• Exploring Hungarian Heritage: A Day at Buda Castle

  16 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hungarian: Exploring Hungarian Heritage: A Day at Buda Castle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/exploring-hungarian-heritage-a-day-at-buda-castle/ Story Transcript: Hu: A nap ragyogott Budapest felett. En: The sun was shining over Budapest. Hu: Zoltán, Eszter és Gábor izgatottan várakoztak a buszban. En: Zoltán, Eszter, and Gábor were excitedly waiting on the bus. Hu: A tanáruk, Balázs bácsi, elmagyarázta a napi programot. En: Their teacher, Mr. Balázs, explained the day's agenda. Hu: Ma a Buda Várat látogatják meg. En: Today, they would visit Buda Castle. Hu: Fontos volt ez az utazás, mert történelmi osztályuk részeként feladatot kaptak. En: This trip was important because they had an assignment as part of their history class. Hu: Ahogy megérkeztek a várhoz, hatalmas falak fogadták őket. En: As they arrived at the castle, they were greeted by massive walls. Hu: Zoltán csodálkozva nézte a káprázatos épületeket. En: Zoltán marveled at the magnificent buildings. Hu: "Milyen régi lehet ez a vár? En: "How old could this castle be?" Hu: " kérdezte. En: he asked. Hu: Eszter térképet tartott a kezében. En: Eszter held a map in her hand. Hu: "A Buda Vár nagyon régi. En: "Buda Castle is very old. Hu: Az 1200-as években épült," válaszolta. En: It was built in the 1200s," she replied. Hu: Balázs bácsi vezette őket a Szent István szoborhoz. En: Mr. Balázs led them to the statue of Saint Stephen. Hu: "Íme, Magyarország első királya," mondta. En: "Here is Hungary's first king," he said. Hu: "Ő alapította az államot. En: "He founded the state." Hu: "A diákok csendben hallgatták a tanár szavait, jegyzeteket készítettek. En: The students listened to the teacher's words in silence and took notes. Hu: Megálltak több helyen: a Mátyás-templomnál, a Halászbástyánál és a Királyi Palotánál. En: They stopped at several places: Matthias Church, Fisherman's Bastion, and the Royal Palace. Hu: Gábor lenyűgözve nézte a Hadtörténeti Múzeumot. En: Gábor was captivated by the Military History Museum. Hu: "Itt olvashatunk a magyar harcosokról," mondta. En: "Here, we can read about Hungarian warriors," he said. Hu: A nap előrehaladtával Zoltán és Eszter egyre jobban élvezték a kirándulást. En: As the day progressed, Zoltán and Eszter enjoyed the trip more and more. Hu: Képeket készítettek és kérdéseket tettek fel. En: They took pictures and asked questions. Hu: A vár erkélyéről lenyűgöző kilátás nyílt a Dunára és Pest városára. En: From the castle balcony, there was a stunning view of the Danube and the city of Pest. Hu: A diákok elfáradtak, de fő céljuk még hátravolt. En: The students were getting tired, but their main task was still ahead. Hu: Meg kellett írniuk az osztály dolgozatát a látottakról és tanultakról. En: They needed to write their class paper about what they saw and learned. Hu: Hazafelé tartva Eszter elgondolkodott. En: On the way home, Eszter reflected. Hu: "Nagyon sok mindent tanultunk ma," mondta. En: "We learned a lot today," she said. Hu: "Igen, és most már jobban értem, miért olyan fontos a történelmünk," válaszolta Zoltán. En: "Yes, and now I understand better why our history is so important," replied Zoltán. Hu: Gábor mosolygott. En: Gábor smiled. Hu: "Az osztály legjobb dolgozatát fogjuk írni," jelentette ki magabiztosan. En: "We're going to write the best paper in the class," he declared confidently. Hu: Ahogy a nap lenyugodott, a gyerekek tudták, hogy különleges élménnyel gazdagodtak. En: As the sun set, the children knew they had experienced something special. Hu: Büszkék voltak magyar múltjukra és izgatottan várták a következő történelmi felfedezést. En: They were proud of their Hungarian heritage and eagerly awaited their next historical adventure. Hu: A kirándulás véget ért, de az emlékek örökre megmaradtak bennük. En: The trip ended, but the memories remained with them forever. Vocabulary Words: - shining: ragyogott - excitedly: izgatottan - agenda: program - greeted: fogadták - massive: hatalmas - marveled: csodálkozva - magnificent: káprázatos - statue: szobor - founded: alapította - silent: csendben - captivated: lenyűgözve - warriors: harcosok - progressed: előrehaladtával - enjoyed: élvezték - stunning: lenyűgöző - overlooked: nyílt - tired: elfáradtak - assignment: feladat - reflected: elgondolkodott - heritage: múltjukra - trip: kirándulás - memories: emlékek - experience: élménnyel - awaited: várták - historical: történelmi - balcony: erkélyéről - several: több - king: királya - warriors: harcosok - map: térképet
  14m 5s
 • Crafting Hungary's History: The Exhibition Creating Buzz

  15 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hungarian: Crafting Hungary's History: The Exhibition Creating Buzz Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/crafting-hungarys-history-the-exhibition-creating-buzz/ Story Transcript: Hu: A nap épp csak kezdődött el, amikor István, Zsófia és László megérkeztek a Halászbástyához Budapesten. En: The day had just begun when István, Zsófia, and László arrived at the Fisherman's Bastion in Budapest. Hu: A nap sugarai ragyogtak a fehér kőfalakon, a Duna pedig csendesen hömpölygött alattuk. En: The sun's rays shone brightly on the white stone walls, and the Danube flowed quietly below them. Hu: Az emberek már sétálgattak, fényképeket készítettek, és élvezték a gyönyörű kilátást. En: People were already strolling, taking pictures, and enjoying the beautiful view. Hu: István, Zsófia és László nem turisták voltak. En: István, Zsófia, and László were not tourists. Hu: Ők három jóbarát és kolléga voltak, akik egy nagy kulturális kiállításra készültek. En: They were three good friends and colleagues preparing for a large cultural exhibition. Hu: A kiállítás célja az volt, hogy bemutassa Magyarország történelmét és kultúráját. En: The aim of the exhibition was to showcase Hungary's history and culture. Hu: Ez a projekt fontos volt számukra. En: This project was important to them. Hu: — Lássuk a terveket! — mondta Zsófia izgatottan. En: "Let's see the plans!" said Zsófia excitedly. Hu: Ő volt a csoport vezetője, mindig tele volt ötletekkel és energiával. En: She was the group leader, always full of ideas and energy. Hu: — Itt vannak a vázlatok. — válaszolta István, miközben kicsomagolt egy nagy, barna mappát. En: "Here are the sketches," replied István, unpacking a large brown folder. Hu: Ő volt a csendes, de rendkívül tehetséges művész. En: He was the quiet but extremely talented artist. Hu: László épp csak mosolygott. En: László just smiled. Hu: Ő volt a technikai zseni, aki mindent rendben tartott. En: He was the technical genius who kept everything in order. Hu: Csak akkor beszélt, ha szükség volt rá, de amikor megszólalt, mindig bölcsesség rejtőzött szavaiban. En: He only spoke when necessary, but when he did, his words always carried wisdom. Hu: A Halászbástya tökéletes helynek tűnt az első találkozóra. En: The Fisherman's Bastion seemed the perfect place for their first meeting. Hu: A háttérben felcsendült egy kisfiú hegedűjátéka, amely gyönyörűen beleillett a történelmi környezetbe. En: In the background, a little boy's violin playing could be heard, fitting beautifully into the historical setting. Hu: A három kolléga leült egy kőpadra, és elkezdték megbeszélni a részleteket. En: The three colleagues sat down on a stone bench and began discussing the details. Hu: — Szerintem az első terem legyen a királyoké. — javasolta István. En: "I think the first room should be for the kings," suggested István. Hu: — Képeket festhetnék róluk. En: "I could paint pictures of them." Hu: — Jó ötlet! — válaszolta Zsófia. En: "Good idea!" replied Zsófia. Hu: — És a második terem lehetne a népi kultúráról. Zenék, táncok, ruhák. En: "And the second room could be about folk culture. Music, dances, costumes." Hu: — Remek ötletek. — mondta végül László. En: "Great ideas," László said finally. Hu: — De ne felejtsük el a technikai részleteket. Világítás, hangrendszer, biztonság. En: "But let's not forget about the technical details. Lighting, sound system, security." Hu: Az idő gyorsan elszaladt, és már késő délután lett. En: Time flew quickly, and it was already late afternoon. Hu: A három kolléga végül felállt a padról, és sétálgatott egy kicsit. En: The three colleagues finally stood up from the bench and took a short walk. Hu: Nézték a Dunát, és megcsodálták a Budai Várat a távolban. En: They gazed at the Danube and admired the Buda Castle in the distance. Hu: — Szerintem elkészültünk a mai munkával. — mondta Zsófia. En: "I think we've finished today's work," said Zsófia. Hu: — Holnap folytatjuk. En: "We'll continue tomorrow." Hu: — Egyetértek. — tette hozzá István, miközben elrakta a vázlatokat. En: "I agree," added István, as he put away the sketches. Hu: — Jó munkát végeztünk. — fejezte be László. En: "We've done good work," concluded László. Hu: A három barát mosollyal az arcán búcsúzott egymástól. En: The three friends bid each other farewell with smiles on their faces. Hu: Tudták, hogy sok munka vár még rájuk, de biztosak voltak abban, hogy együtt sikerülni fog. En: They knew that much work still awaited them, but they were confident that they would succeed together. Hu: Az ég lassan vörösre és narancsra váltott, ahogy a nap lement, és ők optimistán tértek haza. En: The sky slowly turned red and orange as the sun set, and they headed home with optimism. Hu: A Halászbástya csendes maradt, de a jövőbeli kiállítás ígérete már ott lebegett a levegőben. En: The Fisherman's Bastion remained quiet, but the promise of the future exhibition already lingered in the air. Vocabulary Words: - colleagues: kolléga - exhibition: kiállítás - aim: cél - showcase: bemutat - history: történelem - culture: kultúra - excitedly: izgatottan - leader: vezető - ideas: ötletek - energy: energia - sketches: vázlatok - unpacking: kicsomagolt - extremely: rendkívül - talented: tehetséges - technical: technikai - genius: zseni - order: rendben - wisdom: bölcsesség - meeting: találkozó - background: háttér - violin: hegedű - discussing: megbeszélni - details: részletek - kings: királyok - folk: népi - lighting: világítás - security: biztonság - admired: megcsodálták - continue: folytatjuk - farewell: búcsúzott
  16m 32s
 • Zoltán's First Day: Finding Friendship in Budapest's Schoolyard

  14 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hungarian: Zoltán's First Day: Finding Friendship in Budapest's Schoolyard Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/zoltans-first-day-finding-friendship-in-budapests-schoolyard/ Story Transcript: Hu: Egy meleg szeptemberi reggel volt Budapesten. En: It was a warm September morning in Budapest. Hu: Zoltán az új iskolájába tartott. En: Zoltán was heading to his new school. Hu: Kicsit izgult, mert nem ismert senkit. En: He was a little nervous because he didn’t know anyone. Hu: A Megyeri úti iskola nagy épület volt. En: The school on Megyeri Street was a large building. Hu: Az udvaron sok gyerek játszott. En: Many children were playing in the yard. Hu: Zoltán belépett a kapun és körülnézett. En: Zoltán entered the gate and looked around. Hu: A tanár néni, Kati néni, mosolyogva fogadta őt. En: The teacher, Miss Kati, greeted him with a smile. Hu: „Jó reggelt, Zoltán! En: "Good morning, Zoltán! Hu: Örülök, hogy itt vagy! En: I’m glad you’re here!" Hu: ” mondta. En: she said. Hu: Az osztályterem világos és tágas volt. En: The classroom was bright and spacious. Hu: A padokon színes könyvek és füzetek sorakoztak. En: Colorful books and notebooks were lined up on the desks. Hu: A gyerekek kíváncsian nézték Zoltánt. En: The children looked at Zoltán with curiosity. Hu: „Sziasztok, én Zoltán vagyok,” mutatkozott be. En: "Hi, I’m Zoltán," he introduced himself. Hu: Mindenki kedvesen köszöntötte őt. En: Everyone greeted him kindly. Hu: A szünetben a gyerekek elhívták őt focizni. En: During recess, the kids invited him to play soccer. Hu: Zoltán örömmel csatlakozott hozzájuk. En: Zoltán happily joined them. Hu: „Gyertek, menjünk focizni! En: "Come on, let’s go play soccer!" Hu: ” mondta egy fiú, akit Gábornak hívtak. En: said a boy named Gábor. Hu: A foci meccs izgalmas volt. En: The soccer match was exciting. Hu: Zoltán gyorsan futott és sikerült gólt lőnie. En: Zoltán ran quickly and managed to score a goal. Hu: Mindenki tapsolt és Zoltán mosolyogva köszönte a biztatást. En: Everyone clapped, and Zoltán smiled, thanking them for their encouragement. Hu: „Ez nagyszerű volt! En: "That was great! Hu: Ügyes vagy! En: You’re good!" Hu: ” kiáltották a többiek. En: shouted the others. Hu: Az óra után Kati néni egy kedves feladatot adott nekik. En: After the class, Miss Kati gave them a pleasant assignment. Hu: A gyerekeknek rajzolniuk kellett egy napos képet. En: The children had to draw a sunny picture. Hu: Zoltán egy nagy napraforgót rajzolt, amelyre mindenki felfigyelt. En: Zoltán drew a large sunflower that caught everyone’s attention. Hu: „Nagyon szép kép, Zoltán! En: "Such a beautiful picture, Zoltán!" Hu: ” dicsérte meg az egyik osztálytársa. En: praised one of his classmates. Hu: A nap gyorsan telt és Zoltán egyre jobban érezte magát. En: The day passed quickly, and Zoltán felt increasingly better. Hu: Az utolsó órán Kati néni mesélt nekik Budapest nevezetességeiről. En: During the last lesson, Miss Kati told them about the landmarks of Budapest. Hu: Zoltán nagyon érdeklődött a téma iránt. En: Zoltán was very interested in the topic. Hu: Szívesen hallgatta a történeteket a Budai Várról és a Parlamentről. En: He enjoyed listening to the stories about Buda Castle and the Parliament. Hu: Mikor véget ért a nap, Zoltán vidáman indult haza. En: When the day ended, Zoltán started home cheerfully. Hu: Anyukája az iskola kapujában várta. En: His mother was waiting at the school gate. Hu: „Hogy telt a napod? En: "How was your day?" Hu: ” kérdezte anya. En: asked his mom. Hu: „Nagyon jól! En: "Very good! Hu: Sokat játszottunk és nagyon kedvesek a többiek,” válaszolta Zoltán. En: We played a lot and everyone is very kind," replied Zoltán. Hu: Zoltán boldogan mesélte el az egész napot, míg hazasétáltak. En: Zoltán happily recounted the entire day as they walked home. Hu: Tudta, hogy holnap is izgalmas nap vár rá az új iskolában. En: He knew that another exciting day awaited him at his new school tomorrow. Hu: Budapest most már nem csak egy nagyváros volt számára, hanem egy hely, ahol barátokra talált. En: Budapest was no longer just a big city to him but a place where he had found friends. Hu: És így Zoltán nem félt többé az új iskolától. En: And so Zoltán no longer feared the new school. Hu: Sőt, alig várta a következő napot. En: In fact, he couldn’t wait for the next day. Hu: Számára a Megyeri úti iskola igazi otthon lett. En: For him, the school on Megyeri Street had become a true home. Vocabulary Words: - warm: meleg - nervous: izgult - building: épület - yard: udvar - gate: kapu - greeted: fogadta - bright: világos - spacious: tágas - desks: padok - curiosity: kíváncsian - recess: szünet - invited: elhívták - match: meccs - clapped: tapsolt - encouragement: biztatást - pleasant: kedves - assignment: feladat - draw: rajzolni - sunny: napos - sunflower: napraforgó - attention: felfigyelt - praised: dicsérte - landmarks: nevezetességeiről - enjoyed: szívesen - stories: történeteket - cheerfully: vidáman - recounted: mesélte - exciting: izgalmas - feared: félt - home: otthon
  15m 29s
 • Sailing Adventures on Lake Balaton: A Day to Remember

  13 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hungarian: Sailing Adventures on Lake Balaton: A Day to Remember Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/sailing-adventures-on-lake-balaton-a-day-to-remember/ Story Transcript: Hu: A nap ragyogott a Balaton felett. En: The sun was shining over Lake Balaton. Hu: A tó vize kék és tiszta volt. En: The water of the lake was blue and clear. Hu: Balázs, Réka és Imre örömmel néztek a tájra. En: Balázs, Réka, and Imre looked at the scenery with joy. Hu: Ma egy különleges nap volt. En: Today was a special day. Hu: Hajótúrát terveztek a Balatonon. En: They had planned a boat trip on Lake Balaton. Hu: Balázs kapta meg a hajókulcsokat. En: Balázs received the boat keys. Hu: "Induljunk!" kiáltotta vidáman. En: "Let's go!" he shouted cheerfully. Hu: Réka és Imre tapsoltak. En: Réka and Imre clapped. Hu: Mindhárman a hajóra szálltak. En: All three of them boarded the boat. Hu: Balázs lassan kormányozta a járművet. En: Balázs steered the vessel slowly. Hu: Ahogy a hajó haladt, a szél gyengéden fújt. En: As the boat moved, the wind gently blew. Hu: A nap melegét érezték a bőrükön. En: They felt the warmth of the sun on their skin. Hu: Réka mesélt egy régi balatoni legendáról. En: Réka told an old legend of Lake Balaton. Hu: "Tudjátok, itt éltek a tündérek." mondta. En: "You know, fairies used to live here," she said. Hu: Balázs és Imre csodálkozva hallgatták. En: Balázs and Imre listened in amazement. Hu: A tó közepén megálltak. En: They stopped in the middle of the lake. Hu: A víz csendes volt. En: The water was calm. Hu: Látták a partot, a szőlőhegyeket és a vitorlásokat. En: They saw the shore, the vineyards, and the sailboats. Hu: Balázs elővett egy térképet. En: Balázs pulled out a map. Hu: "Azt gondolom, menjünk a déli partra." javasolta. En: "I think we should go to the southern shore," he suggested. Hu: Ahogy továbbmentek, egy nagy hajó közeledett feléjük. En: As they continued, a large ship approached them. Hu: Balázs megijedt. En: Balázs was frightened. Hu: "Vigyázzatok!" kiáltotta. En: "Watch out!" he shouted. Hu: Réka gyorsan felugrott és segített neki kormányozni. En: Réka quickly jumped up and helped him steer. Hu: Az utolsó pillanatban kikerülték a hajót. En: At the last moment, they avoided the ship. Hu: Mindhárman megkönnyebbültek. En: All three were relieved. Hu: Imre nevetett. En: Imre laughed. Hu: "Ez izgalmas volt!" mondta vidáman. En: "That was exciting!" he said cheerfully. Hu: Réka és Balázs is elmosolyodtak. En: Réka and Balázs also smiled. Hu: Tovább folytatták útjukat a csendes vízen. En: They continued their journey on the quiet water. Hu: Egy kis szigetre értek. En: They reached a small island. Hu: A szigeten kikötöttek. En: They docked on the island. Hu: Pihentek egy kicsit és élvezték a természetet. En: They rested a bit and enjoyed nature. Hu: Réka és Imre kagylókat gyűjtöttek a parton. En: Réka and Imre collected shells on the shore. Hu: Balázs elaludt egy fa alatt. En: Balázs fell asleep under a tree. Hu: Később visszatértek a hajójukra. En: Later, they returned to their boat. Hu: A délután gyorsan eltelt. En: The afternoon passed quickly. Hu: A nap lassan lement a Balaton felett. En: The sun slowly set over Lake Balaton. Hu: Ideje volt visszatérni a kikötőbe. En: It was time to return to the harbor. Hu: Balázs óvatosan vezette a hajót. En: Balázs carefully steered the boat. Hu: A parthoz értek, biztonságban. En: They reached the shore safely. Hu: "Ez egy csodás nap volt!" mondta Réka. En: "This was a wonderful day!" said Réka. Hu: "Igen, sok kalandban volt részünk." fejezte be Imre. En: "Yes, we had many adventures." Imre added. Hu: Balázs bólintott. En: Balázs nodded. Hu: "Jövőre újra meg kell tennünk!" mondta mosolyogva. En: "We should do this again next year!" he said with a smile. Hu: Hárman kiszálltak a hajóból, és elindultak hazafelé. En: The three of them got off the boat and headed home. Hu: A balatoni emlékek örökre megmaradtak bennük. En: The memories of Lake Balaton remained with them forever. Vocabulary Words: - joy: öröm - special: különleges - steered: kormányozta - vessel: járművet - gently: gyengéden - legend: legenda - fairies: tündérek - amazement: csodálkozva - calm: csendes - shore: part - vineyards: szőlőhegyek - sailboats: vitorlásokat - map: térkép - suggested: javasolta - ship: hajó - frightened: megijedt - avoided: kikerülték - relieved: megkönnyebbültek - island: sziget - docked: kikötöttek - rested: pihentek - collected: gyűjtöttek - shells: kagylókat - tree: fa - harbor: kikötő - carefully: óvatosan - reached: értek - adventures: kaland - memories: emlékek - forever: örökre
  14m 46s
 • Dancing by the Balaton: Friends Shine Under the Hungarian Sky

  12 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hungarian: Dancing by the Balaton: Friends Shine Under the Hungarian Sky Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/dancing-by-the-balaton-friends-shine-under-the-hungarian-sky/ Story Transcript: Hu: Balatonfüred nyaralóváros. En: Balatonfüred is a resort town. Hu: Gyönyörű tó partján fekszik. En: It lies on the shore of a beautiful lake. Hu: Itt él László, Eszter és Bence. En: This is where László, Eszter, and Bence live. Hu: Mindhárman diákok és nagy barátok. En: All three are students and close friends. Hu: Egy napon a tanárnőjük, Mária néni, izgalmas hírt mondott nekik. En: One day, their teacher, Miss Mária, shared exciting news with them. Hu: Idén a kultúrális napra táncelőadást kell készíteni. En: This year, for Cultural Day, they had to prepare a dance performance. Hu: – Magyar néptáncot fogunk előadni – mondta mosolyogva. En: "We will perform Hungarian folk dance," she said with a smile. Hu: László izgatott lett. En: László became excited. Hu: Szeret táncolni. En: He loves dancing. Hu: Eszter is boldog volt, mert kedveli a néptáncot. En: Eszter was happy too, because she likes folk dances. Hu: Csak Bence tűnt kicsit félénknek. En: Only Bence seemed a bit shy. Hu: Ő nem tudott táncolni. En: He didn't know how to dance. Hu: – Nem baj, együtt megtanuljuk – bíztatta László. En: "No worries, we will learn together," encouraged László. Hu: A következő napokban sokat gyakoroltak. En: In the following days, they practiced a lot. Hu: Találtak egy régi pajtát, ahol próbálhattak. En: They found an old barn where they could rehearse. Hu: A Balaton partján is volt hely. En: There was also space by the Balaton shore. Hu: A nap fénye csillogott a vízen, miközben gyakoroltak. En: The sunlight glimmered on the water as they practiced. Hu: A párok forgása a fű zöld színéhez csodásan illeszkedett. En: The pairs' spinning matched beautifully with the green color of the grass. Hu: Eszter szépen táncolt. En: Eszter danced gracefully. Hu: László erősen és bátran mozgott. En: László moved strong and bravely. Hu: Bence eleinte ügyetlen volt, de nem adta fel. En: Bence was awkward at first but didn't give up. Hu: Lassan javult. En: He slowly improved. Hu: Különösen szerette a kalotaszegi figurákat. En: He especially loved the Kalotaszeg figures. Hu: Egy este, amikor próbáltak, hirtelen vihar támadt. En: One evening, while they were practicing, a sudden storm arose. Hu: A szél erősen fújt, a pajtát csattogtatta. En: The wind blew fiercely, rattling the barn. Hu: Mindenki megijedt. En: Everyone got scared. Hu: Mária néni nyugodt volt. En: Miss Mária remained calm. Hu: – Ne aggódjatok, innét kimegyünk, és majd holnap folytatjuk. En: "Don't worry, we'll leave from here and continue tomorrow," she said. Hu: Másnap a vihar elült. En: The next day, the storm had passed. Hu: A pálya még vizes volt, de a nap már sütött. En: The field was still wet, but the sun was shining. Hu: A diákok nem adták fel. En: The students didn't give up. Hu: Folytatták a gyakorlást. En: They continued practicing. Hu: László és Eszter megdicsérték Bencét, látva mennyit fejlődött. En: László and Eszter praised Bence, seeing how much he had improved. Hu: Elérkezett a kultúrális nap. En: Cultural Day arrived. Hu: Mindenki izgatott volt. En: Everyone was excited. Hu: A szabadtéri színpadot a Balaton tava mellett állították fel. En: The outdoor stage was set up next to Lake Balaton. Hu: Családok, barátok jöttek, hogy megnézzék az előadást. En: Families and friends came to see the performance. Hu: A diákok felkészültek. En: The students were prepared. Hu: Mária néni biztatta őket. En: Miss Mária encouraged them. Hu: – Emlékezzetek, mosolyogjatok, legyetek büszkék! En: "Remember, smile and be proud!" Hu: A tánc kezdetét vette. En: The dance began. Hu: László és Eszter bátran vezették a csoportot. En: László and Eszter led the group bravely. Hu: Bence jól tartotta a lépést. En: Bence kept up well. Hu: A közönség tapsolt. En: The audience applauded. Hu: Az előadás végén nagy tapsot kaptak. En: At the end of the performance, they received a big round of applause. Hu: Bence érezte a büszkeséget. En: Bence felt proud. Hu: Boldog volt, hogy sikerült. En: He was happy that they succeeded. Hu: A nap végén, a tó partján ültek és nevettek. En: At the end of the day, they sat by the lake and laughed. Hu: A nap alábukott, a víz narancssárgán csillogott. En: The sun had set, and the water glowed orange. Hu: – Sikerült! En: "We did it! Hu: Boldogok vagyunk – mondta László. En: We are happy," said László. Hu: – Megérte a sok gyakorlást – mondta Eszter. En: "All the practice was worth it," said Eszter. Hu: Bence mosolyogva bólintott. En: Bence nodded with a smile. Hu: – Igen, köszönöm, hogy segítettetek. En: "Yes, thank you for helping me." Hu: Balatonfüred ismét csendes lett, de a diákok szívében a tánc és a barátság emléke él. En: Balatonfüred became quiet once again, but in the students' hearts, the memory of the dance and their friendship lived on. Vocabulary Words: - resort: nyaralóváros - exciting: izgalmas - shore: partján - dance performance: táncelőadás - folk dance: néptánc - encouraged: bíztatta - practiced: gyakoroltak - barn: pajta - rehearse: próbálni - storm: vihar - fiercely: erősen - rattling: csattogtatva - bravely: bátran - gracefully: szépen - awkward: ügyetlen - improved: javult - figures: figurák - applauded: tapsolt - group: csoport - wet: vizes - encouraged: bíztatta - proud: büszkék - outdoor stage: szabadtéri színpad - scared: megijedt - calm: nyugodt - set up: állították fel - bravely: bátran - sunlight: nap fénye - spinning: forgása - memory: emléke
  16m 56s
 • A Market Adventure: Friendship Amid Flavors and Allergies

  11 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hungarian: A Market Adventure: Friendship Amid Flavors and Allergies Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-market-adventure-friendship-amid-flavors-and-allergies/ Story Transcript: Hu: Budapest piacának nagy csarnokában mindig zajlik az élet. En: In the grand hall of Budapest's market, life is always bustling. Hu: Az emberek jönnek-mennek, vásárolnak, kóstolnak finomságokat. En: People come and go, shop, and taste delicacies. Hu: Egy nap, Eszter és Bence baráti délutánt szerveztek itt. En: One day, Eszter and Bence organized an afternoon outing here. Hu: Eszter kicsit nyugtalan volt, de Bence biztosította, hogy minden rendben lesz. En: Eszter was a bit anxious, but Bence assured her that everything would be fine. Hu: Ő jól ismerte a piacot, gyakran járt ide édesanyjával. En: He knew the market well, often visiting it with his mother. Hu: A sokszínű standok és finomságok illata mindig mosolyt csalt arcára. En: The colorful stalls and the aroma of the delicacies always brought a smile to his face. Hu: „Gyere, nézzük meg a kolbászos standot!” – mondta Bence. En: “Come on, let's check out the sausage stand!” Bence said. Hu: Eszter nagyot nyelt, nem szerette a kolbászt, de követte barátját. En: Eszter swallowed hard; she didn't like sausage but followed her friend. Hu: A standnál idős néni kínálta portékáját. En: At the stand, an elderly woman offered her wares. Hu: „Egyetek, gyerekek! Finom és friss!” – hívta őket. En: “Eat up, kids! It's fresh and delicious!” she called out to them. Hu: Bence lelkesen ízlelgetett, míg Eszter bátortalanul beleharapott egy darabka kolbászba. En: Bence eagerly tasted, while Eszter timidly bit into a piece of sausage. Hu: Hirtelen furcsa érzés futott végig rajta. En: Suddenly, she felt a strange sensation. Hu: A szája viszketni kezdett, majd az arcán piros foltok jelentek meg. En: Her mouth began to itch, and red spots appeared on her face. Hu: „Bence, valami nem jó!” – mondta remegő hangon. En: “Bence, something's wrong!” she said with a trembling voice. Hu: Bence rögtön látta, hogy baj van. En: Bence immediately saw that there was trouble. Hu: „Ez allergia! Azonnal kórházba kell menned!” gyorsan döntött. En: “This is an allergy! You need to go to the hospital right away!” he decided quickly. Hu: Eszter lélegzése nehézzé vált, de Bence nem pánikolt. En: Eszter's breathing became difficult, but Bence did not panic. Hu: Gyorsan a legközelebbi taxihoz futottak, a délutáni forgalom pedig nem segített. En: They quickly ran to the nearest taxi, and the afternoon traffic didn't help. Hu: A taxis sofőr megértő volt, és rohant velük a legközelebbi kórházba. En: The taxi driver was understanding and rushed them to the nearest hospital. Hu: Eszter félt, de Bence szorosan fogta a kezét. En: Eszter was scared, but Bence held her hand tightly. Hu: A vészhelyzeti osztályra érve az orvosok gyorsan cselekedtek. En: Upon reaching the emergency room, the doctors acted quickly. Hu: „Nyugodj meg, Eszter! Minden rendben lesz!” – mondta Bence. En: “Calm down, Eszter! Everything will be alright!” Bence said. Hu: Pár perc múlva Eszter kezdett jobban lenni. En: A few minutes later, Eszter started to feel better. Hu: Az orvos megnyugtatta őket, hogy csak egy enyhe reakció volt, de fontos, hogy ügyeljen az ételallergiáira. En: The doctor reassured them that it was only a mild reaction, but it was important to be careful about her food allergies. Hu: Amikor elhagyták a kórházat, Eszter hálásan nézett Bencére. En: When they left the hospital, Eszter looked gratefully at Bence. Hu: „Köszönöm, hogy ilyen gyorsan segítettél!” En: “Thank you for helping so quickly!” Hu: Bence csak mosolygott, „Mindig melletted leszek. En: Bence just smiled, “I’ll always be there for you. Hu: Most viszont egy másik finomságot keressünk a piacon, amit biztosan szeretsz!” En: Now, let's find another delicacy at the market that you surely like!” Hu: És így tették. En: And so they did. Hu: Visszatértek a piacra, ezúttal sokkal óvatosabban, de ugyanazon mosollyal és kalandvággyal. En: They returned to the market, this time much more cautiously, but with the same smiles and a sense of adventure. Hu: A nagy csarnok zsongása újra magával ragadta őket, biztosítva arról, hogy valódi barátságuk minden akadályt legyőz. En: The hustle and bustle of the grand hall swept them up again, reassuring them that their true friendship could overcome any obstacle. Hu: A nap végén Eszter rájött, hogy a piacon töltött idő különleges, nemcsak az ízek miatt, hanem barátja odaadó gondoskodása és szeretete miatt is. En: By the end of the day, Eszter realized that the time spent at the market was special, not just because of the flavors, but because of her friend's dedicated care and love. Hu: Budapest nagy piaca most már mindig emlékeztetni fogja őket erre a kalandos napra. En: From now on, Budapest's grand market will always remind them of this adventurous day. Vocabulary Words: - grand: nagy - hall: csarnok - bustling: zajlik - delicacies: finomságok - outing: délután - anxious: nyugtalan - colorful: sokszínű - stalls: standok - aroma: illata - smile: mosoly - sausage: kolbász - tasted: ízlelgetett - timidly: bátortalanul - sensation: érzés - spots: foltok - trembling: remegő - reaction: reakció - panicked: pánikolt - nearest: legközelebbi - traffic: forgalom - afternoon: délután - understanding: megértő - emergency: vészhelyzeti - doctors: orvosok - mild: enyhe - careful: ügyeljen - allergies: ételallergiáira - gratefully: hálásan - quickly: gyorsan - dedicated: odaadó
  16m 8s
 • Stolen Crowns and Hidden Doors: The Mystery at Buda Castle

  10 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hungarian: Stolen Crowns and Hidden Doors: The Mystery at Buda Castle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/stolen-crowns-and-hidden-doors-the-mystery-at-buda-castle/ Story Transcript: Hu: A Buda Várban szinte kézzelfogható volt az izgalom. En: In Buda Castle, the excitement was almost palpable. Hu: A múzeum nagy kiállításra készült. En: The museum was preparing for a major exhibition. Hu: Mindenki izgatottan várta a nagy eseményt. En: Everyone was eagerly awaiting the big event. Hu: A legértékesebb műtárgy a koronázási ékszer. En: The most valuable artifact was the coronation jewelry. Hu: László a biztonsági őr volt. En: László was the security guard. Hu: Ösztönösen érezte, hogy valami baj lesz. En: He instinctively felt that something was going to go wrong. Hu: Anna, a fiatal muzeológus, az ékszert tisztította. En: Anna, the young museologist, was cleaning the jewelry. Hu: Minden nagyon szép és rendezett volt. En: Everything was very beautiful and orderly. Hu: Gergő, Anna gyermekkori barátja, az ékszerész, csak nézelődött. En: Gergő, Anna's childhood friend, the jeweler, was just looking around. Hu: Az esemény kezdete előtt egy órával, Anna észrevette, hogy a koronázási ékszer eltűnt. En: An hour before the event started, Anna noticed that the coronation jewelry was missing. Hu: Pánik uralkodott el mindenkin. En: Panic spread among everyone. Hu: László azonnal értesítette a hatóságokat. En: László immediately alerted the authorities. Hu: Minden ajtót lezártak. En: All doors were locked. Hu: A látogatók nem mehettek ki. En: Visitors were not allowed to leave. Hu: Mindenki feszülten várt. En: Everyone waited tensely. Hu: Anna könnyes szemmel nézett Gergőre. En: Anna looked at Gergő with tearful eyes. Hu: „Mi lesz most? En: "What now? Hu: Ez katasztrófa! En: This is a disaster!" Hu: ” – mondta szomorúan. En: she said sadly. Hu: László azonban nem esett kétségbe. En: However, László did not lose hope. Hu: „Nyugodjunk meg. En: "Let's stay calm. Hu: Mi megtaláljuk a tettest. En: We will find the culprit." Hu: ”Elkezdődött a nyomozás. En: The investigation began. Hu: László először a kamera felvételeit nézte meg. En: First, László reviewed the camera footage. Hu: Az egyik felvételen egy árnyat észlelt. En: On one of the recordings, he noticed a shadow. Hu: Ekkor Anna egy ötlettel állt elő: „Talán egy rejtett ajtó van a kiállítási teremben. En: Then Anna came up with an idea: "Maybe there's a hidden door in the exhibition hall. Hu: Nézzük meg! En: Let's check it out!" Hu: ”Az egyik szobor mögött valóban volt egy titkos ajtó. En: Indeed, there was a secret door behind one of the statues. Hu: Nyílt is, és egy hosszú folyosót láttak. En: It opened, revealing a long corridor. Hu: A folyosó végén egy kis szoba volt. En: At the end of the corridor, there was a small room. Hu: A szobában egy régi láda hevert. En: A worn chest lay in the room. Hu: László kinyitotta a ládát. En: László opened the chest. Hu: És ott volt a koronázási ékszer! En: And there it was, the coronation jewelry! Hu: Gergő követte őket. En: Gergő followed them. Hu: „Te voltál az? En: "Was it you?" Hu: ” – kérdezte mérgesen László. En: László asked angrily. Hu: Gergő lehajtotta fejét. En: Gergő lowered his head. Hu: „Sajnálom, de szükségem volt a pénzre. En: "I'm sorry, but I needed the money. Hu: El akartam adni. En: I wanted to sell it." Hu: ” Anna elsírta magát. En: Anna began to cry. Hu: „Hogy tehetted ezt? En: "How could you do this?" Hu: ”A hatóságok elvitték Gergőt. En: The authorities took Gergő away. Hu: Az ékszert visszavitték a helyére. En: The jewelry was returned to its place. Hu: A kiállítás folytatódott, mintha mi sem történt volna. En: The exhibition continued as if nothing had happened. Hu: László és Anna megkönnyebbülve néztek egymásra. En: László and Anna looked at each other in relief. Hu: „Megoldottuk a rejtélyt” – mondta László. En: "We solved the mystery," László said. Hu: Anna bólintott. En: Anna nodded. Hu: „De milyen áron…”A nap végén a naplemente gyönyörű fényei borították be a várat. En: "But at what cost..." At the end of the day, the beautiful lights of the sunset enveloped the castle. Hu: Az izgalom elmúlt, és Buda Vár ismét csendes és békés hely lett. En: The excitement had passed, and Buda Castle became a quiet and peaceful place once again. Hu: A jövőben mindenkit óvatosabban figyeltek. En: In the future, everyone was watched more carefully. Hu: A koronázási ékszer újra biztonságban volt. En: The coronation jewelry was safe again. Vocabulary Words: - palpable: kézzelfogható - exhibition: kiállítás - artifact: műtárgy - coronation: koronázási - security guard: biztonsági őr - instinctively: ösztönösen - museologist: muzeológus - orderly: rendezett - jeweler: ékszerész - authorities: hatóságok - camera footage: kamera felvételei - recording: felvétel - shadow: árny - hidden door: rejtett ajtó - statue: szobor - corridor: folyosó - worn: régi - chest: láda - culprit: tettes - reviewed: megnézte - relief: megkönnyebbülés - mystery: rejtély - authorities took away: elvitték - disaster: katasztrófa - calm: nyugodt - enveloped: borított - peaceful: békés - investigation: nyomozás - valuable: értékes - awaiting: várta
  16m 4s
 • Magical Moments at the Balatonfüred Summer Festival

  9 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hungarian: Magical Moments at the Balatonfüred Summer Festival Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/magical-moments-at-the-balatonfured-summer-festival/ Story Transcript: Hu: A nap sütött, és a tó vize csillogott. En: The sun was shining, and the water of the lake was sparkling. Hu: Balatonfüred nyári fesztiválra készült. En: Balatonfüred was preparing for the summer festival. Hu: Az emberek izgatottan sétáltak a parton. En: People were excitedly walking along the shore. Hu: István, Réka és László is ott voltak. En: István, Réka, and László were also there. Hu: István magas volt, barna hajú. En: István was tall with brown hair. Hu: Réka szép, mosolygós lány. En: Réka was a pretty, smiling girl. Hu: László mindig vicces volt, sokat nevetett. En: László was always funny and laughed a lot. Hu: Ők hárman jó barátok voltak. En: The three of them were good friends. Hu: A fesztivál tele volt színes sátrakkal. En: The festival was full of colorful tents. Hu: Volt egy nagy színpad a zenekaroknak. En: There was a big stage for the bands. Hu: A barátok meghallgatták a zenét. En: The friends listened to the music. Hu: Utána fagylaltot vettek. En: Afterwards, they got ice cream. Hu: Réka epreset, István csokoládét, László pedig vaníliát választott. En: Réka chose strawberry, István chose chocolate, and László chose vanilla. Hu: Séta közben találtak egy vidámparkot. En: While walking, they found an amusement park. Hu: A vidámpark tele volt játékokkal. En: The amusement park was full of rides. Hu: István és Réka felültek a hullámvasútra. En: István and Réka rode the roller coaster. Hu: László félt, de végül ő is felült. En: László was scared, but eventually, he rode it too. Hu: Mindenki sikított, de utána nevettek. En: Everyone screamed but laughed afterward. Hu: A nap végére elérkezett a tűzijáték ideje. En: By the end of the day, it was time for the fireworks. Hu: Mindenki leült a fűre, hogy nézze. En: Everyone sat on the grass to watch. Hu: A tűzijáték színes volt és csodálatos. En: The fireworks were colorful and wonderful. Hu: Réka azt mondta, hogy ez volt élete legjobb napja. En: Réka said it was the best day of her life. Hu: István egyetértett. En: István agreed. Hu: László azt mondta, hogy jövőre is eljönnek. En: László said they would come again next year. Hu: A barátok boldogan nézték a tűzijátékot. En: The friends happily watched the fireworks. Hu: Az éjszaka csendes lett, de ők még sokáig beszélgettek. En: The night became quiet, but they talked for a long time. Hu: Így ért véget a vidám fesztivál Balatonfüreden. En: This is how the cheerful festival in Balatonfüred ended. Hu: A barátok örökre emlékeznek erre a napra. En: The friends will remember this day forever. Vocabulary Words: - shining: sütött - sparkling: csillogott - preparing: készült - festival: fesztivál - excitedly: izgatottan - shore: part - tall: magas - pretty: szép - smiling: mosolygós - funny: vicces - colorful: színes - tents: sátrakkal - stage: színpad - bands: zenekarok - strawberry: epreset - vanilla: vaníliát - chose: választott - amusement park: vidámpark - rides: játékokkal - roller coaster: hullámvasútra - scared: félt - screamed: sikított - laughed: nevettek - fireworks: tűzijáték - grass: fűre - wonderful: csodálatos - agreed: egyetértett - next year: jövőre - quiet: csendes - cheerful: vidám
  11m 41s
 • The Mystery of the Missing Key: An Epic Festival Adventure

  8 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hungarian: The Mystery of the Missing Key: An Epic Festival Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/the-mystery-of-the-missing-key-an-epic-festival-adventure/ Story Transcript: Hu: László és Katalin izgatottan várták a nyári fesztivált a Balaton partján fekvő kis faluban. En: László and Katalin eagerly awaited the summer festival in the small village by Lake Balaton. Hu: Minden évben a falubeliek özönlöttek az eseményre. En: Every year, the villagers flocked to the event. Hu: Ott voltak színes sátrak, finom ételek és boldog emberek. En: There were colorful tents, delicious foods, and happy people. Hu: De idén nagy baj történt. En: But this year, disaster struck. Hu: Az ünnepélyes megnyitó kulcsa eltűnt. En: The key for the ceremonial opening had vanished. Hu: A falu központjában nagy volt a zűrzavar. En: There was great chaos in the village center. Hu: Az emberek egymás között suttogtak. En: People were whispering among themselves. Hu: "Hol lehet a kulcs? En: "Where could the key be? Hu: Ki látta utoljára? En: Who saw it last?" Hu: " László és Katalin összenéztek. En: László and Katalin exchanged glances. Hu: Tudták, hogy valamit tenniük kell. En: They knew they had to do something. Hu: "Induljunk el," mondta László. En: "Let's go," said László. Hu: "Keressük meg a kulcsot. En: "Let's find the key." Hu: " Katalin bólintott, és együtt indultak útnak. En: Katalin nodded, and they set off together. Hu: Elsőként Vincét kérdezték, a falu polgármesterét. En: First, they asked Vince, the village mayor. Hu: Vince a homlokát ráncolta. En: Vince frowned. Hu: "Nem tudom, hol lehet a kulcs. En: "I don't know where the key could be. Hu: De talán beszéljetek Márival, az idős hölggyel. En: But maybe you should talk to Mari, the elderly lady. Hu: Ő sok mindent tud. En: She knows a lot." Hu: "László és Katalin Márival találkoztak. En: László and Katalin met with Mari. Hu: Mária mosolygott, amikor hallotta a problémát. En: Mari smiled when she heard about the problem. Hu: "A kulcs mindig a régi templom haranglába volt rejtve," mondta Mária. En: "The key was always hidden in the old church bell tower," she said. Hu: "De valaki talán elvitte onnan. En: "But maybe someone has taken it from there." Hu: "Gyorsan a templomhoz siettek. En: They quickly rushed to the church. Hu: A templom régi és hatalmas volt. En: The church was old and enormous. Hu: László felmászott a harangtoronyba. En: László climbed the bell tower. Hu: Azonban a kulcs nem volt ott. En: However, the key was not there. Hu: Csüggedve néztek egymásra. En: They looked at each other, disheartened. Hu: Most mi lesz? En: What now? Hu: Ekkor egy fiú, Bence, rohant hozzájuk. En: Then a boy, Bence, ran up to them. Hu: "László! En: "László! Hu: Katalin! En: Katalin! Hu: A barlangnál láttam egy furcsa dolgot! En: I saw something strange by the cave! Hu: Talán ott van a kulcs! En: Maybe the key is there!" Hu: " Nem vesztegették az időt. En: They didn't waste any time. Hu: Felkerekedtek, és elmentek a barlanghoz. En: They set off and went to the cave. Hu: A barlang sötét és félelmetes volt, de László bátor volt. En: The cave was dark and eerie, but László was brave. Hu: Lámpással a kezében előrement. En: Holding a lantern, he led the way. Hu: Hirtelen Katalin felkiáltott. En: Suddenly, Katalin shouted. Hu: "Nézd, ott van valami csillogó! En: "Look, there's something shiny over there!" Hu: " Valóban, egy kő alatt megtalálták a kulcsot. En: Indeed, under a rock, they found the key. Hu: Mindketten megkönnyebbülten fellélegeztek. En: They both breathed a sigh of relief. Hu: Visszatérve a faluba, már várták őket. En: Returning to the village, they were already being awaited. Hu: A polgármester boldogan kiáltotta: "Megvan a kulcs! En: The mayor joyfully shouted, "The key is found! Hu: Kezdődhet a fesztivál! En: The festival can begin!" Hu: " Az emberek tapsoltak és nevetve ölelték meg Lászlót és Katalint. En: The people clapped and hugged László and Katalin, laughing. Hu: Az ünnepség csodás volt. En: The celebration was marvelous. Hu: Színes lampionok fénylettek az égen, és a gyerekek vidáman játszottak. En: Colorful lanterns glowed in the sky, and children played joyfully. Hu: László és Katalin elégedetten néztek körül. En: László and Katalin looked around with satisfaction. Hu: Tudták, hogy idén is emlékezetes nyár vár rájuk a Balaton partján. En: They knew another memorable summer awaited them by Lake Balaton. Hu: A falu újra boldog volt, és a fesztivál méltóképpen kezdődött el. En: The village was happy again, and the festival started in grand style. Vocabulary Words: - eagerly: izgatottan - awaited: várták - villagers: falubeliek - flocked: özönlöttek - delicious: finom - disaster: nagy baj - ceremonial: ünnepélyes - vanished: eltűnt - chaos: zűrzavar - whispering: suttogtak - glances: összenéztek - nodded: bólintott - set off: elindultak - mayor: polgármester - frowned: ráncolta - elderly: idős - disheartened: csüggedve - eerie: félelmetes - brave: bátor - lantern: lámpás - shiny: csillogó - sighed: fellélegeztek - joyfully: boldogan - hugged: ölelték - laughing: nevetve - marvelous: csodás - glowed: fénylettek - satisfaction: elégedetten - memorable: emlékezetes - grand style: méltóképpen
  16m 5s
 • Bargains and Beauty: A Day on Budapest's Váci Street

  7 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Hungarian: Bargains and Beauty: A Day on Budapest's Váci Street Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/bargains-and-beauty-a-day-on-budapests-vaci-street/ Story Transcript: Hu: A Váci utcában süt a nap. En: The sun is shining on Váci Street. Hu: Eszter és László sétálnak a piacon. En: Eszter and László are walking through the market. Hu: Sok ember van. En: There are lots of people. Hu: A piac tele van színes sátrakkal. En: The market is filled with colorful tents. Hu: Az egyik sátornál megállnak. En: They stop at one of the tents. Hu: Itt sok szép magyar kézműves tárgy van. En: Here, there are many beautiful Hungarian handmade items. Hu: - Nézd, László, milyen szép ez a hímzett terítő! En: "Look, László, how beautiful this embroidered tablecloth is!" Hu: - mondja Eszter. En: says Eszter. Hu: - Igen, nagyon szép. En: "Yes, it is very beautiful. Hu: És nézd ezeket a faragott fakanalakat! En: And look at these carved wooden spoons!" Hu: - válaszol László. En: responds László. Hu: Eközben Balázs egy másik sátornál áll. En: Meanwhile, Balázs is standing at another tent. Hu: Ő egy kézzel festett porcelán vázát néz. En: He is looking at a hand-painted porcelain vase. Hu: A váza fehér, és gyönyörű kék virágok vannak rajta. En: The vase is white with beautiful blue flowers on it. Hu: Az árus megadja az árat, de Balázs nem elégedett. En: The vendor gives the price, but Balázs is not satisfied. Hu: - Ez túl drága - mondja Balázs. En: "This is too expensive," says Balázs. Hu: - Nem tudnánk kicsit olcsóbban adni? En: "Couldn't you give it a bit cheaper?" Hu: Az árus mosolyog, és azt mondja:- Talán egy kicsit. En: The vendor smiles and says: "Maybe a little. Hu: Mit gondolna egy kisebb kedvezményről? En: What do you think about a small discount?" Hu: Balázs gondolkodik. En: Balázs thinks. Hu: Közben Eszter és László odamennek. En: Meanwhile, Eszter and László come over. Hu: - Mi a helyzet? En: "What's going on?" Hu: - kérdezi László. En: asks László. Hu: - Próbálok alkudni erre a vázára - felel Balázs. En: "I'm trying to bargain for this vase," replies Balázs. Hu: - Sikerült? En: "Have you succeeded?" Hu: - kérdezi Eszter. En: asks Eszter. Hu: - Még nem, de remélem - mondja Balázs. En: "Not yet, but I hope so," says Balázs. Hu: Az árus újra mosolyog, és egy jobb árat kínál. En: The vendor smiles again and offers a better price. Hu: - Ez megfelelne? En: "Would this be acceptable?" Hu: - kérdezi az árus. En: asks the vendor. Hu: Balázs elgondolkodik, majd bólint. En: Balázs thinks for a moment, then nods. Hu: - Igen, ez jó lesz. En: "Yes, that will be good. Hu: Köszönöm! En: Thank you!" Hu: - mondja. En: he says. Hu: A nappali fényben boldogan nézik a vázát. En: In the daylight, they happily look at the vase. Hu: Eszter és László is örülnek Balázs sikerének. En: Eszter and László are also pleased with Balázs' success. Hu: A nap végi sétájuk során megtalálták a piac igazi kincsét. En: During their walk at the end of the day, they found the real treasure of the market. Hu: Váci utca varázsa mindig visszacsábítja őket. En: The charm of Váci Street always lures them back. Hu: A történet itt ér véget. En: The story ends here. Hu: A boldog vásárlás és séták mindig így legyenek, gondolják mindhárman. En: May their happy shopping and walks always be like this, they all think. Hu: A Váci utca mindig tele van élettel és szépséggel. En: Váci Street is always full of life and beauty. Vocabulary Words: - shining: süt - market: piac - tents: sátrak - handmade: kézműves - embroidered: hímzett - carved: faragott - bargain: alkudni - vendor: árus - satisfied: elégedett - expensive: drága - discount: kedvezmény - porcelain: porcelán - flowers: virágok - nodded: bólint - treasure: kincs - charm: varázsa - walk: séta - beautiful: szép - wooden: fakanalakat - fehér: white - gyönyörű: beautiful - kék: blue - ár: price - mosolyog: smile - nap végén: end of the day - success: siker - lures: csábítja - life: élet - vase: váza - meanwhile: eközben
  13m 18s

Are you ready to supercharge your Hungarian listening comprehension? Our podcast, Fluent Fiction - Hungarian, is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second...

mostra más
Are you ready to supercharge your Hungarian listening comprehension?

Our podcast, Fluent Fiction - Hungarian, is the perfect tool for you.

Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing. That's why each episode of our podcast features a story in Hungarian, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Hungarian and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides bilingual support to aid your listening comprehension.

But we don't stop there. Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

And our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who want to connect with their Hungarian roots. Are you planning a trip to Budapest, Debrecen, or Szeged? Maybe you want to speak Hungarian with your relatives in Hungary? Our podcast will give you the cultural and linguistic background to fully immerse yourself in the regions of Hungary.

Fluent Fiction - Hungarian is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics, psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Hungarian listening comprehension. Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself.

Fejleszd magyar hallásértésed a Fluent Fiction - Hungarian podcast segítségével!
mostra menos
Contactos
Información

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca