• From Tourists to Guides: A Day of Medieval Fun in Krakow

  14 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Polish: From Tourists to Guides: A Day of Medieval Fun in Krakow Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/from-tourists-to-guides-a-day-of-medieval-fun-in-krakow/ Story Transcript: Pl: Na Rynku Głównym w Krakowie zawsze było tłoczno. En: In the Main Market Square in Krakow, it was always crowded. Pl: Marzena i Wojtek, para z Warszawy, postanowili spędzić tam weekend. En: Marzena and Wojtek, a couple from Warsaw, decided to spend the weekend there. Pl: Była sobota rano, a słońce świeciło jasno. En: It was Saturday morning, and the sun was shining brightly. Pl: Rynek był pełen turystów i sprzedawców. En: The square was full of tourists and vendors. Pl: Marzena i Wojtek spacerowali, podziwiając piękną architekturę. En: Marzena and Wojtek walked around, admiring the beautiful architecture. Pl: Nagle zauważyli grupę ludzi ubranych w średniowieczne stroje. En: Suddenly, they noticed a group of people dressed in medieval costumes. Pl: Grupa wydawała się przygotowywać do jakiegoś wydarzenia. En: The group seemed to be preparing for some event. Pl: Marzena była ciekawa co się dzieje, więc pytali kogoś z grupy. En: Marzena was curious about what was happening, so they asked someone from the group. Pl: Mężczyzna w zbroi powiedział im, że to rekonstrukcja historyczna. En: A man in armor told them it was a historical reenactment. Pl: Poprosił ich, żeby się przyłączyli, bo brakowało mu pary. En: He asked them to join because he was missing a couple. Pl: Marzena i Wojtek zgodzili się, myśląc, że to świetna zabawa. En: Marzena and Wojtek agreed, thinking it would be great fun. Pl: Założyli stare, kolorowe stroje i dołączyli do grupy. En: They put on old, colorful costumes and joined the group. Pl: Nie minęło dużo czasu, gdy nagle ktoś z grupy mylnie wziął ich za przewodników. En: It didn't take long before someone from the group mistakenly took them for guides. Pl: Turyści patrzyli na Marzenę i Wojtka, czekając na ciekawostki o Krakowie. En: Tourists looked at Marzena and Wojtek, waiting for interesting facts about Krakow. Pl: Marzena i Wojtek poczuli, że muszą coś zrobić. En: Marzena and Wojtek felt they had to do something. Pl: Zaczęli wymyślać historie na poczekaniu. En: They started making up stories on the spot. Pl: "Te budynki zbudował król Kazimierz, który uwielbiał czekoladę," mówiła Marzena, gestykulując w stronę kamienic. En: "These buildings were built by King Kazimierz, who loved chocolate," said Marzena, gesticulating towards the townhouses. Pl: Turyści zaśmiali się, ale słuchali z zainteresowaniem. En: The tourists laughed but listened with interest. Pl: "Kazimierz lubił też jeździć na jednorożcu," dodał Wojtek, wskazując na figurę konia. En: "Kazimierz also liked to ride a unicorn," added Wojtek, pointing to a horse statue. Pl: Publiczność śmiała się głośno, myśląc, że są na najbardziej nietypowym tourze w swoim życiu. En: The audience laughed loudly, thinking they were on the most unusual tour of their lives. Pl: Przez godzinę Marzena i Wojtek opowiadali coraz to śmieszniejsze historie. En: For an hour, Marzena and Wojtek told increasingly funny stories. Pl: "To właśnie tutaj smok wawelski nauczył się tańczyć poloneza," powiedział Wojtek, udając taniec. En: "It was right here that the Wawel Dragon learned to dance the polonaise," said Wojtek, pretending to dance. Pl: W końcu rekonstrukcja się zakończyła, a Marzena i Wojtek oddali swoje stroje. En: Finally, the reenactment ended, and Marzena and Wojtek returned their costumes. Pl: Turyści podeszli do nich i dziękowali za zabawną wycieczkę. En: Tourists approached them and thanked them for the entertaining tour. Pl: Ktoś nawet chciał zrobić zdjęcie. En: Someone even wanted to take a picture. Pl: "Teraz mamy wspomnienia na całe życie," powiedziała Marzena do Wojtka. En: "Now we have memories for a lifetime," Marzena said to Wojtek. Pl: "I kto by pomyślał, że zostaniemy przewodnikami?" En: "And who would have thought we’d become guides?" Pl: Gdy wracali do swojego hotelu, Wojtek dodał: "Kraków jest pełen niespodzianek. En: As they headed back to their hotel, Wojtek added, "Krakow is full of surprises. Pl: Może kiedyś wrócimy tu jako prawdziwi przewodnicy." En: Maybe someday we'll come back as real guides." Pl: I tak Marzena i Wojtek zakończyli swój wyjątkowy dzień na Rynku Głównym, pełen śmiechu i nowych doświadczeń. En: And so Marzena and Wojtek ended their unique day at the Main Market Square, full of laughter and new experiences. Pl: W weekendowej wycieczce odnaleźli nowe hobby i jeszcze bardziej pokochali Kraków. En: In their weekend trip, they found a new hobby and fell even more in love with Krakow. Vocabulary Words: - crowded: tłoczno - shining: świeciło - vendors: sprzedawców - admiring: podziwiając - architecture: architekturę - noticed: zauważyli - medieval: średniowieczne - event: wydarzenia - armor: zbroi - reenactment: rekonstrukcja - colorful: kolorowe - mistakenly: mylnie - gesticulating: gestykulując - unicorn: jednorożcu - statue: figury - audience: publiczność - horse: konia - increasingly: coraz to - pretending: udając - dance: tańczyć - polonaise: poloneza - entertaining: zabawną - memories: wspomnienia - lifetime: całe życie - guides: przewodnikami - surprises: niespodzianek - headed: wracali - hotel: hotelu - experiences: doświadczeń - group: grupa
  16m 6s
 • Mystery in Zakopane: The Night the Statue Vanished

  13 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Polish: Mystery in Zakopane: The Night the Statue Vanished Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mystery-in-zakopane-the-night-the-statue-vanished/ Story Transcript: Pl: W środku nocy, gdy Zakopane spało, wydarzyło się coś niezwykłego. En: In the middle of the night, while Zakopane was asleep, something extraordinary happened. Pl: Zniknęła słynna statua ze skweru w centrum miasta. En: The famous statue from the square in the city center disappeared. Pl: Mieszkańcy byli w szoku. En: The residents were in shock. Pl: Jak to możliwe? En: How was this possible? Pl: Statua była bardzo ciężka. En: The statue was very heavy. Pl: Kto mógł ją zabrać? En: Who could have taken it? Pl: Zofia, Krzysztof i Magda bardzo lubili spędzać czas przy tej rzeźbie. En: Zofia, Krzysztof, and Magda loved spending time by that sculpture. Pl: Często siadali na ławce obok i podziwiali piękno miasta. En: They often sat on the bench next to it and admired the city's beauty. Pl: Tego poranka jednak, zobaczyli puste miejsce. En: But that morning, they saw an empty spot. Pl: – Co się stało? – zapytała Zofia. En: – What happened? – asked Zofia. Pl: – Nie wiem. To niemożliwe, żeby ktoś zabrał statuę – odpowiedział Krzysztof. En: – I don't know. It's impossible for someone to have taken the statue – replied Krzysztof. Pl: – Musimy coś zrobić – dodała Magda. En: – We must do something – added Magda. Pl: Postanowili działać. En: They decided to take action. Pl: Najpierw poszli do burmistrza. En: First, they went to the mayor. Pl: Burmistrz również nie miał pojęcia, co się wydarzyło. En: The mayor also had no idea what had occurred. Pl: Poprosił policję o pomoc, ale to nie była zwykła kradzież. En: He asked the police for help, but this was no ordinary theft. Pl: Nie było śladów włamania ani dowodów. En: There were no signs of break-in or evidence. Pl: Zofia miała jednak pomysł. En: However, Zofia had an idea. Pl: – Może ktoś w nocy widział coś dziwnego? – zaproponowała. En: – Maybe someone saw something strange at night? – she suggested. Pl: Trio postanowiło przejść się po mieście i pytać ludzi. En: The trio decided to walk around the town and ask people. Pl: Po kilku godzinach poszukiwań znaleźli starszego mężczyznę, pana Jana. En: After a few hours of searching, they found an older man, Mr. Jan. Pl: – Widziałem nocą ciężarówkę. Była cicha, ale duża – powiedział pan Jan. En: – I saw a truck at night. It was quiet, but large – Mr. Jan said. Pl: Zaskoczeni, zdecydowali się śledzić ten trop. En: Surprised, they decided to follow this lead. Pl: Poszli ulicą, którą wskazał mężczyzna. En: They went down the street that the man pointed out. Pl: Po drodze zobaczyli ślady opon na ziemi. En: Along the way, they saw tire tracks on the ground. Pl: Prowadziły one do starej fabryki na obrzeżach miasta. En: They led to an old factory on the outskirts of the city. Pl: – Może tutaj ukryto statuę? – zapytała Magda. En: – Maybe the statue is hidden here? – asked Magda. Pl: Podkradli się cicho do fabryki. En: They quietly sneaked up to the factory. Pl: Drzwi były uchylone. En: The doors were ajar. Pl: W środku zobaczyli ogromną, przykrytą płachtą rzecz. En: Inside, they saw a huge object covered with a tarp. Pl: – To ona! – zawołał Krzysztof. En: – That's it! – shouted Krzysztof. Pl: W tym momencie usłyszeli kroki. En: At that moment, they heard footsteps. Pl: Szybko ukryli się za maszynami. En: They quickly hid behind the machines. Pl: Dwóch mężczyzn weszło do hali. En: Two men entered the hall. Pl: – Musimy szybko przenieść statuę dalej, zanim ktoś ją znajdzie – powiedział jeden z nich. En: – We need to move the statue further before someone finds it – said one of them. Pl: Zofia, Krzysztof i Magda wiedzieli, że muszą działać szybko. En: Zofia, Krzysztof, and Magda knew they had to act quickly. Pl: Zadzwonili na policję i czekali. En: They called the police and waited. Pl: Policja przyjechała po kilku minutach. En: The police arrived within minutes. Pl: Złapali złodziei na gorącym uczynku. En: They caught the thieves red-handed. Pl: Statua wróciła na swoje miejsce na skwerze w Zakopanem. En: The statue was returned to its place in the square in Zakopane. Pl: Mieszkańcy byli wdzięczni Zofii, Krzysztofowi i Magdzie za ich odwagę i determinację. En: The residents were grateful to Zofia, Krzysztof, and Magda for their courage and determination. Pl: – Teraz ta statua będzie miała nową historię – powiedziała Zofia. En: – Now this statue will have a new story – said Zofia. Pl: I tak Zakopane znów było spokojne, a mieszkańcy mogli cieszyć się pięknem swojego miasta. En: And so Zakopane was peaceful once again, and the residents could enjoy the beauty of their city. Vocabulary Words: - extraordinary: niezwykłego - disappeared: zniknęła - residents: mieszkańcy - shocked: w szoku - sculpture: rzeźbie - admired: podziwiali - bench: ławce - suggested: zaproponowała - thieves: złodziei - determination: determinację - courage: odwagę - occurred: wydarzyło - mayor: burmistrza - searching: poszukiwań - tire tracks: ślady opon - pointed out: wskazał - tarp: płachtą - footsteps: kroki - snuck: podkradli się - ajar: uchylone - hidden: ukryto - factory: fabryki - evidence: dowodów - break-in: włamania - lead: trop - returned: wróciła - square: skwerze - leftovers: resztki - trio: trio - red-handed: na gorącym uczynku
  17m 7s
 • Katarzyna's Secret: Unveiling Zakopane's Hidden Legacy

  12 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Polish: Katarzyna's Secret: Unveiling Zakopane's Hidden Legacy Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/katarzynas-secret-unveiling-zakopanes-hidden-legacy/ Story Transcript: Pl: Katarzyna stała na progu staroświeckiej chaty swoich dziadków w Zakopanem. En: Katarzyna stood on the threshold of her grandparents' old-fashioned cottage in Zakopane. Pl: Góry okalały ją jak kołnierz ciepłego futra, a stary dach skrzypiał pod naporem wiatru. En: The mountains encircled her like the collar of a warm fur coat, and the old roof creaked under the pressure of the wind. Pl: Podeszła do starej skrzypiącej podłogi. En: She approached the old squeaky floor. Pl: Wszędzie pachniało drewnem i pieczonym chlebem. En: The scent of wood and freshly baked bread filled the air. Pl: Katarzyna zaczęła sprzątać. En: Katarzyna began to clean. Pl: Pewnego dnia odkryła dziwne drzwiczki pod dywanem w salonie. En: One day, she discovered a strange small door under the living room carpet. Pl: Zastanawiała się, dokąd prowadzą. En: She wondered where it led. Pl: Otworzyła je z trudem. En: She opened it with difficulty. Pl: Za drzwiczkami były małe schody. En: Behind the door were small stairs. Pl: Schodziła po nich powoli, a każde jej kroki echem wypełniały ciszę. En: She descended them slowly, and each step echoed through the silence. Pl: Na końcu schodów znalazła starą, mroczną komnatę. En: At the bottom of the stairs, she found an old, dark chamber. Pl: Światło słabej żarówki oświetlało pomieszczenie. En: The dim light of a bulb illuminated the room. Pl: W kącie komnaty stała stara skrzynia. En: In the corner of the chamber stood an old chest. Pl: Katarzyna otworzyła ją i ujrzała stosy starych dzienników i dziwne, starożytne artefakty. En: Katarzyna opened it and saw piles of old journals and strange, ancient artifacts. Pl: Podniosła jeden z dzienników. En: She picked up one of the journals. Pl: Litery były wyblakłe, ale wciąż czytelne. En: The letters were faded but still legible. Pl: Były to zapiski jej dziadka. En: They were her grandfather's notes. Pl: "Dziadku, co tu chowałeś?" En: "Grandpa, what were you hiding here?" Pl: – powiedziała cicho do siebie. En: she whispered to herself. Pl: Kolejne kartki dziennika odkrywały historię Zakopanego i dziwnych zdarzeń z przeszłości. En: The next pages of the journal revealed the history of Zakopane and strange events from the past. Pl: Jedna notatka była szczególnie interesująca. En: One note was particularly interesting. Pl: Dziadek pisał o ukrytym skarbie i starożytnym kamieniu z tajemniczą mocą. En: Her grandfather wrote about a hidden treasure and an ancient stone with mysterious power. Pl: Katarzyna była zafascynowana. En: Katarzyna was fascinated. Pl: Nagle zrozumiała, że te rzeczy miały znaczenie. En: Suddenly, she realized these things had significance. Pl: Kolejne dni spędziła na czytaniu. En: She spent the next days reading. Pl: Każdy tom odkrywał coś nowego. En: Each volume revealed something new. Pl: Wszystkie artefakty miały wspólny temat – ochronę Zakopanego przed złymi mocami. En: All the artifacts had a common theme—protecting Zakopane from evil forces. Pl: Katarzyna była zdumiona i zafascynowana. En: Katarzyna was amazed and fascinated. Pl: Dziadek był bohaterem. En: Her grandfather was a hero. Pl: Pewnego dnia odkryła kamień, o którym pisał dziadek. En: One day, she found the stone her grandfather had written about. Pl: Kamień był mały, ale emanował dziwną energią. En: The stone was small but emanated a strange energy. Pl: Katarzyna poczuła, jakby ktoś ją obserwował. En: Katarzyna felt as if someone was watching her. Pl: Założyła kamień na szyję i poczuła przypływ siły. En: She put the stone around her neck and felt a surge of strength. Pl: Po tygodniach studiowania dzienników odkryła, jak używać kamienia. En: After weeks of studying the journals, she discovered how to use the stone. Pl: Miała go trzymać blisko serca i myśleć o bezpieczeństwie. En: She had to keep it close to her heart and think about safety. Pl: Pewnego dnia poczuła, że Zakopane było jej domem i że teraz ona była jego strażniczką. En: One day, she felt that Zakopane was her home and that now she was its guardian. Pl: Gdy wróciło lato, mieszkańcy Zakopanego cieszyli się piękną pogodą. En: When summer returned, the residents of Zakopane enjoyed the beautiful weather. Pl: Katarzyna stała na wzgórzu i patrzyła na górskie krajobrazy. En: Katarzyna stood on a hill and looked at the mountainous landscapes. Pl: Wiedziała, że jest wszystkie bezpieczne dzięki niej i tajemnicy odkrytej w starej chacie dziadków. En: She knew that everything was safe thanks to her and the secret discovered in her grandparents' old cottage. Pl: Była dumna z dziedzictwa swojej rodziny. En: She was proud of her family's legacy. Pl: Tak zakończyła się przygoda Katarzyny, która odkryła więcej, niż mogła się spodziewać. En: Thus ended Katarzyna's adventure, which revealed more than she could have expected. Pl: W jej sercu rozkwitła miłość do Zakopanego i ludzi, którzy tu mieszkali. En: In her heart, a love bloomed for Zakopane and the people who lived there. Vocabulary Words: - threshold: próg - old-fashioned: staroświecki - encircled: okalały - collar: kołnierz - creaked: skrzypiał - pressure: napór - scent: zapach - descended: schodziła - echoed: echem - silence: cisza - chamber: komnata - dim: słaby - bulb: żarówka - chest: skrzynia - journals: dzienniki - artifacts: artefakty - faded: wyblakłe - legible: czytelne - revealed: odkrywały - ancient: starożytna - power: moc - theme: temat - protecting: ochronę - evil: złe - forces: moce - guardian: strażniczka - returned: wróciło - landscapes: krajobrazy - legacy: dziedzictwo - bloomed: rozkwitła
  17m 9s
 • Handcrafted Treasures: A Day in Krakow's Main Square

  11 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Polish: Handcrafted Treasures: A Day in Krakow's Main Square Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/handcrafted-treasures-a-day-in-krakows-main-square/ Story Transcript: Pl: Słońce delikatnie wschodziło nad Krakowem. En: The sun was gently rising over Krakow. Pl: Na Rynku Głównym panowała cisza, która nie potrwała długo. En: The Main Square was quiet, but that wouldn’t last long. Pl: Anna i Piotr przygotowywali swój stragan z rękodziełem. En: Anna and Piotr were setting up their craft stall. Pl: Ich rodzina od pokoleń zajmowała się tradycyjnymi wyrobami. En: Their family had been involved in traditional handmade goods for generations. Pl: Rzeźby, ceramika i hafty – wszystko to cieszyło oczy turystów i mieszkańców. En: Sculptures, ceramics, and embroideries—all of these delighted both tourists and locals. Pl: Piotr ustawił piękne gliniane dzbanki na drewnianej półce. En: Piotr arranged beautiful clay jugs on a wooden shelf. Pl: Anna zawiesiła kolorowe haftowane serwety na stojaku. En: Anna hung colorful embroidered cloths on a rack. Pl: Ich twarze promieniały uśmiechami, choć praca była ciężka. En: Their faces glowed with smiles, even though the work was hard. Pl: - Dzisiaj będzie wiele osób – powiedziała Anna. En: "Today there will be a lot of people," said Anna. Pl: – Szczególnie, że jest weekend. En: "Especially since it's the weekend." Pl: Piotr skinął głową, zajął się kolejnymi zadaniami, patrząc przy tym na ludzi spacerujących po rynku. En: Piotr nodded and occupied himself with other tasks, glancing at the people walking around the square. Pl: Godzina za godziną stragan stawał się coraz bardziej zatłoczony. En: Hour by hour, the stall became more crowded. Pl: Turystom podobały się ich rękodzieła. En: Tourists loved their crafts. Pl: Kupowali pamiątki, zatrzymywali się, aby podziwiać misterną pracę. En: They bought souvenirs, stopping to admire the intricate work. Pl: Pod koniec dnia pojawił się starszy pan. En: At the end of the day, an older man appeared. Pl: Miał na imię Jan i szukał wyjątkowego prezentu dla swojej żony. En: His name was Jan, and he was looking for a unique gift for his wife. Pl: Jego wzrok padł na ręcznie zdobiony dzbanek. En: His gaze fell on a hand-decorated jug. Pl: - To dzieło sztuki - powiedział Jan z podziwem. En: "This is a work of art," Jan said with admiration. Pl: – Ile kosztuje? En: "How much does it cost?" Pl: Anna uśmiechnęła się i podała cenę, która była uczciwa za tyle pracy. En: Anna smiled and gave him a price that was fair for such a labor-intensive piece. Pl: Jan zapłacił i odebrał dzbanek z uśmiechem na twarzy. En: Jan paid and took the jug with a smile on his face. Pl: Był szczęśliwy, że znalazł coś tak pięknego. En: He was happy to have found something so beautiful. Pl: Gdy słońce zaczęło zachodzić, Anna i Piotr zaczęli zwijać stragan. En: As the sun began to set, Anna and Piotr started to pack up the stall. Pl: Byli zmęczeni, ale i szczęśliwi. En: They were tired but happy. Pl: Udało się im sprzedać wiele przedmiotów. En: They had managed to sell many items. Pl: Praca na Rynku Głównym przyniosła nie tylko zarobek, ale i radość. En: Working at the Main Square brought not only income but also joy. Pl: - Co za dzień - westchnął Piotr, patrząc na pusty już Rynek. En: "What a day," sighed Piotr, looking at the now empty Square. Pl: - Tak, naprawdę wyjątkowy - zgodziła się Anna, trzymając w dłoniach piękny haft, który miała zamiar dokończyć w domu. En: "Yes, truly remarkable," agreed Anna, holding in her hands a beautiful embroidery she planned to finish at home. Pl: Kiedy wracali uliczkami Krakowa, czuli, że ich trud nie poszedł na marne. En: As they walked back through the streets of Krakow, they felt that their efforts had not been in vain. Pl: Tradycyjne rzemiosło miało swoje miejsce w sercach ludzi. En: Traditional craftsmanship had found its place in people's hearts. Pl: Z uśmiechem na twarzy myśleli o kolejnym dniu. En: With smiles on their faces, they thought about the next day. Pl: I tak zakończył się kolejny wspaniały dzień na Rynku Głównym w Krakowie. En: And so another wonderful day ended at the Main Square in Krakow. Vocabulary Words: - gently: delikatnie - rising: wschodziło - quiet: cisza - stall: stragan - involved: zajmowała - handmade: rękodziełem - sculptures: rzeźby - ceramics: ceramika - embroideries: hafty - shelf: półce - rack: stojaku - glowed: promieniały - tasks: zadaniami - intricate: misterną - unique: wyjątkowego - gaze: wzrok - hand-decorated: ręcznie zdobiony - labor-intensive: tyle pracy - income: zarobek - remarkable: wyjątkowy - pack up: zwijać - efforts: trud - vain: na marne - craftsmanship: rzemiosło - promenading: spacerujących - shelf: półce - ceramic jugs: gliniane dzbanki - colorful embroidered cloths: kolorowe haftowane serwety - labor-intensive: wymagająca praca - souvenirs: pamiątki
  15m 26s
 • Midsummer Magic: A Love Story on Krakow's Magical Night

  10 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Polish: Midsummer Magic: A Love Story on Krakow's Magical Night Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/midsummer-magic-a-love-story-on-krakows-magical-night/ Story Transcript: Pl: Na Rynku Głównym w Krakowie zapadł zmierzch. En: Twilight had fallen on the Main Market Square in Krakow. Pl: Anna i Piotr, młodzi i szczęśliwi, spacerowali po brukowanych uliczkach. En: Anna and Piotr, young and happy, strolled along the cobblestone streets. Pl: To była Noc Świętojańska, noc pełna magii i tajemnic. En: It was Midsummer Night, a night full of magic and mysteries. Pl: Anna zauważyła ognie na wodzie. En: Anna noticed fires on the water. Pl: "Piotrze, chodź! En: "Piotr, come on! Pl: Zobaczymy wianki na rzece!" En: Let's go see the wreaths on the river!" Pl: – zawołała. En: she called out. Pl: Piotr uśmiechnął się. En: Piotr smiled. Pl: Uwielbiał święta. En: He loved holidays. Pl: Chwycił rękę Anny i pobiegli w stronę Wisły. En: He took Anna's hand, and they ran towards the Vistula River. Pl: Tam, na brzegu, dołączyli do tłumu ludzi. En: There, on the bank, they joined a crowd of people. Pl: Każdy z nich rzucał wianek na wodę. En: Everyone was throwing wreaths into the water. Pl: Anna zrobiła swój wianek z kwiatów polnych. En: Anna made her wreath out of wildflowers. Pl: "Ciekawe, czy uda mi się go złapać" – powiedziała marzycielsko. En: "I wonder if I'll manage to catch it," she said dreamily. Pl: Piotr też zrobił swój. En: Piotr made his too. Pl: Był skromniejszy, ale pełen miłości. En: It was simpler but filled with love. Pl: Oba wianki popłynęły z nurtem rzeki. En: Both wreaths floated away with the river's current. Pl: "Mam nadzieję, że nasze wianki się spotkają" – powiedział Piotr. En: "I hope our wreaths meet," said Piotr. Pl: Anna pokiwała głową. En: Anna nodded. Pl: Wiedzieli, że jeśli ich wianki się zetkną, będą razem na zawsze. En: They knew that if their wreaths touched, they would be together forever. Pl: Ruszyli na Rynek. En: They headed back to the Market Square. Pl: Tańce, śpiewy i wesoła muzyka wypełniały powietrze. En: Dancing, singing, and cheerful music filled the air. Pl: Anna i Piotr wzięli udział w korowodzie. En: Anna and Piotr joined the procession. Pl: Tańczyli i śmiali się. En: They danced and laughed. Pl: Czas mijał szybko. En: Time flew by quickly. Pl: Nagle, Piotr zauważył coś dziwnego. En: Suddenly, Piotr noticed something strange. Pl: W dalekiej części Rynku, dziwne cienie biegały między straganami. En: In a distant part of the Square, peculiar shadows darted between the stalls. Pl: "Ania, zobacz tam!" En: "Anna, look over there!" Pl: – powiedział cicho. En: he said quietly. Pl: Anna spojrzała w tę stronę. En: Anna looked in that direction. Pl: "To chyba nic takiego, może dzieci się bawią" – odrzekła. En: "It's probably nothing, maybe children playing," she replied. Pl: Ale Piotr miał złe przeczucia. En: But Piotr had a bad feeling. Pl: Podszedł bliżej. En: He went closer. Pl: Cienie zniknęły, ale został po nich dziwny zapach. En: The shadows had vanished, but a strange smell lingered. Pl: "To chyba tylko dym z ognisk" – pomyślał i wrócił do Anny. En: "It's probably just smoke from the bonfires," he thought and returned to Anna. Pl: "Wszystko w porządku" – powiedział uspokajająco. En: "Everything's fine," he said reassuringly. Pl: Ale napięcie między nimi wzrosło. En: But the tension between them grew. Pl: Wrócili nad Wisłę, żeby sprawdzić swoje wianki. En: They went back to the Vistula to check on their wreaths. Pl: Serce Anny biło szybciej. En: Anna's heart was beating faster. Pl: "Gdzie one są?" En: "Where are they?" Pl: – zaniepokoiła się. En: she worried. Pl: Piotr szukał wzrokiem po powierzchni wody. En: Piotr scanned the surface of the water. Pl: I nagle je zobaczyli! En: And suddenly, they saw them! Pl: Dwa splecione wianki dryfowały razem. En: Two entwined wreaths were drifting together. Pl: "O Boże, Piotrze, nasze wianki się spotkały!" En: "Oh my God, Piotr, our wreaths have met!" Pl: – zawołała Anna z radością. En: Anna exclaimed with joy. Pl: Piotr uśmiechnął się szeroko. En: Piotr smiled widely. Pl: "Czyli będziemy razem na zawsze" – powiedział i delikatnie pocałował Annę w czoło. En: "So, we'll be together forever," he said and gently kissed Anna on the forehead. Pl: Anna i Piotr stali tam, nad brzegiem Wisły, patrząc na swoje splecione wianki. En: Anna and Piotr stood there on the bank of the Vistula, looking at their entwined wreaths. Pl: Magiczna noc Świętojańska przyniosła im szczęście i nadzieję na miłość aż po kres. En: The magical Midsummer Night had brought them happiness and hope for love everlasting. Pl: Rynek Główny w Krakowie jaśniał tysiącem świateł. En: The Main Market Square in Krakow shone with a thousand lights. Pl: Tłum ludzi świętował, ale dla Anny i Piotra był to moment, który na zawsze zostanie w ich sercach. En: The crowd celebrated, but for Anna and Piotr, it was a moment that would remain in their hearts forever. Vocabulary Words: - dusk: zmierzch - cobblestone: brukowanych - mysteries: tajemnic - wreaths: wianki - crowd: tłumu - wildflowers: kwiatów polnych - current: nurtem - procession: korowodzie - shadows: cienie - stalls: straganami - linger: pozostawać - entwined: splecione - forehead: czoło - eternal: wieczny - marvelously: cudownie - bonfires: ogniska - suspicion: podejrzenie - vanished: zniknęły - almighty: wszechmogący - magic: magiczna - beating: bijące - drifting: dryfować - reassuringly: uspokajająco - enchanted: zaczarowany - midnight: północ - illuminate: oświecać - universe: wszechświat - sensation: sensation - mirth: radość - immortal: nieśmiertelny
  17m 53s
 • First Day Magic: New Adventures in Warsaw's Old Town

  9 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Polish: First Day Magic: New Adventures in Warsaw's Old Town Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/first-day-magic-new-adventures-in-warsaws-old-town/ Story Transcript: Pl: Warszawa była piękna tego ranka. En: Warsaw was beautiful that morning. Pl: Stare Miasto emanowało ciepłym blaskiem. En: The Old Town was glowing with a warm radiance. Pl: Anna, Jakub i Magdalena szli razem na pierwszy dzień nowego roku szkolnego. En: Anna, Jakub, and Magdalena were walking together on the first day of the new school year. Pl: Szkoła znajdowała się niedaleko Rynku Starego Miasta. En: The school was located near the Old Town Square. Pl: Anna była zdenerwowana. En: Anna was nervous. Pl: Jej włosy w kolorze kasztanów mieniły się w słońcu. En: Her chestnut-colored hair shimmered in the sunlight. Pl: Jakub, wysoki i uśmiechnięty, mówił, że wszystko będzie dobrze. En: Jakub, tall and smiling, assured her that everything would be fine. Pl: Magdalena, najspokojniejsza z trójki, trzymała książki przy piersi. En: Magdalena, the calmest of the three, held her books close to her chest. Pl: "Pierwszy dzień w nowej szkole to wielka przygoda," powiedziała Magdalena. En: "The first day at a new school is a great adventure," said Magdalena. Pl: "Poznamy nowych przyjaciół i nauczycieli." En: "We will meet new friends and teachers." Pl: Kiedy dotarli do szkoły, wielkie drzwi były już otwarte. En: When they arrived at the school, the large doors were already open. Pl: W środku panował zgiełk. En: Inside, there was a hustle and bustle. Pl: Uczniowie biegali korytarzami, szukając swoich klas. En: Students were running through the hallways, searching for their classrooms. Pl: Anna zatrzymała się przy tablicy ogłoszeń. En: Anna stopped by the notice board. Pl: Szukała swojego imienia na liście. En: She was looking for her name on the list. Pl: "Jestem w klasie 1B," powiedziała z ulgą. En: "I'm in class 1B," she said with relief. Pl: Jakub i Magdalena byli w innej klasie. En: Jakub and Magdalena were in a different class. Pl: Będą w 1A. En: They would be in 1A. Pl: Spotkali swoich nauczycieli. En: They met their teachers. Pl: Pani Nowak, ich wychowawczyni, miała miły uśmiech i ciemne włosy. En: Mrs. Nowak, their homeroom teacher, had a kind smile and dark hair. Pl: Opowiadała o szkole i nowym roku. En: She talked about the school and the new year. Pl: W przerwie na podwieczorek Anna wyszła na dziedziniec. En: During the break, Anna went out to the courtyard. Pl: Siedziała na ławce i patrzyła na drzewa. En: She sat on a bench and looked at the trees. Pl: Nagle podeszła do niej grupa uczniów. En: Suddenly, a group of students approached her. Pl: "Cześć!" En: "Hi!" Pl: powiedział jeden z nich. En: one of them said. Pl: "Nazywam się Marta. En: "My name is Marta. Pl: Jesteśmy w tej samej klasie. En: We're in the same class. Pl: Chcesz dołączyć do nas?" En: Do you want to join us?" Pl: Anna była zaskoczona, ale uśmiechnęła się. En: Anna was surprised but smiled. Pl: "Tak, chętnie," odpowiedziała. En: "Yes, I'd love to," she replied. Pl: Razem z nowymi kolegami wróciła do klasy i zaczęli rozmawiać. En: Together with her new classmates, she returned to the classroom, and they started chatting. Pl: Pod koniec dnia Anna opowiedziała o wszystkim Jakubowi i Magdalenie. En: At the end of the day, Anna told Jakub and Magdalena everything. Pl: "Nie było tak źle," powiedziała. En: "It wasn't so bad," she said. Pl: "Poznałam wspaniałych ludzi." En: "I met wonderful people." Pl: Jakub i Magdalena zgodzili się. En: Jakub and Magdalena agreed. Pl: Pierwszy dzień w nowej szkole był wyjątkowy. En: The first day in the new school was remarkable. Pl: Wieczorem Anna wracała do domu z wielkim uśmiechem na twarzy. En: In the evening, Anna returned home with a big smile on her face. Pl: Wiedziała, że to będzie dobry rok. En: She knew it was going to be a good year. Pl: W sercu czuła radość i spokój. En: In her heart, she felt joy and peace. Pl: Wszyscy troje mieli przed sobą nowe przygody, nowe wyzwania i nowych przyjaciół. En: All three of them had new adventures, new challenges, and new friends ahead. Pl: Stare Miasto w Warszawie, pełne historii i uroku, stało się dla nich miejscem nowych początków. En: The Old Town in Warsaw, full of history and charm, had become a place of new beginnings for them. Pl: I chociaż wciąż było wiele do odkrycia, wiedzieli, że razem poradzą sobie ze wszystkim. En: And although there was still much to discover, they knew they would handle everything together. Vocabulary Words: - radiance: blask - shimmered: mieniły się - adventure: przygoda - hustle: zgiełk - bustle: rwetes - notice board: tablica ogłoszeń - list: lista - relief: ulga - homeroom teacher: wychowawczyni - courtyard: dziedziniec - bench: ławka - approached: podeszła - classmates: koledzy - remarkable: wyjątkowy - joy: radość - peace: spokój - challenges: wyzwania - discovered: odkrycia - together: razem - glowing: emanowało - calmest: najspokojniejsza - held: trzymała - searched: szukając - dark: ciemne - suddenly: nagle - surprised: zaskoczona - smiled: uśmiechnęła się - chatted: rozmawiali - wonderful: wspaniałych - evening: wieczorem
  16m 27s
 • Scaling Dreams: A Journey Through the Tatra Mountains

  8 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Polish: Scaling Dreams: A Journey Through the Tatra Mountains Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/scaling-dreams-a-journey-through-the-tatra-mountains/ Story Transcript: Pl: Pod wielką, błękitną chmurą, Marek i Agnieszka wędrowali przez góry. En: Under the vast blue cloud, Marek and Agnieszka hiked through the mountains. Pl: Zakopane było w oddali, a Tatra czekały na ich przygodę. En: Zakopane was in the distance, and the Tatra Mountains awaited their adventure. Pl: Marek miał na plecach duży plecak, Agnieszka trzymała mapę. En: Marek had a large backpack on his back, while Agnieszka held a map. Pl: Słońce świeciło, ptaki śpiewały. Obaj czuli ekscytację i radość. En: The sun was shining, birds were singing, and both felt excitement and joy. Pl: Droga była stroma i kamienista. En: The path was steep and rocky. Pl: Czasami musieli wspinać się na skały. En: Sometimes they had to climb over rocks. Pl: Marek zaproponował przerwę. En: Marek suggested a break. Pl: „Jesteś zmęczona?” zapytał Agnieszkę. En: "Are you tired?" he asked Agnieszka. Pl: Agnieszka uczesła włosy w kucyk. En: Agnieszka tied her hair into a ponytail. Pl: „Troszkę, ale dam radę. Chcę zobaczyć widok ze szczytu.” En: "A little, but I can handle it. I want to see the view from the top." Pl: Szli dalej, rozmawiali o swoich marzeniach i planach. En: They continued walking, talking about their dreams and plans. Pl: Marek marzył o podróży dookoła świata. En: Marek dreamed of traveling around the world. Pl: Agnieszka chciała otworzyć małą kawiarnię w górach. En: Agnieszka wanted to open a small café in the mountains. Pl: Czuła, że góry są jej miejscem. En: She felt that the mountains were her place. Pl: W połowie drogi zobaczyli mały wodospad. En: Halfway through, they saw a small waterfall. Pl: Woda spływała z hukiem, tworząc małe jezioro. En: The water cascaded down with a roar, forming a small lake. Pl: „Pięknie,” szepnęła Agnieszka. En: "Beautiful," Agnieszka whispered. Pl: Zrobili kilka zdjęć, odpoczywali chwilę, a potem ruszyli dalej. En: They took a few photos, rested for a moment, and then moved on. Pl: Gdy dotarli do stromego zbocza, zrobić się trudniej. En: When they reached the steep slope, it became more difficult. Pl: Agnieszka zaczęła się potykać, Marek szybko złapał ją za rękę. En: Agnieszka started to stumble, and Marek quickly grabbed her hand. Pl: „Uważaj,” powiedział, a ich oczy chwilę spotkały się w spojrzeniu pełnym troski. En: "Watch out," he said, and their eyes met in a look full of care. Pl: W końcu dotarli na szczyt. En: Finally, they reached the top. Pl: Widok zaparł im dech w piersiach. En: The view took their breath away. Pl: Zakopane wyglądało jak mała kropka w dole. En: Zakopane looked like a tiny dot below. Pl: „Warto było,” rzekł Marek z uśmiechem. En: "It was worth it," Marek said with a smile. Pl: Agnieszka przytuliła się do niego. En: Agnieszka hugged him. Pl: „Tak, warto było,” odpowiedziała, czując mocniejsze bicie serca. En: "Yes, it was worth it," she replied, feeling her heart beat stronger. Pl: Spędzili tam godzinę, patrząc na horyzont, rozmawiając o wszystkim i niczym. En: They spent an hour there, gazing at the horizon, talking about everything and nothing. Pl: Zaczynało się ściemniać. En: It began to get dark. Pl: Postanowili, że czas wracać. En: They decided it was time to head back. Pl: Gdy wracali do Zakopanego, Agnieszka spojrzała na Marka i pomyślała, że każdy krok, każda trudność była warta tego momentu. En: As they returned to Zakopane, Agnieszka looked at Marek and thought that every step, every difficulty was worth this moment. Pl: Zrozumiała, że prawdziwa przygoda leży nie tylko w miejscu, ale i w osobie obok. En: She realized that true adventure lies not just in the place, but in the person beside you. Pl: Marek spojrzał na nią i uśmiechnął się. En: Marek looked at her and smiled. Pl: Oboje czuli, że ten dzień zmienił ich życie. En: Both felt that this day had changed their lives. Pl: Przeżyli coś wyjątkowego, coś, co pozostanie z nimi na zawsze. En: They had experienced something extraordinary, something that would stay with them forever. Pl: Te Tatry, ta wspinaczka, te chwile – to wszystko było tylko początkiem większej podróży. En: These Tatra Mountains, this climb, these moments – it was all just the beginning of a greater journey. Pl: Razem stawiali kroki w stronę przyszłości, pełni nadziei i marzeń. En: Together, they took steps towards the future, full of hope and dreams. Pl: Tak, góry były ich miejscem, a wspólne chwile – bezcenne. En: Yes, the mountains were their place, and the moments together – priceless. Vocabulary Words: - vast: wielką - cloud: chmurą - hiked: wędrowali - adventure: przygodę - backpack: plecak - excitement: ekscytację - joy: radość - steep: stroma - rocky: kamienista - climb: wspinać - break: przerwę - pony-tail: kucyk - handle: dam radę - plans: plany - dreamed: marzył - waterfall: wodospad - cascaded: spływała - roar: hukiem - lake: jezioro - stumble: potykać - care: troski - finally: W końcu - breath: dech - tiny: mała - hugged: przytuliła - hope: nadziei - horizon: horyzont - extraordinary: wyjątkowego - priceless: bezcenne - journey: podróży
  16m 29s
 • Joy in the Snow: A Tale from Zakopane's Winter Market

  7 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Polish: Joy in the Snow: A Tale from Zakopane's Winter Market Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/joy-in-the-snow-a-tale-from-zakopanes-winter-market/ Story Transcript: Pl: W górach, gdzie śnieg pachnie jak czysta wolność, Katarzyna, Marek i Ania przygotowywali się na zimowy jarmark w Zakopanem. En: In the mountains, where the snow smells like pure freedom, Katarzyna, Marek, and Ania were preparing for the winter market in Zakopane. Pl: Był grudzień, lodowaty wiatr przenikał wszędzie, ale serca trójki przyjaciół były pełne ciepła. En: It was December, and the icy wind seeped everywhere, but the hearts of the three friends were full of warmth. Pl: Katarzyna była artystką. En: Katarzyna was an artist. Pl: Malowała piękne obrazy gór i lasów. En: She painted beautiful pictures of mountains and forests. Pl: Jej stoisko na jarmarku miało być pełne kolorowych pejzaży. En: Her stall at the market was to be full of colorful landscapes. Pl: Marek, miejscowy stolarz, robił drewniane zabawki i ozdoby choinkowe. En: Marek, a local carpenter, made wooden toys and Christmas decorations. Pl: Każdy kawałek drewna miał w sobie odrobinę magii. En: Every piece of wood held a bit of magic. Pl: Ania, najmłodsza z nich, specjalizowała się w wyrobach z wełny. En: Ania, the youngest of them, specialized in wool products. Pl: Robiła ciepłe skarpety, czapki i rękawiczki. En: She made warm socks, hats, and gloves. Pl: Pierwszego dnia przygotowań, Katarzyna wzięła swoje obrazy i poszła na Rynek. En: On the first day of preparations, Katarzyna took her paintings and went to the Market Square. Pl: Było jeszcze wcześnie. En: It was still early. Pl: Świeciło słońce, a śnieg skrzył się jak diamenty. En: The sun was shining, and the snow sparkled like diamonds. Pl: Marek niósł swoje drewniane cuda, a Ania miała pełne torby wełnianych skarbów. En: Marek carried his wooden wonders, and Ania had bags full of wool treasures. Pl: Gdy dojechali na Rynek, zobaczyli, że nie byli jedyni. En: When they arrived at the Market Square, they saw they were not the only ones. Pl: Inni sprzedawcy też mieli stoiska, pełne radości i ciepła. En: Other vendors also had stalls, full of joy and warmth. Pl: Katarzyna, Marek i Ania zaczęli rozmieszczać swoje rzeczy. En: Katarzyna, Marek, and Ania began to arrange their goods. Pl: Katarzyna rozwieszała obrazy, Marek ustawiał zabawki, a Ania układała kolorowe czapki i rękawiczki. En: Katarzyna hung up her paintings, Marek set up the toys, and Ania laid out colorful hats and gloves. Pl: Gdy wszystko było gotowe, Marek zauważył, że zapomniał ściągaczy do ozdób. En: When everything was ready, Marek realized he had forgotten the fasteners for the ornaments. Pl: Bez nich jego ozdoby nie mogły wisieć na choince. En: Without them, his decorations couldn't hang on the Christmas tree. Pl: Katarzyna i Ania spojrzały na siebie – wiedziały, że muszą pomóc. En: Katarzyna and Ania looked at each other—they knew they had to help. Pl: „Nie martw się, Marku. En: "Don't worry, Marek. Pl: Pobiegniemy do sklepu po ściągacze! En: We'll run to the store for the fasteners!" Pl: ” – powiedziała Ania. En: said Ania. Pl: Dziewczyny ruszyły przez zaspy, by znaleźć sklep. En: The girls trudged through the drifts to find a store. Pl: Zakopane pełne było świątecznych świateł i śmiechów. En: Zakopane was full of holiday lights and laughter. Pl: W końcu znalazły mały sklepik, gdzie kupiły potrzebne rzeczy. En: Finally, they found a small shop where they bought the needed items. Pl: Wróciły szybko na Rynek, a Marek z uśmiechem przyjął pomoc. En: They quickly returned to the Market, and Marek gladly accepted their help. Pl: Rynek w Zakopanem zaczął się wypełniać ludźmi. En: The Market Square in Zakopane started filling with people. Pl: Śpiewano kolędy, dzieci bawiły się w śniegu, a dorośli pili gorące kakao. En: Carols were sung, children played in the snow, and adults drank hot cocoa. Pl: Katarzyna sprzedawała obrazy, Marek ozdoby, a Ania wełniane rzeczy. En: Katarzyna sold her paintings, Marek the decorations, and Ania the wool items. Pl: Ich stoiska były pełne uśmiechów i radości. En: Their stalls were filled with smiles and joy. Pl: Pod koniec dnia, kiedy jarmark się kończył, przyjaciele poczuli wielką satysfakcję. En: At the end of the day, as the market closed, the friends felt great satisfaction. Pl: Mimo mrozu, serca były pełne ciepła. En: Despite the cold, their hearts were full of warmth. Pl: Przygotowania zakończyły się sukcesem, a ich prace znalazły nowych właścicieli. En: The preparations ended successfully, and their works found new owners. Pl: Wszyscy trzej wrócili do domu pełni radości i wdzięczności. En: All three returned home full of joy and gratitude. Pl: Katarzyna spojrzała na swoich przyjaciół i powiedziała:„Dzięki wam ten dzień był naprawdę magiczny. En: Katarzyna looked at her friends and said: "Thanks to you, this day was truly magical." Pl: ”Marek i Ania zgodzili się, wiedząc, że wspólna praca i pomoc były kluczem do sukcesu. En: Marek and Ania agreed, knowing that teamwork and help were the keys to success. Pl: Zmęczeni, ale szczęśliwi, rozeszli się do swoich domów, marząc już o następnym jarmarku. En: Tired but happy, they went off to their homes, already dreaming about the next market. Pl: I tak zakończył się ten świąteczny dzień w Zakopanem, pełen ciepłych uczuć i pięknych wspomnień. En: And so ended that Christmas day in Zakopane, full of warm feelings and beautiful memories. Vocabulary Words: - mountains: góry - snow: śnieg - freedom: wolność - preparing: przygotowywali - market: jarmark - icy: lodowaty - seeped: przenikał - warmth: ciepło - artist: artystką - painted: malowała - pictures: obrazy - landscapes: pejzaży - carpenter: stolarz - toys: zabawki - decorations: ozdoby - wood: drewno - magic: magii - stall: stoisko - wool: wełny - socks: skarpety - gloves: rękawiczki - preparations: przygotowań - Market Square: Rynek - sparkled: skrzył - diamonds: diamenty - vendor: sprzedawcy - fasteners: ściągacze - store: sklepu - shop: sklepik - items: rzeczy
  18m 14s
 • Kasia's Dream: A Tour of Wawel Castle Brought to Life

  6 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Polish: Kasia's Dream: A Tour of Wawel Castle Brought to Life Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/kasias-dream-a-tour-of-wawel-castle-brought-to-life/ Story Transcript: Pl: Kasia miała marzenie od dzieciństwa. En: Kasia had a dream since childhood. Pl: Chciała być przewodnikiem turystycznym na Wawelu. En: She wanted to be a tour guide at Wawel. Pl: W końcu marzenie jej się spełniło. En: Finally, her dream came true. Pl: Stała u stóp zamku z małą grupą turystów. En: She stood at the foot of the castle with a small group of tourists. Pl: Z uśmiechem na ustach, zaczęła mówić. En: With a smile on her face, she began to speak. Pl: "Proszę państwa, witam na Wawelu. En: "Ladies and gentlemen, welcome to Wawel. Pl: To jest zamek królewski. En: This is the royal castle. Pl: Teraz zaczniemy naszą podróż w czasie." En: Now we will start our journey through time." Pl: Piotr, kolega Kasi, był tu po raz pierwszy. En: Piotr, Kasia's colleague, was here for the first time. Pl: "Czy to prawda, że tu mieszkał król Zygmunt III Waza?" En: "Is it true that King Sigismund III Vasa lived here?" Pl: zapytał. En: he asked. Pl: "Tak, bardzo dobra obserwacja," odpowiedziała Kasia. En: "Yes, very good observation," Kasia answered. Pl: "Królowa Bona, żona Zygmunta Starego, też mieszkała tutaj. En: "Queen Bona, the wife of Sigismund the Old, also lived here. Pl: Teraz idziemy do komnat królewskich." En: Now we are going to the royal chambers." Pl: Marek, trzeci z grupy, uwielbiał historię. En: Marek, the third member of the group, loved history. Pl: Często zadawał pytania. En: He frequently asked questions. Pl: "Jak stary jest ten zamek?" En: "How old is this castle?" Pl: zapytał. En: he asked. Pl: "Zamek powstał w XI wieku," wyjaśniła Kasia. En: "The castle was built in the 11th century," Kasia explained. Pl: "Wielu wspaniałych królów tu mieszkało." En: "Many magnificent kings lived here." Pl: Weszli do środka. En: They went inside. Pl: Kasia pokazywała komnaty, opowiadała historie. En: Kasia showed the chambers, telling stories. Pl: "Tu odbywały się uczty. En: "Feasts were held here. Pl: Królowie zapraszali wielkich gości." En: The kings invited great guests." Pl: Piotr nie mógł się powstrzymać. En: Piotr couldn't hold back. Pl: "Czy mieli tu też lochy?" En: "Did they have dungeons here too?" Pl: Kasia przytaknęła. En: Kasia nodded. Pl: "Tak, lochy były używane do trzymania więźniów." En: "Yes, the dungeons were used to hold prisoners." Pl: W jednym z pokoi Kasia pokazała piękne obrazy. En: In one of the rooms, Kasia showed beautiful paintings. Pl: "To są dzieła sztuki. En: "These are works of art. Pl: Wiele z nich pochodzi z renesansu." En: Many of them are from the Renaissance." Pl: Marek dopytał. En: Marek inquired further. Pl: "A co z Arrasem? En: "What about the Arrases? Pl: Słyszałem, że mają tutaj wiele." En: I've heard they have many here." Pl: "Tak, Arrasów jest tu wiele. En: "Yes, there are many Arrases here. Pl: Są to piękne tkaniny z Belgii. En: They are beautiful tapestries from Belgium. Pl: Zobaczymy je w następnej komnacie." En: We will see them in the next chamber." Pl: Grupa przeszła dalej. En: The group moved on. Pl: Kasia kontynuowała opowieści. En: Kasia continued the stories. Pl: Jej głos był ciepły i pełen pasji. En: Her voice was warm and full of passion. Pl: Turystom bardzo się podobało. En: The tourists liked it very much. Pl: Pod koniec wycieczki Kasia zabrała grupę na dziedziniec. En: At the end of the tour, Kasia took the group to the courtyard. Pl: "To jest ostatnie miejsce," powiedziała. En: "This is the last place," she said. Pl: "Tutaj król Jan III Sobieski witał swoje wojska po bitwie pod Wiedniem." En: "Here, King John III Sobieski welcomed his troops after the Battle of Vienna." Pl: Piotr i Marek podziękowali Kasi za wspaniałą wycieczkę. En: Piotr and Marek thanked Kasia for the wonderful tour. Pl: "Było niesamowicie," powiedział Piotr. En: "It was amazing," Piotr said. Pl: "Tak, dowiedziałem się tak dużo," dodał Marek. En: "Yes, I learned so much," added Marek. Pl: Kasia uśmiechnęła się szeroko. En: Kasia smiled broadly. Pl: "Dziękuję, cieszę się, że wam się podobało. En: "Thank you, I'm glad you liked it. Pl: Zapraszam ponownie do Wawelu." En: I invite you to visit Wawel again." Pl: Wszyscy pożegnali się i opuścili zamek. En: Everyone said goodbye and left the castle. Pl: Kasia patrzyła na piękny widok Krakowa. En: Kasia looked at the beautiful view of Krakow. Pl: Wiedziała, że spełniła swoje marzenie i podzieliła się nim z innymi. En: She knew that she had fulfilled her dream and shared it with others. Pl: Była szczęśliwa. En: She was happy. Vocabulary Words: - dream: marzenie - to be fulfilled: spełniło się - foot: stóp - tour guide: przewodnik turystyczny - royal: królewski - journey: podróż - observation: obserwacja - chamber: komnata - magnificent: wspaniały - feast: uczta - great guests: wielcy goście - to hold back: powstrzymać się - dungeon: loch - prisoner: więzień - painting: obraz - work of art: dzieło sztuki - Renaissance: renesans - tapestry: tkanina - courtyard: dziedziniec - to invite: zapraszać - troops: wojska - to inquire: dopytać - decorated: ozdobione - fulfilled: spełniona - since: od - content: zawartość - paintings: obrazy - arrive: przybyć - explained: wyjaśniła - observed: obserwowana
  17m 27s
 • Discovering Ancestral Ties: A Journey Through Wawel Castle

  5 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Polish: Discovering Ancestral Ties: A Journey Through Wawel Castle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/discovering-ancestral-ties-a-journey-through-wawel-castle/ Story Transcript: Pl: Krzysztof i Agnieszka stali na wejściu do zamku na Wawelu. En: Krzysztof and Agnieszka stood at the entrance to the Wawel Castle. Pl: Słoneczne promienie tańczyły na starych murach. En: Sunbeams danced on the ancient walls. Pl: Był ciepły wiosenny dzień. En: It was a warm spring day. Pl: Wszyscy turyści byli pełni radości. En: All the tourists were full of joy. Pl: "Spójrz, Krzysztof! En: "Look, Krzysztof! Pl: To tutaj nasi przodkowie mieszkali!" En: This is where our ancestors lived!" Pl: – powiedziała Agnieszka z błyskiem w oku. En: – Agnieszka said with a sparkle in her eye. Pl: Krzysztof spojrzał na siostrę. En: Krzysztof looked at his sister. Pl: Czuł, że to miejsce jest dla nich ważne. En: He felt that this place was important to them. Pl: Ich babcia często opowiadała historie o przodkach, którzy byli związani z tym zamkiem. En: Their grandmother often told stories about their ancestors who were connected to this castle. Pl: Weszli do środka. En: They went inside. Pl: Na ścianach wisiały portrety dawnych królów. En: Portraits of former kings hung on the walls. Pl: Wielkie sale były pełne historycznych pamiątek. En: The grand halls were filled with historical memorabilia. Pl: Każdy krok, każdy szczegół przypominał o dawnych czasach. En: Every step, every detail reminded them of times long past. Pl: Agnieszka zatrzymała się przy jednym z obrazów. En: Agnieszka stopped by one of the paintings. Pl: "Patrz, Krzysztof! En: "Look, Krzysztof! Pl: To przecież portret naszego praprapradziadka!" En: That's a portrait of our great-great-great-grandfather!" Pl: Krzysztof podszedł bliżej. En: Krzysztof stepped closer. Pl: Był zdumiony. En: He was amazed. Pl: "Nie mogę uwierzyć. En: "I can't believe it. Pl: Wygląda jak nasz tata!" En: He looks like our father!" Pl: – powiedział. En: – he said. Pl: "Może dlatego babcia tak często mówiła o zamku?" En: "Maybe that's why Grandma often talked about the castle?" Pl: – zastanawiała się Agnieszka. En: – Agnieszka wondered. Pl: Z każdym krokiem przenikali głębiej w historię. En: With each step, they delved deeper into history. Pl: Odwiedzili kaplicę, gdzie kiedyś modlili się ich przodkowie. En: They visited the chapel where their ancestors once prayed. Pl: Zobaczyli skarbiec z koronami i klejnotami. En: They saw the treasury with crowns and jewels. Pl: Czuli dumę i wzruszenie. En: They felt pride and emotion. Pl: Gdy wyszli na dziedziniec, Krzysztof spojrzał na siostrę. En: When they stepped out onto the courtyard, Krzysztof looked at his sister. Pl: "Czujesz to samo co ja?" En: "Do you feel the same as I do?" Pl: – zapytał. En: – he asked. Pl: Agnieszka uśmiechnęła się. En: Agnieszka smiled. Pl: "Tak, czuję się częścią historii." En: "Yes, I feel like a part of history." Pl: Krzysztof i Agnieszka spędzili cały dzień na Wawelu. En: Krzysztof and Agnieszka spent the whole day at Wawel. Pl: Zamek nie był już tylko historycznym miejscem. En: The castle was no longer just a historical place. Pl: Stał się symbolem ich rodziny. En: It became a symbol of their family. Pl: Wiedzieli, że będą wracać tutaj często. En: They knew they would return here often. Pl: Na koniec dnia usiedli na ławce, patrząc na zachodzące słońce. En: At the end of the day, they sat on a bench, watching the setting sun. Pl: "To był wyjątkowy dzień" – powiedział Krzysztof. En: "It was a special day" – Krzysztof said. Pl: "Tak, teraz znamy nasze korzenie" – odpowiedziała Agnieszka. En: "Yes, now we know our roots" – Agnieszka replied. Pl: W tym momencie zrozumieli, że historia ich rodziny jest wieczna. En: In that moment, they understood that their family's history is eternal. Pl: I że jest częścią większej opowieści, którą będą przekazywać swoim dzieciom. En: And that it is part of a larger story that they will pass on to their children. Vocabulary Words: - sunbeams: słoneczne promienie - ancestors: przodkowie - sparkle: błysk - portrait: portret - historical memorabilia: historyczne pamiątki - chapel: kaplica - treasury: skarbiec - jewels: klejnoty - courtyard: dziedziniec - roots: korzenie - entrance: wejście - castle: zamek - tourists: turyści - walls: mury - ancient: stary - grandmother: babcia - inside: do środka - kings: królów - detail: szczegół - amazed: zdumiony - eternal: wieczna - important: ważne - connected: związani - hall: sala - pride: duma - emotion: wzruszenie - setting sun: zachodzące słońce - special: wyjątkowy - understood: zrozumieli - larger story: większej opowieści
  15m 19s

Are you ready to supercharge your Polish listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

mostra más
Are you ready to supercharge your Polish listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you.

Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing. That's why each episode of our podcast features a story in Polish, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Polish and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension.

But we don't stop there. Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

And our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who want to connect with their roots. Are you planning a trip to Poland? Maybe you want to speak Polish with your friends from Warsaw or Kraków? Our podcast will give you the cultural and linguistic background to fully immerse in Poland.

Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics, psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Polish listening comprehension. Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself.

Rozpocznij poprawę swojego rozumienia ze słuchu po polsku dzięki naszym opowieściom dzisiaj!
mostra menos
Contactos
Información

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca