Crafting Hungary's History: The Exhibition Creating Buzz

15 de jun. de 2024 · 16m 32s
Crafting Hungary's History: The Exhibition Creating Buzz
Capítulos

01 · Main Story

1m 43s

02 · Vocabulary Words

12m 50s

Descripción

Fluent Fiction - Hungarian: Crafting Hungary's History: The Exhibition Creating Buzz Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/crafting-hungarys-history-the-exhibition-creating-buzz/ Story Transcript: Hu: A nap épp csak kezdődött el,...

mostra más
Fluent Fiction - Hungarian: Crafting Hungary's History: The Exhibition Creating Buzz
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/crafting-hungarys-history-the-exhibition-creating-buzz

Story Transcript:

Hu: A nap épp csak kezdődött el, amikor István, Zsófia és László megérkeztek a Halászbástyához Budapesten.
En: The day had just begun when István, Zsófia, and László arrived at the Fisherman's Bastion in Budapest.

Hu: A nap sugarai ragyogtak a fehér kőfalakon, a Duna pedig csendesen hömpölygött alattuk.
En: The sun's rays shone brightly on the white stone walls, and the Danube flowed quietly below them.

Hu: Az emberek már sétálgattak, fényképeket készítettek, és élvezték a gyönyörű kilátást.
En: People were already strolling, taking pictures, and enjoying the beautiful view.

Hu: István, Zsófia és László nem turisták voltak.
En: István, Zsófia, and László were not tourists.

Hu: Ők három jóbarát és kolléga voltak, akik egy nagy kulturális kiállításra készültek.
En: They were three good friends and colleagues preparing for a large cultural exhibition.

Hu: A kiállítás célja az volt, hogy bemutassa Magyarország történelmét és kultúráját.
En: The aim of the exhibition was to showcase Hungary's history and culture.

Hu: Ez a projekt fontos volt számukra.
En: This project was important to them.

Hu: — Lássuk a terveket! — mondta Zsófia izgatottan.
En: "Let's see the plans!" said Zsófia excitedly.

Hu: Ő volt a csoport vezetője, mindig tele volt ötletekkel és energiával.
En: She was the group leader, always full of ideas and energy.

Hu: — Itt vannak a vázlatok. — válaszolta István, miközben kicsomagolt egy nagy, barna mappát.
En: "Here are the sketches," replied István, unpacking a large brown folder.

Hu: Ő volt a csendes, de rendkívül tehetséges művész.
En: He was the quiet but extremely talented artist.

Hu: László épp csak mosolygott.
En: László just smiled.

Hu: Ő volt a technikai zseni, aki mindent rendben tartott.
En: He was the technical genius who kept everything in order.

Hu: Csak akkor beszélt, ha szükség volt rá, de amikor megszólalt, mindig bölcsesség rejtőzött szavaiban.
En: He only spoke when necessary, but when he did, his words always carried wisdom.

Hu: A Halászbástya tökéletes helynek tűnt az első találkozóra.
En: The Fisherman's Bastion seemed the perfect place for their first meeting.

Hu: A háttérben felcsendült egy kisfiú hegedűjátéka, amely gyönyörűen beleillett a történelmi környezetbe.
En: In the background, a little boy's violin playing could be heard, fitting beautifully into the historical setting.

Hu: A három kolléga leült egy kőpadra, és elkezdték megbeszélni a részleteket.
En: The three colleagues sat down on a stone bench and began discussing the details.

Hu: — Szerintem az első terem legyen a királyoké. — javasolta István.
En: "I think the first room should be for the kings," suggested István.

Hu: — Képeket festhetnék róluk.
En: "I could paint pictures of them."

Hu: — Jó ötlet! — válaszolta Zsófia.
En: "Good idea!" replied Zsófia.

Hu: — És a második terem lehetne a népi kultúráról. Zenék, táncok, ruhák.
En: "And the second room could be about folk culture. Music, dances, costumes."

Hu: — Remek ötletek. — mondta végül László.
En: "Great ideas," László said finally.

Hu: — De ne felejtsük el a technikai részleteket. Világítás, hangrendszer, biztonság.
En: "But let's not forget about the technical details. Lighting, sound system, security."

Hu: Az idő gyorsan elszaladt, és már késő délután lett.
En: Time flew quickly, and it was already late afternoon.

Hu: A három kolléga végül felállt a padról, és sétálgatott egy kicsit.
En: The three colleagues finally stood up from the bench and took a short walk.

Hu: Nézték a Dunát, és megcsodálták a Budai Várat a távolban.
En: They gazed at the Danube and admired the Buda Castle in the distance.

Hu: — Szerintem elkészültünk a mai munkával. — mondta Zsófia.
En: "I think we've finished today's work," said Zsófia.

Hu: — Holnap folytatjuk.
En: "We'll continue tomorrow."

Hu: — Egyetértek. — tette hozzá István, miközben elrakta a vázlatokat.
En: "I agree," added István, as he put away the sketches.

Hu: — Jó munkát végeztünk. — fejezte be László.
En: "We've done good work," concluded László.

Hu: A három barát mosollyal az arcán búcsúzott egymástól.
En: The three friends bid each other farewell with smiles on their faces.

Hu: Tudták, hogy sok munka vár még rájuk, de biztosak voltak abban, hogy együtt sikerülni fog.
En: They knew that much work still awaited them, but they were confident that they would succeed together.

Hu: Az ég lassan vörösre és narancsra váltott, ahogy a nap lement, és ők optimistán tértek haza.
En: The sky slowly turned red and orange as the sun set, and they headed home with optimism.

Hu: A Halászbástya csendes maradt, de a jövőbeli kiállítás ígérete már ott lebegett a levegőben.
En: The Fisherman's Bastion remained quiet, but the promise of the future exhibition already lingered in the air.


Vocabulary Words:
 • colleagues: kolléga
 • exhibition: kiállítás
 • aim: cél
 • showcase: bemutat
 • history: történelem
 • culture: kultúra
 • excitedly: izgatottan
 • leader: vezető
 • ideas: ötletek
 • energy: energia
 • sketches: vázlatok
 • unpacking: kicsomagolt
 • extremely: rendkívül
 • talented: tehetséges
 • technical: technikai
 • genius: zseni
 • order: rendben
 • wisdom: bölcsesség
 • meeting: találkozó
 • background: háttér
 • violin: hegedű
 • discussing: megbeszélni
 • details: részletek
 • kings: királyok
 • folk: népi
 • lighting: világítás
 • security: biztonság
 • admired: megcsodálták
 • continue: folytatjuk
 • farewell: búcsúzott
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Organización Kameron Kilchrist
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca