Comedy of Crosses: Lukas' Cake Misadventure

Comedy of Crosses: Lukas' Cake Misadventure
10 de may. de 2024 · 13m 46s

Fluent Fiction - Lithuanian: Comedy of Crosses: Lukas' Cake Misadventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/comedy-of-crosses-lukas-cake-misadventure/ Story Transcript: Lt: Karštą vasaros popietę Lukas su savo šeima...

mostra más
Fluent Fiction - Lithuanian: Comedy of Crosses: Lukas' Cake Misadventure
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/comedy-of-crosses-lukas-cake-misadventure

Story Transcript:

Lt: Karštą vasaros popietę Lukas su savo šeima nusprendė vykti į pikniką.
En: On a hot summer afternoon, Lukas and his family decided to go for a picnic.

Lt: Jų pasirinkta vieta buvo nuostabioji Kryžių kalnas, pilnas mįslingumo ir ramybės.
En: Their chosen spot was the stunning Hill of Crosses, full of mystery and tranquility.

Lt: Lukas buvo sužavėtas daugybės kryžių, kurie simbolizavo tikėjimą, viltį ir tautos istoriją.
En: Lukas was fascinated by the multitude of crosses, symbolizing faith, hope, and the nation's history.

Lt: Tačiau tai nebuvo eilinė šeimos išvyka.
En: But this was no ordinary family outing.

Lt: Eglė, Luko mama, paslaptį paruošė staigmeną – skanią pyragą, kurį ji paslėpė po vienu iš kryžių, kad pavaišintų savo vaikus po pikniko.
En: Eglė, Lukas' mother, had a surprise prepared – a delicious cake hidden under one of the crosses to treat her children after the picnic.

Lt: Lukas, Greta – jo jaunesnė sesė, ir tėtis pasiruošė iškylauti.
En: Lukas, Greta – his younger sister, and their father got ready for the outing.

Lt: Jie pasirinko gražią vietelę ant kalno šlaito, ant kurio buvo pasklidę saulės spinduliai.
En: They chose a beautiful spot on the hillside, where the sunlight had spread.

Lt: Ištiesė kilimėlį, išklojo užkandžius ir gėrimus.
En: They spread out a blanket, laid out snacks and drinks.

Lt: Džiaugsmas tvyrojo ore.
En: Joy filled the air.

Lt: Tačiau netrukus įvyko nepaprastas nutikimas.
En: However, an extraordinary incident soon occurred.

Lt: Pašėlęs vėjas nenustygo, o Lukas, ieškodamas vietos atsisėsti, neatsargiai nusileido ant vieno iš mažesnių kryžių.
En: The wild wind didn't stop, and as Lukas looked for a place to sit, he carelessly landed on one of the smaller crosses.

Lt: Staiga – plojimas ir šaltas tešlos klampojimas ant vaikino kelnių!
En: Suddenly – a squelch and cold dough clinging to the boy's pants!

Lt: Taip, Lukas atsisėdo ant paslėpto pyrago.
En: Yes, Lukas sat on the hidden cake.

Lt: Visi pradėjo juoktis: Lukas su didele pyrago gabale ant kelnių, Eglė susiėmusi rankas į šonus, o Greta neiškenčia juoko pro ašaras.
En: Everyone started laughing: Lukas with a large piece of cake on his pants, Eglė covering her mouth with her hands, and Greta unable to contain her laughter.

Lt: Pyragas visame savo puikume buvo paverstas klumpakojumi.
En: The cake, in all its glory, had turned into a mess.

Lt: Bet Lukas nenusiminė.
En: But Lukas didn't get disheartened.

Lt: Jis nusiplovė kelnes šalia esančiame šaltinyje ir grįžęs, sakė: „Tai buvo geriausias pyragas, ant kurio kada nors sėdėjau!
En: He washed his pants in the nearby spring and, returning, said, "That was the best cake I've ever sat on!"

Lt: “ Nors pradžioje situacija atrodė tvarkinga, ji virto tikru nuotykiu ir juokingu šeimos prisiminimu.
En: Although the situation seemed tidy at first, it turned into a real adventure and a funny family memory.

Lt: Po viso šito, visi kartu pasidalino likusiu pyragu, kurį Eglė laimei turėjo atsargų.
En: After all this, they shared the remaining cake together, which Eglė luckily had kept safe.

Lt: Šeimos piknikas Kryžių kalne tapo ne tik malonia popiete bet ir istorija, kurią jie pasakos dar ilgai, prisimindami Luko pyrago nuotykį.
En: The family picnic on the Hill of Crosses became not only a pleasant evening but also a story they will tell for a long time, remembering Lukas' cake adventure.

Lt: Ir nors diena prasidėjo kaip paprastas šeimos susibūrimas, visi grįžo namo su šiltomis širdimis ir šypsema, tikėdami grįžti į šią vietą dar kartą.
En: And although the day started as a simple family get-together, everyone returned home with warm hearts and smiling, hoping to return to this place again.


Vocabulary Words:
 • spot: vieta
 • stunning: nuostabus
 • tranquility: ramybė
 • multitude: daugybė
 • ordinary: eilinis
 • outing: išvyka
 • surprise: staigmena
 • hidden: paslėptas
 • delicious: skanus
 • spread: išskleisti
 • blanket: kilimėlis
 • snacks: užkandžiai
 • incident: nutikimas
 • wild: pašėlęs
 • squelch: plojimas
 • cling: klampti
 • disheartened: nusiminęs
 • wash: plauti
 • spring: šaltinis
 • adventure: nuotykis
 • remaining: likęs
 • pleasant: malonus
 • get-together: susibūrimas
 • warm: šiltas
 • storybook: istorija
 • hillside: šlaitas
 • unusual: neįprastas
 • beautiful: gražus
 • laughter: juokas
mostra menos
Capítulos

01 · Main Story

1m 42s

02 · Vocabulary Words

9m 51s

Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca