Portada del podcast

FluentFiction - Slovenian

 • Adventure and Friendship: Conquering Triglav's Majestic Peaks

  23 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: Adventure and Friendship: Conquering Triglav's Majestic Peaks Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/adventure-and-friendship-conquering-triglavs-majestic-peaks/ Story Transcript: Sl: Vroč poletni dan je že zgodaj začel prelivati zlate sončne žarke čez gore in doline Triglavskega narodnega parka. En: A hot summer day had already begun to bathe the golden sunbeams over the mountains and valleys of Triglav National Park early in the morning. Sl: Mateja, Luka in Gregor so stali na začetku poti, ki je vodila proti vrhu Triglava. En: Mateja, Luka, and Gregor stood at the start of the path leading towards the summit of Triglav. Sl: Pod nogami so čutili trdna tla, v zraku pa vonj po svežini gora. En: They felt solid ground beneath their feet and the fresh scent of the mountains in the air. Sl: »Smo pripravljeni? En: "Are we ready?" Sl: « je vprašala Mateja. En: Mateja asked. Sl: Njene oči so se svetile od navdušenja. En: Her eyes sparkled with excitement. Sl: Že dolgo je sanjala o tem, kako bo osvojila najvišji vrh Slovenije. En: She had long dreamt of conquering the highest peak in Slovenia. Sl: Luka, vedno previden, je pokimal in rekel: »Seveda, ampak bodimo pazljivi. En: Luka, always cautious, nodded and said, "Of course, but let's be careful." Sl: «Gregor je prišel tiho in skrivnostno. En: Gregor arrived quietly and mysteriously. Sl: Komaj so ga spoznali, a nekaj v njegovem obnašanju jih je pritegnilo. En: They hardly knew him, but something about his demeanor attracted them. Sl: Bil je tih, a zdel se je odločen. En: He was silent but seemed determined. Sl: »Gore nas bodo preizkusile,« je rekel, kar je Matejo in Luko nekoliko presenetilo. En: "The mountains will test us," he said, surprising Mateja and Luka somewhat. Sl: Pot naprej je bila zahtevna. En: The path ahead was challenging. Sl: Kamnite poti so postajale vse bolj strme, visoki borovci so dajali nekaj sence, a tudi občutek skrite nevarnosti. En: The rocky trails became increasingly steeper, and the tall pines provided some shade but also a sense of hidden danger. Sl: Luka je hodil previdno, stalno je preverjal Matejo, ki je poskušala držati korak s svojim tempom. En: Luka walked carefully, constantly checking on Mateja, who tried to keep pace with her own rhythm. Sl: Bilo ji je neprijetno. En: She felt uncomfortable. Sl: »Pusti me, Luka, znam pazit nase,« je rekla z rahlo jezo v glasu. En: "Leave me, Luka, I can take care of myself," she said, with a hint of irritation in her voice. Sl: Vreme se je začelo spreminjati. En: The weather started to change. Sl: Oblačnost se je zgrinjala, veter je postal močnejši. En: Clouds gathered, and the wind grew stronger. Sl: Gregor je pohodil in posvetoval z njimi: »Morali bi se umakniti, pred nevihto je lahko nevarno. En: Gregor quickened his step and consulted with them: "We should take shelter; it can be dangerous before a storm." Sl: « Mateja ni hotela slišati za umik. En: Mateja did not want to hear about retreating. Sl: »Samo še malo, potem sem na vrhu,« je vztrajala. En: "Just a bit more, and I'll be at the top," she insisted. Sl: Luka je bil v dvomih, ali naj naloži svoje skrbi ali zaupa Mateji. En: Luka was torn between voicing his concerns or trusting Mateja. Sl: Nenadoma je prišla nevihta. En: Suddenly, a storm hit. Sl: Veter je bil silovit, dežne kaplje mrzle in težke. En: The wind was fierce, and the raindrops were cold and heavy. Sl: Našli so zavetišče pod veliko skalo. En: They found shelter under a large rock. Sl: Tam so morali sprejeti odločitev: nadaljevati ali se vrniti. En: There, they had to make a decision: proceed or retreat. Sl: Gregor se je takrat odprl. En: Gregor opened up at that moment. Sl: »Prišel sem sem, ker sem mislil, da bom našel mir na vrhu. En: "I came here because I thought I would find peace at the summit. Sl: A zdaj vidim, da so prijatelji vredni več,« je rekel. En: But now I see that friends are worth more," he said. Sl: Luka je Mateji končno zaupal in jo spodbujal: »Če si pripravljena, gremo. En: Luka finally trusted Mateja and encouraged her: "If you're ready, let's go." Sl: « Mateja je v tistem trenutku razumela, da moč ni samo v vztrajnosti, ampak tudi v poslušanju prijateljev. En: At that moment, Mateja understood that strength is not just in persistence but also in listening to friends. Sl: Po prehodu nevihte je bil zrak svež, nebo čisto. En: After the storm passed, the air was fresh and the sky clear. Sl: Skupaj so dosegli vrh. En: Together, they reached the summit. Sl: Stali so na vrhu Triglava, sonce je spet sijalo. En: They stood at the top of Triglav, and the sun shone again. Sl: Gregor se je smejal, Luka je bil ponosen, Mateja pa je čutila popolno srečo. En: Gregor laughed, Luka felt proud, and Mateja felt complete happiness. Sl: Vsak je našel svoj notranji mir in smisel. En: Each found their inner peace and meaning. Sl: Med potjo nazaj so postali prijatelji. En: On the way back, they became friends. Sl: Naučili so se vrednosti spoštovanja, zaupanja in skupne moči. En: They learned the value of respect, trust, and collective strength. Sl: Gore so jih preizkusile, a tudi združile. En: The mountains tested them but also united them. Sl: In tako so se vrnili v dolino, bogatejši za eno najlepših izkušenj v življenju. En: And so, they returned to the valley, enriched by one of the most beautiful experiences of their lives. Vocabulary Words: - bathe: prelivati - summit: vrh - solid: trdna - scent: vonj - excited: navdušenje - conquering: osvojila - cautious: previden - mysterious: skrivnostno - demeanor: obnašanju - determined: odločen - challenging: zahtevna - rocky: kamenite - steeper: strme - shade: senco - torn: v dvomih - fierce: silovit - raindrops: dežne kaplje - cold: mrzle - retreat: umik - shelter: zavetišče - decision: odločitev - peace: mir - strength: moč - persistence: vztrajnosti - trusting: zaupa - listening: poslušanju - inner: notranji - meaning: smisel - respect: spoštovanja - collective: skupne
  Escuchado 16m 57s
 • A Walk Through Ljubljana: Souvenirs, Smiles, and Sunset Glows

  22 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: A Walk Through Ljubljana: Souvenirs, Smiles, and Sunset Glows Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-walk-through-ljubljana-souvenirs-smiles-and-sunset-glows/ Story Transcript: Sl: Ljubljana je mesto polno čarovnije. En: Ljubljana is a city full of magic. Sl: Med tremi mostovi, znanimi kot Tromostovje, se vsak dan odvija živahno dogajanje. En: Every day, lively activity unfolds among the three bridges known as the Triple Bridge. Sl: Ana, Luka in Matej so se tistega sončnega dne odpravili na sprehod po starem mestnem jedru. En: On that sunny day, Ana, Luka, and Matej went for a walk through the old town center. Sl: Ob Tromostovju je bil živahen trg, poln stojnic s pisanimi spominki. En: Near the Triple Bridge, there was a bustling market full of stalls with colorful souvenirs. Sl: "Poglej, kako lepe skodelice! En: "Look at these beautiful cups!" Sl: " je vzkliknila Ana, ko so prišli do stojnice s keramiko. En: exclaimed Ana when they reached a ceramics stall. Sl: "Kupimo nekaj za babico! En: "Let's buy something for grandma!" Sl: " Luka in Matej sta prikimala. En: Luka and Matej nodded. Sl: Skodelice so bile poslikane z motivi zmajev in čudovitih rož. En: The cups were decorated with dragon motifs and beautiful flowers. Sl: "Nekaj takega bi ji bilo všeč," je rekla Ana in pokazala na skodelico s sivko. En: "She would like something like this," said Ana, pointing to a cup with a lavender design. Sl: Luka je držal torbo in rekel: "Izberimo najboljšo. En: Luka held the bag and said, "Let's choose the best one. Sl: Ana, ti imaš dober okus. En: Ana, you have good taste." Sl: " Matej je skomignil z rameni: "Jaz mislim, da bi ji bila katera koli všeč. En: Matej shrugged his shoulders and said, "I think she would like any of them. Sl: Vse so lepe. En: They're all lovely." Sl: "Nato so se odločili in izbrali skodelico s sivkinim vzorcem. En: Then they decided and chose the cup with the lavender pattern. Sl: Prodajalka, starejša gospa z nasmehom na obrazu, je rekla: "Izbrali ste krasno skodelico. En: The vendor, an elderly lady with a smile on her face, said, "You picked a beautiful cup. Sl: To je delo lokalnega umetnika. En: This is the work of a local artist." Sl: " Ana je plačala in se zahvalila prodajalki. En: Ana paid and thanked the vendor. Sl: "Kam zdaj? En: "Where to now?" Sl: " je vprašal Matej. En: asked Matej. Sl: Luka je pokazal na stojnico z drevesnimi okraski. En: Luka pointed to a stall with tree ornaments. Sl: "Morda bi tukaj našli nekaj za mamo. En: "Maybe we could find something for mom here." Sl: " Stojnica je bila prekrita z ročno izdelanimi okraski, vsak kos je bil edinstven. En: The stall was covered with handmade ornaments, each piece unique. Sl: Matej je našel lesen okrasek v obliki hišice. En: Matej found a wooden ornament in the shape of a little house. Sl: "Popolno! En: "Perfect!" Sl: " je rekel. En: he said. Sl: Ana in Luka sta se strinjala. En: Ana and Luka agreed. Sl: Ta dan je bil res poseben. En: That day was truly special. Sl: Ko so obiskali še nekaj stojnic in nakupili manjše spominke, so se odločili, da se vrnejo domov. En: After visiting a few more stalls and buying some small souvenirs, they decided to head home. Sl: "Imamo vse, kar smo želeli," je zadovoljno rekla Ana, ko so zapuščali trg. En: "We got everything we wanted," Ana said contentedly as they left the market. Sl: "Babica in mama bosta navdušeni. En: "Grandma and mom will be thrilled." Sl: " Luka je pogledal prijatelje in rekel: "Bilo je super, a zdaj je čas za sladoled! En: Luka looked at his friends and said, "It was great, but now it's time for ice cream!" Sl: " Vsi trije so se zasmejali in se odpravili proti sladoledarni. En: All three laughed and headed towards the ice cream shop. Sl: Na poti so klepetali in se spominjali zabavnega dne. En: On the way, they chatted and reminisced about the fun day. Sl: Sonce je počasi zahajalo za mestne strehe, in Tromostovje je zasijalo v zadnjih žarkih dneva. En: The sun slowly set behind the city's rooftops, and the Triple Bridge glowed in the day's last rays. Sl: Prijatelji so vedeli, da bo ta sprehod po Ljubljani z lepimi spomini ostal v njihovih srcih za vedno. En: The friends knew that this walk through Ljubljana, with its beautiful memories, would stay in their hearts forever. Vocabulary Words: - unfolds: odvija - lively: živahno - bustling: živahen - market: trg - stalls: stojnice - souvenirs: spominki - ceramics: keramika - motifs: motivi - design: vzorcem - elderly: starejša - vendor: prodajalka - unique: edinstven - handmade: ročno izdelanimi - contentedly: zadovoljno - thrilled: navdušeni - rooftops: strehe - glowed: zasijalo - ceramics: keramika - cup: skodelica - taste: okus - shrugged: skomignil - lavender: sivko - bag: torbo - ornaments: okraski - wooden: lesen - pattern: vzorcem - local: lokalnega - artist: umetnika - special: poseben - reminisced: spominjali
  Escuchado 14m 53s
 • Journey to Bled: A Serene Day of Wishes and Wonders

  21 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: Journey to Bled: A Serene Day of Wishes and Wonders Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/journey-to-bled-a-serene-day-of-wishes-and-wonders/ Story Transcript: Sl: Nepozabno sončno jutro je obsijalo Bled. En: An unforgettable sunny morning dawned over Bled. Sl: Reka je sijala, nebo je bilo jasno modro. En: The river glimmered, and the sky was clear blue. Sl: Matej, Ana in Luka so stali na robu jezera in občudovali lepoto okoli sebe. En: Matej, Ana, and Luka stood at the edge of the lake, marveling at the beauty around them. Sl: Matej je predlagal: "Gremo na otok! En: Matej suggested, "Let's go to the island!" Sl: " Ana je navdušeno prikimala. En: Ana nodded enthusiastically. Sl: Luka je samo nasmejal, ker je vedel, kako zelo si Ana želi videti cerkev na otoku. En: Luka just smiled, knowing how much Ana wanted to see the church on the island. Sl: Najeli so čoln. En: They rented a boat. Sl: "Pazi, Luka," je rekla Ana, "ne daj nam pasti v vodo! En: "Be careful, Luka," Ana said, "don't let us fall into the water!" Sl: " Luka je veslal smeje. En: Laughing, Luka started rowing. Sl: Matej je pomagal, Ana pa je držala kamero in snemala lepote okoli njih. En: Matej helped, while Ana held the camera, filming the surrounding beauty. Sl: Ko so končno prispeli do otoka, je Matej privezal čoln. En: When they finally reached the island, Matej tied up the boat. Sl: Ana in Luka sta skočila ven. En: Ana and Luka jumped out. Sl: "Gremo takoj do cerkve," je rekla Ana in povlekla Luka za roko. En: "Let's go straight to the church," Ana said, pulling Luka by the hand. Sl: Stopnišče proti cerkvi je bilo dolgo, ampak Ana ni bila utrujena. En: The staircase to the church was long, but Ana was not tired. Sl: Smehljala se je. En: She smiled. Sl: "Kako lepo," je rekla, ko so prišli na vrh. En: "How beautiful," she said when they reached the top. Sl: V cerkvi je bila tišina. En: Inside the church, there was silence. Sl: Ljudje so stali in se molili. En: People stood and prayed. Sl: Ana je spoštljivo stopila naprej, Luka in Matej pa sta jo spremljala. En: Ana respectfully stepped forward, followed by Luka and Matej. Sl: Nato so se odločili zapreti oči in si zaželeti eno željo. En: Then they decided to close their eyes and each make a wish. Sl: Ko so zapustili cerkev, je Ana pogledala Mateja in Luka z zvezdami v očeh. En: As they left the church, Ana looked at Matej and Luka with stars in her eyes. Sl: "To je bil najboljši izlet," je dejala. En: "This was the best trip," she said. Sl: Matej in Luka sta se strinjala in se objela. En: Matej and Luka agreed and hugged. Sl: Sedli so nazaj v čoln. En: They sat back in the boat. Sl: Tokrat je veslala Ana. En: This time, Ana rowed. Sl: "Naslednjič pa gremo še na grad," je rekla s smehom. En: "Next time, we'll go to the castle," she said with a laugh. Sl: "Dogovorjeno," sta hkrati odgovorila Matej in Luka. En: "Agreed," Matej and Luka replied simultaneously. Sl: Bled je zasijal v popoldanskem soncu. En: Bled glistened in the afternoon sun. Sl: Trije prijatelji so se vračali iz nepozabnega izleta. En: The three friends returned from an unforgettable trip. Sl: S srci polnimi veselja so vedeli, da se bodo še vrnili. En: With hearts full of joy, they knew they would return again. Sl: Zadovoljni in srečni so končali dan. En: Content and happy, they ended their day. Sl: Nič ni bilo lepšega kot skupni čas in lepi spomini na Bled. En: There was nothing better than shared time and beautiful memories of Bled. Vocabulary Words: - unforgettable: nepozabno - dawned: obsijalo - glimmered: sijala - marveling: občudovali - enthusiastically: navdušeno - rented: najeli - be careful: pazi - filming: snemala - surrounding: okoli - tied up: privezal - jumped out: skočila ven - staircase: stopnišče - reached: prispeli - top: vrh - silence: tišina - respectfully: spoštljivo - make a wish: zaželeti željo - stars: zvezde - trip: izlet - agreed: strinjala - hugged: objela - castle: grad - simultaneously: hkrati - glistened: zasijal - afternoon: popoldanskem - returned: vrača - joy: veselja - content: zadovoljni - shared time: skupni čas - heart: srce
  Escuchado 13m 16s
 • Enchanting Journeys: A Day Exploring Lake Bled with Mateja

  20 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: Enchanting Journeys: A Day Exploring Lake Bled with Mateja Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/enchanting-journeys-a-day-exploring-lake-bled-with-mateja/ Story Transcript: Sl: Mateja je zjutraj vstala rano. En: Mateja got up early in the morning. Sl: Bledsko jezero je bilo mirno. En: Lake Bled was calm. Sl: Sončni žarki so se odbijali od gladine. En: The sun's rays reflected off the surface. Sl: Mateja je bila turistična vodnica. En: Mateja was a tour guide. Sl: Danes je imel poseben pomen. En: Today had a special meaning. Sl: Skupina iz tujine je prišla na ogled. En: A group from abroad had come for a visit. Sl: Na jezeru je bil majhen čoln. En: On the lake, there was a small boat. Sl: Mateja je pristopila k skupini. En: Mateja approached the group. Sl: "Pozdravljeni," je rekla. En: "Hello," she said. Sl: Turisti so jo pozdravili nazaj. En: The tourists greeted her back. Sl: Bili so navdušeni. En: They were excited. Sl: Bledsko jezero je bilo znano po svoji lepoti. En: Lake Bled was known for its beauty. Sl: Skupina je začela s hojo okoli jezera. En: The group began walking around the lake. Sl: Mateja je razlagala zgodovino. En: Mateja explained the history. Sl: "Jezero je nastalo iz ledenice," je rekla. En: "The lake was formed from a glacier," she said. Sl: Vsi so poslušali. En: Everyone listened. Sl: Potem so prišli do blejskega otoka. En: Then they reached Bled Island. Sl: "To je edini otok v Sloveniji," je še povedala. En: "This is the only island in Slovenia," she added. Sl: Turisti so stopili v čoln. En: The tourists stepped into the boat. Sl: Mateja jih je spremljala. En: Mateja accompanied them. Sl: Veslač je počasi veslal. En: The rower rowed slowly. Sl: Mateja je govorila o cerkvi na otoku. En: Mateja talked about the church on the island. Sl: "Cerkev je zelo stara," je povedala. En: "The church is very old," she said. Sl: "Tukaj se ljudje poročajo. En: "People get married here." Sl: " Vsi so pogledali proti cerkvi. En: Everyone looked towards the church. Sl: Bila je lepa, stara stavba. En: It was a beautiful, old building. Sl: Na otoku so turisti šli do zvona želja. En: On the island, the tourists went to the wishing bell. Sl: "Potegnete zvon in si nekaj zaželite," je rekla Mateja. En: "You pull the bell and make a wish," Mateja said. Sl: Vsi so potegnili zvon. En: Everyone pulled the bell. Sl: Slišal se je glas zvona. En: The sound of the bell was heard. Sl: Ljudje so se nasmehnili. En: People smiled. Sl: Bilo je čarobno. En: It was magical. Sl: Ko so se vrnili na obalo, so si ogledali grad. En: When they returned to the shore, they visited the castle. Sl: Bledski grad je stal visoko na skali. En: Bled Castle stood high on a cliff. Sl: "Od tukaj je čudovit razgled," je rekla Mateja. En: "There is a wonderful view from here," Mateja said. Sl: In res je bil. En: And indeed, it was. Sl: Vsi so občudovali jezero z višine. En: Everyone admired the lake from above. Sl: Dan se je počasi končeval. En: The day was slowly coming to an end. Sl: Mateja je bila utrujena, a zadovoljna. En: Mateja was tired but pleased. Sl: Turisti so bili veseli in polni vtisov. En: The tourists were happy and full of impressions. Sl: Nekateri so jo celo pohvalili. En: Some even complimented her. Sl: "Odlično ste nas vodili," so rekli. En: "You guided us excellently," they said. Sl: Mateja se je nasmehnila. En: Mateja smiled. Sl: Vedela je, da je storila dober posel. En: She knew she had done a good job. Sl: Ko so vsi odšli, je Mateja sedla na klop ob jezeru. En: When everyone had left, Mateja sat on a bench by the lake. Sl: Gledala je vodo in premišljevala. En: She looked at the water and reflected. Sl: Bila je srečna. En: She was happy. Sl: Njeno delo je bilo težko, a ljubezen do kraja je bilo moč čutiti v vsakem njenem koraku in besedi. En: Her work was hard, but the love for the place could be felt in every step and word. Sl: Tako se je zaključil še en dan ob Bledskem jezeru. En: Thus ended another day by Lake Bled. Sl: Matija je vedela, da bo še mnogokrat tukaj vodila turiste. En: Mateja knew she would guide tourists here many more times. Sl: In vsak dan bo poseben. En: And each day would be special. Vocabulary Words: - calm: mirno - reflect: odbijati - surface: gladina - tour guide: turistična vodnica - approach: pristopiti - excited: navdušen - glacier: ledenik - tourist: turist - formed: nastati - rower: veslač - slowly: počasi - wishing bell: zvon želja - pull: potegniti - shore: obala - castle: grad - cliff: skala - admire: občudovati - impression: vtis - compliment: pohvaliti - bench: klop - reflect (think): premišljevati - special: poseben - group: skupina - church: cerkev - magical: čarobno - building: stavba - view: razgled - high: visok - hard: težko - listen: poslušati
  Escuchado 15m 20s
 • Eco Adventure: How a Team Transformed a National Park Day

  19 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: Eco Adventure: How a Team Transformed a National Park Day Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/eco-adventure-how-a-team-transformed-a-national-park-day/ Story Transcript: Sl: Skozi hladno jutro, sveži zrak je dišal po borovcih. En: Through the cold morning, the fresh air smelled of pine trees. Sl: V Triglavskem narodnem parku so ptice pele in potoki žuboreli. En: In the Triglav National Park, birds were singing, and streams were babbling. Sl: Matej, Ana in Luka so stali na jasi, polni navdušenja. En: Matej, Ana, and Luka stood in a meadow, full of excitement. Sl: Pripravljali so se na organizacijo ekološko prijaznega turističnega dogodka. En: They were preparing to organize an eco-friendly tourist event. Sl: "Moramo zaščititi naravo," je dejal Matej, "in pokazati ljudem, kako živeti trajnostno. En: "We have to protect nature," said Matej, "and show people how to live sustainably." Sl: " Ana se je strinjala in že imela pripravljene ideje. En: Ana agreed and already had ideas prepared. Sl: "Luka, ti boš poskrbel za reciklažne koše. En: "Luka, you will take care of the recycling bins. Sl: Jaz bom nadzorovala dejavnosti. En: I will oversee the activities. Sl: Matej, ti vodiš pohod. En: Matej, you lead the hike." Sl: "Luka je postavil pisane reciklažne koše na strateška mesta. En: Luka placed colorful recycling bins in strategic locations. Sl: Ana je organizirala delavnice za izdelavo ekoloških izdelkov. En: Ana organized workshops for making eco-friendly products. Sl: Matej je preverjal poti, po katerih bodo hodili turisti. En: Matej checked the paths where the tourists would walk. Sl: Vsi so delali z energijo in nasmehom. En: They all worked with energy and a smile. Sl: Ob dvanajstih so začeli prihajati prvi obiskovalci. En: By twelve o'clock, the first visitors started arriving. Sl: Malčki so se smejali in tekali naokrog, njihovi starši so vpijali informacije o ekoloških rešitvah. En: Children were laughing and running around, and their parents were absorbing information about ecological solutions. Sl: Delavnice so bile polne. En: The workshops were full. Sl: Ana je bila zadovoljna. En: Ana was satisfied. Sl: "Poglej," je rekla Mateju, "vsi se učijo in zabavajo. En: "Look," she said to Matej, "everyone is learning and having fun." Sl: "Matej je vodil skupino po hribovitih poteh. En: Matej led a group along the hilly paths. Sl: "Glej, ta smreka je stara sto let," je povedal. En: "Look, this spruce tree is a hundred years old," he said. Sl: Turisti so tiho poslušali in snemali fotografije. En: The tourists listened quietly and took photos. Sl: Luka se je prepričal, da je vsak vrgel smeti v pravilen koš. En: Luka made sure everyone threw their waste into the correct bin. Sl: Dogodek je potekal gladko. En: The event went smoothly. Sl: Ko je sonce zahajalo, so se obiskovalci začeli poslavljati. En: As the sun was setting, the visitors began to say goodbye. Sl: Vsakdo je s seboj odnesel nekaj novega znanja o naravi. En: Everyone took away something new about nature. Sl: Matej je čutil ponos. En: Matej felt proud. Sl: "Uspelo nam je," je rekel. En: "We did it," he said. Sl: Ana in Luka sta prikimala. En: Ana and Luka nodded. Sl: "Dan je bil popoln. En: "The day was perfect." Sl: "Vsak je bil utrujen, a srečen. En: Everyone was tired but happy. Sl: Triglavski narodni park je bil še bolj čist in spoštovan. En: Triglav National Park was cleaner and more respected than before. Sl: Matej, Ana in Luka so ob koncu dneva posedli na jasi, občudovali zvezde in vedeli, da so naredili nekaj dobrega za svet. En: At the end of the day, Matej, Ana, and Luka sat in the meadow, admired the stars, and knew they had done something good for the world. Vocabulary Words: - morning: jutro - national park: narodni park - singing: pele - streams: potoki - babbling: žuboreli - meadow: jasa - excitement: navdušenja - eco-friendly: ekološko prijaznega - protect: zaščititi - sustainably: trajnostno - recycling bins: reciklažne koše - oversee: nadzorovala - activities: dejavnosti - colorful: pisane - strategic: strateška - workshops: delavnice - products: izdelkov - paths: poti - energy: energijo - visitors: obiskovalci - ecological solutions: ekoloških rešitev - satisfied: zadovoljna - hilly: hribovitih - spruce tree: smreka - waste: smeti - smoothly: gladko - something new: nekaj novega - proud: ponos - perfect: popoln - tired: utrujen
  Escuchado 14m 2s
 • Mystery Beneath the Fog: Treasure Hunt at Lake Bled

  18 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: Mystery Beneath the Fog: Treasure Hunt at Lake Bled Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mystery-beneath-the-fog-treasure-hunt-at-lake-bled/ Story Transcript: Sl: Nebesa so postajala pastelnih barv, ko se je sonce spuščalo nad jezero Bled. En: The sky turned pastel colors as the sun set over Lake Bled. Sl: Matej, Nina in Tomaž so sedeli ob vodi. En: Matej, Nina, and Tomaž sat by the water. Sl: Pogovarjali so se in smejali. En: They chatted and laughed. Sl: Nenadoma se je pojavila megla. En: Suddenly, fog appeared. Sl: Spuščala se je hitro, kot da bi imela poseben namen. En: It descended quickly, as if it had a special purpose. Sl: Vse je postalo tiho in skrivnostno. En: Everything became quiet and mysterious. Sl: Matej se je zazrl v vodo. En: Matej stared at the water. Sl: »Poglej, nekaj je tam,« je dejal in pokazal na breg. En: "Look, there's something there," he said, pointing to the shore. Sl: Nina in Tomaž sta takoj pogledala. En: Nina and Tomaž immediately looked. Sl: V pesku je bilo nekaj svetlečega. En: There was something shiny in the sand. Sl: Približali so se. En: They moved closer. Sl: Bil je starinski amulet. Bil je prekrit z nenavadnimi znaki. En: It was an antique amulet, covered in unusual symbols. Sl: Niso vedeli, kaj pomeni. En: They didn't know what it meant. Sl: »Morda je starodaven,« je rekla Nina. En: "Maybe it's ancient," Nina said. Sl: »Morda ima zgodovino.« En: "Maybe it has a history." Sl: Tomaž je skomignil z rameni. En: Tomaž shrugged. Sl: »Raziskujmo,« je predlagal Matej. En: "Let's investigate," Matej suggested. Sl: V megleni tišini so začeli kopati okoli amuleta. En: In the foggy silence, they started digging around the amulet. Sl: Odkrili so več kosov. En: They found more pieces. Sl: Vsak kos je bil drugačen, a skupaj so tvorili zgodbo. En: Each piece was different, but together they formed a story. Sl: Zgodba je pripovedovala o stari legendi. En: The story told of an old legend. Sl: Legenda je govorila o skrivnem zakladu skritem v globinah jezera. En: The legend spoke of a hidden treasure buried in the depths of the lake. Sl: Njihova radovednost je rasla. En: Their curiosity grew. Sl: Vrnili so se naslednji dan. En: They returned the next day. Sl: Pripeljali so čoln in potapljaško opremo. En: They brought a boat and diving equipment. Sl: Potapljali so se pod gladino jezera. En: They dived below the lake's surface. Sl: V vodi je bilo hladno in temno. En: The water was cold and dark. Sl: In tam, globoko pod vodo, so našli staro skrinjo. En: And there, deep underwater, they found an old chest. Sl: Bila je prekrita z algami in blatna. En: It was covered in algae and mud. Sl: Odprli so jo in notri našli zlate kovance, dragulje in še več amuletov. En: They opened it and inside found gold coins, jewels, and more amulets. Sl: Megla se je počasi dvigala. En: The fog slowly lifted. Sl: Ko so se vrnili na kopno, so vedeli, da so odkrili skriti del zgodovine Bleda. En: As they returned to shore, they knew they had discovered a hidden part of Bled's history. Sl: Njihovo odkritje bo zapisan v zgodovinskih knjigah in zgodbo bodo pripovedovali generacije. En: Their discovery would be recorded in history books, and the story would be told for generations. Sl: Megla je prinesla skrivnost, ki so jo rešili Matej, Nina in Tomaž. En: The fog had brought a mystery, which Matej, Nina, and Tomaž had solved. Sl: In od takrat naprej je jezero Bled za njih postalo kraj, kjer lahko najdeš več kot le lepoto. En: And from then on, Lake Bled became, for them, a place where you could find more than just beauty. Sl: Kraj, kjer zgodovina čaka, da jo odkriješ. En: A place where history awaits to be discovered. Sl: Konec. En: The end. Vocabulary Words: - pastel: pastelnih - descended: spuščala - mysterious: skrivnostno - stare: zazrl - shore: breg - shiny: svetlečega - antique: starinski - symbols: znaki - ancient: starodaven - shrugged: skomignil - investigate: raziskujmo - silence: tišini - digging: kopati - pieces: kosov - legend: legendi - hidden: skrivnem - depths: globinah - curiosity: radovednost - dive: potapljali - surface: gladino - chest: skrinjo - algae: algami - mud: blatna - gold coins: zlate kovance - jewels: dragulje - discovery: odkritje - recorded: zapisan - generations: generacije - solved: rešili - history: zgodovina
  Escuchado 14m 7s
 • Adventure on Bled Island: A Journey to Remember

  17 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: Adventure on Bled Island: A Journey to Remember Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/adventure-on-bled-island-a-journey-to-remember/ Story Transcript: Sl: Žareče sonce je sijalo nad Bledom. En: The scorching sun shone over Bled. Sl: Matej, Nina in Anže so stali ob jezeru. En: Matej, Nina, and Anže stood by the lake. Sl: Voda je bila modra in mirna. En: The water was blue and calm. Sl: Ptice so pele. En: Birds were singing. Sl: Ljudje so se smejali. En: People were laughing. Sl: Vonj svežega zraka je napolnil njihova pljuča. En: The scent of fresh air filled their lungs. Sl: "Pridimo," je dejal Matej, "peljimo se s pletno na otok!" En: "Come on," Matej said, "let's take a pletna to the island!" Sl: Nina je kimala z glavo. En: Nina nodded her head. Sl: Anže je bil navdušen. En: Anže was enthusiastic. Sl: Hitro so kupili vozovnice in se vkrcali na pletno. En: They quickly bought tickets and boarded the pletna. Sl: Veslač z močnimi rokami je začel veslati. En: The rower with strong arms began to row. Sl: Ladjica se je počasi premaknila po vodi. En: The boat slowly moved across the water. Sl: "Kako lepo je tu," je rekla Nina. "Poglejte gore okoli nas." En: "It's so beautiful here," Nina said. "Look at the mountains around us." Sl: "Res je," je dodal Anže. "In grad na hribu. Čudovito!" En: "Indeed," Anže added. "And the castle on the hill. Wonderful!" Sl: Pletna je drsela naprej. En: The pletna glided forward. Sl: Voda je nežno valovala ob njenem robu. En: The water gently rippled against its edge. Sl: Veslač, striček Jože, je veslal počasi in vestno. En: The rower, Uncle Jože, rowed slowly and diligently. Sl: Vse je bilo mirno. En: Everything was peaceful. Sl: "Ali veste," je začel striček Jože, "da je otok Bled poseben? Tam je cerkev iz 17. stoletja." En: "Do you know," Uncle Jože began, "that Bled Island is special? There is a 17th-century church there." Sl: Nina je oči širila od presenečenja. "Res? To moramo videti." En: Nina's eyes widened in surprise. "Really? We must see it." Sl: Medtem se je vreme nekoliko poslabšalo. En: Meanwhile, the weather started to worsen. Sl: Kmalu so postali temni oblaki in veter je začel pihati. En: Soon, dark clouds gathered, and the wind began to blow. Sl: Anže je pogledal nebo. "Hitro moramo priti na otok, preden začne deževati." En: Anže looked at the sky. "We need to get to the island quickly, before it starts raining." Sl: Striček Jože je veslal hitreje. En: Uncle Jože rowed faster. Sl: Ladjica se je nagibala, a so vsi ostali mirni. En: The boat swayed, but everyone remained calm. Sl: Bili so blizu otoka. En: They were close to the island. Sl: Zagledali so stopnice, ki vodijo do cerkve. En: They saw the steps leading to the church. Sl: "Hitro, gremo gor," je rekel Matej. En: "Quick, let's go up," Matej said. Sl: Vsi so skočili z ladjice in se podali proti cerkvi. En: They all jumped off the boat and headed toward the church. Sl: Dežne kaplje so začele padati. En: Raindrops started to fall. Sl: Ko so prišli do cerkve, je začelo močno deževati. En: By the time they reached the church, it was raining heavily. Sl: Vsi so bili mokri, a varni pod cerkvenimi zidovi. En: They were all wet but safe under the church's walls. Sl: "Kako razburljivo," je rekla Nina skozi smeh. "Nismo le obiskali otoka, ampak smo doživeli tudi avanturo." En: "How exciting," Nina said through a laugh. "We not only visited the island but also had an adventure." Sl: Anže je prikimal. "Tako je. To je tisto, kar naredi dan nepozaben." En: Anže nodded. "That's right. It's what makes the day unforgettable." Sl: Ko je dež ponehal, so se vsi vrnili na pletno. En: When the rain stopped, they all returned to the pletna. Sl: Striček Jože jih je varno pripeljal nazaj. En: Uncle Jože brought them back safely. Sl: Prav tako je delil svojo toplino in zgodbe. En: He also shared his warmth and stories. Sl: "Upam, da se vrnete še kdaj," je rekel ob slovestu. En: "I hope you come back again sometime," he said as they parted. Sl: Matej, Nina in Anže so se nasmehnili. "Vsekakor bomo prišli spet. Ta kraj je čaroben." En: Matej, Nina, and Anže smiled. "We definitely will. This place is magical." Sl: In tako se je njihov dan na Bledu bližal koncu. En: And so, their day at Bled came to a close. Sl: Vse skupaj je povezovalo eno - skupna izkušnja, lepota narave in veseli spomini, ki jih bodo nosili s seboj še dolgo časa. En: It was all tied together by one thing – the shared experience, the beauty of nature, and the joyful memories they would carry with them for a long time. Vocabulary Words: - scorching: žareče - enchanted: očarana - gathered: postali - chatered: pogovorili - essence: bistvo - adventure: avantura - calm: mirna - boarding: vkrcali - rippled: valovala - blue: modra - survive: preživeti - enchanted: očarana - rower: veslač - cherish: ceniti - calmer: mirnejši - church: cerkev - veslače: rowers - diligent: vesten - weather: vreme - clouds: oblaki - lungs: pljuča - smiled: nasmehnili - ripples: valovi - enchanted: očarana - scorching: žareče - subsequently: nato - ceniti: cherish
  Escuchado 15m 55s
 • Magical Beginnings: Maja's First Day of School in Ljubljana

  16 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: Magical Beginnings: Maja's First Day of School in Ljubljana Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/magical-beginnings-majas-first-day-of-school-in-ljubljana/ Story Transcript: Sl: V daljni, sončni Ljubljani, stoji mogočen Ljubljanski grad. En: In distant, sunny Ljubljana, stands the mighty Ljubljana Castle. Sl: V senci tega gradu, majhne ulice vodijo do šole, kjer Maja začenja svoj prvi šolski dan. En: In the shadow of this castle, small streets lead to the school where Maja is starting her first day. Sl: Maja se je zbudila zgodaj zjutraj. En: Maja woke up early in the morning. Sl: Ponosna je nosila svojo novo torbo. En: She proudly carried her new backpack. Sl: Starši so jo pospremili do šole. En: Her parents escorted her to school. Sl: Maja je bila navdušena. En: Maja was excited. Sl: Sprehajali so se po starih uličicah Ljubljane. En: They walked through the old streets of Ljubljana. Sl: Kmalu so prišli do šole. En: Soon, they arrived at the school. Sl: Šola je bila lepa. En: The school was beautiful. Sl: Na hodniku je bilo veliko otrok. En: There were many children in the hallway. Sl: Nekatere je poznala iz vrtca. En: She recognized some from kindergarten. Sl: Maja je vstopila v svojo učilnico. En: Maja entered her classroom. Sl: Učiteljica, gospa Marija, je vse otroke lepo sprejela. En: The teacher, Mrs. Marija, welcomed all the children warmly. Sl: Maja je sedla v svoj stol. En: Maja sat in her chair. Sl: "Ste v redu, otroci? En: "Are you all right, children?" Sl: " je prijazno vprašala gospa Marija. En: Mrs. Marija asked kindly. Sl: Vsi otroci so prikimali. En: All the children nodded. Sl: Maja se je počutila malce zaskrbljeno. En: Maja felt a bit anxious. Sl: Kdo bodo njeni prijatelji? En: Who would her friends be? Sl: Bo znala odgovarjati na vprašanja? En: Would she be able to answer questions? Sl: Ampak kmalu je začela poslušati učiteljico in pozabila je na svoje skrbi. En: But soon, she started listening to the teacher and forgot her worries. Sl: Učiteljica je pripovedovala o Ljubljanskem gradu. En: The teacher talked about Ljubljana Castle. Sl: Grad je bil zgrajen pred mnogimi leti. En: The castle was built many years ago. Sl: Gospa Marija je rekla, da bodo z razredom obiskali grad naslednji teden. En: Mrs. Marija said they would visit the castle with the class next week. Sl: Maja je bila vesela. En: Maja was happy. Sl: Rada ima gradove. En: She loves castles. Sl: "Verjetno bomo videli viteze in princese," je navdušeno rekla svoji novi sošolki Lei. En: "We will probably see knights and princesses," she excitedly said to her new classmate, Lea. Sl: Lea je bila prijazna in sta postali hitri prijateljici. En: Lea was friendly, and they quickly became friends. Sl: Nato so otroci risali slike gradu. En: Then the children drew pictures of the castle. Sl: Maja je narisala velik grad s številnimi okni. En: Maja drew a big castle with many windows. Sl: Svojo sliko je prilepila na zid. En: She glued her picture to the wall. Sl: Učiteljica je pohvalila njeno risbo. En: The teacher praised her drawing. Sl: "Zelo lepo, Maja," je rekla gospa Marija. En: "Very nice, Maja," said Mrs. Marija. Sl: Maja je bila ponosna. En: Maja was proud. Sl: Po pouku sta Maja in Lea stopili ven. En: After class, Maja and Lea stepped outside. Sl: Ponedeljek je bil sončen. En: Monday was sunny. Sl: Pogovarjali sta se o svojem prvem dnevu v šoli. En: They talked about their first day at school. Sl: "Komaj čakam, da obiščemo Ljubljanski grad," je rekla Lea. En: "I can't wait to visit Ljubljana Castle," Lea said. Sl: Maja je šla domov navdušena. En: Maja went home excited. Sl: Dan je bil poln novih prijateljev in zanimivih zgodb. En: The day was full of new friends and interesting stories. Sl: Ko je hodila mimo Ljubljanskega gradu, je vedela, da bo šola zanimiva in zabavna. En: As she walked past Ljubljana Castle, she knew that school would be interesting and fun. Sl: Prvi šolski dan je bil uspešen. En: The first school day was successful. Sl: Maja je našla novo prijateljico, slišala je zanimive zgodbe, in že je bila pripravljena na naslednje dogodivščine. En: Maja found a new friend, heard interesting stories, and was already ready for the next adventures. Sl: In tako je vsak dan v šoli prinašal nove zgodbe in veselje. En: And so, every day at school brought new stories and joy. Sl: Ljubljanski grad, ki je stal ponosno nad mestom, je bil zdaj za Majo še bolj poseben. En: Ljubljana Castle, standing proudly over the city, was now even more special for Maja. Sl: Bil je kraj novih prijateljstev in novih začetkov. En: It was a place of new friendships and new beginnings. Sl: Šola se je začela lepo, in Maja je vedela, da je pred njo še veliko lepih dni. En: School started beautifully, and Maja knew that many more wonderful days lay ahead. Vocabulary Words: - distant: daljni - mighty: mogočen - shadow: senca - escorted: pospremili - excited: navdušena - beautiful: lepa - hallway: hodnik - kindergarten: vrtec - warmly: lepo - anxious: zaskrbljeno - forgot: pozabila je - built: zgrajen - next week: naslednji teden - knights: viteze - princesses: princese - friendly: prijazna - pictures: slike - glued: prilepila - praised: pohvalila - drawing: risbo - proud: ponosna - stepped: stopili - successful: uspešen - adventures: dogodivščine - special: poseben - beginnings: začetkov - proudly: ponosno - interesting: zanimive - stories: zgodb - joy: veselje
  Escuchado 16m 21s
 • Friends' Day Out at Lake Bled: A Twist of Adventure

  15 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: Friends' Day Out at Lake Bled: A Twist of Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/friends-day-out-at-lake-bled-a-twist-of-adventure/ Story Transcript: Sl: Na obali Blejskega jezera je sonce siječe sijalo in nebo je bilo kristalno jasno. En: On the shore of Lake Bled, the sun was shining brightly, and the sky was crystal clear. Sl: Matej, Anja in Tina so se odločili za sproščujoč dan ob jezeru. En: Matej, Anja, and Tina decided to have a relaxing day by the lake. Sl: Matej je predlagal, da bi šli na pohod okoli jezera. En: Matej suggested they take a walk around the lake. Sl: Anja in Tina sta se strinjali, saj je bil dan prekrasen. En: Anja and Tina agreed since the day was splendid. Sl: Trija prijatelji so začeli hoditi po poti ob jezeru, uživajoč v lepem razgledu. En: The three friends started walking along the path by the lake, enjoying the beautiful view. Sl: Voda je bila mirna in bleščeča. En: The water was calm and glistening. Sl: Smejali so se in klepetali, uživali v trenutku. En: They laughed and chatted, savoring the moment. Sl: Anja je opazila labode na vodi in jih pokazala. En: Anja noticed swans on the water and pointed them out. Sl: "Poglejta, kako so lepi! En: "Look, how beautiful they are!" Sl: " je rekla. En: she said. Sl: Po nekaj kilometrih hoje se je Matej spotaknil ob korenino na poti. En: After walking a few kilometers, Matej tripped over a root on the path. Sl: Padli so na tla in začutil ostro bolečino v gležnju. En: He fell to the ground and felt a sharp pain in his ankle. Sl: Anja in Tina sta se hitro ustavili in mu pomagali vstati. En: Anja and Tina quickly stopped and helped him up. Sl: "Ali si v redu? En: "Are you okay?" Sl: " je vprašala Tina, zaskrbljena. En: Tina asked, concerned. Sl: Matej je poskušal vstati, a bolečina v gležnju je bila premočna. En: Matej tried to stand, but the pain in his ankle was too strong. Sl: "Mislim, da sem si zvil gleženj," je rekel z grimaso na obrazu. En: "I think I've twisted my ankle," he said with a grimace. Sl: Anja in Tina sta ga nežno posedli na bližnji kamen. En: Anja and Tina gently sat him down on a nearby rock. Sl: "Moramo te pripeljati nazaj do jezera," je rekla Anja. En: "We need to get you back to the lake," Anja said. Sl: "Ne moreš hoditi sam. En: "You can't walk on your own." Sl: " Tina je hitro poiskala palico, da bi Mateju pomagala hoditi. En: Tina quickly found a stick to help Matej walk. Sl: Skupaj sta ga počasi vodili nazaj proti začetku poti. En: Together, they slowly guided him back to the start of the path. Sl: Vse to je trajalo nekaj časa, a so vztrajali. En: It took some time, but they persisted. Sl: Ko so končno prispeli do obale, je Tina poklicala pomoč. En: When they finally reached the shore, Tina called for help. Sl: Kmalu zatem je prišel reševalec in takoj pregledal Matejev gleženj. En: Shortly afterward, a rescuer arrived and immediately examined Matej's ankle. Sl: "Ni videti hudo, ampak potreben bo počitek," je rekel reševalec. En: "It doesn’t look too bad, but you'll need to rest," said the rescuer. Sl: "Bom vas odpeljal v mesto, da ga zdravnik še enkrat pregleda. En: "I'll take you to the town so the doctor can check it again." Sl: "Matej je bil hvaležen za pomoč prijateljev. En: Matej was grateful for his friends' help. Sl: "Hvala vama," je dejal oslabele. En: "Thank you," he said weakly. Sl: "Brez vaju ne bi zmogel. En: "I couldn't have done it without you." Sl: "Anja in Tina sta se nasmehnili. En: Anja and Tina smiled. Sl: "Saj smo prijatelji," je rekla Anja. En: "That's what friends are for," Anja said. Sl: "Vedno si pomagamo. En: "We always help each other." Sl: "Po dvigu v zdravstveni dom so ugotovili, da je Matej potreboval samo nekaj dni počitka. En: After a visit to the medical center, it was determined that Matej needed only a few days of rest. Sl: Skupaj so se vrnili na obalo Blejskega jezera, kjer so nadaljevali svoj uživanje, tokrat s previdnostjo in smehom. En: They returned to the shore of Lake Bled together, where they continued their enjoyment, this time with caution and laughter. Sl: Kljub težavam, ki so jih doživele, je bil dan na Bledu nepozaben. En: Despite the challenges they faced, the day at Bled was unforgettable. Sl: So uživali v naravi in cenili vrednost pravih prijateljstev. En: They enjoyed nature and appreciated the value of true friendship. Vocabulary Words: - shore: obala - crystal: kristalno - relaxing: sproščujoč - splendid: prekrasen - calm: mirna - glistening: bleščeča - savoring: uživali - noticed: opazila - swans: labode - tripped: spotaknil - root: korenino - sharp: ostro - pain: bolečina - ankle: gleženj - concerned: zaskrbljena - grimace: grimaso - gently: nežno - persisted: vztrajali - rescuer: reševalec - examined: pregledal - weakly: oslabele - determined: ugotovili - medical center: zdravstveni dom - value: vrednost - appreciated: cenili - true friendship: pravih prijateljstev - rock: kamen - chatting: klepetali - rescue: pomoč - persistent: vztrajali
  Escuchado 14m 58s
 • Tranquil Trails: A Day of Friendship and Resilience at Lake Bled

  14 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: Tranquil Trails: A Day of Friendship and Resilience at Lake Bled Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/tranquil-trails-a-day-of-friendship-and-resilience-at-lake-bled/ Story Transcript: Sl: Sončni žarki so svetili na Lake Bled in odsevali v mirni vodi. En: The sun's rays shone on Lake Bled and reflected in the calm water. Sl: Ana, Matej in Tina so se zbrali ob robu jezera. En: Ana, Matej, and Tina gathered at the edge of the lake. Sl: Bil je lep dan za pohodništvo. En: It was a beautiful day for hiking. Sl: "Počakajta, naj si obujem čevlje," je rekla Tina. En: "Wait, let me put on my shoes," Tina said. Sl: Matej je skomignil z rameni. En: Matej shrugged. Sl: "Ni problema, Tina. En: "No problem, Tina. Sl: Smo blizu. En: We are close." Sl: "Ana je opazovala raco, ki je plavala ob obali. En: Ana watched a duck swimming by the shore. Sl: "Poglej tisto raco, Matej. En: "Look at that duck, Matej. Sl: Tako mirna je. En: It's so calm." Sl: "Začeli so hoditi po poti okrog jezera. En: They started walking on the path around the lake. Sl: Pot je bila slikovita. En: The trail was picturesque. Sl: Gozd, voda in hribi so ustvarjali čudovit razgled. En: The forest, water, and hills created a beautiful view. Sl: Matej je vodil pot. En: Matej led the way. Sl: "Sem že bil tukaj," je rekel. En: "I've been here before," he said. Sl: "Pot je lahka. En: "The path is easy." Sl: "Hodili so kakšne pol ure, ko je Tina začela kašljati. En: They had been walking for about half an hour when Tina started coughing. Sl: Matej se je obrnil. En: Matej turned around. Sl: "Tina, si v redu? En: "Tina, are you okay?" Sl: "Tina je bila v zadregi. En: Tina was embarrassed. Sl: "Mislim, da imam napad astme," je dahnila. En: "I think I'm having an asthma attack," she gasped. Sl: Ana se je zaskrbljeno obrnila k Mateju. En: Ana turned to Matej worriedly. Sl: "Kaj naj storimo? En: "What should we do?" Sl: " je vprašala. En: she asked. Sl: Tina je segla v svoj nahrbtnik. En: Tina reached into her backpack. Sl: "Imam inhalator. En: "I have my inhaler. Sl: Samo trenutek," je rekla in začela brskati po nahrbtniku. En: Just a moment," she said, and began rummaging through her backpack. Sl: Njene roke so se tresle, ko so iskale zdravilo. En: Her hands trembled as she searched for the medication. Sl: Matej in Ana sta stala ob njej. En: Matej and Ana stood by her. Sl: "Mirno, Tina," je dejala Ana. En: "Stay calm, Tina," said Ana. Sl: "Vse bo v redu. En: "Everything will be fine." Sl: " Matej je dodal: "Globoko dihaj in se sprosti. En: Matej added, "Take deep breaths and relax." Sl: "Končno je Tina našla inhalator in ga uporabila. En: Finally, Tina found her inhaler and used it. Sl: Po nekaj trenutkih je njeno dihanje postalo bolj enakomerno. En: After a few moments, her breathing became more even. Sl: "Hvala vama," je rekla s šibkim nasmehom. En: "Thank you," she said with a weak smile. Sl: "Tako sem se bala. En: "I was so scared." Sl: ""Pomembno je, da si zdaj v redu," je dejal Matej. En: "The important thing is that you're okay now," said Matej. Sl: "Ne pij hitrih korakov, počasi nazaj do jezera. En: "Let's take it slow, back to the lake. Sl: Poiščimo klop. En: Let's find a bench." Sl: "Sedeli so na klopi blizu vode in občudovali razgled. En: They sat on a bench near the water and admired the view. Sl: Tina je pila vodo in se sprostila. En: Tina drank some water and relaxed. Sl: "Kako se počutiš? En: "How are you feeling?" Sl: " je vprašala Ana. En: Ana asked. Sl: "Takoj boljše," je rekla Tina. En: "Much better now," Tina replied. Sl: Skupaj so se smejali in govorili o lepem dnevu. En: They laughed together and talked about the beautiful day. Sl: Matej je pogledal na uro. En: Matej looked at his watch. Sl: "Imamo še čas. En: "We still have time. Sl: Nadaljujmo previdno in uživajmo v razgledu. En: Let's continue carefully and enjoy the view." Sl: "In tako so nadaljevali svojo pot okoli Lake Bled, sedaj bolj previdni in pozorni. En: And so they continued their walk around Lake Bled, now more cautious and attentive. Sl: Pulziranje srca se je umirilo in s smehom so se spomnili lepega dneva. En: Their heart rates settled, and they reminisced about the beautiful day with laughter. Sl: Na koncu so se vrnili v mesto, občutili radost skupaj preživetih trenutkov ob jezeru. En: In the end, they returned to the town, feeling joyful about the time spent together by the lake. Sl: "Bilo je nepozabno," je rekla Tina. En: "It was unforgettable," said Tina. Sl: "In, naučila sem se ne prezreti svojih znakov astme. En: "And, I learned not to ignore my asthma signs." Sl: " Matej in Ana sta se strinjala in se poslovila. En: Matej and Ana agreed and said their goodbyes. Sl: Tina se je nasmehnila in z zavestjo, da obstajajo resnični prijatelji, se počutila varno. En: Tina smiled and felt safe knowing true friends existed. Vocabulary Words: - rays: žarki - reflected: odsevali - gathered: zbrali - shrugged: skomignil - shore: obala - picturesque: slikovita - trail: pot - hills: hribi - coughing: kašljati - asthma: astma - attack: napad - gasped: dahnila - reached: segla - backpack: nahrbtnik - inhaler: inhalator - rummaging: brskati - trembled: tresle - medication: zdravilo - even: enakomerno - embarrassed: v zadregi - bench: klop - settled: umirilo - reminisced: spomnili - unforgettable: nepozabno - signs: znakov - ignored: prezreti - admired: občudovali - hiking: pohodništvo - laughed: smejali - carefully: previdno
  Escuchado 16m 34s

Are you ready to supercharge your Slovenian listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

mostra más
Are you ready to supercharge your Slovenian listening comprehension?

Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing.

That's why each episode of our podcast features a story in Slovenian, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Slovenian and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension. But we don't stop there.

Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

Our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who wants to connect with their roots. Are you planning a trip to Lake Bled, Postojna Cave, or Ljubljana Castle? Maybe you want to speak Slovenian with your grandparents from Ljubljana?

Our podcast will provide you with the cultural and linguistic background necessary to fully immerse yourself in the atmosphere and life of Slovenia, the primary country where Slovenian is fluently spoken. Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics,
psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Slovenian listening comprehension.

Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself. Izboljšajte svoje razumevanje poslušanja z našimi slovenskimi zgodbami danes!
mostra menos
Contactos
Información

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca