Discovering Timeless Treasures: Ján’s Quest for the Perfect Gift

Discovering Timeless Treasures: Ján’s Quest for the Perfect Gift
23 de may. de 2024 · 17m 7s

Fluent Fiction - Slovak: Discovering Timeless Treasures: Ján’s Quest for the Perfect Gift Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/discovering-timeless-treasures-jans-quest-for-the-perfect-gift/ Story Transcript: Sk: Pred Bratislavskou Starou Dostavníkom...

mostra más
Fluent Fiction - Slovak: Discovering Timeless Treasures: Ján’s Quest for the Perfect Gift
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/discovering-timeless-treasures-jans-quest-for-the-perfect-gift

Story Transcript:

Sk: Pred Bratislavskou Starou Dostavníkom stálo slnko vysoko na oblohe.
En: In front of the Bratislava Old Town Hall, the sun stood high in the sky.

Sk: Ján, mladý muž s kovovými okuliarmi a veselým úsmevom, prechádzal úzkymi uličkami plnými starobylých budov.
En: Ján, a young man with metal glasses and a cheerful smile, was walking through the narrow streets filled with ancient buildings.

Sk: Vzduch bol naplnený vôňou čerstvých pečených koláčov a kávy.
En: The air was filled with the scent of freshly baked pastries and coffee.

Sk: Ján mal jasný cieľ.
En: Ján had a clear goal.

Sk: Hľadal darček pre svoju priateľku Aničku.
En: He was looking for a gift for his girlfriend Anička.

Sk: Nebolo to len tak hocijaké hľadanie.
En: This wasn’t just any search.

Sk: Chcel niečo výnimočné, niečo, čoho sa dotkli ruky slovenskej tradície.
En: He wanted something special, something touched by the hands of Slovak tradition.

Sk: V hlave mal obraz malého obchodu, o ktorom počul veľa chvál... miestneho obchodíka plného tradičných slovenských remesiel a suvenírov.
En: He had an image in his head of a small shop he had heard much praise about... a local shop full of traditional Slovak crafts and souvenirs.

Sk: Prešiel okolo farebných budov a drobných obchodov, až konečne natrafil na ten správny.
En: He passed by colorful buildings and tiny shops until he finally found the right one.

Sk: Vývesný štít bol ozdobený rezbárskou výzdobou a názov obchodu svetielkoval zlatými písmenami.
En: The shop sign was adorned with carvings, and the name of the shop glowed in golden letters.

Sk: Ján vkročil dnu.
En: Ján stepped inside.

Sk: Vo vnútri obchodíka to vyzeralo ako v malom múzeu.
En: Inside, the shop looked like a small museum.

Sk: Steny boli pokryté maľbami slovenských krajín a ľudovými ornamentami.
En: The walls were covered with paintings of Slovak landscapes and folk ornaments.

Sk: Poličky boli plné ručne vyrobených keramických nádob, farebných výšiviek a drevených sošiek.
En: Shelves were filled with handmade ceramic containers, colorful embroideries, and wooden figurines.

Sk: Jánovi oči spočinuli na starobylej bábike oblečenej v tradičnom slovenskom kroji.
En: Ján’s eyes rested on an old doll dressed in traditional Slovak folk attire.

Sk: Bolo to ako pozdrav z minulosti.
En: It was like a greeting from the past.

Sk: Jemne sa jej dotkol, cítiac starostlivosť, ktorú do nej vložili šikovné ruky remeselníka.
En: He gently touched it, feeling the care that skilled hands had put into it.

Sk: Vedľa na poličke stála malá truhlička pokrytá filigránskymi vzormi.
En: On the shelf next to it stood a small chest covered in filigree designs.

Sk: Otvoril ju a zistil, že vo vnútri sú drobné korálky a náramky.
En: He opened it and found small beads and bracelets inside.

Sk: Majiteľka obchodu, staršia žena s láskavým úsmevom, si všimla Jánovu zvedavosť.
En: The shop owner, an elderly woman with a kind smile, noticed Ján’s curiosity.

Sk: Povedala mu príbeh o tom, ako každá položka v obchode má svoj vlastný príbeh.
En: She told him a story about how each item in the shop had its own story.

Sk: Povedala mu, že truhlička s korálkami pochádza od remeselníka z malej dedinky, ktorý sa venoval tvorbe už desaťročia.
En: She said that the chest with beads came from a craftsman in a small village who had been working on his craft for decades.

Sk: Bábiku zasa vyrobili miestne ženy, ktoré ešte stále zachovávajú tradície predkov.
En: The doll was made by local women who still preserved their ancestors' traditions.

Sk: Ján sa usmial.
En: Ján smiled.

Sk: Toto bolo presne to, čo hľadal.
En: This was exactly what he had been looking for.

Sk: Jednak bábiku, ktorá by pripomínala hĺbku slovenskej kultúry, a truhličku ako symbol precíznosti a vášne.
En: Both the doll, which would remind Anička of the depth of Slovak culture, and the chest as a symbol of precision and passion.

Sk: Rozhodol sa kúpiť oba.
En: He decided to buy both.

Sk: Zaplatil a obidva predmety starostlivo zabalil do jemného papiera.
En: He paid and carefully wrapped both items in delicate paper.

Sk: Kým vyšiel z obchodu, majiteľka mu podala malý bronzový prívesok v tvare srdca.
En: As he left the shop, the owner handed him a small bronze heart-shaped pendant.

Sk: "Toto je darček na pamiatku našej tradície," povedala.
En: "This is a gift in memory of our tradition," she said.

Sk: Ján poďakoval a odišiel naspäť cez úzke uličky.
En: Ján thanked her and walked back through the narrow streets.

Sk: Keď prišiel domov, darčeky odovzdal Aničke.
En: When he got home, he gave the gifts to Anička.

Sk: Jej oči sa rozžiarili radosťou a objala ho silno.
En: Her eyes lit up with joy, and she hugged him tightly.

Sk: Ján vedel, že našiel niečo, čo nielen oslovilo Aničku, ale aj nieslo kúsok Slovenska.
En: Ján knew he had found something that not only pleased Anička but also carried a piece of Slovakia.

Sk: Deň sa skončil a Bratislavskou Starou Dostavníkom znovu zazneli kroky voňajúce starobylými príbehmi a novými začiatkami.
En: The day ended, and footsteps filled with ancient stories and new beginnings echoed once more through the Bratislava Old Town Hall.

Sk: Ján spokojne vedel, že v srdci mesta našiel ten pravý dar, ktorý hľadal.
En: Ján contentedly knew that in the heart of the city, he had found the perfect gift.


Vocabulary Words:
 • narrow: úzky
 • scent: vôňa
 • goal: cieľ
 • gift: darček
 • ancient: starobylý
 • cheerful: veselý
 • attire: kroj
 • delicate: jemný
 • pendant: prívesok
 • adorned: ozdobený
 • landscapes: krajiny
 • figurines: sošky
 • carvings: rezbárska výzdoba
 • bracelets: náramky
 • beads: korálky
 • curiosity: zvedavosť
 • craftsman: remeselník
 • traditions: tradície
 • precision: precíznosť
 • folklore: ľudové
 • crafts: remeslá
 • museum: múzeum
 • embroideries: výšivky
 • ceramic: keramický
 • skill: šikovnosť
 • wrapped: zabalený
 • ornaments: ornamenty
 • villages: dedinky
 • glowed: svetelkoval
 • craft: tvorba
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca