Portada del podcast

FluentFiction - Lithuanian

 • Magical Adventures and Timeless Memories at Trakų Lake

  20 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: Magical Adventures and Timeless Memories at Trakų Lake Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/magical-adventures-and-timeless-memories-at-traku-lake/ Story Transcript: Lt: Trigrašės grožybės užplūdo ežerą Galvė. En: Trakų Lake was flooded with unforgettable beauty. Lt: Vasaros festivalis šurmuliavo visur. En: The summer festival buzzed everywhere. Lt: Viduryje birželio, kai saulė kėlėsi aukštai, du draugai Rokas ir Eglė atėjo į Trakų pilį. En: In mid-June, when the sun rose high, two friends, Rokas and Eglė, came to Trakai Castle. Lt: Abi jauni ir smalsūs. En: Both were young and curious. Lt: "Rokai, pažiūrėk! En: "Rokas, look! Lt: Laivai ant ežero! En: Boats on the lake!" Lt: " pasakė Eglė. En: said Eglė. Lt: Ji šypsojosi, jos akys spindėjo džiugsmu. En: She smiled, her eyes shining with joy. Lt: "Taip, taip," atsakė Rokas. En: "Yes, yes," Rokas replied. Lt: "Eime į vieną iš jų! En: "Let's go on one of them!" Lt: "Jie nusipirko bilietus ir užlipo į medinę valtį. En: They bought tickets and climbed into a wooden boat. Lt: Valtis buvo nemaža, su kilimais ir gėlių vainikais. En: The boat was quite large, with carpets and flower wreaths. Lt: Aplink juos skambėjo liaudies muzika, visur buvo gėlių. En: Folk music played all around them, and flowers were everywhere. Lt: Viskas atrodė kaip iš pasakos. En: Everything looked like a fairy tale. Lt: Vairininkas mostelėjo ranka ir valtis lėtai pradėjo plaukti. En: The helmsman waved his hand, and the boat slowly started to move. Lt: Ežero vanduo žydėjo mėlynas ir ramus. En: The lake's water shimmered blue and calm. Lt: Trakų pilis už jų atrodė didinga ir paslaptinga. En: Trakai Castle behind them looked majestic and mysterious. Lt: Žalios salos ir miškai apsupo juos. En: Green islands and forests surrounded them. Lt: "Kaip gražu, Rokai," tarė Eglė. En: "How beautiful, Rokas," said Eglė. Lt: "Noriu, kad tai niekad nesibaigtų. En: "I wish this would never end." Lt: ""Taip, labai gražu," atsiduso Rokas. En: "Yes, it's very beautiful," Rokas sighed. Lt: Tada jis pridūrė: "Bet, žinai, Egle, mes turime grįžti į miestą. En: Then he added, "But, you know, Eglė, we have to go back to the city. Lt: Ir ten laukia daug nuotykių. En: And there, many adventures await." Lt: "Valtis plaukė toliau, pasiekė mažą salą su senais ąžuolais. En: The boat continued, reaching a small island with old oak trees. Lt: Prie jų priplaukė ir kita valtis - su turistais. En: Another boat with tourists came near them. Lt: Vaikai šaukė, vėjas šnarėjo. En: Children shouted, the wind whispered. Lt: Dar kartą aplink ežerą sušvietė fejerverkai. En: Once again, fireworks lit up the lake. Lt: Spalvos ir šviesos užpildė dangų. En: Colors and lights filled the sky. Lt: Rokas ir Eglė sustingo, žiūrėdami į nuostabų vaizdą. En: Rokas and Eglė stood still, gazing at the stunning view. Lt: "Kiekviena akimirka yra vertinga," sakė Eglė. En: "Every moment is precious," said Eglė. Lt: "O ypač su tavimi," atsakė Rokas. En: "Especially with you," replied Rokas. Lt: Jo žodžiai buvo gilūs. En: His words were deep. Lt: Fejerverkai nusibaigė ir valtis pasiekė krantą. En: The fireworks ended, and the boat reached the shore. Lt: Jie išlipo iš valties. En: They got off the boat. Lt: "Štai, drauge," tarė Rokas. En: "Here, my friend," said Rokas. Lt: "Tikrasis nuotykis prasideda tuomet, kai pabaigia vieną etapą ir pradeda kitą. En: "A real adventure begins when you finish one chapter and start another." Lt: ""Suprantu," sutiko Eglė. En: "I understand," agreed Eglė. Lt: "Pirmyn į naujus nuotykius! En: "Onward to new adventures!" Lt: "Jie nusijuokė ir žingsniavo link pilies vartų. En: They laughed and walked towards the castle gates. Lt: Nuotykiai Trakuose suartino juos dar labiau. En: The adventures in Trakai brought them even closer together. Lt: Ežeras ir pilis tapo jų brangiais prisiminimais. En: The lake and the castle became their cherished memories. Lt: Vakaras kėlėsi, dangus tamsėjo, bet širdys liko šviesios. En: Evening rose, the sky darkened, but their hearts remained bright. Lt: Pabaiga. En: The End. Vocabulary Words: - unforgettable: neišdildomas - festival: festivalis - buzzed: šurmuliavo - climbed: užlipo - flower wreaths: gėlių vainikai - helmsman: vairininkas - shimmered: žydėjo - majestic: didingas - mysterious: paslaptingas - surrounded: apsupo - island: sala - oak trees: ąžuolai - fireworks: fejerverkai - precious: vertinga - adventures: nuotykiai - gazd: žiūrėdami - cheerished: brangiais - darkened: tamsėjo - hearts: širdys - tickets: bilietus - carpets: kilimais - fairy tale: pasakos - whispered: šnarėjo - shouted: šaukė - moment: akimirka - reply: atsakė - deep: gilūs - shore: krantas - chapter: etapas - forward: pirmyn
  Escuchado 15m 36s
 • Eglė & Mantas' Vilnius Market Adventure

  19 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: Eglė & Mantas' Vilnius Market Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/egle-mantas-vilnius-market-adventure/ Story Transcript: Lt: Saulėtą rytą, Vilniaus senamiestyje, Eglė ir Mantas ėjo link vietinio turgaus. En: On a sunny morning in Vilnius' Old Town, Eglė and Mantas walked towards the local market. Lt: Jie ieškojo tradicinių lietuviškų amatininkų dirbinių. En: They were looking for traditional Lithuanian handmade crafts. Lt: "Egle, žiūrėk, rankų darbo keramika! En: "Eglė, look, handmade pottery!" Lt: " - sušuko Mantas. En: exclaimed Mantas. Lt: Jie sustojo prie stendo, kuriame buvo molio puodai, lėkštės ir puodeliai. En: They stopped at a stall displaying clay pots, plates, and cups. Lt: "Man labai patinka šios spalvos," sakė Eglė, pažiūrėjusi į vieną indą. En: "I really like these colors," said Eglė, looking at one of the items. Lt: Pirklis prie stendo šypsojosi jiems ir pasakojo, kaip jis pats gamina kiekvieną daiktą. En: The merchant at the stall smiled at them and explained how he personally makes each piece. Lt: "Šitie puodai pagaminti pagal senus lietuviškus receptus," aiškino jis. En: "These pots are made using old Lithuanian recipes," he explained. Lt: Eglė nusipirko puodelį, o Mantas pasirinko puodą. En: Eglė bought a cup, and Mantas chose a pot. Lt: Eglė ir Mantas ėjo toliau per turgų. En: Eglė and Mantas continued through the market. Lt: Jie rado stendą su mediniais žaislais. En: They found a stall with wooden toys. Lt: Mantas laikė medinę arklytę ir prisiminė vaikystę. En: Mantas held a wooden horse and remembered his childhood. Lt: "Kadaise aš turėjau tokį žaislą," sakė jis su šypsena. En: "I once had a toy like this," he said with a smile. Lt: Galiausiai jie priėjo prie stendo su tautiniais drabužiais. En: Eventually, they reached a stall with traditional clothes. Lt: Eglė norėjo išbandyti lino suknelę. En: Eglė wanted to try on a linen dress. Lt: „Ar tau tinka? En: "Does it suit me?" Lt: “ - klausė ji Manto. En: she asked Mantas. Lt: „Puikiai tinka, esi tikra lietuvaitė! En: "It suits you perfectly, you look like a true Lithuanian girl!" Lt: “ - atsakė jis. En: he replied. Lt: Po apsipirkimo jie nuskubėjo į kavinę. En: After shopping, they hurried to a café. Lt: Vilniuje buvo laikas pietų. En: It was lunchtime in Vilnius. Lt: Užsisakę cepelinų, jie kalbėjosi apie radinius turguje. En: After ordering cepelinai, they talked about their finds at the market. Lt: „Eglė, tu nupirkai gražų puodelį, tai tikras meno kūrinys! En: "Eglė, you bought such a beautiful cup, it's a true piece of art!" Lt: “ - pasakė Mantas. En: said Mantas. Lt: Jau grįžtant namo, jie jautėsi laimingi ir patenkinti savo diena. En: As they headed home, they felt happy and satisfied with their day. Lt: Vilniaus senamiestis buvo gražus, o turgus kupinas įspūdžių. En: The Old Town of Vilnius was beautiful, and the market was full of opportunities. Lt: Jie suprato, kad turguje rasti daiktai turi ypatingą dvasią ir istoriją. En: They realized that the items they found at the market held a special spirit and history. Lt: Išsaugotas lietuviškas amatas buvo jų širdyse. En: The preserved Lithuanian craftsmanship stayed in their hearts. Lt: Taip jie sugrįžo namo, nešini savo radiniais, ir planavo sugrįžti į senamiestį. En: Thus, they returned home with their findings, planning to revisit the Old Town. Lt: Ši diena jiems buvo ypatinga. En: This day was special to them. Vocabulary Words: - crafts: dirbiniai - exclaimed: sušuko - stall: stendas - clay: molio - merchant: pirklis - smiled: šypsojosi - explained: aiškino - recipes: receptus - wooden: mediniais - toys: žaislais - remembered: prisiminė - eventually: galiausiai - linen: lino - suit: tinka - perfectly: puikiai - lunchtime: laikas pietų - ordering: užsisakę - discussed: kalbėjosi - finds: radinius - art: meno - headed: grįžtant - satisfied: patenkinti - beautiful: gražus - opportunities: įspūdžių - spirit: dvasia - preserved: išsaugotas - returned: sugrįžo - findings: radiniais - planned: planavo - special: ypatinga
  Escuchado 13m 36s
 • Unearthing Family Treasures: Dovilė's Mystical Journey in Vilnius

  18 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: Unearthing Family Treasures: Dovilė's Mystical Journey in Vilnius Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/unearthing-family-treasures-doviles-mystical-journey-in-vilnius/ Story Transcript: Lt: Vilniaus senamiestis buvo pilnas paslapčių. En: The old town of Vilnius was full of secrets. Lt: Dovilė mėgo vaikščioti siauromis gatvelėmis. En: Dovilė loved walking through its narrow streets. Lt: Ji mėgo paslaptingas vietas. En: She enjoyed mysterious places. Lt: Vieną rudens dieną ji atrado seną knygyną. En: One autumn day, she discovered an old bookstore. Lt: Knygynas buvo mažoje akmenine gatvėje. En: It was located on a small, cobblestone street. Lt: Virš durų kabėjo senas medis ženklas su užrašu "Senosios knygos". En: Above the door hung an old wooden sign with the inscription "Old Books." Lt: Dovilė atsargiai pravėrė duris. En: Dovilė carefully opened the door. Lt: Ji pamatė daugybę senų knygų lentynose. En: She saw many old books on the shelves. Lt: Knygynas atrodė kaip iš pasakos. En: The bookstore looked like something out of a fairy tale. Lt: Ore sklandė senų knygų kvapas. En: The scent of old books filled the air. Lt: Dovilė ilgai ieškojo ypatingos knygos. En: Dovilė searched for a special book for a long time. Lt: Ji naršė lentynomis, kol rado vieną didelę, dulkėtą knygą. En: She browsed the shelves until she found a large, dusty book. Lt: Tai buvo labai senas žodynas. En: It was a very old dictionary. Lt: Ant viršelio buvo parašyta „Šeimos paslaptys“. En: On the cover, it was written "Family Secrets." Lt: Ji atidarė knygą ir pradėjo skaityti. En: She opened the book and started reading. Lt: Pirmą kartą skaitydama knygą, Dovilė pastebėjo savo senelio vardą. En: For the first time reading the book, Dovilė noticed her grandfather's name. Lt: Ji buvo labai nustebusi. En: She was very surprised. Lt: Ten buvo parašyta apie jos šeimą. En: It talked about her family. Lt: Ji sužinojo, kad jos senelis buvo slaptas istorikas. En: She found out that her grandfather was a secret historian. Lt: Jis tyrinėjo Vilniaus paslaptis. En: He explored the secrets of Vilnius. Lt: Knygoje buvo pasakojama, kad Dovilės šeima saugojo seną dokumentą. En: The book revealed that Dovilė's family protected an old document. Lt: Dokumente buvo paslėptas lobis. En: The document contained hidden treasure. Lt: Dovilė žinojo, kad ji turi rasti dokumentą. En: Dovilė knew she had to find the document. Lt: Ji prisiminė seną skrynią pas senelį namuose. En: She remembered an old chest at her grandfather's house. Lt: Skrynioje ji rado seną laišką. En: Inside the chest, she found an old letter. Lt: Laiške buvo pasibaižyta vieta – Pilies kalnas. En: The letter referred to a place – Castle Hill. Lt: Dovilė skubėjo į Pilies kalną. En: Dovilė hurried to Castle Hill. Lt: Ten buvo slapta vieta už didelio akmens. En: There was a hidden spot behind a large stone. Lt: Po akmeniu ji rado mažą dėžutę. En: Under the stone, she found a small box. Lt: Dėžutėje buvo dokumentas ir žemėlapis. En: Inside the box was the document and a map. Lt: Žemėlapis vedė į senąjį knygyną. En: The map led back to the old bookstore. Lt: Dovilė grįžo į knygyną. En: Dovilė returned to the bookstore. Lt: Ji sekė žemėlapį. En: She followed the map. Lt: Knygyno kampe ji atrado slapta duris. En: In the corner of the bookstore, she discovered a secret door. Lt: Už durų buvo slaptas kambarys. En: Behind the door was a hidden room. Lt: Kambarys buvo pilnas brangakmenių ir senų daiktų. En: The room was filled with jewels and old artifacts. Lt: Tai buvo šeimos lobis. En: It was the family treasure. Lt: Dovilė suprato, kad rado didžiausią savo šeimos paslaptį. En: Dovilė realized she had found the greatest secret of her family. Lt: Ji žinojo, kad pasidalins šiuo lobiu su šeima. En: She knew she would share this treasure with her family. Lt: Knygyno savininkas pasirodė esąs Dovilės senelio draugas. En: The owner of the bookstore turned out to be a friend of Dovilė's grandfather. Lt: Jie ilgai kalbėjosi. En: They talked for a long time. Lt: Knygyno paslaptys tapo Dovilės šeimos dalimi. En: The bookstore's secrets became part of Dovilė's family. Lt: Vilniaus senamiestis turėjo dar vieną istoriją. En: The old town of Vilnius had yet another story. Lt: Dovilė daug sužinojo apie savo šeimą. En: Dovilė learned a lot about her family. Lt: Ji jautėsi ypatinga ir laiminga. En: She felt special and happy. Lt: Dabar ji žinojo, kad istorijos gyvena knygose. En: Now she knew that stories live in books. Lt: Tik reikia jas atrasti. En: You just have to discover them. Vocabulary Words: - secrets: paslapčių - narrow: siauromis - mysterious: paslaptingas - inscription: užrašu - carefully: atsargiai - shelves: lentynose - fairy tale: pasakos - scent: kvapas - browsed: naršė - dusty: dulkėtą - cover: viršelio - reading: skaityti - surprised: nustebusi - historian: istorikas - explored: tyrinėjo - protected: saugojo - hidden: paslėptas - treasure: lobis - chest: skrynią - letter: laišką - referred: pasibaižyta - hurry: skubėjo - large: didelio - box: dėžutę - map: žemėlapis - corner: kampe - secret door: slapta duris - artifacts: daiktų - greatest: didžiausią - owner: savininkas
  Escuchado 16m 27s
 • Wandering Vilnius: A Serendipitous Tour with Gediminas

  17 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: Wandering Vilnius: A Serendipitous Tour with Gediminas Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/wandering-vilnius-a-serendipitous-tour-with-gediminas/ Story Transcript: Lt: Vilniaus senamiestyje žiemos saulė švelniai švietė. En: In the old town of Vilnius, the winter sun shone gently. Lt: Gediminas vaikščiojo siaurų gatvelių vingiais. En: Gediminas walked through the winding narrow streets. Lt: Jis mėgsta senamiestį, kur namai spalvoti ir siauri, o grindinys senovinis. En: He loves the old town, where the houses are colorful and narrow, and the pavement is ancient. Lt: Vieną popietę, kai Gediminas sustojo prie Pilies gatvės, prie jo priėjo grupė turistų. En: One afternoon, as Gediminas stopped by Pilies Street, a group of tourists approached him. Lt: „Labas! En: "Hello! Lt: Ar galite padėti mums? En: Can you help us?" Lt: “ paklausė vienas turistas. En: asked one tourist. Lt: „Žinoma,“ atsakė Gediminas su šypsena. En: "Of course," Gediminas replied with a smile. Lt: „Kur norite eiti? En: "Where do you want to go?" Lt: “„Mes norime rasti Aušros vartus,“ tarė turistas. En: "We want to find the Gate of Dawn," the tourist said. Lt: Gediminas prisiminė vietą. En: Gediminas remembered the place. Lt: „Žinau, kaip ten eiti. En: "I know how to get there. Lt: Eikite tiesiai pirmyn, tada suksite į kairę. En: Go straight ahead, then turn left." Lt: “Turistai padėkojo ir pradėjo eiti. En: The tourists thanked him and started walking. Lt: Gediminas juos sekė akimis, šypsodamasis. En: Gediminas watched them with a smile. Lt: Po dešimties minučių jis pamatė tuos pačius turistus grįžtančius. En: Ten minutes later, he saw the same tourists returning. Lt: „Labas,“ pasakė turistas. En: "Hello," said the tourist. Lt: „Mes einame ratu. En: "We're going in circles." Lt: “Gediminas nustebo. En: Gediminas was surprised. Lt: „Aš jums padėjau? En: "Did I help you?" Lt: “„Taip, bet mes vis grįžtame čia. En: "Yes, but we keep ending up back here," the tourist replied. Lt: “Gediminas susimastė. En: Gediminas pondered. Lt: „Galbūt aš jums parodysiu kelią? En: "Maybe I should show you the way?" Lt: “ Turistai linktelėjo. En: The tourists nodded. Lt: Gediminas pradėjo eiti pirmyn, turistai sekė. En: Gediminas started to walk forward, and the tourists followed. Lt: Sukdami kairėn ir dešinėn, jie vaikščiojo siaurais skersgatviais. En: Turning left and right, they walked through the narrow alleys. Lt: Tačiau po kurio laiko vėl atsidūrė toje pačioje vietoje. En: However, after a while, they found themselves in the same place again. Lt: Turistai juokėsi, o Gediminas raudonavo iš gėdos. En: The tourists laughed, and Gediminas blushed with embarrassment. Lt: „Atrodo, mes einame ratu! En: "It seems we're going in circles!" Lt: “ pripažino Gediminas su šypsena. En: Gediminas admitted with a smile. Lt: Jie visi juokėsi kartu. En: They all laughed together. Lt: Gediminas stabtelėjo. En: Gediminas paused. Lt: „Atsiprašau. En: "Sorry. Lt: Dabar žinau, kur suklydau. En: Now I know where I went wrong. Lt: Sekite mane - šį kartą tikrai rasime. En: Follow me - we'll definitely find it this time." Lt: “Jie žingsniavo tiesiai ir, praėję rūmus, pasuko dešinėn, tada kairėn, ir staiga priekį pasirodė Aušros vartai. En: They walked straight and, after passing some buildings, turned right, then left, and suddenly, in front of them, appeared the Gate of Dawn. Lt: Touristai buvo patenkinti. En: The tourists were delighted. Lt: „Ačiū! En: "Thank you!" Lt: “ džiūgavo jie. En: they cheered. Lt: Gediminas atsikvėpė ir plačiai nusišypsojo. En: Gediminas sighed in relief and smiled broadly. Lt: „Džiaugiuosi, kad padėjau. En: "I'm glad I could help. Lt: Nepamirškite mėgautis Vilniaus grožiu. En: Don't forget to enjoy the beauty of Vilnius." Lt: “Turistai linktelėjo ir pradėjo tyrinėti Aušros vartų grožį. En: The tourists nodded and began to explore the beauty of the Gate of Dawn. Lt: Gediminas pasijuto geriau ir patraukė atgal į savo kelionę po Vilniaus senamiestį, juokdamasis savęs atsimindamas. En: Gediminas felt better and continued his journey through the old town of Vilnius, laughing as he remembered himself. Lt: Vilniui saulėlydis atėjo, o Gediminas toliau vaikščiojo sutemusiu senamiesčiu. En: As the sunset came to Vilnius, Gediminas continued to walk through the now-darkened old town. Lt: Dar viena nuostabi diena prabėgo. En: Another wonderful day had passed. Vocabulary Words: - winding: vingiais - narrow: siaurų - pavement: grindinys - ancient: senovinis - approached: priėjo - help: padėti - remembered: prisiminė - straight: tiesiai - ahead: pirmyn - returning: grįžtančius - circles: ratu - surprised: nustebo - pondered: susimastė - nodded: linktelėjo - alleys: skersgatviais - blushed: raudonavo - embarrassment: gėdos - laughed: juokėsi - admitted: pripažino - passed: praėję - sighed: atsikvėpė - relief: palengvėjimas - explore: tyrinėti - beauty: grožiu - journey: kelionę - sunset: saulėlydis - darkened: sutemusiu - wonderful: nuostabi - paused: stabtelėjo - appeared: pasirodė
  Escuchado 16m 4s
 • Magical Day at Trakai Castle: A Journey Back in Time

  16 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: Magical Day at Trakai Castle: A Journey Back in Time Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/magical-day-at-trakai-castle-a-journey-back-in-time/ Story Transcript: Lt: Saulėtas sekmadienis rytas buvo tobulas apsilankymui Trakų pilyje. En: A sunny Sunday morning was perfect for a visit to Trakai Castle. Lt: Gabija, Dovydas ir Aušra džiaugėsi savo kelione. En: Gabija, Dovydas, and Aušra were delighted with their trip. Lt: Jie jautėsi laimingi ir susijaudinę. En: They felt happy and excited. Lt: Pirmiausia, jie atėjo prie pilies vartų. En: First, they came to the castle gates. Lt: Vartai buvo labai seni ir dideli. En: The gates were very old and large. Lt: Gabija pasakė, "Šie vartai atrodo kaip iš pasakos. En: Gabija said, "These gates look like they're from a fairy tale." Lt: " Dovydas pridūrė, "Taip, tikra viduramžių magija. En: Dovydas added, "Yes, true medieval magic." Lt: " Įžengę į pilį, draugai pamatė daug salių ir menių. En: Entering the castle, the friends saw many halls and chambers. Lt: Kiekviena menė turėjo savo istoriją. En: Each hall had its own history. Lt: Juos vedė gidas, kuris pasakojo įdomias istorijas. En: They were led by a guide who told interesting stories. Lt: "Medžioklės menė buvo kunigaikščių mėgstama," – pasakojo gidas. En: "The hunting hall was favored by the dukes," the guide explained. Lt: "Čia jie šventė po sėkmingų medžioklių. En: "Here, they celebrated after successful hunts." Lt: "Aušra susidomėjo paslaptinga sale. En: Aušra became interested in a mysterious room. Lt: "Kas čia vykdavo? En: "What happened here?" Lt: " - paklausė ji. En: she asked. Lt: "Čia buvo slapti susitikimai," – paaiškino gidas. En: "This room hosted secret meetings," the guide explained. Lt: "Kunigaikščiai tarėsi apie svarbius klausimus. En: "The dukes discussed important matters here." Lt: "Po ekskursijos pilyje, draugai ėjo prie Galvės ežero. En: After the castle tour, the friends went to Lake Galvė. Lt: Ežeras buvo ramus ir gražus. En: The lake was calm and beautiful. Lt: "Pabandome plaukti valtele? En: "Shall we try rowing a boat?" Lt: " - pasiūlė Gabija. En: suggested Gabija. Lt: Visi sutiko. En: Everyone agreed. Lt: Jie nuėjo prie prieplaukos. En: They went to the pier. Lt: Plaukimo metu, jie grožėjosi nuostabiais vaizdais. En: During the boat ride, they enjoyed the stunning views. Lt: Dovydas ir Aušra pastebėjo gulbes. En: Dovydas and Aušra noticed swans. Lt: "Jos atrodo kaip baltos pasakų būtybės," – pasakė Aušra. En: "They look like white fairy tale creatures," said Aušra. Lt: Gabija pritarė, "Tikrai gražu. En: Gabija agreed, "Truly beautiful." Lt: "Netikėtai prasidėjo lengvas lietus. En: Unexpectedly, a light rain began. Lt: "Reikia grįžti! En: "We need to return!" Lt: " - sušuko Dovydas. En: shouted Dovydas. Lt: Visi sušlapo, bet buvo linksmi. En: They all got wet but were cheerful. Lt: "Tai buvo nuotykis," – nusijuokė Gabija. En: "That was an adventure," laughed Gabija. Lt: Kai lietus liovėsi, draugai sėdėjo ant suoliuko ir valgė ledus. En: When the rain stopped, the friends sat on a bench and ate ice cream. Lt: Jie kalbėjosi apie tai, ką matė pilyje. En: They talked about what they had seen in the castle. Lt: "Pilies istorija yra įspūdinga," – tarė Aušra. En: "The castle's history is impressive," said Aušra. Lt: "Daug sužinojome," – pridūrė Dovydas. En: "We learned a lot," added Dovydas. Lt: Saulė vėl švietė. En: The sun was shining again. Lt: Buvo laikas grįžti namo. En: It was time to go home. Lt: "Ši diena buvo nuostabi," – sakė Gabija. En: "This day was wonderful," said Gabija. Lt: "Turime čia sugrįžti dar kartą," – pritarė visi. En: "We have to come back here again," everyone agreed. Lt: Ir taip jų draugiška kelionė Trakų pilyje baigėsi laimingai. En: And so, their friendly trip to Trakai Castle ended happily. Lt: Jie grįžo namo kupini gerų įspūdžių ir prisiminimų. En: They returned home full of good impressions and memories. Vocabulary Words: - sunny: saulėtas - morning: rytas - perfect: tobulas - visit: apsilankymas - gates: vartai - fairy tale: pasaka - medieval: viduramžių - magic: magija - chambers: menės - guide: gidas - explained: paaiškino - hunting: medžioklės - celebrated: šventė - successful: sėkmingų - mysterious: paslaptinga - hosted: buvo - secret meetings: slapti susitikimai - important matters: svarbius klausimus - tour: ekskursija - lake: ežeras - calm: ramus - beautiful: gražus - pier: prieplauka - rowing: plaukti - stunning views: nuostabiais vaizdais - swans: gulbes - creatures: būtybės - unexpectedly: netikėtai - light rain: lengvas lietus - return: grįžti
  Escuchado 15m 16s
 • A Scenic Climb and an Unforeseen Challenge: A Friendship Tale

  15 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: A Scenic Climb and an Unforeseen Challenge: A Friendship Tale Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-scenic-climb-and-an-unforeseen-challenge-a-friendship-tale/ Story Transcript: Lt: Saulė švietė ryškiai danguje Vilniuje. En: The sun was shining brightly in the sky over Vilnius. Lt: Gedimino kalnas žvilgėjo savo didybe. En: Gediminas Hill gleamed with its grandeur. Lt: Puikus metas aplankyti Gedimino bokštą. En: It was a perfect time to visit Gediminas Tower. Lt: Aistė ir Gediminas nusprendė pakilti ant kalno ir pažiūrėti į miestą nuo viršaus. En: Aistė and Gediminas decided to climb the hill to look at the city from above. Lt: Jie džiaugėsi gražiomis dienomis ir saulėtu oru. En: They were happy with the beautiful days and sunny weather. Lt: Kai jie pasiekė Gedimino bokštą, Aistė buvo susižavėjusi. En: When they reached Gediminas Tower, Aistė was enchanted. Lt: Vaizdas buvo nuostabus. En: The view was magnificent. Lt: Aukštyje Vilnius atrodė kaip mažas miestas su daugybe istorijos ir kultūros. En: From up high, Vilnius looked like a small city with a lot of history and culture. Lt: Gediminas taip pat susižavėjo. En: Gediminas was also impressed. Lt: Jie jautėsi kaip tikrieji turistai savo gimtajame mieste. En: They felt like true tourists in their own hometown. Lt: Staiga Aistė pasijuto keistai. En: Suddenly, Aistė started feeling strange. Lt: Jos galva pradėjo suktis, ir ji pajuto silpnumą kojose. En: Her head began to spin, and she felt weak in her legs. Lt: Ji atsisėdo ant akmens ir atsigulė. En: She sat down on a stone and lay back. Lt: Gediminas susirūpino. En: Gediminas became worried. Lt: „Ar tau viskas gerai?“ – paklausė jis, jaudindamasis už savo draugę. En: “Are you okay?” he asked, concerned about his friend. Lt: Aistė sunkiai kvėpavo. En: Aistė was breathing heavily. Lt: „Man, atrodo, kad aš pajutau aukščio ligą,“ – atsakė ji. En: “I think I'm experiencing altitude sickness,” she replied. Lt: „Aš negaliu kvėpuoti tinkamai ir jaučiu galvos svaigimą.“ En: “I can't breathe properly and feel dizzy.” Lt: Gediminas žinojo, kad jis turi kažką daryti. En: Gediminas knew he had to do something. Lt: Jis ramino Aistę ir tarė: „Ateik, Aistė, mes turime eiti žemyn. En: He calmed Aistė and said, “Come on, Aistė, we need to go down. Lt: Ten gausi gryno oro ir jausies geriau.“ En: You'll get some fresh air there and feel better.” Lt: Jis padėjo Aistei atsikelti ir lėtai vedė ją žemyn nuo bokšto. En: He helped Aistė to stand and slowly led her down from the tower. Lt: Kiekvienas žingsnis buvo sudėtingas, bet Gediminas buvo stiprus ir kantrus. En: Every step was challenging, but Gediminas was strong and patient. Lt: Jie pagaliau pasiekė apačią. En: They finally reached the bottom. Lt: Aistė jau jautėsi geriau. En: Aistė already felt better. Lt: Ji giliai įkvėpė gryno oro ir šyptelėjo. En: She took a deep breath of fresh air and smiled. Lt: „Ačiū, Gediminai,“ – pasakė ji su dėkingumu. En: “Thank you, Gediminas,” she said gratefully. Lt: „Tu esi tikras draugas.“ En: “You are a true friend.” Lt: Gediminas nusišypsojo: „Nėra už ką, Aistė. En: Gediminas smiled: “You're welcome, Aistė. Lt: Svarbu, kad tau geriau.“ En: The important thing is that you're feeling better.” Lt: Jie nusprendė pasėdėti ir pailsėti šalia kalno. En: They decided to sit and rest near the hill. Lt: Aistė ir Gediminas žiūrėjo į Gedimino bokštą iš apačios. En: Aistė and Gediminas looked at Gediminas Tower from below. Lt: Jie jautėsi laimingi ir dėkingi už vienas kitą. En: They felt happy and grateful for each other. Lt: Nors diena prasidėjo gražiai, ji baigėsi dar geriau - su tikra draugystės galia. En: Although the day had started beautifully, it ended even better—with the true power of friendship. Lt: Ir taip, saulė leidosi, nešdama su savimi šilumos ir rūpestingumo jausmą gilią draugystę, kuri jungė Aistę ir Gediminą. En: And so, the sun set, carrying with it a sense of warmth and care, deepening the bond of friendship that connected Aistė and Gediminas. Vocabulary Words: - shining: švietė - brightly: ryškiai - gleamed: žvilgėjo - grandeur: didybe - climb: pakilti - enchanted: susižavėjusi - magnificent: nuostabus - impressed: susižavėjo - tourists: turistai - spin: suktis - weak: silpnumą - concerned: susirūpino - experiencing: pajutau - altitude sickness: aukščio ligą - dizzy: galvos svaigimą - properly: tinkamai - calmed: ramino - challenging: sudėtingas - patient: kantrus - grateful: dėkingumu - true friend: tikras draugas - decided: nusprendė - rest: pailsėti - strange: keistai - stone: akmens - fresh air: gryno oro - smiled: nusišypsojo - true power: tikra galia - care: rūpestingumo - connected: jungė
  Escuchado 14m 58s
 • Travel Back to Medieval Lithuania: VR at Trakai Castle

  14 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: Travel Back to Medieval Lithuania: VR at Trakai Castle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/travel-back-to-medieval-lithuania-vr-at-trakai-castle/ Story Transcript: Lt: Saulėtą vasaros dieną Eglė ir Domas nusprendė aplankyti Trakų pilį. En: On a sunny summer day, Eglė and Domas decided to visit Trakai Castle. Lt: Jie buvo labai smalsūs ir norėjo daugiau sužinoti apie Lietuvos istoriją. En: They were very curious and wanted to learn more about the history of Lithuania. Lt: Bet šį kartą jų laukė ypatingas nuotykis – virtualios realybės simuliacijos. En: But this time, they were in for a special adventure—a virtual reality simulation. Lt: Eglė ir Domas įžengė į pilies vidų ir pamatė naują ekspoziciją su virtualios realybės akiniais. En: Eglė and Domas entered the castle and saw a new exhibit featuring virtual reality goggles. Lt: Žmonės jau stovėjo eilėje, kad pabandytų šią naujovę. En: People were already standing in line to try out this innovation. Lt: Eglė paklausė darbuotojo:- Ką galima pamatyti per virtualios realybės akinius? En: Eglė asked an employee: - What can you see through the virtual reality goggles? Lt: Darbuotojas šypsojosi ir atsakė:- Galite keliauti laiku. En: The employee smiled and answered: - You can travel through time. Lt: Pamatysite mūšį prie Žalgirio, pilies statybą ir didžiojo kunigaikščio Vytauto laikus. En: You'll see the Battle of Grunwald, the construction of the castle, and the times of Grand Duke Vytautas. Lt: Eglė ir Domas buvo labai susijaudinę. En: Eglė and Domas were very excited. Lt: Jie užsidėjo akinius ir atsidūrė viduramžių Lietuvoje. En: They put on the goggles and found themselves in medieval Lithuania. Lt: Jie stovėjo šalia milžiniškų medinių medynių, kur Vytautas Didysis kalbėjo su savo kariais. En: They stood next to enormous wooden logs, where Vytautas the Great was speaking with his warriors. Lt: Prieš jų akis kilo pilis – akmuo po akmens, žmonės dirbo su šypsenomis veiduose. En: Before their eyes, the castle was being built—stone by stone, people worked with smiles on their faces. Lt: Staiga jie persikėlė į kariaujančių raitelių minią. En: Suddenly, they were transported into a crowd of fighting horsemen. Lt: Domas girdėjo kardų žvangesį, Eglė matė įnirtingą mūšį. En: Domas heard the clanging of swords, and Eglė saw the fierce battle. Lt: Jie jautėsi tarsi tikri kariai, kovojo dėl Lietuvos garbės. En: They felt like real warriors, fighting for the honor of Lithuania. Lt: - Tai neįtikėtina, - sakė Domas, - Aš jaučiuosi kaip tikras riteris! En: - This is incredible, - said Domas, - I feel like a real knight! Lt: Eglė linktelėjo. En: Eglė nodded. Lt: Ji pajuto didžiulį pasididžiavimą savo šalimi ir jos istorija. En: She felt a great pride in her country and its history. Lt: Kelionės po praeitį pabaigoje jie atsisveikino su virtualios realybės akiniais ir grįžo į dabartį. En: At the end of their journey through the past, they said goodbye to the virtual reality goggles and returned to the present. Lt: Jie jautėsi pavargę, bet laimingi. En: They felt tired but happy. Lt: - Tai buvo nuostabu! En: - That was amazing! Lt: - sakė Eglė. En: - said Eglė. Lt: - Turime papasakoti visiems. En: - We have to tell everyone. Lt: Domas šypsojosi:- Taip, istorija tikrai yra mūsų kraujuje ir dvasioje. En: Domas smiled: - Yes, history truly is in our blood and spirit. Lt: Eglė ir Domas dar ilgai vaikščiojo Trakų pilies kieme, aptarinėjo tai, ką matė ir patyrė. En: Eglė and Domas strolled through the courtyard of Trakai Castle for a long time, discussing what they had seen and experienced. Lt: Jie suprato, kad istorija yra gyva ir svarbi. En: They realized that history is alive and important. Lt: Virtuali realybė padėjo jiems tai pajusti ir suprasti. En: Virtual reality had helped them feel and understand that. Lt: Kai saulė leidosi, jie paliko pilį su naujais įspūdžiais ir žiniomis. En: As the sun was setting, they left the castle with new impressions and knowledge. Lt: Tai buvo diena, kurios jie niekada nepamirš. En: It was a day they would never forget. Vocabulary Words: - sunny: saulėta - castle: pilis - curious: smalsūs - history: istorija - adventure: nuotykis - exhibit: ekspozicija - goggles: akiniai - innovation: nauovė - employee: darbuotojas - travel: keliauti - construction: statyba - medieval: viduramžių - enormous: milžiniškų - logs: medyniai - warriors: kariai - stone: akmuo - transported: persikėlė - fighting: kariaujančių - clanging: žvangesį - fierce: įnirtingą - knight: riteris - pride: pasididžiavimą - journey: kelionės - goodbye: atsisveikino - courtyard: kieme - discussing: aptarinėjo - experience: patyrė - alive: gyva - virtual: virtuali - impressions: įspūdžiais
  Escuchado 14m 44s
 • Mysteries of Trakai Castle: A Journey Through Time

  13 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: Mysteries of Trakai Castle: A Journey Through Time Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mysteries-of-trakai-castle-a-journey-through-time/ Story Transcript: Lt: Saulė švietė. En: The sun was shining. Lt: Mokiniai išvažiuoja tirtinėti Trakų pilies. En: The students were going to explore Trakai Castle. Lt: Austėja ir Mantas stovėjo priešais gražiąją pilį. En: Austėja and Mantas stood in front of the beautiful castle. Lt: „Ar matai tas aukštas sienas? En: "Do you see those tall walls?" Lt: “ – paklausė Austėja. En: asked Austėja. Lt: „Taip, jos labai storos,“ – atsakė Mantas. En: "Yes, they are very thick," replied Mantas. Lt: Jie eina pro vartus. En: They walked through the gates. Lt: Iš vidaus pilis atrodė dar didesnė. En: From the inside, the castle looked even bigger. Lt: Mokytoja pasakoja apie pilies istoriją. En: The teacher was telling about the history of the castle. Lt: Ji pasakojo apie senovinius laikus ir kovas su kryžiuočiais. En: She talked about ancient times and battles with the Crusaders. Lt: „Čia buvo didelis mūšis,“ – sakė mokytoja. En: "There was a great battle here," said the teacher. Lt: Austėja ir Mantas galvojo apie senus laikus. En: Austėja and Mantas thought about olden times. Lt: Jie įsivaizdavo save kaip riterius. En: They imagined themselves as knights. Lt: Staiga Mantas pastebėjo kažką ypatingo. En: Suddenly, Mantas noticed something special. Lt: Jis pamatė siaurą praėjimą. En: He saw a narrow passage. Lt: „Įdomu, kur jis veda,“ – sušnibždėjo Mantas. En: "I wonder where it leads," Mantas whispered. Lt: „Eime pažiūrėti,“ – pasiūlė Austėja. En: "Let's go see," suggested Austėja. Lt: Jie ėjo pro tamsų koridorių. En: They walked through the dark corridor. Lt: Ten buvo tylu. En: It was quiet there. Lt: Austėja laikėsi Mantui už rankos. En: Austėja held onto Mantas's hand. Lt: Staiga koridorius išsiplėtė ir jie išėjo į didelį kambarį. En: Suddenly, the corridor widened and they entered a large room. Lt: „Žiūrėk, senoviniai baldai,“ – sakė Austėja. En: "Look, old furniture," said Austėja. Lt: „Čia dar daugiau istorijos,“ – pridėjo Mantas. En: "There's even more history here," added Mantas. Lt: Mokiniai sugrįžo į grupę. En: The students returned to the group. Lt: Mokytoja rodė istorinę salę. En: The teacher was showing the historical hall. Lt: Austėja ir Mantas sužinojo daug naujo. En: Austėja and Mantas learned a lot of new things. Lt: „Pilys labai įdomios,“ – pasakė Austėja. En: "Castles are very interesting," said Austėja. Lt: „Taip, viskas čia ypatinga,“ – atsakė Mantas. En: "Yes, everything here is special," replied Mantas. Lt: Kelionė baigėsi, bet Austėja ir Mantas niekada nepamirš savo nuotykių Trakų pilyje. En: The trip ended, but Austėja and Mantas would never forget their adventures in Trakai Castle. Lt: Jie grįžo namo, bet jų širdyse gyvsavo nuostabūs prisiminimai. En: They returned home, but wonderful memories lived on in their hearts. Vocabulary Words: - shining: švietė - explore: tirtinėti - stood: stovėjo - thick: storos - gates: vartus - inside: vidaus - bigger: didesnė - history: istoriją - ancient: senovinius - battle: mūšis - knights: riterius - noticed: pastebėjo - narrow: siaurą - passage: praėjimą - whispered: sušnibždėjo - corridor: koridorių - quiet: tylu - widened: išsiplėtė - room: kambarį - furniture: baldai - returned: sugrįžo - group: grupę - historical: istorinę - learned: sužinojo - special: ypatinga - ended: baigėsi - adventures: nuotykių - castle: pilyje - memories: prisiminimai
  Escuchado 12m 35s
 • Skyward Adventures: A Magical Day in Old Town Vilnius

  11 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: Skyward Adventures: A Magical Day in Old Town Vilnius Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/skyward-adventures-a-magical-day-in-old-town-vilnius/ Story Transcript: Lt: Vilniaus senamiestyje oras kvepėjo stebuklais ir nuotykių pažadais. En: In the old town of Vilnius, the air was filled with the scent of miracles and promises of adventure. Lt: Giedrė ir Mantas vaikščiojo senamiesčio gatvėmis, kai netikėtai pastebėjo kažką neįprasto. En: Giedrė and Mantas were walking through the narrow streets when they suddenly noticed something unusual. Lt: Virš miesto kybojo plaukiojančios turgavietės! En: Floating marketplaces hovered above the city! Lt: Jos mirksėjo spalvingomis girliandomis ir kvietė smalsius miestiečius keliauti į dangų. En: They twinkled with colorful garlands, inviting curious townsfolk to journey into the sky. Lt: „Kaip čia dabar bus? En: "How is this even possible?" Lt: “ Mantas paklausė. En: Mantas asked. Lt: "Mes kylame į dangų! En: "We're going up into the sky!" Lt: " Giedrė šypsojosi plačiai. En: Giedrė smiled widely. Lt: Jie laikėsi už rankų, ir staiga praplaukė į orą ant magiško kilimo. En: They held hands and suddenly ascended into the air on a magical carpet. Lt: Kilimas juos nunešė į pirmą turgavietę virš Rotušės aikštės. En: The carpet took them to the first marketplace above Town Hall Square. Lt: Ten buvo visko. En: There, they found everything. Lt: Spalvingi vaisiai, žibintai, švieži pyragaičiai. En: Colorful fruits, lanterns, fresh pastries. Lt: Giedrė pasirinko raudoną obuolį, o Mantas nusipirko rankų darbo lėlę. En: Giedrė picked a red apple, and Mantas bought a handmade doll. Lt: Visa tai buvo tarsi iš pasakos. En: It was like something out of a fairy tale. Lt: „Pažiūrėk į šį vaizdą! En: "Look at this view!" Lt: “ Giedrė sušuko. En: Giedrė exclaimed. Lt: Jie stovėjo ant kilimo krašto ir žvelgė į Vilniaus bokštus, tiltus, ir vingiuotas gatveles žemiau. En: They stood at the edge of the carpet, gazing at the towers, bridges, and winding streets of Vilnius below. Lt: Diena pamažu slinko į vakarą. En: The day was slowly turning into evening. Lt: Oro gaivybės kvapas juos apsupo. En: The freshness of the air enveloped them. Lt: Staiga, kai jie ruošėsi leistis į kitą turgavietę, didžiulis skaisčiai oranžinis vaisius pradėjo riedėti link jų. En: Suddenly, as they were preparing to descend to the next marketplace, a huge bright orange fruit began rolling toward them. Lt: Giedrė bandė sustabdyti, bet nesėkmingai. En: Giedrė tried to stop it but failed. Lt: Vaisius atsitrenkė į kilimo kraštą ir kilimas pasviro. En: The fruit hit the edge of the carpet, causing it to tilt. Lt: Jie abu sušuko, kai netikėtai pradėjo kristi. En: They both screamed as they unexpectedly started to fall. Lt: Laimei, gretima plaukiojančia turgavietė pasiekė ir sustabdė jų kritimą. En: Fortunately, a nearby floating marketplace caught them and broke their fall. Lt: Jie atsistojo kiek priblokšti, bet greitai suprato, kad tai buvo dalis nuotykio. En: They stood up a bit stunned but quickly realized that this was part of the adventure. Lt: Mantas ir Giedrė pažadėjo sau būti dar atsargesni. En: Mantas and Giedrė promised themselves to be more cautious. Lt: Nusileidę ant žemės, jie jautėsi kaip išgyvenę stebuklą. En: Once back on the ground, they felt as if they had lived through a miracle. Lt: Aplinkiniai miestiečiai draugiškai sveikinosi. En: Nearby townsfolk greeted them warmly. Lt: „Kaip nuostabi ta mūsų sostinė! En: "How wonderful our capital is!" Lt: “ Mantas nusijuokė. En: Mantas laughed. Lt: Giedrė pritarė. En: Giedrė agreed. Lt: Jie abu nusprendė, kad šios dienos nuotykiai buvo tik pradžia to, ką galėjo pasiūlyti jų Vilnius. En: They both decided that today’s adventures were just the beginning of what their Vilnius could offer. Lt: Grįždami namo per senamiesčio siauras gatveles, jie jautėsi laimingi. En: Walking back home through the narrow streets of the old town, they felt happy. Lt: Galima buvo girdėti paukščių giesmes ir žmonių juoką. En: Birds could be heard singing, and people laughing. Lt: Jie žinojo, kad jų miestas turėjo daug daugiau paslapčių, kurias reikės atrasti. En: They knew their city had many more secrets waiting to be discovered. Lt: „Iki kito nuotykio,“ Mantas pažadėjo. En: "Until the next adventure," Mantas promised. Lt: "Taip, būtinai," Giedrė atsakė. En: "Yes, for sure," Giedrė responded. Lt: Taip jie sugrįžo į savo kasdienybę, bet širdyse nešėsi magiškos dienos prisiminimus. En: And with that, they returned to their everyday life, carrying the memories of that magical day in their hearts. Vocabulary Words: - scent: kvapas - miracles: stebuklai - promises: pažadai - narrow: siauros - unusual: neįprasto - hovered: kybojo - garlands: girliandomis - curious: smalsūs - ascended: praplaukė - carpet: kilimo - lanterns: žibintai - pastry: pyragaičiai - handmade: rankų darbo - fairy tale: pasaka - gazing: žvelgė - winding: vingiuotas - enveloped: apsupo - prepared: ruošėsi - bright: skaisčiai - tilt: pasviro - unexpectedly: netikėtai - fortunately: laimei - stunned: priblokšti - cautious: atsargesni - greeted: sveikinosi - laughing: juoką - secrets: paslapčių - adventure: nuotykio - everyday life: kasdienybę - memories: prisiminimus
  Escuchado 15m 56s
 • The Hidden Treasure Hunt: Secrets of Vilnius' Ancient Catacombs

  10 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Lithuanian: The Hidden Treasure Hunt: Secrets of Vilnius' Ancient Catacombs Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/the-hidden-treasure-hunt-secrets-of-vilnius-ancient-catacombs/ Story Transcript: Lt: Vilniaus senamiestyje buvo tylu ir paslaptinga. En: In the old town of Vilnius, it was quiet and mysterious. Lt: Gatvės šviestuvai švietė kaip žvaigždės, o seni pastatai atrodė pilni istorijų. En: The streetlights shone like stars, and the old buildings seemed full of stories. Lt: Lukas, Gabija ir Jokūbas vaikščiojo siauromis gatvelėmis su pergamentu rankose. En: Lukas, Gabija, and Jakobas were walking along the narrow streets with a parchment in hand. Lt: Tai buvo senas rankraštis, kuris aprašė paslėptą lobį. En: It was an old manuscript describing a hidden treasure. Lt: Šį rankraštį rado Jokūbas senoje bibliotekoje. En: Jakobas had found this manuscript in an old library. Lt: „Lukas, žiūrėk, čia rašo apie katakombas po miestu,“ sakė Gabija, prieidama arčiau. En: “Lukas, look, it talks about catacombs under the city,” said Gabija, coming closer. Lt: „Turime rasti įėjimą.“ En: “We need to find the entrance.” Lt: Lukas pažvelgė į rankraštį ir pamatė pirmąjį užuominą. En: Lukas looked at the manuscript and saw the first clue. Lt: „Eikime į Aušros Vartus, ten prasideda kelionė.“ En: “Let’s go to the Gates of Dawn; that's where the journey begins.” Lt: Trijulė skubėjo prie Vartų. En: The trio hurried to the Gates. Lt: Priartėję jie pamatė senuosius raštus ant sienos. En: When they arrived, they saw ancient writings on the wall. Lt: „Du Paukščiai skrenda į rytus, o po jais slepiasi raktas“, skaitė Jokūbas garsiai. En: “Two birds fly east, and beneath them hides a key,” Jakobas read aloud. Lt: Lukas žiūrėjo į sieną atidžiai. En: Lukas carefully examined the wall. Lt: „Čia! Du angelai – vienas su sparnais. En: “Here! Two angels—one with wings. Lt: Pažiūrėkit po statula.“ En: Look under the statue.” Lt: Jokūbas atsargiai pakėlė mažą akmenį ir rado raktą. En: Jakobas cautiously lifted a small stone and found a key. Lt: „Turime raktą! En: “We have the key! Lt: Kur dabar?“ En: Where to now?” Lt: Gabija pervertė rankraštį toliau. En: Gabija flipped through the manuscript further. Lt: „Dabar į Šv. Onos bažnyčią.“ En: “Now to St. Anne’s Church.” Lt: Paslaptingas vyras slėpėsi už kampo, sekdamas jų veiksmus. En: A mysterious man was hiding around the corner, following their actions. Lt: Jis norėjo lobį rasti pirmas. En: He wanted to find the treasure first. Lt: Trijulė greitai nuėjo prie bažnyčios ir pradėjo ieškoti užuominos. En: The trio quickly went to the church and began searching for the clue. Lt: „Žiūrėkit! Po altoriumi yra slaptas įėjimas,” sakė Lukas su džiaugsmu. En: “Look! Under the altar, there’s a hidden entrance,” said Lukas excitedly. Lt: Jie atidarė mažas duris ir nusileido laiptais į tamsius katakombus. En: They opened the small door and descended the stairs into the dark catacombs. Lt: Sienos buvo drėgnos, o oras - šaltas. En: The walls were damp, and the air was cold. Lt: Jie sekė senos žvakės šviesą. En: They followed the light of an old candle. Lt: „Čia labai tamsu ir ilgesys,“ sakė Gabija. En: “It’s very dark and eerie here,” said Gabija. Lt: Staiga jie išgirdo garsą už nugaros. En: Suddenly, they heard a noise behind them. Lt: „Kas ten?“ – šaukė Jokūbas. En: “Who’s there?” yelled Jakobas. Lt: Tai buvo tas paslaptingas vyras. En: It was the mysterious man. Lt: „Aš jus sekiau ir noriu lobio.“ En: “I’ve been following you, and I want the treasure.” Lt: „Ne! Mes radome lobių užuominą pirma!“ sakė Lukas drąsiai. En: “No! We found the treasure clue first!” said Lukas bravely. Lt: Vyras bandė juos sustabdyti, bet Gabija atrado slaptą duris. En: The man tried to stop them, but Gabija discovered a secret door. Lt: „Čia - paskutinė užuomina!“ En: “Here’s the final clue!” Lt: Viduje buvo didelis aukso krūvis. En: Inside was a large pile of gold. Lt: Vyras pamatęs jų ryžtą, nusivylęs pabėgo. En: Seeing their determination, the man, disappointed, ran away. Lt: Lukas, Gabija ir Jokūbas stovėjo su didžiule lobiu priešais juos. En: Lukas, Gabija, and Jakobas stood with the magnificent treasure before them. Lt: „Mes tai padarėme!“ šaukė jie. En: “We did it!” they shouted. Lt: Draugai laimingi apsikabino ir jautėsi kaip herojai. En: The friends hugged happily and felt like heroes. Lt: Lobių istorija vėl kėlė gyvasti Vilniaus senamiesčio gatvėmis. En: The story of the treasure brought new life to the streets of Vilnius' old town. Vocabulary Words: - mysterious: paslaptinga - manuscript: rankraštis - hidden: paslėptą - entrance: įėjimą - examined: žiūrėjo - statue: statula - cautiously: atsargiai - flipped: pervertė - clue: užuomina - following: sekdamas - altoriumi: altoriaus - descended: nusileido - stairs: laiptais - damp: drėgnos - eerie: ilgesys - noise: garsą - yelled: šaukė - magnificent: didžiule - heroes: herojai - treasure: lobis - searching: ieškoti - veil: šviestuvai - corner: kampo - following: sekdamas - riddle: raštus - wet: drėgnas - cold: šaltas - disappointed: nusivylęs - pile: krūvis - determination: ryžtą
  Escuchado 16m 19s

Are you ready to supercharge your Lithuanian listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

mostra más
Are you ready to supercharge your Lithuanian listening comprehension?

Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing.

That's why each episode of our podcast features a story in Lithuanian, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Lithuanian and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension. But we don't stop there.

Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

Our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who wants to connect with their roots. Are you planning a trip to Trakai Castle, Hill of Crosses, or Curonian Spit? Maybe you want to speak Lithuanian with your grandparents from Vilnius?

Our podcast will provide you with the cultural and linguistic foundation needed to fully immerse yourself in the Lithuanian language, primarily spoken in the beautiful Baltic state of Lithuania. Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics,
psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Lithuanian listening comprehension.

Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself. Patobulinkite savo klausymo supratimą šiandien su mūsų lietuviškomis pasakomis!
mostra menos
Contactos
Información

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca