Frozen Laughter: A Winter Day of Friendship and Mishaps

Frozen Laughter: A Winter Day of Friendship and Mishaps
17 de oct. de 2023 · 20m 5s

Fluent Fiction - Norwegian: Frozen Laughter: A Winter Day of Friendship and Mishaps Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/frozen-laughter-a-winter-day-of-friendship-and-mishaps/ Story Transcript: Nb: På en iskald vinterdag...

mostra más
Fluent Fiction - Norwegian: Frozen Laughter: A Winter Day of Friendship and Mishaps
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/frozen-laughter-a-winter-day-of-friendship-and-mishaps

Story Transcript:

Nb: På en iskald vinterdag i Bergen, den sjarmerende byen ved fjellene, trasket Lars uskyldig gjennom de frossne bakgatene. Ingrid, hans beste venn, fulgte tett bak, med kameraet sitt klart.
En: On a freezing winter day in Bergen, the charming city by the mountains, Lars innocently trudged through the frozen backstreets. Ingrid, his best friend, followed closely behind, her camera ready.

Nb: Lars hadde en rød lue på hodet, for å skjule de mørke lokkene mot den bitende kulden. Ingrid hadde på seg en lun hettegenser og holdt et stort kamera med begge hendene. Begge var de uvitende om det dramaet som snart skulle utspille seg.
En: Lars wore a red hat on his head, to shield his dark locks from the biting cold. Ingrid had on a cozy hoodie and held a large camera with both hands. Both were unaware of the drama that was about to unfold.

Nb: Plutselig skjedde det: Lars satte foten på en skjult isflekk. Med et stort "Wooah!", gled Lars ut av kontroll. Men i stedet for å komme sin venn til unnsetning, fanget Ingrid øyeblikket på film.
En: Suddenly, it happened: Lars stepped on a hidden patch of ice. With a loud "Wooah!", Lars slid out of control. But instead of coming to his friend's aid, Ingrid captured the moment on film.

Nb: Ingrid kunne ikke hjelpe men le mens hun så Lars trippe og prøve å fange balansen. Lars snublet, han flakset med armene. Og kameraet, det rullet.
En: Ingrid couldn't help but laugh as she watched Lars stumble and try to regain his balance. Lars tripped, he flailed his arms. And the camera, it rolled.

Nb: Til slutt, med et endelig "Woosh", falt Lars flatt på bakken med et høylytt klask. Ingrid sluttet filmingen og løp for å hjelpe ham opp. Hun rakte ut hånden og Lars tok den, fortsatt litt rød i ansiktet av flauhet.
En: Finally, with a final "Woosh", Lars fell flat on the ground with a loud thud. Ingrid stopped filming and rushed to help him up. She reached out her hand and Lars took it, still a bit red-faced from embarrassment.

Nb: "Er du ok, Lars", spurte Ingrid, fortsatt med et smil på leppene.
En: "Are you okay, Lars," Ingrid asked, still with a smile on her lips.

Nb: "Jeg er fint," stønnet Lars, "men du vil ikke .... "
En: "I'm fine," groaned Lars, "but you won't believe..."

Nb: Men det var for sent. Ingrid hadde allerede sett det: Lars' røde lue lå i en snøhaug, ikke langt unna.
En: But it was too late. Ingrid had already seen it: Lars' red hat lay in a snowy pile, not far away.

Nb: Ingrid hentet luen, ristet den ren for snø og ga den tilbake til Lars.
En: Ingrid retrieved the hat, shook it clean of snow, and handed it back to Lars.

Nb: "Jeg skal slette videoen," sa Ingrid, med en alvorlig tone, men et spøkefullt glimt i øyet. Lars så på henne, og visste at hun tullet. Og med et sukk lovet han å være mer forsiktig neste gang de gikk ut i iskaldt vær.
En: "I'll delete the video," said Ingrid, with a serious tone, but a playful twinkle in her eye. Lars looked at her, knowing she was joking. And with a sigh, he promised to be more careful next time they ventured out in the icy weather.

Nb: Dagen var full av latter og tårer, en dag å huske. Og selv om Lars falt og gjorde seg litt flau, var det fortsatt en utrolig dag for dem begge. For i hjertet av Bergen, under det kalde vinterværet, var varmen av vennskap mer enn nok til å holde dem fornøyde og lykkelige.
En: The day was filled with laughter and tears, a day to remember. And although Lars fell and felt a bit embarrassed, it was still an incredible day for both of them. For in the heart of Bergen, beneath the cold winter weather, the warmth of their friendship was more than enough to keep them content and happy.


Vocabulary Words:
 • On: en
 • freezing: iskald
 • winter: vinter
 • day: dag
 • Bergen: Bergen
 • charming: sjarmerende
 • city: byen
 • mountains: fjellene
 • Lars: Lars
 • innocently: uskyldig
 • trudged: trasket
 • through: gjennom
 • frozen: frossne
 • backstreets: bakgater
 • Ingrid: Ingrid
 • best: beste
 • friend: venn
 • followed: fulgte
 • closely: nært
 • behind: bak
 • camera: kamera
 • ready: klart
 • wore: hadde på seg
 • red: rød
 • hat: lue
 • shield: skjule
 • dark: mørke
 • locks: lokker
 • biting: bitende
 • cold: kulden
 • cozy: lun
 • hoodie: hoodie
 • held: holdt
 • large: stort
 • both: begge
 • unaware: uvitende
 • drama: dramaet
 • unfold: utspille
 • happened: skjedde
 • stepped: satte foten
 • hidden: skjult
 • patch: flekk
 • ice: is
 • loud: høylytt
 • wooah: wooah
 • slid: gled
 • control: kontroll
 • instead: i stedet
 • coming: komme
 • aid: unnsetning
 • captured: fanget
 • moment: øyeblikket
 • film: film
 • help: hjelpe
 • laugh: le
 • watched: sett på
 • stumble: trippe
 • try: prøve
 • regain: gjenopprette
 • balance: balansen
 • tripped: snublet
 • flailed: flakset
 • arms: armene
 • rolled: rullet
 • final: endelig
 • woosh: woosh
 • fell: falt
 • flat: flatt
 • ground: bakken
 • thud: klask
 • stopped: sluttet
 • rushed: løp
 • reached: rakte
 • hand: hånd
 • took: tok
 • bit: litt
 • red-faced: rød i ansiktet
 • embarrassment: flauhet
 • okay: ok
 • asked: spurte
 • smile: smil
 • lips: leppene
 • groaned: stønnet
 • believe: tror
 • late: for sent
 • seen: sett
 • snowy: snøhaug
 • pile: haug
 • far: langt
 • away: unna
 • retrieved: hentet
 • shook: ristet
 • clean: ren
 • handed: ga
 • back: tilbake
 • delete: slette
 • videoen: videoen
 • serious: alvorlig
 • tone: tone
 • playful: spøkefullt
 • twinkle: glimt
 • eye: øyet
 • looking: så på
 • joking: tullet
 • sigh: sukk
 • promised: lovet
 • careful: forsiktig
 • next: neste
 • time: gang
 • ventured: gikk ut
 • weather: vær
 • filled: full av
 • laughter: latter
 • tears: tårer
 • remember: huske
 • although: selv om
 • fell: falt
 • bit: litt
 • embarrassed: flau
 • incredible: utrolig
 • day: dag
 • both: begge
 • heart: hjertet
 • warmth: varmen
 • friendship: vennskap
 • enough: nok
 • keep: holde
 • content: fornøyde
 • happy: lykkelige
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca