• Riga Central Market: A Feast for Friends and Fresh Finds

  15 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Latvian: Riga Central Market: A Feast for Friends and Fresh Finds Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/riga-central-market-a-feast-for-friends-and-fresh-finds/ Story Transcript: Lv: Rīgā, kur pilsēta nekad nemieg, trīs draugi, Māris, Anna un Jānis, nolēma doties uz Centrāltirgu. En: In Riga, where the city never sleeps, three friends, Māris, Anna, and Jānis, decided to visit the Central Market. Lv: Tirgus bija pilns ar krāsainiem augļiem, zaļumiem un garšām. En: The market was full of colorful fruits, greens, and flavors. Lv: Māris gribēja atrast svaigas ogas, Anna meklēja vietējos sierus, un Jānim bija svarīgi dabūt svaigākos dārzeņus savai zupai. En: Māris wanted to find fresh berries, Anna was looking for local cheeses, and it was important for Jānis to get the freshest vegetables for his soup. Lv: Kad viņi iegāja tirgū, cilvēku burzma un smaržas piepildīja gaisu. En: When they entered the market, the hustle and bustle and the aromas filled the air. Lv: Visapkārt skanēja tirgotāju balsis, kuri slavēja savas preces. En: All around, the voices of vendors praising their goods could be heard. Lv: "Mēs sāksim ar to stendu tur," Māris norādīja uz vietu, kur tika tirgotas avenes un mellenes. En: "We'll start with that stand over there," Māris pointed to a place where raspberries and blueberries were being sold. Lv: Avenes bija lielas un sulīgas, mellenes - spožas un melnas kā nakts. En: The raspberries were large and juicy, the blueberries - bright and black as night. Lv: Māris nopirka pilnas saujas un nogaršoja. En: Māris bought handfuls and tasted them. Lv: Anna turpināja savā meklējumā. En: Anna continued her search. Lv: Viņa izsūtīja acis cieto un mīksto sieru stendos. En: She examined the stalls with hard and soft cheeses. Lv: Dažādi sieri bija izlikti rindā: katram bija savs aromāts un tekstūra. En: Various cheeses were displayed in a row: each had its own aroma and texture. Lv: Viņa izvēlējās siltu un krēmīgu svaigo sieru, ko bija īpaši ieteikuši pārdevēji. En: She chose a warm and creamy fresh cheese, which was especially recommended by the sellers. Lv: Jānis, kā īsts pavārs, devās uz dārzeņu sektoru. En: Jānis, a true chef, headed to the vegetable section. Lv: Tur bija salāti, burkāni, kartupeļi un pipari, visi košās krāsās. En: There were salads, carrots, potatoes, and peppers, all in vibrant colors. Lv: Viņš paņēma svaigu dilles un baziliku, kas piešķirs viņa zupai īpašu garšu. En: He picked up some fresh dill and basil, which would give his soup a special flavor. Lv: Kad visi trīs draugi bija nopirkuši, ko vēlējās, viņi satikās pie izejas. En: When all three friends had bought what they wanted, they met at the exit. Lv: Māris smaidīja ar ogu pildi muti, Anna priecājās par saviem sieriem, un Jānim jau bija idejas par recepšu eksperimentiem. En: Māris smiled with a mouth full of berries, Anna was delighted with her cheeses, and Jānis already had ideas for recipe experiments. Lv: "Draugi, mums ir viss nepieciešamais gardam vakaram! En: "Friends, we have everything we need for a delicious evening!" Lv: " priecīgi teica Anna. En: Anna said joyfully. Lv: Viņi visi vienojās, ka šis bija viens no labākajiem piedzīvojumiem tirgū. En: They all agreed that this had been one of the best adventures at the market. Lv: Saule sāka rietēt, un trīs draugi ar smagām somām devās mājās. En: The sun began to set, and the three friends, with heavy bags, headed home. Lv: Viņu sirdīs bija prieks un gaidāmās mielasta domas. En: There was joy in their hearts and thoughts of the upcoming feast. Lv: Centrāltirgus bija atkal apliecinājis sevi kā vietu, kur vienmēr var atrast ko īpašu. En: The Central Market once again proved itself as a place where you can always find something special. Lv: Un tā, pacietība un kopā būšana atveda viņus pie gardām vakariņām un siltām atmiņām. En: And so, patience and togetherness led them to a delicious dinner and warm memories. Vocabulary Words: - never sleeps: nekad nemieg - friends: draugi - visit: doties - central: centrāls - market: tirgus - flavors: garšas - fresh: svaigas - vegetables: dārzeņi - entered: iegāja - hustle: burzma - bustle: troksnis - aromas: smaržas - vendors: tirgotāji - goods: preces - raspberries: avenes - blueberries: mellenes - large: lielas - juicy: sulīgas - bright: spožas - mild: mīksts - cheeses: sieri - fresh dill: svaigu dilles - basil: baziliks - special: īpašu - flavor: garša - warm: silts - creamy: krēmīgs - textures: tekstūra - especially: īpaši - recommended: ieteikuši
  14m 9s
 • Love Amidst the Storm: A Journey of Resilience at Sigulda Castle

  14 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Latvian: Love Amidst the Storm: A Journey of Resilience at Sigulda Castle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/love-amidst-the-storm-a-journey-of-resilience-at-sigulda-castle/ Story Transcript: Lv: Vēlā pavasarī, tieši pusdienlaikā, Siguldas pilsdrupas bija apvītas ar mistu. En: Late in the spring, exactly at noon, the ruins of Sigulda Castle were shrouded in mist. Lv: Jānis un Elīna iedeva acis pils tornim, kurš stāvēja stāvs pret debesīm. En: Jānis and Elīna gazed at the castle tower, which stood tall against the sky. Lv: Viņi abi klusēja, bet viņu sirdis bija pilnas ar nesaistītām emocijām. En: They both remained silent, but their hearts were filled with a mix of emotions. Lv: Pēkšņi debesis aptumšojās, un vējš sāka gaudot. En: Suddenly, the sky darkened and the wind began to howl. Lv: Liels lietus sāka gāzt no debesīm. En: Heavy rain started pouring down from the sky. Lv: Siguldas pilī nebija nevienas ēnas, kur paslēpties. En: There was no place to hide within the Sigulda Castle ruins. Lv: Jānis ievilka Elīnu tuvāk pils sienai. En: Jānis pulled Elīna closer to the castle wall. Lv: "Nāc, mums jāmeklē pajumte," viņš teica. En: "Come, we need to find shelter," he said. Lv: Viņi steidzās uz tuvāko vēsturisko ieeju, kur atrada vecu, koka durvju. En: They hurried to the nearest historical entrance where they found an old wooden door. Lv: Durvis grieza skaļi, bet iekšā bija sauss, un viņi juta reljefu. En: The door creaked loudly, but inside it was dry, and they felt relieved. Lv: "Man bail," sacīja Elīna. En: "I'm scared," said Elīna. Lv: Viņa apskāva Jāni cieši. En: She hugged Jānis tightly. Lv: "Viss būs kārtībā," nomierināja Jānis, bet viņš pats bija nemierīgs. En: "Everything will be alright," Jānis reassured her, though he himself was uneasy. Lv: Pagājušajā mēnesī starp viņiem bija strīdi par nākotni. En: In the past month, they had argued about the future. Lv: Tagad šķita, ka vētra parādīja vecās rētas. En: Now it seemed that the storm had brought old wounds to the surface. Lv: Lietus turpināja plūst, un tikmēr Elīna sāka raudāt. En: The rain kept pouring as Elīna began to cry. Lv: "Es... es negribu zaudēt tevi," viņa klusi stāstīja. En: "I... I don't want to lose you," she said quietly. Lv: Jānis jutās sāpināts. En: Jānis felt hurt. Lv: "Es arī negribu zaudēt tevi," viņš atbildēja. En: "I don't want to lose you either," he replied. Lv: Viņi runāja, lietus ārā ramji lija. En: They talked while the rain drummed outside. Lv: Mīlestība un bažas izlijās no viņu sirdīm kā lietus ārpusē. En: Love and worries flowed from their hearts like the rain outside. Lv: Viņi runāja par nākotni, sapņiem un bailēm. En: They spoke about the future, dreams, and fears. Lv: Kāds būtu viņu nākotnes ceļš? En: What path would their future take? Lv: Kad beidzot lietus rimās, Jānis un Elīna iznāca no slēptuves. En: When the rain finally eased, Jānis and Elīna emerged from their shelter. Lv: Viņi turējās rokās. En: They held hands. Lv: Siguldas pilsdrupas, tagad nomierinātas ar saules stariem, izskatījās vēl skaistākas. En: The Sigulda Castle ruins, now calm under the sunlight, looked more beautiful than ever. Lv: "Es zinu, ka mēs varam to izdarīt," ar pārliecību sacīja Elīna. En: "I know we can do this," Elīna said confidently. Lv: Jānis piekrita un noskūpstīja viņu maigi. En: Jānis agreed and kissed her gently. Lv: Viņu sirdis bija vēlreiz atjaunotas, neskartas vētras un bailes. En: Their hearts were renewed, untouched by the storm and fears. Lv: Ar izturību un mīlestību viņi atgriezās Siguldas takās, gatavi sākt jaunu ceļojumu. En: With resilience and love, they returned to the Sigulda trails, ready to start a new journey. Vocabulary Words: - ruins: pilsdrupas - shrouded: apvītas - mist: mists - gazed: vēra acis - tower: tornis - emotions: emocijas - howl: gaudot - pouring: gāzt - hide: paslēpties - shelter: pajumte - creaked: grieza - relieved: reljefu - tight: cieši - uneasy: nemierīgs - wounds: rētas - surface: virsma - hurt: sāpināts - drummed: ramji - fears: bailes - eased: rimās - emerged: iznāca - renewed: atjaunotas - untouched: neskarta - resilience: izturība - journey: ceļojums - exactly: tieši - noon: pusdienlaiks - historical: vēsturiska - entrance: ieeja - defended: aizstāvēta
  14m 10s
 • Unforgettable Family Reunion: Memories and Bonds at Jurmala Beach

  13 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Latvian: Unforgettable Family Reunion: Memories and Bonds at Jurmala Beach Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/unforgettable-family-reunion-memories-and-bonds-at-jurmala-beach/ Story Transcript: Lv: Saule spīdēja spoži pār Jūrmalas pludmali. En: The sun shone brightly over the Jurmala beach. Lv: Rūta, Jānis un Ilze stāvēja smiltīs, skatoties uz jūru. En: Ruta, Janis, and Ilze stood in the sand, looking at the sea. Lv: Viņi nespēja noticēt, ka tik ilgi nav redzējuši ģimeni. En: They couldn’t believe that it had been so long since they had seen their family. Lv: Gaidāms bija ģimenes atkalapvienošanās pikniks. En: A family reunion picnic was expected. Lv: Rūta bija pagatavojusi lielu grozu ar bulciņām un cepumiem. En: Ruta had prepared a large basket filled with buns and cookies. Lv: Jānis nesa lielu segu, kur sēdēt. En: Janis carried a large blanket to sit on. Lv: Ilze turēja mazus balonus. En: Ilze held small balloons. Lv: Viņiem visiem bija daudz jautājumu un atmiņu, ko dalīties. En: They all had many questions and memories to share. Lv: Pirmie ieradās vecvecāki. En: The grandparents arrived first. Lv: Vecmamma apskāva Rūtu un Jāni, bet vectētiņš pasniedza šokolādes konfektes Ilzei. En: Grandma hugged Ruta and Janis, while Grandpa handed Ilze chocolate candies. Lv: Viņi visi sēdēja uz segas un sāka runāt par vecajiem laikiem. En: They all sat on the blanket and began talking about the old times. Lv: Drīz vien nāca arī citi radinieki. En: Soon, other relatives came. Lv: Tante Māra atnesa sviestmaizes, un onkulis Kārlis smējās par vecām fotogrāfijām. En: Aunt Mara brought sandwiches, and Uncle Karlis laughed at old photographs. Lv: Mazie bērni skrēja pludmalē, spiedza un spēlējās ar smiltīm. En: The little children ran on the beach, squealing and playing with the sand. Lv: Smejoties visi jutās, it kā laiks nebūtu aizgājis. En: Laughing, they all felt as if time had not passed. Lv: Jānis rūpīgi nolieca galvu un teica: "Mēs visi esam pieauguši, bet mūsu saites paliek stipras. En: Janis carefully bowed his head and said, "We all have grown up, but our bonds remain strong." Lv: " Viņam aplaudēja, un vecmamma nobrauca asariņu. En: Everyone applauded him, and Grandma wiped away a tear. Lv: Stunda pagāja pēc stundas, un saule jau sāka riet. En: Hour after hour passed, and the sun began to set. Lv: Jūrmala kļuva klusa un mierīga. En: Jurmala became quiet and peaceful. Lv: Bija laiks atvadīties. En: It was time to say goodbye. Lv: Rūta, Jānis un Ilze apskāva visus un novēlēja labus ceļus. En: Ruta, Janis, and Ilze hugged everyone and wished them well. Lv: Vecvecāki apsolīja biežāk satikties. En: The grandparents promised to meet more often. Lv: Kad visi bija prom, Rūta pagriezās uz jūru un teica: "Šis bija neaizmirstams diena. En: When everyone had left, Ruta turned to the sea and said, "This was an unforgettable day. Lv: Mums ir jāatceras šie brīži. En: We must remember these moments." Lv: "Jānis un Ilze piekrita. En: Janis and Ilze agreed. Lv: Viņi savāca lietas un devās mājās ar pilnu sirdi, zinot, ka ģimene vienmēr būs viņu pusē. En: They gathered their things and headed home with full hearts, knowing that family would always be by their side. Vocabulary Words: - shone: spīdēja - brightly: spoži - beach: pludmale - sand: smiltīs - sea: jūru - reunion: atkalapvienošanās - picnic: pikniks - basket: grozu - buns: bulciņām - blanket: segu - balloons: balonus - grandparents: vecvecāki - hugs: apskāva - candies: konfektes - talking: runāt - times: laikiem - photographs: fotogrāfijām - children: bērni - sand: smiltīm - spoke: teica - bonds: saites - strong: stipras - tear: asariņu - set: riet - quiet: klusa - peaceful: mierīga - goodbye: atvadīties - turned: pagriezās - unforgettable: neaizmirstams - moments: brīži
  13m 5s
 • A Day at Riga's Central Market: A Quest for Freshness and Flavor

  12 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Latvian: A Day at Riga's Central Market: A Quest for Freshness and Flavor Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-day-at-rigas-central-market-a-quest-for-freshness-and-flavor/ Story Transcript: Lv: Saulainā rītā Rīga bija dzīva un pilna cilvēku. En: On a sunny morning, Riga was lively and full of people. Lv: Jānis un Laima gāja pa bruģakmeņiem līdz Centrāltirgum. En: Jānis and Laima walked along the cobblestones to the central market. Lv: Šodien viņiem bija īpaša misija – nopirkt svaigus dārzeņus un vietējo medu no tirgus pārdevējiem. En: Today, they had a special mission – to buy fresh vegetables and local honey from the market vendors. Lv: Tirgus bija pilns ar smaržām, skaņām un krāsām. En: The market was full of scents, sounds, and colors. Lv: Sievietes ar šalli un vīri ar platām cepurēm piedāvāja savas preces. En: Women with scarves and men with wide-brimmed hats were offering their goods. Lv: Laima redzēja spilgtas sarkanās tomātus un kļuva sajūsmā. En: Laima saw bright red tomatoes and got excited. Lv: Viņa piegāja pie vecenītes stenda un jautāja: "Labdien, vai šie ir svaigi tomāti? En: She walked up to an old lady's stall and asked, "Good morning, are these tomatoes fresh?" Lv: ""Jā, mana meitiņ! En: "Yes, my dear!" Lv: " vecenīte atbildēja. En: the old lady replied. Lv: "No mana dārza, šorīt aizvesti! En: "From my garden, picked this morning!" Lv: " Laima nopirka kilogramu tomātu. En: Laima bought a kilogram of tomatoes. Lv: Viņa bija priecīga par savu pirmo pirkumu. En: She was happy with her first purchase. Lv: Jānis tikmēr meklēja kartupeļus. En: Meanwhile, Jānis was looking for potatoes. Lv: Viņš piegāja pie vīrieša ar smaidīgu seju. En: He approached a man with a smiling face. Lv: Vīrietis teica: "Sveiks! En: The man said, "Hello! Lv: Tev kādi kartupeļi vajadzīgi? En: What kind of potatoes do you need?" Lv: ""Labākie šodienai! En: "The best for today!" Lv: " Jānis atbildēja. En: Jānis replied. Lv: Viņi ilgi runāja un secināja, ka sārti kartupeļi ir vislabākie. En: They talked for a while and concluded that pink potatoes were the best. Lv: Jānis nopirka piecus kilogramus. En: Jānis bought five kilograms. Lv: Pēc tam viņi abi devās uz medus stendu. En: Then, they both headed to the honey stall. Lv: Stenda īpašnieks bija liels un smaidīgs vecis. En: The stall owner was a large, smiling old man. Lv: "Labrīt! En: "Good morning! Lv: Vai Jūs vēlaties nogaršot mūsu medu? En: Would you like to taste our honey?" Lv: " viņš jautāja. En: he asked. Lv: "Protams," Laima teica ar prieku. En: "Of course," Laima said with joy. Lv: Viņa mīlēja medu jau kopš bērnības. En: She had loved honey since childhood. Lv: Jānis arī pamēģināja. En: Jānis tried some too. Lv: Medus bija tik salds un garšīgs, ka viņi uzreiz nopirka trīs burkas. En: The honey was so sweet and delicious that they immediately bought three jars. Lv: Kad viņi gāja mājās, abi bija ļoti priecīgi. En: As they walked home, both were very happy. Lv: Jānim un Laimai bija viss, kas vajadzīgs garšīgai maltītei. En: Jānis and Laima had everything they needed for a delicious meal. Lv: Viņi runāja un smējās, atceroties stāstus, ko dzirdēja no tirgus pārdevējiem. En: They talked and laughed, reminiscing about the stories they heard from the market vendors. Lv: Mājās Laima gatavoja dārzeņu salātus, un Jānis vārīja kartupeļus. En: At home, Laima prepared vegetable salads, and Jānis boiled the potatoes. Lv: Viņi ēda un baudīja. En: They ate and enjoyed their meal. Lv: Vakars bija mierīgs, un viņu mājoklis piepildījās ar ēdienu smaržu. En: The evening was peaceful, and their home was filled with the aroma of food. Lv: Beigās Jānis sacīja: "Šī bija lieliska diena. En: In the end, Jānis said: "This was a great day. Lv: Mums bija paveicies satikt tik daudz sirsnīgu cilvēku un iegādāties tik labus produktus. En: We were lucky to meet so many kind people and get such good products." Lv: "Laima viņam piekrita. En: Laima agreed. Lv: Viņa pievienoja: "Dzīve ir skaista, kad ir vesels un var baudīt vietējos gardumus! En: She added, "Life is beautiful when you're healthy and can enjoy local delicacies!" Lv: " Viņi apskāvās un zināja, ka atkal apmeklēs Centrāltirgu. En: They hugged and knew they would visit the central market again. Vocabulary Words: - sunny: saulainā - lively: dzīva - cobblestones: bruģakmeņiem - central market: Centrāltirgum - mission: misija - fresh: svaigus - vendors: pārdevējiem - scents: smaržām - colors: krāsām - scarves: šalli - wide-brimmed hats: platām cepurēm - stall: stenda - purchase: pirkumu - potatoes: kartupeļus - smiling: smaidīgu - concluded: secināja - pink potatoes: sārti kartupeļi - honey stall: medus stendu - large: liels - joy: prieku - immediately: uzreiz - jars: burkas - reminiscing: atceroties - boiled: vārīja - peaceful: mierīgs - aroma: smaržu - succeeded: paveicies - kind: sirsnīgu - delicacies: gardumus - hugged: apskāvās
  15m 49s
 • How Honey Met Fish: A Market Day to Remember

  11 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Latvian: How Honey Met Fish: A Market Day to Remember Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/how-honey-met-fish-a-market-day-to-remember/ Story Transcript: Lv: Rīgas centrāltirgū vienmēr bija dzīve – cilvēki, smaržas, skaņas. En: At Riga Central Market, there was always life – people, scents, sounds. Lv: Jānis stāvēja pie zivju stenda, kur parasti palīdzēja tirgot zivis. En: Jānis stood by the fish stall, where he usually helped to sell fish. Lv: Viņš mīlēja šo vietu, tā bija pilna ar dažādām krāsām un dzīvi. En: He loved this place; it was full of different colors and life. Lv: Šodien nebija izņēmuma. En: Today was no exception. Lv: Bija brīvdiena, un Jānis ieradās ar saviem vietējiem medus burciņām, ko viņš pavisam nesen bija uztaisījis. En: It was a holiday, and Jānis arrived with his jars of local honey that he had just recently made. Lv: Jānis bija aizmirsis, ka viņš ne tuvu nebija pie medus stenda, bet pie zivju stenda. En: Jānis had forgotten that he was nowhere near the honey stall but by the fish stall. Lv: Viņš uzlika uz galda savas medus burciņas un sāka piedāvāt cilvēkiem nobaudīt viņa svaigo medu. En: He placed his jars of honey on the table and began offering people to taste his fresh honey. Lv: "Uz priekšu, nogaršojiet manu medu! En: "Go ahead, try my honey!" Lv: " Jānis teica ar smaidu. En: Jānis said with a smile. Lv: Cilvēki nāca, pagaršoja un atbalstīja Jāni ar pirkumiem. En: People came, tasted, and supported Jānis with purchases. Lv: Līdz pēkšņi tur parādījās kundze, kura jautāja: "Vai medus labi sader ar zivīm? En: Suddenly, a lady appeared and asked, "Does honey go well with fish?" Lv: "Jānis, pārsteigts, atbildēja: "Droši vien. En: Jānis, surprised, replied, "Probably. Lv: Kāpēc ne? En: Why not?" Lv: "Klientu grupa sāka apspriesties. En: A group of customers started discussing. Lv: "Medus ar foreli? En: "Honey with trout?" Lv: " viens sacīja. En: one said. Lv: "Ne, ar lašiem," iebilda cits. En: "No, with salmon," another argued. Lv: Drīz vien ap viņu stendu pulcējās vēl vairāk cilvēku, visi runājot un apspriežot, kas garšo labāk – medus ar foreli vai ar lašiem. En: Soon, more people gathered around their stall, all talking and debating what tastes better – honey with trout or with salmon. Lv: Jānis priecājās par šo interesi un nolēma radīt mazus paraugus. En: Jānis was delighted by this interest and decided to create small samples. Lv: Viņš paņēma gabaliņus foreles un laša, aplika ar medu un piedāvāja klientiem nogaršot. En: He took pieces of trout and salmon, drizzled them with honey, and offered them for tasting. Lv: Cilvēki priecīgi un ziņkārīgi pagaršoja. En: People happily and curiously tasted. Lv: Daudzi slavēja medu, sakot, ka tas ļoti labi sader ar zivīm. En: Many praised the honey, saying it paired very well with the fish. Lv: Cīņa par labāko kombināciju kļuva arvien spraigāka. En: The debate about the best combination grew more intense. Lv: "Tad nu ko, mīļie draugi," teica Jānis ar smaidu, "Izmēģiniet paši! En: "So, dear friends," said Jānis with a smile, "Try it yourselves! Lv: Lašs ar medu vai forele ar medu. En: Salmon with honey or trout with honey. Lv: Abi ir lieliski! En: Both are great!" Lv: " Un viņš turpināja dalīt paraugus. En: And he continued to distribute samples. Lv: Beigās, pēc daudzām sarunām un smiekliem, cilvēki vienojās, ka gan forele, gan laši ar medu ir garšīgi. En: In the end, after many conversations and laughs, people agreed that both trout and salmon with honey were delicious. Lv: "Visiem ir sava garša," noteica viens kungs. En: "Everyone has their taste," said one gentleman. Lv: "Skaistums ir daudzveidībā," piebalsoja sieviete. En: "Beauty lies in diversity," echoed a lady. Lv: Jānis nopūtās ar atvieglojumu un priecājās, ka viņa medus radīja tik pozitīvu noskaņu. En: Jānis sighed with relief and joy that his honey had created such a positive atmosphere. Lv: Neviens pat nepamanīja, ka viņš ne pārāk pareizajā vietā izvietoja savas medus burkas. En: No one even noticed that he had placed his honey jars at the wrong stall. Lv: Augusta diena noslēdzās jauki, un Jānis varēja atgriezties mājās ar smaidu sejā, izbaudot savu neplānoto, bet veiksmīgo tirgošanu. En: The August day ended nicely, and Jānis could return home with a smile on his face, savoring his unplanned but successful selling. Lv: Un tā Rīgas centrāltirgū vienmēr atcerēsies, kā medus un zivis savienoja cilvēkus vienā lielā diskusijā par garšas baudījumiem. En: And so, at the Riga Central Market, they would always remember how honey and fish brought people together in a big discussion about taste delights. Vocabulary Words: - scents: smaržas - arrived: ieradās - recently: nesen - forgotten: aizmirsis - taste: nogaršot - offering: piedāvāt - support: atbalstīt - appeared: parādījās - probably: droši vien - discussing: apspriesties - delighted: priecājās - create: radīt - samples: paraugi - drizzled: aplika - curiously: ziņkārīgi - praised: slavēja - intense: spraigāka - combination: kombinācija - continued: turpināja - distribute: dalīt - conversations: sarunas - agreed: vienojās - delicious: garšīgi - diversity: daudzveidībā - beauty: skaistums - relief: atvieglojumu - atmosphere: noskaņu - unplanned: neplānoto - successful: veiksmīgo - savoring: izbaudot
  16m 17s
 • Exploring Riga: A Day of Traditional Foods at the Central Market

  10 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Latvian: Exploring Riga: A Day of Traditional Foods at the Central Market Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/exploring-riga-a-day-of-traditional-foods-at-the-central-market/ Story Transcript: Lv: Saulainā svētdiena rīta Māra, Jānis un Elīna devās uz Rīgas Centrāltirgu. En: On a sunny Sunday morning, Māra, Jānis, and Elīna set off for the Riga Central Market. Lv: Viņi vēlējās atrast tradicionālos latviešu ēdienu produktus. En: They wanted to find traditional Latvian food products. Lv: Tirgus bija pilns ar skaņām un smaržām. En: The market was full of sounds and scents. Lv: Māra mīlēja šādas vietas. En: Māra loved such places. Lv: Jānis bija entuziastisks pircējs. En: Jānis was an enthusiastic shopper. Lv: Elīna bija zinātkāra. En: Elīna was curious. Lv: “Ļoti daudz cilvēku!” Elīna teica, skatoties apkārt. En: “So many people!” Elīna said, looking around. Lv: Viņa redzēja daudzveidīgus stendus ar dažādiem produktiem. En: She saw a variety of stalls with different products. Lv: “Kur sāksim?” En: “Where do we start?” Lv: "Pie dārzeņu stenda," ierosināja Māra. En: “At the vegetable stand,” suggested Māra. Lv: Viņa zināja, ka latviešu ēdieniem svarīgi ir svaigi dārzeņi. En: She knew that fresh vegetables are important for Latvian dishes. Lv: Viņa piegāja pie sarkanajiem tomātiem un zaļajiem gurķiem. En: She approached the red tomatoes and green cucumbers. Lv: “Tie izskatās lieliski!” viņa priecājās. En: “These look great!” she exclaimed. Lv: “Ko vēl mums vajag?” Jānis jautāja. En: “What else do we need?” asked Jānis. Lv: Viņam patika palīdzēt. En: He liked to help. Lv: Viņš jau turēja grozu rokā. En: He was already holding a basket in his hand. Lv: “Skābā kāposti,” Māra atbildēja. En: “Sour cabbage,” Māra replied. Lv: “Tas ir tradicionāls ēdiens. En: “It’s a traditional food. Lv: Iespējams, šeit būs labas kvalitātes.” En: It’s likely that there will be good quality here.” Lv: Viņi gāja garām gaļas stendiem. En: They walked past the meat stalls. Lv: Izsmalcinātiem desām un nopietniem pārdevējiem. En: Exquisite sausages and serious vendors. Lv: “Mēs gribētu dažus skuķu skābos kāpostus,” Māra pieklājīgi teica pārdevējam. En: “We’d like some sour cabbage,” Māra politely told the vendor. Lv: "Protams," teica pārdevējs un sāka iepakot. En: “Of course,” said the vendor, starting to pack them. Lv: “Labākie skābā kāposti visā tirgū.” En: “The best sour cabbage in the entire market.” Lv: Blakus bija maizes stends. En: Next to them was a bread stand. Lv: Jānis redzēja rudzu maizi. En: Jānis saw rye bread. Lv: “Īsta rupjmaize!” viņš izsaucās. En: “Real black bread!” he exclaimed. Lv: “Mēs noteikti jāpaņem.” En: “We definitely need to take some.” Lv: Elīna uzjautrējās. En: Elīna was amused. Lv: "Kāds ir nākamais?" viņa jautāja. En: “What’s next?” she asked. Lv: "Mums vajadzētu medu," Māra teica. En: “We should get honey,” Māra said. Lv: “Tas ir dabsīgi salds un veselīgs.” En: “It’s naturally sweet and healthy.” Lv: Viņi gāja uz biškopju stenda. En: They walked over to the beekeeper’s stand. Lv: Burciņas mirdzēja saules gaismā. En: The jars glimmered in the sunlight. Lv: "Kādu vēlaties?" jautāja biškopju sieviete. En: “Which one would you like?” asked the beekeeper. Lv: “Es domāju, ka dažādu ziedu medu,” atbildēja Māra. En: “I think the mixed flower honey,” Māra replied. Lv: “Tas ir garšīgs un noderīgs.” En: “It’s delicious and useful.” Lv: Kad viņi paņēma visu nepieciešamo, viņi nolēma doties mājās. En: When they had everything they needed, they decided to head home. Lv: Pirkumi bija veiksmīgi. En: The shopping trip was successful. Lv: Māra, Jānis un Elīna gāja pa tirgu, smaidīdami. En: Māra, Jānis, and Elīna walked through the market, smiling. Lv: "Šodien bija lieliska diena," teica Jānis. En: “Today was a great day,” said Jānis. Lv: “Mēs nopirkām daudz labu lietu.” En: “We bought a lot of good stuff.” Lv: "Jā," piebilda Elīna. En: “Yes,” agreed Elīna. Lv: "Tagad mēs varam cept gardas vakariņas." En: “Now we can cook a delicious dinner.” Lv: Kad viņi ieradās mājās, Māra sāka gatavot vakariņas. En: When they arrived home, Māra began to cook dinner. Lv: Jānis un Elīna viņai palīdzēja. En: Jānis and Elīna helped her. Lv: Viņi smējās un stāstīja stāstus. En: They laughed and told stories. Lv: Vakariņas izdevās izcilas. En: The dinner turned out excellent. Lv: Šis bija piedzīvojumu pilna diena Rīgas Centrāltirgū. En: It was an adventure-filled day at the Riga Central Market. Lv: Trīs draugi atrada visu, ko viņi meklēja, un diena beidzās ar gardiem latviešu ēdieniem. En: The three friends found everything they were looking for, and the day ended with delicious Latvian food. Vocabulary Words: - sunny: saulaina - morning: rīts - market: tirgus - traditional: tradicionāls - products: produkti - sounds: skaņas - scents: smaržas - enthusiastic: entuziastisks - curious: zinātkārs - variety: daudzveidīgs - stalls: stendi - suggested: ierosina - vegetable: dārzenis - important: svarīgs - approached: piegāja - look: izskatīties - basket: grozs - holding: turēt - sour cabbage: skābā kāposti - polite: pieklājīgs - vendor: pārdevējs - entire: visā - bread: maize - rye: rudzu - exclaimed: izsaucās - amused: uzjautrināts - beekeepers: biškopji - jars: burciņas - glimmered: mirdzēja - useful: noderīgs
  17m 15s
 • Dance Duel at Riga Market: Jānis's Quest for Fresh Salmon

  9 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Latvian: Dance Duel at Riga Market: Jānis's Quest for Fresh Salmon Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/dance-duel-at-riga-market-janiss-quest-for-fresh-salmon/ Story Transcript: Lv: Katru sestdienu Jānis devās uz Rīgas Centrāltirgu. En: Every Saturday, Jānis went to the Riga Central Market. Lv: Tirgus vienmēr bija pilns ar cilvēkiem, smaržām un krāsām. En: The market was always full of people, smells, and colors. Lv: Šajā agrā rītā Jānis izlēma nopirkt svaigu lasi. En: On this early morning, Jānis decided to buy some fresh salmon. Lv: Viņš zināja, ka pie Raita, zivju pārdevēja, vienmēr ir svaigākās zivis. En: He knew that Raitis, the fish vendor, always had the freshest fish. Lv: Kad Jānis pienāca pie Raita stenda, viņš smaidoši teica: "Labrīt, Raiti! En: When Jānis approached Raitis's stall, he said with a smile, "Good morning, Raitis! Lv: Man vajag lasi. En: I need some salmon." Lv: " Raitis atbildēja: "Labrīt, Jāni! En: Raitis replied, "Good morning, Jānis! Lv: Lasis ir šodien par 10 eiro kilogramā. En: The salmon is 10 euros per kilogram today." Lv: "Jānis sarauca pieri. En: Jānis frowned. Lv: "Desmit eiro? En: "Ten euros? Lv: Vai nevarētu būt mazliet lētāk? En: Could it be a bit cheaper?" Lv: " viņš jautāja. En: he asked. Lv: Raitis pasmaidīja plašāk. En: Raitis smiled more broadly. Lv: "Tirgot nevar tik viegli, draugs! En: "It's not that easy to bargain, my friend! Lv: Bet sakiet man, ko jūs piedāvāsit pretī? En: But tell me, what will you offer in return?" Lv: "Jānis sākumā apstulba, bet pēc mirkļa iedvesma viņam ienāca prātā. En: Jānis was initially stunned, but after a moment, he got an idea. Lv: "Ja es varu jūs pārspēt dejojot, jūs man dodat lasi par 7 eiro! En: "If I can outdance you, you give me the salmon for 7 euros!" Lv: "Raitis skaļi smējās. En: Raitis laughed loudly. Lv: "Lai tā būtu! En: "So be it!" Lv: " viņš piekrita. En: he agreed. Lv: Un tā, negaidot, Jānis sāka dejot. En: And so, unexpectedly, Jānis started dancing. Lv: Viņa kustības bija neveiklas, bet sirsnīgas. En: His movements were awkward but heartfelt. Lv: Apkārtējie cilvēki sāka pulcēties, vērojot izrādi. En: People around started to gather, watching the performance. Lv: Drīz arī Raitis pievienojās dejai. En: Soon, Raitis joined in the dance. Lv: Viņš deva visu no sevis, viņa soļi bija gludi un ritmiski. En: He gave it his all, his steps smooth and rhythmic. Lv: Tirgus vidū skanēja mūzika no kādas ielas muzikanta, un cilvēki sāka kliegt un aplaudēt. En: In the middle of the market, music from a street musician started to play, and people began to cheer and clap. Lv: Jānis un Raitis dejoja kā divi veci draugi, viņu sacensība kļuva par īstu svētku liecinieku. En: Jānis and Raitis danced like two old friends, their competition turning into a festive spectacle. Lv: Pēc dažām minūtēm abi dejojošie apstājās, elšot un smejoties. En: After a few minutes, the two dancers stopped, panting and laughing. Lv: Raitis secināja: "Jāni, tu esi lielisks dejotājs! En: Raitis concluded, "Jānis, you are a great dancer! Lv: Lasis tev pienākas par 7 eiro. En: The salmon is yours for 7 euros." Lv: "Jānis bija pārsteigts un laimīgs. En: Jānis was surprised and happy. Lv: Viņš pasmaidīja un pateicās, samaksājot par lasi. En: He smiled and thanked Raitis, paying for the salmon. Lv: Citus cilvēkus priecēja redzēt šo negaidīto priekšnesumu. En: Others were delighted to have witnessed the unexpected show. Lv: Kad Jānis aizgāja no tirgus ar savu lasi, viņš apzinājās, ka pie Rīga Centrāltirgū var atrast ne tikai izdevīgu cenu, bet arī prieku un laimi. En: As Jānis left the market with his salmon, he realized that at the Riga Central Market, one could find not just a good deal but also joy and happiness. Lv: Tas bija neaizmirstams rīts, kas viņam sagādāja gan svaigu lasi, gan jaunu draudzību. En: It was an unforgettable morning that brought him not only fresh salmon but also a new friendship. Vocabulary Words: - approached: pienāca - stall: stenda - smile: smaidoši - replied: atbildēja - frowned: sarauca pieri - cheaper: lētāk - bargain: tirgot - offer: piedāvāt - stunned: apstulba - idea: iedvesma - outdance: pārspēt dejojot - awkward: neveiklas - heartfelt: sirsnīgas - performance: izrāde - gather: pulcēties - spectacle: liecinieku - smooth: gludi - rhythmic: ritmiski - broadly: plašāk - panting: elšot - concluded: secināja - witnessed: redzēt - unexpected: negaidīto - delighted: priecēja - unforgettable: neaizmirstams - concentration: centra - festive: svētku - vendor: pārdevēja - retrieve: sanākt - inspiration: ideja
  15m 6s
 • Riga: History, Scenic Views & Delightful Cuisine

  8 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Latvian: Riga: History, Scenic Views & Delightful Cuisine Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/riga-history-scenic-views-delightful-cuisine/ Story Transcript: Lv: Rīgas vecpilsēta bija pilna dzīvības. En: The old town of Riga was full of life. Lv: Šaurās ielas, vecās ēkas un ainaviskie skati aizrauj Jāni, Ilze un Mārtiņu. En: The narrow streets, old buildings, and picturesque views captivated Jānis, Ilze, and Mārtiņš. Lv: Viņi nolēma pavadīt dienu šeit, lai izpētītu vēstures noslēpumus un izbaudītu tradicionālo latviešu virtuvi. En: They decided to spend the day here exploring the secrets of history and enjoying traditional Latvian cuisine. Lv: Jānis bija vēstures cienītājs. En: Jānis was a history enthusiast. Lv: Viņam ļoti patika apmeklēt vecos pieminekļus un baznīcas. En: He loved visiting old monuments and churches. Lv: "Paskaties, vai tā nav Rīgas Doma katedrāle? En: "Look, isn't that the Riga Cathedral?" Lv: " jautāja Jānis, rādot uz lielo baznīcu ar augsto torni. En: asked Jānis, pointing at the large church with a tall tower. Lv: Ilze bija sajūsmā par bruģētajām ielām un skaistajām ēkām. En: Ilze was thrilled by the cobblestone streets and beautiful buildings. Lv: Viņa fotografēja katru interesantu vietu. En: She photographed every interesting spot. Lv: "Šī vieta ir tik skaista! En: "This place is so beautiful! Lv: Paskaties uz tām koka siju ēkām! En: Look at those wooden beam houses!" Lv: " viņa sacīja. En: she said. Lv: Mārtiņš vēlējās izbaudīt labu ēdienu. En: Mārtiņš wanted to enjoy some good food. Lv: "Man gribas nogaršot pelēkos zirņus un šķovētos kāpostus," viņš teica, domājot par mūsu vakariņām. En: "I want to taste grey peas and sauerkraut," he said, thinking about their dinner. Lv: Viņi devās uz Maijas torni, lai apskatītu vecās sienas. En: They headed to the Maija Tower to see the old walls. Lv: Tur bija skaists skats uz pilsētu. En: There was a beautiful view of the city. Lv: "Tas ir tik aizraujoši! En: "This is so exciting!" Lv: " sacīja Jānis, vērojot tālumā Daugavu. En: said Jānis, observing the Daugava River in the distance. Lv: Pēc tam viņi nolēma apmeklēt Melngalvju namu. En: Afterwards, they decided to visit the House of the Blackheads. Lv: "Vai šī vieta bija tirgotāju pulcēšanās vieta? En: "Was this place where merchants gathered?" Lv: " jautāja Ilze, aplūkojot greznās fasādes. En: asked Ilze, admiring the ornate facades. Lv: "Jā, un te notika daudz svinību," atbildēja Jānis, lasot vēstures grāmatu. En: "Yes, and many celebrations took place here," replied Jānis, reading a history book. Lv: Pusdienlaikā viņi devās uz mazu, tradicionālu restorānu. En: At lunchtime, they went to a small, traditional restaurant. Lv: "Lūdzu, vienu porciju speķa pīrāgu un rupjmaizes ar ķimeņu siļķi," teica Mārtiņš pavāram. En: "Please, one serving of bacon pies and rye bread with caraway pickled herring," said Mārtiņš to the cook. Lv: "Un man gribas rabarberu plātsmaizi," piebilda Ilze. En: "And I would like rhubarb cake," added Ilze. Lv: Pēc bagātīgajām pusdienām viņi devās uz Svētā Pētera baznīcu. En: After a hearty lunch, they headed to St. Peter's Church. Lv: "Vai mēs varam kāpt augšā tornī? En: "Can we climb up the tower?" Lv: " jautāja Jānis, skatoties uz augsto skatu torni. En: asked Jānis, looking up at the tall observation tower. Lv: "Protams! En: "Of course!" Lv: " sacīja Mārtiņš. En: said Mārtiņš. Lv: Viņi kāpa augšup. En: They climbed up. Lv: No torņa viņi varēja redzēt visu pilsētu. En: From the tower, they could see the entire city. Lv: Tas bija elpu aizraujošs skats. En: It was a breathtaking view. Lv: "Tas bija nevainojams dienas noslēgums," teica Ilze ar smaidu sejā. En: "That was a perfect end to the day," said Ilze with a smile on her face. Lv: Tā viņi trijatā pavadīja vienu no labākajām dienām Rīgas vecpilsētā. En: Thus, the three of them spent one of the best days in the old town of Riga. Lv: Viņi atgriezās mājās ar daudziem atmiņām un fotogrāfijām. En: They returned home with many memories and photographs. Lv: "Noteikti reiz atgriezīsimies šeit," teica Mārtiņš, pievienojot vēl vienu lapu savā ceļojumu dienasgrāmatā. En: "We will definitely come back here someday," said Mārtiņš, adding another page to his travel diary. Vocabulary Words: - narrow: šaurās - picturesque: ainaviskie - enthusiast: cienītājs - monuments: pieminekļus - thrilled: sajūsmā - cobblestone: bruģētajām - beam: siju - grey peas: pelēkos zirņus - sauerkraut: šķovētos kāpostus - walls: sienas - gathered: pulcēšanās - ornate: greznās - facades: fasādes - serving: porciju - bacon pies: speķa pīrāgu - rye bread: rupjmaizes - caraway: ķimeņu - pickled herring: siļķi - rhubarb cake: rabarberu plātsmaizi - hearty: bagātīgajām - climb: kāpt - observation: skatu - breathtaking: elpu aizraujošs - perfect: nevainojams - memories: atmiņām - definitely: noteikti - return: atgriezīsimies - diary: dienasgrāmatā - secrets: noslēpumus - traditional: tradicionālo
  15m 55s
 • From Yoga Poses to Volleyball Spikes: Ieva's Beach Adventure

  7 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Latvian: From Yoga Poses to Volleyball Spikes: Ieva's Beach Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/from-yoga-poses-to-volleyball-spikes-ievas-beach-adventure/ Story Transcript: Lv: Jūrmala bij' Saulains. En: The beach at Jūrmala was sunny. Lv: Ieva gāja uz pludmali ar smaidīgu seju. En: Ieva walked to the beach with a smiling face. Lv: Viņa gribēja relaksēties un veikt jogu. En: She wanted to relax and do some yoga. Lv: Ieva atrada grupu cilvēku pludmalē. En: Ieva found a group of people on the beach. Lv: Viņa pievienojās viņiem, domājot, ka tā ir jogas klase. En: She joined them, thinking it was a yoga class. Lv: “Labdien,” viņa teica, kad pievienojās grupai. En: “Good afternoon,” she said when she joined the group. Lv: Cilvēki sveicināja viņu ar smaidu un turpināja spēli. En: The people greeted her with a smile and continued with their game. Lv: Ieva domāja, ka tas ir iesildīšanās vingrinājums. En: Ieva thought it was a warm-up exercise. Lv: “Es gatava,” viņa pie sevis domāja. En: “I'm ready,” she thought to herself. Lv: Kad spēlētāji sāka servi, Ieva iztaisnojās un sagatavoja sevi jogas pozai. En: When the players started serving, Ieva straightened up and prepared herself for a yoga pose. Lv: Viņa pacēla rokas un noliecās uz priekšu. En: She raised her arms and bent forward. Lv: Viņa ieņēma “lejup suņa” pozu tieši brīdī, kad spēlētājs servēja bumbu. En: She took the “downward dog” pose just as a player served the ball. Lv: Bumba lidoja tieši virs viņas galvas. En: The ball flew right over her head. Lv: “Kas notiek?” viņa domāja, bet turpināja pozu. En: “What's going on?” she thought, but continued the pose. Lv: Spēlētāji apstājās un skatījās uz Ievu ar izbrīnu. En: The players stopped and stared at Ieva in surprise. Lv: “Ko tu dari?” viens no spēlētājiem jautāja. En: “What are you doing?” one of the players asked. Lv: Ieva paskatījās uz viņu apjukuši. En: Ieva looked at him confused. Lv: “Jogas klase?” viņa teica ar atvērtām acīm. En: “Yoga class?” she said with wide-open eyes. Lv: Visi sāka smieties. En: Everyone started laughing. Lv: “Šī nav jogas klase,” viena spēlētāja atbildēja. En: “This isn’t a yoga class,” one of the players responded. Lv: “Mēs spēlējam volejbolu.” En: “We’re playing volleyball.” Lv: Ieva sarkt sāka. En: Ieva started to blush. Lv: “Ak, piedodiet!” viņa nosarka vēl vairāk un pasmaidīja. En: “Oh, sorry!” she blushed even more and smiled. Lv: “Es domāju, ka tā bija joga…” En: “I thought it was yoga…” Lv: Spēlētāji smējās un teica, ka tas ir labi. En: The players laughed and said it was okay. Lv: Viņi piedāvāja Ievai spēlēt ar viņiem. En: They offered Ieva to play with them. Lv: Ieva pieņēma izaicinājumu. En: Ieva accepted the challenge. Lv: Sākumā viņai gāja grūti, bet drīz viņa saprata spēles noteikumus. En: At first, it was hard for her, but soon she understood the rules of the game. Lv: Diena bija lieliska, un Ieva beidzot izbaudīja volejbolu tikpat daudz kā jogu. En: The day was great, and Ieva finally enjoyed volleyball as much as yoga. Lv: Viņa iegāja mājās ar jauniem draugiem un smaidīgu seju. En: She went home with new friends and a smiling face. Lv: Jūrmala viņai atnesa neaizmirstamu pieredzi. En: Jūrmala brought her an unforgettable experience. Lv: Un tā meitene, kas tikai gribēja nedaudz jogas, atstāja pludmali ar jauniem draugiem un mīlestību pret volejbolu. En: And so, the girl who just wanted a little yoga left the beach with new friends and a love for volleyball. Vocabulary Words: - sunny: Saulains - relax: relaksēties - group: grupu - people: cilvēku - greeted: sveicināja - smile: smaidu - warm-up: iesildīšanās - exercise: vingrinājums - prepared: sagatavoja - yoga pose: jogas pozu - downward dog: lejup suņa - straightened: iztaisnojās - pose: pozu - served: servēja - ball: bumbu - head: galvas - surprise: izbrīnu - game: spēli - volleyball: volejbolu - blush: sarkt - players: spēlētāji - pose: pozu - confused: apjukuši - offered: piedāvāja - challenge: izaicinājumu - hard: grūti - understood: saprata - rules: noteikumus - experience: pieredzi - friends: draugiem
  13m 57s
 • A Day at Riga's Central Market: Fresh Finds and Family Moments

  6 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Latvian: A Day at Riga's Central Market: Fresh Finds and Family Moments Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-day-at-rigas-central-market-fresh-finds-and-family-moments/ Story Transcript: Lv: Rīgā, rudenīgā rītā, Sauliešu ģimene gatavojas doties uz Centrāltirgu. En: In Riga, on an autumn morning, the Sauliešu family is getting ready to go to the Central Market. Lv: Jānis, Elīna un viņu dēls Mārtiņš izvēlas šodien iegādāties svaigus produktus. En: Jānis, Elīna, and their son Mārtiņš decide to buy fresh products today. Lv: Saule jau spoži spīd debesīs, un visiem ir labs garastāvoklis. En: The sun is already shining brightly in the sky, and everyone is in a good mood. Lv: Kad viņi nonāk tirgū, tirgus jau ir pilns ar cilvēkiem un dzīvīgumu. En: When they arrive at the market, it's already full of people and activity. Lv: Jānis paceļ acis un redz daudz stendu, kas piedāvā dažādus dārzeņus, augļus, gaļas izstrādājumus un zivis. En: Jānis looks up and sees many stalls offering various vegetables, fruits, meats, and fish. Lv: "Kur mēs sāksim, Elīna? En: "Where shall we start, Elīna?" Lv: " viņš jautā sievai. En: he asks his wife. Lv: Elīna izskata tirgu un norāda uz stendu ar tomātiem. En: Elīna scans the market and points to a stall with tomatoes. Lv: "Sāksim ar tomātiem, Jāni. En: "Let's start with the tomatoes, Jānis. Lv: Tie izskatās ļoti svaigi," viņa saka. En: They look very fresh," she says. Lv: Jānis mēģina pēc iespējas ātrāk nokļūt pie stenda, taču cilvēku pūlis ir liels. En: Jānis tries to reach the stall as quickly as possible, but the crowd is large. Lv: Mārtiņš iet cieši pie viņa un turas stingri pie tēva jakas. En: Mārtiņš walks closely beside him, holding tight to his father's jacket. Lv: "Pieskaries man blakus, Mārtiņ," Jānis saka un turpina doties uz priekšu. En: "Stay close to me, Mārtiņ," Jānis says and continues moving forward. Lv: Viņi sasniedz tomātu stendu, un Elīna sāk izvēlēties sarkanākos un sulīgākos tomātus. En: They reach the tomato stall, and Elīna starts picking the reddest and juiciest tomatoes. Lv: "Trīs kilogrami, lūdzu," viņa saka pārdevējai, kura smaidot iesaiņo tomātus papīra maisiņā. En: "Three kilograms, please," she says to the seller, who wraps the tomatoes in a paper bag with a smile. Lv: Tad viņi turpina tālāk meklēt burkānus. En: Then they continue looking for carrots. Lv: Mārtiņš norāde uz stendu ar burkāniem. En: Mārtiņš points to a stall with carrots. Lv: "Mammu, šeit ir burkāni! En: "Mom, here are the carrots!" Lv: " viņš saka aizrautīgi. En: he says excitedly. Lv: Viņi dodas uz turieni un atrod burkānus ar zaļām virsotnēm, kas šķiet pilni ar dabīgu garšu. En: They go over and find carrots with green tops that seem full of natural flavor. Lv: "Tie burkāni izskatās lieliski," Jānis saka. En: "Those carrots look great," Jānis says. Lv: "Paņemsim puskilogramu," viņš piebilst. En: "Let's take half a kilogram," he adds. Lv: Pārdevējs iesaiņo burkānus, un Elīna samaksā. En: The seller wraps the carrots, and Elīna pays. Lv: Pēc tam viņi dodas uz zivju nodaļu. En: Next, they head to the fish section. Lv: Mārtiņš izteikti vēlas redzēt zivis tuvplānā. En: Mārtiņš is eager to see the fish up close. Lv: Viņiem paveicas, un viņi atrod stendu ar lielām un svaigām zivīm. En: They are lucky and find a stall with large and fresh fish. Lv: "Mums vajadzēs vienu foreli vakariņām," Jānis saka un izvēlas zivis. En: "We need one trout for dinner," Jānis says and selects the fish. Lv: Pēdējais pieturas punkts ir apelsīni. En: The last stop is the oranges. Lv: Elīna smaida un ar vienu roku pakasa galvu. En: Elīna smiles and scratches her head with one hand. Lv: "Tik daudz apelsīnu! En: "So many oranges!" Lv: " viņa saka. En: she says. Lv: Viņi izvēlas sulīgus apelsīnus, kurus ir prieks ēst brokastīs. En: They pick juicy oranges that will be a delight to eat at breakfast. Lv: Kad viņi beidzot beidz iepirkties, Jānis, Elīna un Mārtiņš atgriežas mājās. En: When they finally finish shopping, Jānis, Elīna, and Mārtiņš return home. Lv: Tirgus pieredze ir bijusi patīkama, un visi ir apmierināti ar saviem pirkumiem. En: The market experience has been pleasant, and everyone is satisfied with their purchases. Lv: "Mums būs veselīgas un gardas vakariņas," saka Jānis, kad viņi gatavo ēdienu pie galda. En: "We will have healthy and delicious dinners," says Jānis as they prepare food at the table. Lv: Elīna smaida un piekrīt: "Tirgus bija lieliska ideja. En: Elīna smiles and agrees: "The market was a great idea." Lv: "Mārtiņš iekārtojas savā krēslā un gaida, kad tiks pasniegtas gardās zivis ar burkāniem. En: Mārtiņš settles into his chair and waits for the delicious fish with carrots to be served. Lv: Visas dienas piedzīvojums viņiem atstāj siltas atmiņas par ģimenes kopābūšanu un svaigu produktu garšu. En: The day's adventure leaves them with warm memories of family togetherness and the taste of fresh products. Vocabulary Words: - autumn: rudenīgā - mood: garastāvoklis - stalls: stendi - crowd: pūlis - closely: cieši - reddest: sarkanākos - juiciest: sulīgākos - weighs: vērt - wrapped: iesaiņo - natural: dabīgu - flavor: garšu - section: nodaļu - trout: foreli - points: norāda - eager: izteikti - close: tuvplānā - heading: dodamies - delicious: gardas - pleasant: patīkama - green tops: zaļām virsotnēm - selects: izvēlas - citizens: iedzīvotāji - holding tight: turas stingri - healthy: veselīgas - son: dēls - eagerly: aizrautīgi - stable: stabils - wrapped: saiņo - beside: blakus - table: galds
  17m

Are you ready to supercharge your Latvian listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

mostra más
Are you ready to supercharge your Latvian listening comprehension?

Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing.

That's why each episode of our podcast features a story in Latvian, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Latvian and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension. But we don't stop there.

Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

Our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who wants to connect with their roots. Are you planning a trip to Sigulda, Riga, or Jurmala? Maybe you want to speak Latvian with your grandparents from Liepaja?

Our podcast will provide you with the cultural and linguistic background needed to fully immerse yourself in Latvia, the heartland where Latvian is primarily spoken. Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics,
psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Latvian listening comprehension.

Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself. Izlabo savu klausīšanās sapratni ar mūsu Latviešu stāstiem šodien!
mostra menos
Contactos
Información

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca