00:00
13:09
Fluent Fiction - Lithuanian: Karate Kicks to Yoga Poses: An Accidental Journey
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/karate-kicks-to-yoga-poses-an-accidental-journey

Story Transcript:

Lt: Vėlų rytmetį Vilniuje, senamiesčio širdyje, Marius skubėjo per šaligatvius.
En: Early in the morning in the heart of the old town in Vilnius, Marius hurried through the sidewalks.

Lt: Jis buvo nusiteikęs mokytis karatė, todėl jo žingsniai buvo tvirti ir greiti.
En: He was determined to learn karate, so his steps were firm and fast.

Lt: Atbėgęs prie pastato, kur turėjo vykti pamoka, Marius nepastebėjo, kad įėjo ne į tą salę.
En: When he arrived at the building where the class was supposed to take place, Marius didn't notice that he had entered the wrong room.

Lt: Salėje oras buvo pripildytas levandų kvapo, o kiekvienas žmogus atrodė taikiai besimankštinantis.
En: Inside, the air was filled with the scent of lavender, and everyone seemed peacefully stretching.

Lt: Agnė, ramybės ir harmonijos mokytoja, vedė jogos pamoką.
En: Agnė, the teacher of peace and harmony, was leading a yoga class.

Lt: Ji sveikino kiekvieną švelniu žvilgsniu ir ramia balsu.
En: She greeted everyone with a gentle gaze and a calm voice.

Lt: Marius, visiškai nesuprasdamas, kad paklydo, pasistatė čiuožinėjantį kilimėlį ir nusiteikė kovai.
En: Marius, completely unaware of his mistake, laid down his exercise mat and prepared for combat.

Lt: Jis pradėjo atlikti aukštus spyrnius ir smūgius ore, kol kiti mokinių atliko ramaus meditacijos pozą.
En: He began to perform high kicks and punches in the air, while the other students were in a relaxed meditation pose.

Lt: Agnė pastebėjo neįprastą naujoką ir priėjo prie jo.
En: Agnė noticed the unusual newcomer and approached him.

Lt: "Mariu, ar tu tikrai čia dėl jogos?
En: "Marius, are you really here for yoga?"

Lt: " - švelniai paklausė ji.
En: she asked gently.

Lt: Marius apsidairė ir suprato savo klaidą.
En: Marius looked around and realized his error.

Lt: Jis pasijuokė ir paprašė atleidimo už sumaištį.
En: He chuckled and asked for forgiveness for the mix-up.

Lt: Agnė, nustebo, bet nusprendė padėti jam.
En: Agnė was surprised, but decided to help him.

Lt: "Pabandyk atlikti šiuos judesius su mumis," - skatino ji.
En: "Try doing these movements with us," she encouraged.

Lt: Marius nusileido ir pradėjo mėginti jogos pozas.
En: Marius hesitated and started attempting yoga poses.

Lt: Nors jam buvo neįprasta, jis netrukus pajuto, kaip jo kūnas dėkoja už šią naują patirtį.
En: Although it was unfamiliar to him, he soon felt his body appreciating this new experience.

Lt: Pamoka baigėsi, Marius ir Agnė pasišneko.
En: The class ended, and Marius and Agnė chatted.

Lt: Ji pasiūlė jam ateiti ir kitą kartą.
En: She invited him to come again next time.

Lt: Šiltai išsiskyrę jie abu suprato, kad klaida tapo proga atrasti naują pomėgį.
En: Parting warmly, they both realized that the mistake had become an opportunity to discover a new passion.

Lt: Pasakojimas užbaigiamas žinia, kad Marius tapo reguliariu jogos užsiėmimų lankytoju ir jog tai ne tik sustiprino jo kūną, bet ir ramybę suteikė jo mintims.
En: The story concludes with the news that Marius became a regular attendee of yoga classes and that it not only strengthened his body but also brought calmness to his mind.

Lt: Ir nors jis vis dar mėgsta karatė, jogos pamokos tapo ne mažiau svarbi dalimi jo gyvenimo.
En: And even though he still loves karate, yoga classes became an equally important part of his life.


Vocabulary Words:
 • Early: their pasirengti
 • in the morning: rūgyti
 • heart: širdis
 • old town: senamiestis
 • Vilnius: Vilnius
 • hurried: skubėti
 • sidewalks: šaligatvis
 • determined: nusiteikęs
 • karate: karatė
 • steps: žingsnis
 • firm: tvirtas
 • fast: greitas
 • building: pastatas
 • class: pamoka
 • supposed to: privalėjo
 • take place: vykti
 • didn't notice: nepastebėti
 • entered: įėjęs
 • wrong: ne tą
 • Inside: viduje
 • air: oras
 • filled: pripildyta
 • scent: kvapas
 • lavender: levanda
 • everyone: kiekvienas
 • peacefully: taikiai
 • stretching: besimankštintis
 • teacher: mokytojas
 • peace: ramybė
 • harmony: harmonija
Fluent Fiction - Lithuanian : Karate Kicks to Yoga Poses: An Accidental Journey Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: fluentfiction.org/karate-kicks-to-yoga-poses-an-accidental-journey Story Transcript: Lt: Vėlų rytmetį Vilniuje, senamiesčio širdyje, Marius skubėjo per šaligatvius. En: Early in the morning in the heart of the old town in Vilnius, Marius hurried through the sidewalks. Lt: Jis buvo nusiteikęs mokytis karatė, todėl jo žingsniai buvo tvirti ir greiti. En: He was determined to learn karate, so his steps were firm and fast. Lt: Atbėgęs prie pastato, kur turėjo vykti pamoka, Marius nepastebėjo, kad įėjo ne į tą salę. En: When he arrived at the building where the class was supposed to take place, Marius didn't notice that he had entered the wrong room. Lt: Salėje oras buvo pripildytas levandų kvapo, o kiekvienas žmogus atrodė taikiai besimankštinantis. En: Inside, the air was filled with the scent of lavender, and everyone seemed peacefully stretching. Lt: Agnė, ramybės ir harmonijos mokytoja, vedė jogos pamoką. En: Agnė, the teacher of peace and harmony, was leading a yoga class. Lt: Ji sveikino kiekvieną švelniu žvilgsniu ir ramia balsu. En: She greeted everyone with a gentle gaze and a calm voice. Lt: Marius, visiškai nesuprasdamas, kad paklydo, pasistatė čiuožinėjantį kilimėlį ir nusiteikė kovai. En: Marius, completely unaware of his mistake, laid down his exercise mat and prepared for combat. Lt: Jis pradėjo atlikti aukštus spyrnius ir smūgius ore, kol kiti mokinių atliko ramaus meditacijos pozą. En: He began to perform high kicks and punches in the air, while the other students were in a relaxed meditation pose. Lt: Agnė pastebėjo neįprastą naujoką ir priėjo prie jo. En: Agnė noticed the unusual newcomer and approached him. Lt: "Mariu, ar tu tikrai čia dėl jogos? En: "Marius, are you really here for yoga?" Lt: " - švelniai paklausė ji. En: she asked gently. Lt: Marius apsidairė ir suprato savo klaidą. En: Marius looked around and realized his error. Lt: Jis pasijuokė ir paprašė atleidimo už sumaištį. En: He chuckled and asked for forgiveness for the mix-up. Lt: Agnė, nustebo, bet nusprendė padėti jam. En: Agnė was surprised, but decided to help him. Lt: "Pabandyk atlikti šiuos judesius su mumis," - skatino ji. En: "Try doing these movements with us," she encouraged. Lt: Marius nusileido ir pradėjo mėginti jogos pozas. En: Marius hesitated and started attempting yoga poses. Lt: Nors jam buvo neįprasta, jis netrukus pajuto, kaip jo kūnas dėkoja už šią naują patirtį. En: Although it was unfamiliar to him, he soon felt his body appreciating this new experience. Lt: Pamoka baigėsi, Marius ir Agnė pasišneko. En: The class ended, and Marius and Agnė chatted. Lt: Ji pasiūlė jam ateiti ir kitą kartą. En: She invited him to come again next time. Lt: Šiltai išsiskyrę jie abu suprato, kad klaida tapo proga atrasti naują pomėgį. En: Parting warmly, they both realized that the mistake had become an opportunity to discover a new passion. Lt: Pasakojimas užbaigiamas žinia, kad Marius tapo reguliariu jogos užsiėmimų lankytoju ir jog tai ne tik sustiprino jo kūną, bet ir ramybę suteikė jo mintims. En: The story concludes with the news that Marius became a regular attendee of yoga classes and that it not only strengthened his body but also brought calmness to his mind. Lt: Ir nors jis vis dar mėgsta karatė, jogos pamokos tapo ne mažiau svarbi dalimi jo gyvenimo. En: And even though he still loves karate, yoga classes became an equally important part of his life. Vocabulary Words: Early: their pasirengti in the morning: rūgyti heart: širdis old town: senamiestis Vilnius: Vilnius hurried: skubėti sidewalks: šaligatvis determined: nusiteikęs karate: karatė steps: žingsnis firm: tvirtas fast: greitas building: pastatas class: pamoka supposed to: privalėjo take place: vykti didn't notice: nepastebėti entered: įėjęs wrong: ne tą Inside: viduje air: oras filled: pripildyta scent: kvapas lavender: levanda everyone: kiekvienas peacefully: taikiai stretching: besimankštintis teacher: mokytojas peace: ramybė harmony: harmonija leer más leer menos

hace 3 meses #fitnessfusion, #karatetocalm, #learnlithuanian, #lietuviškospasakos, #lietuvių, #lithuanian, #lithuanianpodcast, #lithuanianstories, #mindbodysoul, #mistakestomasterpieces, #mokytislietuvių, #peacefulwarrior, #wellnesspodcast, #yogainspiration