Dancing by the Balaton: Friends Shine Under the Hungarian Sky

12 de jun. de 2024 · 16m 56s
Dancing by the Balaton: Friends Shine Under the Hungarian Sky
Capítulos

01 · Main Story

1m 44s

02 · Vocabulary Words

13m 14s

Descripción

Fluent Fiction - Hungarian: Dancing by the Balaton: Friends Shine Under the Hungarian Sky Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/dancing-by-the-balaton-friends-shine-under-the-hungarian-sky/ Story Transcript: Hu: Balatonfüred nyaralóváros. En:...

mostra más
Fluent Fiction - Hungarian: Dancing by the Balaton: Friends Shine Under the Hungarian Sky
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/dancing-by-the-balaton-friends-shine-under-the-hungarian-sky

Story Transcript:

Hu: Balatonfüred nyaralóváros.
En: Balatonfüred is a resort town.

Hu: Gyönyörű tó partján fekszik.
En: It lies on the shore of a beautiful lake.

Hu: Itt él László, Eszter és Bence.
En: This is where László, Eszter, and Bence live.

Hu: Mindhárman diákok és nagy barátok.
En: All three are students and close friends.

Hu: Egy napon a tanárnőjük, Mária néni, izgalmas hírt mondott nekik.
En: One day, their teacher, Miss Mária, shared exciting news with them.

Hu: Idén a kultúrális napra táncelőadást kell készíteni.
En: This year, for Cultural Day, they had to prepare a dance performance.

Hu: – Magyar néptáncot fogunk előadni – mondta mosolyogva.
En: "We will perform Hungarian folk dance," she said with a smile.

Hu: László izgatott lett.
En: László became excited.

Hu: Szeret táncolni.
En: He loves dancing.

Hu: Eszter is boldog volt, mert kedveli a néptáncot.
En: Eszter was happy too, because she likes folk dances.

Hu: Csak Bence tűnt kicsit félénknek.
En: Only Bence seemed a bit shy.

Hu: Ő nem tudott táncolni.
En: He didn't know how to dance.

Hu: – Nem baj, együtt megtanuljuk – bíztatta László.
En: "No worries, we will learn together," encouraged László.

Hu: A következő napokban sokat gyakoroltak.
En: In the following days, they practiced a lot.

Hu: Találtak egy régi pajtát, ahol próbálhattak.
En: They found an old barn where they could rehearse.

Hu: A Balaton partján is volt hely.
En: There was also space by the Balaton shore.

Hu: A nap fénye csillogott a vízen, miközben gyakoroltak.
En: The sunlight glimmered on the water as they practiced.

Hu: A párok forgása a fű zöld színéhez csodásan illeszkedett.
En: The pairs' spinning matched beautifully with the green color of the grass.

Hu: Eszter szépen táncolt.
En: Eszter danced gracefully.

Hu: László erősen és bátran mozgott.
En: László moved strong and bravely.

Hu: Bence eleinte ügyetlen volt, de nem adta fel.
En: Bence was awkward at first but didn't give up.

Hu: Lassan javult.
En: He slowly improved.

Hu: Különösen szerette a kalotaszegi figurákat.
En: He especially loved the Kalotaszeg figures.

Hu: Egy este, amikor próbáltak, hirtelen vihar támadt.
En: One evening, while they were practicing, a sudden storm arose.

Hu: A szél erősen fújt, a pajtát csattogtatta.
En: The wind blew fiercely, rattling the barn.

Hu: Mindenki megijedt.
En: Everyone got scared.

Hu: Mária néni nyugodt volt.
En: Miss Mária remained calm.

Hu: – Ne aggódjatok, innét kimegyünk, és majd holnap folytatjuk.
En: "Don't worry, we'll leave from here and continue tomorrow," she said.

Hu: Másnap a vihar elült.
En: The next day, the storm had passed.

Hu: A pálya még vizes volt, de a nap már sütött.
En: The field was still wet, but the sun was shining.

Hu: A diákok nem adták fel.
En: The students didn't give up.

Hu: Folytatták a gyakorlást.
En: They continued practicing.

Hu: László és Eszter megdicsérték Bencét, látva mennyit fejlődött.
En: László and Eszter praised Bence, seeing how much he had improved.

Hu: Elérkezett a kultúrális nap.
En: Cultural Day arrived.

Hu: Mindenki izgatott volt.
En: Everyone was excited.

Hu: A szabadtéri színpadot a Balaton tava mellett állították fel.
En: The outdoor stage was set up next to Lake Balaton.

Hu: Családok, barátok jöttek, hogy megnézzék az előadást.
En: Families and friends came to see the performance.

Hu: A diákok felkészültek.
En: The students were prepared.

Hu: Mária néni biztatta őket.
En: Miss Mária encouraged them.

Hu: – Emlékezzetek, mosolyogjatok, legyetek büszkék!
En: "Remember, smile and be proud!"

Hu: A tánc kezdetét vette.
En: The dance began.

Hu: László és Eszter bátran vezették a csoportot.
En: László and Eszter led the group bravely.

Hu: Bence jól tartotta a lépést.
En: Bence kept up well.

Hu: A közönség tapsolt.
En: The audience applauded.

Hu: Az előadás végén nagy tapsot kaptak.
En: At the end of the performance, they received a big round of applause.

Hu: Bence érezte a büszkeséget.
En: Bence felt proud.

Hu: Boldog volt, hogy sikerült.
En: He was happy that they succeeded.

Hu: A nap végén, a tó partján ültek és nevettek.
En: At the end of the day, they sat by the lake and laughed.

Hu: A nap alábukott, a víz narancssárgán csillogott.
En: The sun had set, and the water glowed orange.

Hu: – Sikerült!
En: "We did it!

Hu: Boldogok vagyunk – mondta László.
En: We are happy," said László.

Hu: – Megérte a sok gyakorlást – mondta Eszter.
En: "All the practice was worth it," said Eszter.

Hu: Bence mosolyogva bólintott.
En: Bence nodded with a smile.

Hu: – Igen, köszönöm, hogy segítettetek.
En: "Yes, thank you for helping me."

Hu: Balatonfüred ismét csendes lett, de a diákok szívében a tánc és a barátság emléke él.
En: Balatonfüred became quiet once again, but in the students' hearts, the memory of the dance and their friendship lived on.


Vocabulary Words:
 • resort: nyaralóváros
 • exciting: izgalmas
 • shore: partján
 • dance performance: táncelőadás
 • folk dance: néptánc
 • encouraged: bíztatta
 • practiced: gyakoroltak
 • barn: pajta
 • rehearse: próbálni
 • storm: vihar
 • fiercely: erősen
 • rattling: csattogtatva
 • bravely: bátran
 • gracefully: szépen
 • awkward: ügyetlen
 • improved: javult
 • figures: figurák
 • applauded: tapsolt
 • group: csoport
 • wet: vizes
 • encouraged: bíztatta
 • proud: büszkék
 • outdoor stage: szabadtéri színpad
 • scared: megijedt
 • calm: nyugodt
 • set up: állították fel
 • bravely: bátran
 • sunlight: nap fénye
 • spinning: forgása
 • memory: emléke
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Organización Kameron Kilchrist
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca