא הצביע על חנות קטנה מלאה בצנצנות צבעוניות וריחות נפלאים. En: he pointed to a small shop filled with colorful jars and wonderful aromas. He: "ניקח פלפלים חריפים? En: "Shall we take some hot peppers?" He: " שאל יוסי בחיוך שובב. En: Yossi asked with a mischievous smile. He: "לא! En: "No! He: הן ילדות אוהבות חריף," צחקה תמר. En: The girls don't like spicy," Tamar laughed. He: "ניקח כמון ולאחר מכן עוף צלוי. En: "Let's take cumin and then roast chicken." He: "הם המשיכו לטייל בשוק, בודקים כל ירק ותבלין בעיון רב. En: They continued to walk through the market, carefully inspecting each vegetable and spice. He: מעבר לפינה, הם ראו חבר ותיק, דודם ראובן. En: Around the corner, they saw an old friend, their uncle Reuven. He: "שלום ראובן! En: "Hello Reuven!" He: " אמר אבי בהתרגשות. En: Avi said excitedly. He: "שלום לכולם! En: "Hello everyone!" He: " השיב ראובן בעודם מתחבקים. En: Reuven replied as they hugged. He: "מה אתם עושים כאן? En: "What are you doing here?" He: ""אנחנו מחפשים מרכיבים לארוחת ערב משפחתית," הסבירה תמר. En: "We're looking for ingredients for a family dinner," Tamar explained. He: ראובן חייך. En: Reuven smiled. He: "מאוד טוב. En: "Very good. He: יש כאן דוכן שאבא שלו היה קונה ממנו כשהייתי ילד. En: There's a stall here that my father used to buy from when I was a kid. He: בואו אלך להראות לכם. En: Come, I'll show you." He: "הם הלכו אחרי ראובן והגיעו לדוכן עם מבחר עשיר של ירקות. En: They followed Reuven and arrived at a stall with a rich selection of vegetables. He: "זה מושלם! En: "This is perfect!" He: " אמר יוסי, "בואו ניקנה ונחזור הביתה להתחיל לבשל. En: said Yossi, "Let's buy and go home to start cooking." He: "הם חזרו הביתה עם סלסלות מלאות בירקות ותבלינים. En: They returned home with baskets full of vegetables and spices. He: במטבח, הם התחילו לבשל ביחד. En: In the kitchen, they began to cook together. He: תמר קילפה את הירקות, ואבי עזר להוסיף את התבלינים. En: Tamar peeled the vegetables, and Avi helped her add the spices. He: יוסי טיפל בעוף הצלוי. En: Yossi handled the roast chicken. He: בארוחת הערב, המשפחה ישבה סביב השולחן, טועמת את המנות המיוחדות שהכינו. En: At dinner, the family sat around the table, tasting the special dishes they had prepared. He: "זה פשוט טעים," אמר אבא של יוסי, "אני גאה בכם. En: "This is simply delicious," said Yossi's father, "I'm proud of you." He: "הם אכלו, צחקו וסיפרו סיפורים על היום בשוק. En: They ate, laughed, and told stories about the day at the market. He: היום הסתיים בטעם טוב וכולם היו מרוצים. En: The day ended on a good note, and everyone was satisfied. He: המאמץ המשותף הצדיק את עצמו וכל אחד הרגיש חלק מהמשפחה. En: The combined effort was worth it, and each person felt like part of the family. He: השוק נותר זכרונות יפים בלבם. En: The market left beautiful memories in their hearts. He: וכך, בעוצמה משפחתית ואהבה, מצאו יוסי, תמר ואבי את כל הדרוש לארוחת ערב מיוחדת ומשפחתית. En: And so, with family strength and love, Yossi, Tamar, and Avi found everything they needed for a special family dinner. Vocabulary Words: - rose: זרחה - stall: דוכן - market: שוק - vegetables: ירקות - spices: תבלינים - further: עוד - choose: נבחר - excited: נרגש - aromas: ריחות - mischievous: שובב - roast: צלוי - inspecting: בודקים - ingredients: מרכיבים - peered: הציץ - carefully: בעיון רב - baskets: סלסלות - peeled: קילפה - effort: מאמץ - satisfied: מרוצים - combined: המשותף - strength: עוצמה - memories: זכרונות - colorful: צבעוניים - jar: צנצנת - hugged: מתחבקים - explained: הסבירה - selection: מבחר - perfect: מושלם - kitchen: מטבח - proud: גאה
  15m 38s

Únete al Supporters Club de "Fluent Fiction - Hebrew"

Empieza a apoyar este podcast y forma parte de su comunidad.

Are you looking to improve your Hebrew listening comprehension skills? Our podcast, Fluent Fiction - Hebrew, is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a...

mostra más
Are you looking to improve your Hebrew listening comprehension skills? Our podcast, Fluent Fiction - Hebrew, is the perfect tool for you.

Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing. That's why each episode of our podcast features a story in Hebrew, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Hebrew and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides bilingual support to aid your listening comprehension.

But we don't stop there. Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

Our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who want to connect with their Israeli roots. Are you planning a trip to Tel Aviv, Jerusalem, or Haifa? Maybe you want to speak Hebrew with your family members in Israel? Our podcast will give you the cultural and linguistic background to fully immerse in the regions of Israel.

Fluent Fiction - Hebrew is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics, psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Hebrew listening comprehension. Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself.

תשפר את הבנת העברית שלך עם סיפורי המספרים שלנו היום!
mostra menos
Contactos
Información

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca