ဝါဆိုလပြည့် ဓမ္မစင်္ကြာအခါတော်နေ့ ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော် ပါဠိတော်နှင့် အနက် အရှင်စန္ဒသီရိ
ဝါဆိုလပြည့် ဓမ္မစင်္ကြာအခါတော်နေ့ ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော် ပါဠိတော်နှင့် အနက် အရှင်စန္ဒသီရိ leer más leer menos