Cheese Mishap: A Dairy Delightful Adventure

Cheese Mishap: A Dairy Delightful Adventure
26 de mar. de 2024 · 15m 37s

Fluent Fiction - Slovenian: Cheese Mishap: A Dairy Delightful Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/cheese-mishap-a-dairy-delightful-adventure/ Story Transcript: Sl: Bilo je tople pomladno jutro in Ljubljana...

mostra más
Fluent Fiction - Slovenian: Cheese Mishap: A Dairy Delightful Adventure
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/cheese-mishap-a-dairy-delightful-adventure

Story Transcript:

Sl: Bilo je tople pomladno jutro in Ljubljana se je prebujala v nov dan.
En: It was a warm spring morning and Ljubljana was waking up to a new day.

Sl: Ptice so čivkale, svež zrak pa je napovedoval čudovit dan.
En: The birds were chirping, and the fresh air promised a wonderful day.

Sl: Na osrednjem ljubljanskem trgu se je začel trgovec dan.
En: The market day began on the central Ljubljana square.

Sl: Kupci so prihajali od povsod, da bi kupili sveže domače izdelke.
En: Customers came from everywhere to buy fresh local products.

Sl: Ana, mlada in vedno nasmejana študentka, je z velikim nahrbtnikom prečesavala tržne stojnice.
En: Ana, a young and always smiling student, combed the market stalls with a large backpack.

Sl: Iskala je sestavine za piknik s prijatelji.
En: She was looking for ingredients for a picnic with friends.

Sl: Zraven nje je hitel njen prijatelj Luka, ki je bil vedno pripravljen pomagati.
En: By her side, her friend Luka hurried, always ready to help.

Sl: Obiskovala sta različne stojnice, nakupovala sadje, zelenjavo in druge dobrote.
En: They visited different stalls, buying fruit, vegetables, and other treats.

Sl: Medtem je pri sosednji stojnici Tadej, zaposlen v sirarni, razlagal strankam o različnih vrstah sir.
En: Meanwhile, at the neighboring stand, Tadej, an employee of a dairy, was explaining to customers about the different types of cheese.

Sl: Bil je pravi poznavalec in njegov kmečki sir je bil na trgu zelo cenjen.
En: He was a true connoisseur, and his farmhouse cheese was highly appreciated in the market.

Sl: Ana in Luka sta se sprehodila mimo Tadejeve stojnice, ko je Ana opazila neobičajno veliko kolo sira, ki je bilo postavljeno na obrobje stojnice.
En: Ana and Luka walked past Tadej's stand when Ana noticed an unusually large wheel of cheese placed on the edge of the stand.

Sl: Sira ni bilo na police, temveč na nizkem lesenem stolčku.
En: There was no cheese on the shelves, but it was on a low wooden stool.

Sl: Ana, utrujena od hoje in vročega sonca, je pomislila, da je stolček prazen in ravno pravšnji za kratek počitek.
En: Tired from walking and the hot sun, Ana thought that the stool was empty and just right for a short rest.

Sl: Prišla je do kolesa sira, ki je imelo mehko in gladko skorjo, in se nanj brez razmišljanja usedla, misleč, da je blazina.
En: She approached the wheel of cheese, which had a soft and smooth rind, and sat on it without thinking, thinking it was a cushion.

Sl: A kaj kmalu je zaslišala presenečen in pretresen vzklik.
En: But soon, she heard a surprised and upset exclamation.

Sl: "Ojoj, moj sir!
En: "Oh my cheese!"

Sl: " je zavpil Tadej, ko je videl Ano sedeti na svojem dragocenem izdelku.
En: Tadej exclaimed when he saw Ana sitting on his precious product.

Sl: Ljudje okoli so se presenečeno zbrali, zanimalo jih je, kaj se dogaja.
En: The people around gathered in surprise, curious about what was happening.

Sl: Ana je hitro vstala, opazila, da se je na siru pojavil odtis in postala rdeča kot paradižnik.
En: Ana quickly stood up, noticing that there was an impression on the cheese, and she turned as red as a tomato.

Sl: Luka, ki je vse skupaj opazoval, je poskušal rešiti zabavno, a neljubo situacijo.
En: Luka, who had been observing everything, tried to resolve the amusing but awkward situation.

Sl: Pristopil je do Tadeja in mu predlagal, da bi lahko promoviral sir kot "sir z osebnim pečatom".
En: He approached Tadej and suggested that they could promote the cheese as "cheese with a personal touch."

Sl: Tadej, sprva zaskrbljen, se je začel smejati in sprejel Lukovo idejo.
En: Tadej, initially concerned, started laughing and accepted Luka's idea.

Sl: Promocija je bila nenavadna, a učinkovita.
En: The promotion was unusual but effective.

Sl: Vsi so se smejali, stranke pa so se začele zbirati in kupovati "sir z osebnim pečatom".
En: Everyone laughed, and customers began to gather and buy the "cheese with a personal touch".

Sl: Ana, še vedno v zadregi, se je opravičila in kupila kolo sira, Luka pa se je ponudil, da ga bo nesel do piknik prostora.
En: Ana, still embarrassed, apologized and bought the wheel of cheese, and Luka offered to carry it to the picnic area.

Sl: Tržni dan se je nadaljeval, ljudje so se veselo pogovarjali o dogodku in Ana, Luka ter Tadej so postali majhne zvezde trga.
En: The market day continued, people chatted happily about the event, and Ana, Luka, and Tadej became small stars of the market.

Sl: Na koncu, ko je trgovec dan prišel h koncu, so Ana, Luka in Tadej sedeli na bližnjem klopci, jedli sir in se smejali dogodivščini.
En: In the end, as the market day came to a close, Ana, Luka, and Tadej sat on a nearby bench, eating cheese and laughing about the adventure.

Sl: Vsak od njih je prinesel nekaj s trga - Ana piknik košaro polno zanimivih zgodb, Luka spomin na dobro opravljeno delo in Tadej zadovoljstvo ob uspešno rešeni težavi in unikatnem promocijskem triku, ki je postal hit trga.
En: Each of them brought something from the market - Ana, a picnic basket full of interesting stories; Luka, a memory of a job well done; and Tadej, satisfaction from successfully solving the problem and a unique promotional trick that became a hit at the market.

Sl: In tako se je običajni dan na ljubljanskem trgu spremenil v pravo pustolovščino, ki je z združevanjem smeha in prijateljstva Ana, Luka in Tadej ne bodo nikoli pozabili.
En: And so, an ordinary day at the Ljubljana market turned into a true adventure that Ana, Luka, and Tadej will never forget, combining laughter and friendship.


Vocabulary Words:
 • morning: jutro
 • waking up: prebujala
 • fresh: svež
 • market: trg
 • stalls: stojnice
 • ingredients: sestavine
 • precious: dragocen
 • impression: odtis
 • embarrassed: v zadregi
 • promotion: promocija
 • apologized: se je opravičila
 • bench: klop
 • solving: reševanju
 • adventure: pustolovščino
 • laughter: smeh
 • friendship: prijateljstva
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca