Discovering Warsaw's Urban Legends: The Quest for the Golden Duck

Discovering Warsaw's Urban Legends: The Quest for the Golden Duck
2 de mar. de 2024 · 14m 11s

Fluent Fiction - Polish: Discovering Warsaw's Urban Legends: The Quest for the Golden Duck Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/discovering-warsaws-urban-legends-the-quest-for-the-golden-duck/ Story Transcript: Pl: Zawsze miałem słabość...

mostra más
Fluent Fiction - Polish: Discovering Warsaw's Urban Legends: The Quest for the Golden Duck
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/discovering-warsaws-urban-legends-the-quest-for-the-golden-duck

Story Transcript:

Pl: Zawsze miałem słabość do uzmysławiania sobie nowych miejsc, zwłaszcza tych pełnych zawiłych uliczek.
En: I have always had a weakness for discovering new places, especially those full of winding alleyways.

Pl: To ślepe, którego doświadczyłem w Warszawie, doprowadziło mnie do historii, którą teraz mam zaszczyt Wam opowiedzieć.
En: The adventure I experienced in Warsaw, led me to a story that I am honored to tell you now.

Pl: Katarzyna, moja przyjaciółka, była zawsze entuzjastką historii i kultury.
En: Katarzyna, my friend, was always enthusiastic about history and culture.

Pl: Pochodziła ze stolicy, Warszawy, i często opowiadała mi o architektonicznej rozmaitości miasta.
En: She came from the capital, Warsaw, and often told me about the architectural diversity of the city.

Pl: Zaprosiła mnie pewnego dnia, żeby odkryć piękno jej miasta.
En: She invited me one day to discover the beauty of her city.

Pl: Po przesiadce w Berlinie, w końcu dotarłem na miejsce.
En: After a transfer in Berlin, I finally arrived at the destination.

Pl: Nasza misja na ten dzień to było poszukiwanie Złotej Kaczki, słynnej z legend miejskich.
En: Our mission for the day was to search for the Golden Duck, famous for urban legends.

Pl: Pamiętam, że było jasne popołudnie, słońce świeciło na ulice pełne tętniącego miejskiego życia.
En: I remember it was a bright afternoon, the sun shining on the streets full of bustling city life.

Pl: Zgubiłem się jednak w uzębieniach Starówki, gdzie ulice wije się niczym labirynt.
En: However, I got lost in the intricacies of the Old Town, where the streets twisted like a maze.

Pl: Wszystko dookoła zaczęło wydawać mi się bliźniaczo podobne.
En: Everything around me started to seem eerily similar.

Pl: Po kilku godzinach bezowocnego szukania, trafiłem na dziwaczne miejsce.
En: After hours of fruitless searching, I stumbled upon a peculiar place.

Pl: Była to mała kawiarnia o nazwie „Kot w Butach", ukryta w jednym z bocznych zaułków.
En: It was a small café named "Puss in Boots," hidden in one of the side alleys.

Pl: Moje zmęczenie doprowadziło mnie do środka, skuszony aromatem świeżo mielonej kawy.
En: My tiredness led me inside, tempted by the aroma of freshly ground coffee.

Pl: W środku, w tle delikatnie grała melodyjna muzyka.
En: Inside, soft melodious music played in the background.

Pl: Katarzyna, usłyszawszy mój opis miejsca przez telefon, poprosiła, bym poczekał na nią tam.
En: Katarzyna, upon hearing my description of the place over the phone, asked me to wait for her there.

Pl: Powiedziała, że zna to miejsce i że jest blisko.
En: She said she knew the place and that she was close by.

Pl: Kiedy Katarzyna wreszcie do mnie dotarła, jej uśmiech rozjaśnił całe pomieszczenie.
En: When Katarzyna finally arrived, her smile lit up the whole room.

Pl: Zamiast wyruszyć na kolejne poszukiwanie, zdecydowaliśmy się spędzić resztę dnia w kawiarni.
En: Instead of embarking on another search, we decided to spend the rest of the day in the café.

Pl: Ostatecznie, nasza przygoda nie doprowadziła nas do Złotej Kaczki, ale znaleźliśmy coś równie wartościowego - małą kawiarnię pełną ciepła i smaku wyjątkowej kawy.
En: Ultimately, our adventure did not lead us to the Golden Duck, but we found something equally valuable - a cozy café full of warmth and the taste of exceptional coffee.

Pl: Kiedy teraz myślę o tym dniu, czułem się zagubiony i sfrustrowany.
En: Now when I think back on that day, I felt lost and frustrated.

Pl: Ale dzięki tej dziwacznej lokalnej kawiarni, odkryłem, że nawet choć nie udało nam się znaleźć Złotej Kaczki, nasza podróż była równie fascynująca.
En: But thanks to that quirky local café, I discovered that even though we didn't find the Golden Duck, our journey was equally fascinating.

Pl: Dziś kiedy mamy okazję spotkać się w Warszawie zawsze wpadamy do "Kota w Butach", tego małego, urokliwego miejsca w samym sercu miasta, symbolu naszej wspólnej przygody, symbolu piękna odkrywanego niespodziewanie.
En: Today, when we have the opportunity to meet in Warsaw, we always stop by "Puss in Boots," this small, charming place in the heart of the city, a symbol of our shared adventure, a symbol of beauty discovered unexpectedly.


Vocabulary Words:
 • adventure: przygoda
 • alleyways: uliczki
 • beauty: piękno
 • Berlin: Berlin
 • café: kawiarnia
 • capital: stolica
 • city: miasto
 • coffee: kawa
 • discover: odkryć
 • duck: kaczka
 • friend: przyjaciółka
 • golden: złotej
 • history: historia
 • lost: zgubiłem
 • places: miejsca
 • rest: reszta
 • search: szukanie
 • streets: ulice
 • symbol: symbol
 • tiredness: zmęczenie
 • taste: smak
 • warmth: ciepło
 • winding: pełnych zawiłych
 • cultural: kultury
 • architecture: architektonicznej
 • story: historii
 • local: lokalnej
 • twisted: wije się
 • fascinating: fascynująca
 • unexpectedly: niespodziewanie
mostra menos
Capítulos

01 · Main Story

9m 45s

02 · Vocabulary Words

13m 30s

Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca