Clumsy Peter & the Can-Tastrophe!

Clumsy Peter & the Can-Tastrophe!
20 de nov. de 2023 · 15m 8s

Fluent Fiction - Slovak: Clumsy Peter & the Can-Tastrophe! Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/clumsy-peter-the-can-tastrophe/ Story Transcript: Sk: Na jednej rušnej ulici plnej ľudí a obchodov...

mostra más
Fluent Fiction - Slovak: Clumsy Peter & the Can-Tastrophe!
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/clumsy-peter-the-can-tastrophe

Story Transcript:

Sk: Na jednej rušnej ulici plnej ľudí a obchodov stál malý potravinový obchod, kam ľudia chodievali na svoje každodenné nákupy.
En: On a bustling street full of people and shops stood a small grocery store where people went for their daily shopping.

Sk: V tomto obchodíku pracovala usmievavá predavačka Lucia a jej pomocníčka Marta.
En: In this little store, there was a smiling saleswoman named Lucia and her assistant Marta.

Sk: Boli známe tým, že každému zákazníkovi vyčarili úsmev na tvári.
En: They were known for putting a smile on every customer's face.

Sk: Jedného dňa práve v čase, keď obchod ožíval predvečerným zhonom, práve tam zavítal Peter.
En: One day, as the evening rush enlivened the store, Peter walked in.

Sk: Peter bol celkom obyčajný chlapík, ktorý si vždy rád zabudol veci, a tak sa často vracal do obchodu aj trikrát za deň.
En: Peter was a fairly ordinary guy who often forgot things and so he would often return to the store three times a day.

Sk: Práve dnes sa ponáhľal na večeru, ktorú mal pripraviť pre svojich priateľov.
En: Today, he was in a hurry to prepare dinner for his friends.

Sk: S rýchlym krokom prechádzal medzi regálmi a sústredene vyberal potrebné suroviny.
En: He briskly walked through the aisles, concentrating on gathering the necessary ingredients.

Sk: Nešťastne, plným košíkom narazil do veže z konzerv.
En: Unfortunately, with a full basket, he accidentally bumped into a tower of cans.

Sk: Veža začala chytiť šmykľavku a s hrozným rachotom sa rozsypala na podlahu.
En: The tower started to wobble and with a terrible crash, it collapsed onto the floor.

Sk: Hluk bol taký hlasný, že všetci v obchode sa otočili, aby zistili, čo sa deje.
En: The noise was so loud that everyone in the store turned around to see what was happening.

Sk: Niektorých zákazníkov prekvapenie donútilo k zastaveniu, iní sa nedokázali ubrániť smiechu.
En: Some customers were surprised and stopped in their tracks, while others couldn't help but laugh.

Sk: Peter sa cítil strašne, jeho tvár zčervenala ako paradajka.
En: Peter felt terrible, his face turning as red as a tomato.

Sk: Lucia a Marta si výjav všimli a ihneď prišli k nemu.
En: Lucia and Marta noticed the scene and immediately went to him.

Sk: Mierne sa usmievali, ale nemali za zlé jeho nehodu.
En: They were smiling gently and didn't blame him for the accident.

Sk: "To sa môže stať každému," povzbudila ho Lucia a spolu s Martou začali rozsypané konzervy zbierať.
En: "It could happen to anyone," Lucia encouraged him, and together with Marta, they started picking up the scattered cans.

Sk: Peterovi bola situácia tak trápna, že sa snažil pomôcť im, ako len vedel.
En: The situation was so awkward for Peter that he tried to help them as best as he could.

Sk: Ostatní zákazníci, ktorí sa najprv zasmiali, teraz pristúpili a začali tiež pomáhať.
En: Other customers, who had initially laughed, now stepped forward to help as well.

Sk: Uprostred toho zmätku sa obchod naplnil teplom a spolupatričnosťou.
En: In the midst of the confusion, the store was filled with warmth and solidarity.

Sk: Keď boli konzervy opäť usporiadané, Peter sa ospravedlnil a chystal sa zaplatiť škody.
En: Once the cans were back in order, Peter apologized and prepared to pay for the damages.

Sk: Lucia sa však usmiala a povedala, že nie je potrebné.
En: However, Lucia smiled and said it wasn't necessary.

Sk: "Niekedy, práve malé nehody nám pripomenú, aké je krásne, keď si ľudia navzájom pomáhajú," dodala Marta s úsmevom.
En: "Sometimes, small accidents remind us how beautiful it is when people help each other," added Marta with a smile.

Sk: Peter sa opäť usmial, tentokrát so šťastím v srdci.
En: Peter smiled again, this time with happiness in his heart.

Sk: Vedel, že za každou malou chybou môže byť skrytý veľký príbeh o láske a podpore.
En: He knew that behind every little mistake, there could be a hidden story of love and support.

Sk: S poďakovaním sa rozlúčil a sľúbil, že nabudúce bude oveľa opatrnejší.
En: He said thank you and promised to be more careful next time.

Sk: A aj bol.
En: And he was.

Sk: Od tej chvíle boli Peter, Lucia a Marta ešte lepší priatelia, a obchod bol opäť tým pokojným priestorom pre všetkých zákazníkov, kam si radi chodili pre svoju dennú dávku radosti.
En: From that moment on, Peter, Lucia, and Marta became even better friends, and the store was once again a peaceful space for all customers, where they happily went for their daily dose of joy.


Vocabulary Words:
 • bustling: rušná
 • grocery store: potravinový obchod
 • daily: každodenné
 • smiling: usmievavá
 • saleswoman: predavačka
 • assistant: pomocníčka
 • customer: zákazník
 • rushed: ponáhľal
 • briskly: s rýchlym krokom
 • ingredients: suroviny
 • unfortunately: nešťastne
 • accidentally: neúmyselne
 • collapsed: rozsypala sa
 • surprised: prekvapený
 • terrible: hrozný
 • laughter: smiech
 • noticed: všimli si
 • blame: vinu
 • encouraged: povzbudila
 • picking up: zbierať
 • awkward: trápny
 • help: pomáhať
 • confusion: zmätok
 • apologized: ospravedlnil
 • damages: škody
 • smiled: usmiali sa
 • beautiful: krásne
 • hidden: skrytý
 • support: podpora
 • careful: opatrnejší
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca