Laughing Through Darkness: A Bucharest Tale

Laughing Through Darkness: A Bucharest Tale
15 de feb. de 2024 · 15m 58s

Fluent Fiction - Romanian: Laughing Through Darkness: A Bucharest Tale Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/laughing-through-darkness-a-bucharest-tale/ Story Transcript: Ro: Era o zi obișnuită de toamnă în...

mostra más
Fluent Fiction - Romanian: Laughing Through Darkness: A Bucharest Tale
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/laughing-through-darkness-a-bucharest-tale

Story Transcript:

Ro: Era o zi obișnuită de toamnă în București, cu cerul acoperit de nori și frunze care șopteau povești pe trotuare.
En: It was an ordinary autumn day in Bucharest, with the sky covered in clouds and leaves whispering stories on the sidewalks.

Ro: Într-un bloc vechi de pe o stradă liniștită, Alexandra și Ion așteptau liftul.
En: In an old building on a quiet street, Alexandra and Ion were waiting for the elevator.

Ro: Ajungeau acasă după o zi lungă de muncă și doreau doar să ajungă în apartamentul lor cald.
En: They were coming home after a long day of work and just wanted to reach their warm apartment.

Ro: Când ușile liftului s-au deschis, Alexandra a zâmbit obosită și a pasit înăuntru.
En: When the elevator doors opened, a tired Alexandra smiled and stepped inside.

Ro: Ion a urmat-o, apăsând butonul etajului lor.
En: Ion followed, pressing the button for their floor.

Ro: Liftul a început să urce încet.
En: The elevator began to ascend slowly.

Ro: Deodată, totul s-a oprit.
En: Suddenly, everything stopped.

Ro: O tăcere grea s-a așternut.
En: A heavy silence fell.

Ro: Lumina a pâlpâit și s-a stins.
En: The light flickered and went out.

Ro: Alexandra și Ion s-au uitat unul la altul, îngrijorați.
En: Alexandra and Ion looked at each other, worried.

Ro: "Nu-ți face griji, Alexandra, o să fie în regulă," a spus Ion, încercând să o liniștească.
En: "Don't worry, Alexandra, it will be okay," said Ion, trying to reassure her.

Ro: În apartamentul de deasupra lor, Elena, care era o prietenă bună, a auzit zgomotul ciudat făcut de lift.
En: In the apartment above them, Elena, who was a good friend, heard the strange noise from the elevator.

Ro: Curioasă, a ieșit pe palier și a auzit voci îngrijorate venind din lift.
En: Curious, she went out to the landing and heard worried voices coming from the elevator.

Ro: Își dăduse seama că erau Alexandra și Ion.
En: She realized it was Alexandra and Ion.

Ro: Elena s-a apropiat de ușile liftului și a strigat: "Hei, sunteți bine acolo?
En: Elena approached the elevator doors and shouted, "Hey, are you two okay in there?"

Ro: "Alexandra a răspuns: "Elena, suntem blocați!
En: Alexandra replied, "Elena, we're stuck!

Ro: S-a oprit curentul.
En: The power went out."

Ro: "Elena a zâmbit și a strigat înapoi: "Stați liniștiți, o să chem pe cineva să vă scoată de acolo.
En: Elena smiled and shouted back, "Stay calm, I'll call someone to get you out.

Ro: Până atunci, vreți să auziți niște glume?
En: In the meantime, do you want to hear some jokes?"

Ro: "În lift, Alexandra și Ion s-au uitat unul la altul și au râs ușor.
En: In the elevator, Alexandra and Ion looked at each other and chuckled.

Ro: Elena era cunoscută pentru umorul ei contagios.
En: Elena was known for her contagious humor.

Ro: "De ce nu, ar putea să ne facă să uităm că suntem blocați aici," a exclamat Ion.
En: "Why not, it might make us forget that we're stuck here," exclaimed Ion.

Ro: Elena a început să le spună glume, una după alta, iar râsetele lor au ajuns să umple întreaga scara blocului.
En: Elena began telling them jokes, one after another, and their laughter filled the entire staircase of the building.

Ro: Între timp, Elena a sunat la electrician și după un timp curentul a fost repus.
En: Meanwhile, Elena called an electrician and after some time, the power was restored.

Ro: Când liftul a început din nou să se miște și ușile s-au deschis, Alexandra și Ion au ieșit, încă zâmbind datorită spiritului bun al Elenei.
En: When the elevator started moving again and the doors opened, Alexandra and Ion stepped out, still smiling because of Elena's good spirit.

Ro: "Mulțumim, Elena!
En: "Thank you, Elena!

Ro: Ai făcut să uităm de griji," a spus Alexandra, în timp ce se îndreptau spre ușa apartamentului lor.
En: You made us forget our worries," said Alexandra, as they headed towards their apartment door.

Ro: Ion a adăugat: "Ai fost eroul nostru.
En: Ion added, "You were our hero.

Ro: Și cel mai bun comediant în același timp!
En: And the best comedian at the same time!"

Ro: "Ce trei prieteni au hotărât să meargă împreună la un restaurant din apropiere pentru a sărbători sfârșitul aventurii lor neașteptate.
En: The three friends decided to go together to a nearby restaurant to celebrate the end of their unexpected adventure.

Ro: Râsul lor a răsunat pe străzile Bucureștiului în acea noapte, amintind tuturor că uneori, chiar și un moment întunecat poate fi transformat într-una luminos, cu ajutorul prietenilor și al unui bun simț al umorului.
En: Their laughter echoed through the streets of Bucharest that night, reminding everyone that sometimes, even a dark moment can be turned into a bright one with the help of friends and a good sense of humor.


Vocabulary Words:
 • ordinary: obișnuită
 • autumn: toamnă
 • sky: cer
 • covered: acoperit
 • clouds: nori
 • leaves: frunze
 • whispering: șoptind
 • stories: povestiri
 • sidewalks: trotuare
 • building: bloc
 • quiet: liniștită
 • waiting: așteptau
 • elevator: lift
 • coming home: ajungeau acasă
 • long day: zi lungă
 • work: muncă
 • reach: ajungă
 • warm: cald
 • smiled: a zâmbit
 • stepped: a pasit
 • inside: înăuntru
 • ascend: urce
 • stopped: s-a oprit
 • silence: tăcere
 • flickered: a pâlpâit
 • lights: lumină
 • worried: îngrijorați
 • reassure: liniștească
 • noticed: a observat
 • voices: voci
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca