Dance & Dilemma: The Irish Dance Trap!

Dance & Dilemma: The Irish Dance Trap!
9 de may. de 2024 · 14m 3s

Fluent Fiction - Irish: Dance & Dilemma: The Irish Dance Trap! Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/dance-dilemma-the-irish-dance-trap/ Story Transcript: Ga: I lá geal gréine i mBaile...

mostra más
Fluent Fiction - Irish: Dance & Dilemma: The Irish Dance Trap!
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/dance-dilemma-the-irish-dance-trap

Story Transcript:

Ga: I lá geal gréine i mBaile na Blarnan, bhí na crainn ag damhsa leis an ngaoth agus éiníní ag canadh óna gcraobhacha.
En: In the bright sunshine in Blarney Village, the trees danced with the wind and little birds sang from their branches.

Ga: Bhí an caisleán cáiliúrach Blarney lán le daoine ó gach cearn d'éirinn, bhailthe beaga agus cathracha móra gan trácht.
En: The famous Blarney Castle was filled with people from all corners of Ireland, small towns and big cities alike.

Ga: Lá mór a bhí ann, lá an chomórtais rince Gaelaí.
En: It was a big day, the day of the Irish dance competition.

Ga: Ciara, cailín rua le súile gorma mar an spéir an lá sin, a bhí lán de spleodar agus fuinneamh.
En: Ciara, a red-haired girl with eyes as blue as the sky on that day, was full of excitement and energy.

Ga: Bhí sí ag ullmhú lena bróga rince a chur uirthi.
En: She was getting ready to put on her dancing shoes.

Ga: Seamus, fear grinn le gean ar ghaire, bhí séog sa cheard siúd dá chuid féin.
En: Seamus, a funny man with a love for laughter, was busy with his own little project.

Ga: Bhí sé i mbun leprechaun trap a chur síos i bhfolach faoi na duilleoga dearga.
En: He was setting a leprechaun trap hidden under the red leaves.

Ga: Aoife, a cara is fearr, a bhí ina seamróg glas aici féin, bhí sí ag breathnú orthu le gáire ciúin ag glioscarnach ina súil.
En: Aoife, her best friend, who wore her own green shamrock, watched them with a quiet laughter twinkling in her eye.

Ga: Thosaigh an ceol, fidil ag seoladh amach port draíochta a sciob gach croí.
En: The music started, a fiddle sending out a magical tune that captured every heart.

Ga: Chuir Ciara tús lena cuid damhsa, ag bogadh go réidh agus go healaíonta, mar a bheadh aingeal ag eitilt os cionn an domhain.
En: Ciara began her dance, moving smoothly and gracefully, as if an angel was soaring above the world.

Ga: I lár na fuinneoige, tharla tubaiste beag.
En: In the midst of the excitement, a little disaster occurred.

Ga: Aon chéim amháin mícheart, agus mo léir, bhí cos Chíara gafa sa trap!
En: One wrong step, and suddenly, Ciara's foot got caught in the trap!

Ga: Thóg sí a hanáil isteach go domhain, súil uirthi féin gan cúnamh.
En: She took a deep breath, trapped with no escape.

Ga: Chuir an slua mór gáire, Aoife bainte amach ag baint súp as an radharc.
En: The crowd burst into laughter, Aoife achieving the sight.

Ga: Seamus, ar shiúl ó radharc na tubaiste, níor thuig sé an cathú a chruthaigh sé féin leis an trap.
En: Seamus, away from the scene of the accident, didn't understand the mess he caused with the trap.

Ga: Tar éis nóiméad nó dhó, agus an coimhlint ina suí mar bhean ar an mbóthar, léim Seamus chuig a chosa leithscéal i gcroí agus i mbéal. D'úsáid sé a lámh cliste chun Ciara a shaoradh ó na géibheann beaga.
En: After a minute or two, and the struggle sitting as a woman on the road, Seamus leaped to her side, apologizing from his heart and mouth, using his clever hand to free Ciara from the little trouble.

Ga: Le Ciara saor arís, d'éirigh leis an gceol tosú arís agus páisean na damhsóirí ag tógáil níos airde fós ná na túir an chaisteil.
En: With Ciara free again, the music began again, and the passion of the dancers lifted even higher than the towers of the castle.

Ga: Aoife agus an slua a bhí ann ag gáire agus ag bualadh bos, d'fhág an eachtra laghad agus spiorad níos dearfa sa lá.
En: Aoife and the crowd laughed and clapped, leaving the event with a little less and a more positive spirit in the day.

Ga: Ag deireadh an lae, in éineacht le idir óg agus aosta, rinne siad ceiliúradh ar an gceangal agus an cairdeas a tháinig trí chomórtas agus trioblóid.
En: At the end of the day, together with young and old, they celebrated the bond and the friendship that came through the competition and trouble.

Ga: D'fhoghlaim Seamus gan cleasanna a dhéanamh i lár an rince, agus rinne Ciara agus Aoife gealltanas gan a chéile a fhágáil in aimsir ghátair.
En: Seamus learned not to play pranks in the middle of the dance, and Ciara and Aoife promised not to leave each other in difficult times.

Ga: Ba lá é a bheadh i gcuimhne acu go deo, mar lá nuair a tháinig draíocht, damhsa, agus cairdeas le chéile faoi scáth na caisleán stairiúil Blarney.
En: It was a day they would remember forever, a day when magic, dance, and friendship came together under the shadow of the historic Blarney Castle.


Vocabulary Words:
 • sunshine: gréine
 • danced: damhsa
 • branches: craobhacha
 • competition: comórtas
 • red-haired: rua
 • excitement: spleodar
 • laughter: gáire
 • leprechaun trap: Leprechaun trap
 • shamrock: seamróg
 • twinkling: glioscarnach
 • fiddle: fidil
 • angel: aingeal
 • disaster: tubaiste
 • apologizing: leithscéal
 • passion: páisean
 • tower: túr
 • bond: ceangal
 • pranks: cleasanna
 • remember: cuimhne
 • magic: draíocht
 • historic: stairiúil
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca