• Sathees Sampar Talks The Role of Supplements in Fitness and Performance

  25 ABR. 2024 · In the dynamic world of fitness and performance, understanding the role of supplements is paramount for maximizing results. https://www.youtube.com/watch?v=9jvS6eVTZ7g, a seasoned fitness expert, as he delves into the essentials of supplementation and its impact on your journey towards optimal health and performance. In this podcast, we explore the basics, benefits, and considerations surrounding supplements, shedding light on how they can complement your fitness regimen and elevate your performance to new heights.
  2m 18s
 • Sathees Sampar Talks To Mental Techniques for Fitness Success

  18 ABR. 2024 · Discover the transformative power of mental techniques in achieving fitness success with Sathees Sampar. In this podcast, https://www.youtube.com/watch?v=kr_naIL5KXo a seasoned personal trainer, delves into the fundamentals of cultivating the right mindset for fitness triumphs. Learn how to harness the synergy between mind and body, set clear intentions, cultivate resilience, and embrace the journey towards your goals. Gain invaluable insights and practical strategies to unlock your full potential and achieve lasting fitness success.
  2m 35s
 • Sathees Sampar Talks Essential Workout Strategies with Certified Personal Trainer

  3 ABR. 2024 · Embark on your journey to fitness excellence with renowned certified personal trainer https://Embark%20on%20your%20journey%20to%20fitness%20excellence%20with%20renowned%20certified%20personal%20trainer%20Sathees%20Sampar%20as%20your%20guide.%20In%20this%20podcast,%20we%20delve%20into%20the%20fundamental%20principles%20of%20effective%20workout%20strategies%20that%20Sathees%20Sampar%20advocates%20for,%20drawing%20upon%20years%20of%20experience%20and%20expertise%20in%20the%20realm%20of%20personal%20training. as your guide. In this podcast, we delve into the fundamental principles of effective workout strategies that Sathees Sampar advocates for, drawing upon years of experience and expertise in the realm of personal training.
  3m 12s
 • Sathees Sampar's Guide to Nutrition Essentials for Personal Trainers Supporting Client Goals

  26 MAR. 2024 · In this podcast, we delve into the fundamental principles of nutrition essential for personal trainers, enriched with insights from renowned fitness expert https://medium.com/@sathees-sampar/sathees-sampars-guide-to-unlocking-your-potential-with-a-personal-trainer-4f6911f5d2d1. Whether you're a seasoned trainer or just starting your career in fitness coaching, understanding the basics of nutrition is crucial for supporting your clients in achieving their goals.
  2m 19s
 • Sathees Sampar's Essential Exercises & Progressions for Building Strength Safely

  14 MAR. 2024 · In the journey of fitness, building strength is a cornerstone goal for many. However, doing so safely and effectively requires proper guidance and understanding. In this podcast guide with https://satheessampar.nl, a seasoned personal trainer, we delve into the fundamentals of building strength safely through essential exercises and progressions.
  2m 23s
 • Sathees Sampar's Talks The Vital Role of Personal Trainers in Fitness Success

  1 MAR. 2024 · In the pursuit of fitness excellence, personal trainers play a pivotal role in guiding individuals from setting goals to achieving tangible gains. This podcast, featuring insights from renowned fitness expert https://satheessampar.nlr, delves into the fundamental aspects of personal training and its significance in realizing fitness aspirations.
  3m 4s
 • Sathees Sampar's Guide to Balancing Cardio and Strength Training for Overall Fitness

  20 FEB. 2024 · Embark on a transformative journey with renowned fitness expert, https://satheessampar.nl, as he unveils the secrets to achieving holistic well-being through a harmonious blend of cardio and strength training. In this podcast, Sathees Sampar shares his wealth of knowledge to help you strike the perfect balance between cardiovascular workouts and strength training exercises, paving the way for a fitter, healthier you.
  2m 44s
 • Sathees Sampar Talks The Importance of Rest and Recovery in Fitness Regimens

  15 FEB. 2024 · Explore the pivotal aspects of rest and recovery in your fitness journey with expert insights from https://satheessampar.nl. In this podcast, discover how strategic rest periods and effective recovery techniques can optimize your fitness regimen, enhance performance, and safeguard against injuries. From the significance of sleep to the science behind muscle repair, delve into the fundamentals that underpin a balanced approach to fitness.
  2m 25s
 • Sathees Sampar's gids voor financieel managementbeheersing voor kleine bedrijven

  16 ENE. 2024 · Ontdek de belangrijkste principes van financieel beheer voor kleine bedrijven met https://speakerhub.com/speaker/sathees-sampar, een branche-expert met vele jaren ervaring. Ontdek bruikbare strategieën om budgetten te optimaliseren, de cashflow te beheren en weloverwogen financiële beslissingen te nemen voor blijvend zakelijk succes.
  4m 35s
 • Sathees Sampar onthult marketing- en merkstrategieën voor bedrijfsgroei

  3 ENE. 2024 · In het steeds evoluerende zakenlandschap vormt de kunst van branding en effectieve marketing de hoeksteen voor duurzame groei. Ga met ons mee op een verhelderende reis met de bekende expert https://www.youtube.com/channel/UC41dw4vp7v66OJz4TOSpewQ, terwijl we ons verdiepen in de fundamenten van het ontwikkelen van impactvolle merk- en marketingstrategieën die bedrijven naar ongekend succes stuwen.
  3m 16s

Sathees Sampar is een ervaren Business Consultant met een talent voor het ontleden van complexe zakelijke uitdagingen. Met een schat aan kennis van ICT en bedrijfsprocessen zet hij ingewikkelde problemen...

mostra más
Sathees Sampar is een ervaren Business Consultant met een talent voor het ontleden van complexe zakelijke uitdagingen. Met een schat aan kennis van ICT en bedrijfsprocessen zet hij ingewikkelde problemen vakkundig om in praktische oplossingen. Sathees Sampar heeft met succes Scrum- en agile-methodologieën geïntroduceerd in verschillende sectoren, waaronder verzekeringen, het bankwezen, de automobielsector, de detailhandel, de woningbouw en de bouw. Zijn veelzijdige ervaring en probleemoplossende vaardigheden maken hem tot een waardevolle aanwinst bij het navigeren door het steeds evoluerende zakelijke landschap.
mostra menos
Contactos
Información

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca