A Picnic of Beginnings: Aoife's Memorable Day at the Cliffs

A Picnic of Beginnings: Aoife's Memorable Day at the Cliffs
18 de may. de 2024 · 14m 32s

Fluent Fiction - Irish: A Picnic of Beginnings: Aoife's Memorable Day at the Cliffs Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-picnic-of-beginnings-aoifes-memorable-day-at-the-cliffs/ Story Transcript: Ga: Gach lá, buaileann...

mostra más
Fluent Fiction - Irish: A Picnic of Beginnings: Aoife's Memorable Day at the Cliffs
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/a-picnic-of-beginnings-aoifes-memorable-day-at-the-cliffs

Story Transcript:

Ga: Gach lá, buaileann gaoth na mara leis na hailleacha ard.
En: Every day, the sea wind meets the high cliffs.

Ga: Thug an ghaoth boladh na farraige go dtí an talamh.
En: The wind brought the smell of the sea to the land.

Ga: Bhí radharc álainn ann.
En: The view was beautiful.

Ga: Bhí Aoife, Declan, agus Siobhán ag dul go dtí na hailleacha sin.
En: Aoife, Declan, and Siobhán were going to those cliffs.

Ga: Bhí siad ag ceiliúradh.
En: They were celebrating.

Ga: Bhain Aoife céim amach agus bhí siad ag dul ar phicnic.
En: Aoife had graduated, and they were going on a picnic.

Ga: Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch.
En: The sun was splitting the stones.

Ga: Bhí Aoife lán sásta.
En: Aoife was very happy.

Ga: Uaireanta, bhí sí neirbhíseach faoin todhchaí.
En: Sometimes, she was nervous about the future.

Ga: Ach inniu, ní raibh sí ag smaoineamh faoi.
En: But today, she wasn't thinking about it.

Ga: Bhí a céim bainte amach aici.
En: She had graduated.

Ga: Bhí an ócáid speisialta.
En: It was a special occasion.

Ga: Shiúil siad ar feadh tamall.
En: They walked for a while.

Ga: Rug Siobhán ar an gciseán.
En: Siobhán was carrying the basket.

Ga: Bhí uirthi camáin.
En: She had to maneuver it.

Ga: Rug Declan ar an blaincéad.
En: Declan was carrying the blanket.

Ga: Bhí Aoife ag iompar an t-uisce agus na súnna.
En: Aoife was carrying the water and the juices.

Ga: Bhí na hailleacha ollmhór.
En: The cliffs were enormous.

Ga: Bhí aoibhinn orthu.
En: They were delighted.

Ga: Bhí siad ag caint agus ag gáire.
En: They were talking and laughing.

Ga: Bhí Declan ag insint scéalta grinn.
En: Declan was telling funny stories.

Ga: Bhí Siobhán ag gáire go hard.
En: Siobhán was laughing loudly.

Ga: Shroich siad áít álainn le feiceáil ar na hailleacha.
En: They reached a beautiful spot on the cliffs.

Ga: Leag Declan an blaincéad trasna ar an talamh.
En: Declan laid out the blanket on the ground.

Ga: Shuigh an clann síos.
En: The family sat down.

Ga: Thug Siobhán bia amach agus thosaigh siad ag ithe.
En: Siobhán took out the food, and they started eating.

Ga: Bhí ceapairí agus torthaí acu.
En: They had sandwiches and fruits.

Ga: Bhí uachtar reoite acu freisin.
En: They also had ice cream.

Ga: Bhí an grian fós ag taitneamh.
En: The sun was still shining.

Ga: Le linn an phicnic, d'éist siad leis an gceol na n-éan.
En: During the picnic, they listened to the birds' music.

Ga: Agus d'amharc siad ar na héin teine ag eitilt.
En: And they watched the birds of prey flying.

Ga: Bhí an turas go Cliffs of Moher iontach.
En: The trip to the Cliffs of Moher was wonderful.

Ga: Bhí Aoife ag smaoineamh go bhfuil sí an t-ádh a bheith le Siobhán agus Declan.
En: Aoife was thinking that she was very lucky to be with Siobhán and Declan.

Ga: Bhí Declan bródúil as Aoife.
En: Declan was proud of Aoife.

Ga: Dúirt sé léi, "Tá an domhain romhat anois, Aoife.
En: He said to her, "The world is now before you, Aoife.

Ga: Bíonn tú den scoth.
En: You are excellent."

Ga: "D'fhéach Aoife amach ar an bhfarraige.
En: Aoife looked out at the sea.

Ga: Bhí sí ag smaoineamh faoi na deiseanna atá i ndán di.
En: She was thinking about the opportunities that lay ahead.

Ga: Bhí sí sásta.
En: She was happy.

Ga: Bhí sí réidh don todhchaí.
En: She was ready for the future.

Ga: Bhí sí sásta freisin go raibh clann álainn aici.
En: She was also happy to have a lovely family.

Ga: D'athraigh an saol do Aoife an lá sin.
En: Aoife's life changed that day.

Ga: Thuig sí go raibh tacaíocht aici.
En: She understood that she had support.

Ga: Bhí sí réidh le haghaidh an chéad chaibidil eile.
En: She was ready for the next chapter.

Ga: Bhí an picnic le Declan agus Siobhán speisialta.
En: The picnic with Declan and Siobhán was special.

Ga: Bhí an ghrian fós ag dul síos agus bhí na hailleacha áille ag taitneamh.
En: The sun was still setting, and the beautiful cliffs were shining.

Ga: Bhí an saol go deas.
En: Life was good.


Vocabulary Words:
 • cliffs: hailleacha
 • wind: gaoth
 • sea: mara
 • view: radharc
 • celebrating: ceiliúradh
 • graduated: bhain céim amach
 • picnic: picnic
 • sun: ghrian
 • splitting: scoilteadh
 • stones: gcloch
 • nervous: neirbhíseach
 • future: todhchaí
 • occasions: ócáid
 • maneuver: camáin
 • blanket: blaincéad
 • enormous: ollmhór
 • delighted: aoibhinn
 • laughing: gáire
 • telling: ag insint
 • funny stories: scéalta grinn
 • laid out: Leag
 • sandwiches: ceapairí
 • ice cream: uachtar reoite
 • birds of prey: éin teine
 • wonderful: iontach
 • opportunities: deiseanna
 • support: tacaíocht
 • chapter: chaibidil
 • setting: ag dul síos
 • life: saol
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca