• Overcoming Adversity: An Unexpected Mountain Adventure

  16 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Romanian: Overcoming Adversity: An Unexpected Mountain Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/overcoming-adversity-an-unexpected-mountain-adventure/ Story Transcript: Ro: Pe o dimineață însorită de vară, Andrei se trezi plin de energie. En: On a sunny summer morning, Andrei woke up full of energy. Ro: Era o zi perfectă pentru o drumeție în Munții Carpați. En: It was a perfect day for a hike in the Carpathian Mountains. Ro: Își pregăti rucsacul cu apă, sandwichuri și o hartă. En: He packed his backpack with water, sandwiches, and a map. Ro: Destinația lui era un vârf din apropierea Brașovului, un oraș pitoresc și plin de istorie. En: His destination was a peak near Brașov, a picturesque and historic city. Ro: După ce părăsi orașul, Andrei începu să urce pe poteca de munte. En: After leaving the city, Andrei began to ascend the mountain trail. Ro: Pădurea era răcoroasă și plină de viață. En: The forest was cool and teeming with life. Ro: Păsările cântau, iar razele soarelui străpungeau frunzele copacilor, creând un peisaj magic. En: Birds were singing, and the sun's rays pierced through the tree leaves, creating a magical landscape. Ro: După o oră de mers, Andrei ajunse la o zonă cu stânci. En: After an hour of walking, Andrei reached a rocky area. Ro: Trebuia să fie atent. En: He had to be careful. Ro: Pașii lui erau calculați și prudenți. En: His steps were calculated and cautious. Ro: Dar, la un moment dat, piciorul i se împiedică de o piatră ascunsă sub frunze. En: But at one point, his foot tripped over a stone hidden under the leaves. Ro: Căzu la pământ și simți o durere ascuțită în gleznă. En: He fell to the ground and felt a sharp pain in his ankle. Ro: „Ah, nu!” exclamă Andrei, realizând că și-a scrântit glezna. En: “Ah, no!” exclaimed Andrei, realizing he had sprained his ankle. Ro: Se așeză pe o piatră și respiră adânc. En: He sat on a rock and took a deep breath. Ro: Durerea era intensă. En: The pain was intense. Ro: Cu greu se ridică și încercă să facă câțiva pași. En: With difficulty, he got up and tried to take a few steps. Ro: Dar fiecare pas era chinuitor. En: But each step was excruciating. Ro: Andrei înțelese că nu putea să continue drumeția. En: Andrei understood that he couldn't continue the hike. Ro: Se retrase la umbra unui copac și se gândi ce să facă. En: He retreated to the shade of a tree and thought about what to do. Ro: Telefonul mobil avea semnal slab, dar reuși să sune un prieten din Brașov, pe Mihai. En: His mobile phone had weak signal, but he managed to call a friend from Brașov, Mihai. Ro: „Mihai, am nevoie de ajutor”, spuse Andrei scurt. „Mi-am scrântit glezna și nu pot merge.” En: “Mihai, I need help,” said Andrei briefly. “I’ve sprained my ankle and I can’t walk.” Ro: „Stai liniștit, Andrei”, răspunse Mihai. „Vin imediat.” En: “Don’t worry, Andrei,” replied Mihai. “I’m coming right away.” Ro: În mai puțin de o oră, Mihai și încă un prieten ajunseră la Andrei. En: In less than an hour, Mihai and another friend arrived at Andrei. Ro: Îl ajutară să se ridice și îl sprijiniră încet până la mașină. En: They helped him up and slowly supported him to the car. Ro: Pe drum, cei trei discutau și râdeau, uitând pentru câteva clipe de incident. En: On the way, the three of them talked and laughed, momentarily forgetting about the incident. Ro: În Brașov, Mihai îl duse pe Andrei la spital. En: In Brașov, Mihai took Andrei to the hospital. Ro: Doctorul îi bandajă glezna și îi spuse să se odihnească câteva zile. En: The doctor bandaged his ankle and told him to rest for a few days. Ro: „Ai avut noroc că nu e mai grav”, zâmbi doctorul. En: “You’re lucky it’s not more serious,” the doctor smiled. Ro: În zilele următoare, Andrei stătu acasă. En: In the following days, Andrei stayed home. Ro: Privea munții de la fereastră și deja plănuia următoarea drumeție, de data aceasta mult mai atent. En: He looked at the mountains from his window and was already planning the next hike, this time much more carefully. Ro: Învățase din greșeală și știa că mereu are prieteni pe care să se bazeze. En: He had learned from his mistake and knew he always had friends to rely on. Ro: Brașovul continuă să fie plin de viață, iar Andrei își recăpătă puterile. En: Brașov continued to be full of life, and Andrei regained his strength. Ro: Munții îl așteptau, iar el era pregătit să cucerească noi vârfuri, cu prudență și curaj. En: The mountains awaited him, and he was ready to conquer new peaks, with caution and courage. Ro: Și poate cel mai important, cu prietenii săi alături. En: And perhaps most importantly, with his friends by his side. Vocabulary Words: - sunny: însorită - energy: energie - hike: drumeție - mountain: munte - backpack: rucsac - map: hartă - destination: destinație - picturesque: pitorească - ascend: urce - trail: poteca - teeming: plină - leaves: frunzele - landscape: peisaj - rocky: stânci - cautious: prudenți - tripped: împiedică - fall: căzu - sharp: ascuțită - sprained: scrântit - ankle: glezna - breathe: respira - excruciating: chinuitor - retreated: retrase - shade: umbra - signal: semnal - weak: slab - arrived: ajunseră - supported: sprijiniră - bandaged: bandajă - rest: odihnească
  15m 39s
 • A Summer Morning at Obor Market: Fresh Finds and Flavorful Salads

  15 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Romanian: A Summer Morning at Obor Market: Fresh Finds and Flavorful Salads Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-summer-morning-at-obor-market-fresh-finds-and-flavorful-salads/ Story Transcript: Ro: Între mirosul plăcut de legume proaspete și zarva păsărilor, într-o frumoasă dimineață de vară, Andrei și Elena mergeau la Piața Obor. En: Amid the pleasant smell of fresh vegetables and the clamor of birds, on a beautiful summer morning, Andrei and Elena were walking to Obor Market. Ro: Soarele răsărea timid, răspândind lumina printre tarabele pline cu tot felul de bunătăți. En: The sun was timidly rising, spreading light among the stalls full of all sorts of goodies. Ro: „Elena, vezi roșiile acelea roșii ca focul? En: "Elena, do you see those fire-red tomatoes? Ro: Parcă sunt perfecte pentru o salată,” spuse Andrei zâmbind. En: They look perfect for a salad," said Andrei, smiling. Ro: „Da, Andrei,” răspunse Elena. En: "Yes, Andrei," replied Elena. Ro: „Dar să nu uităm și de castraveți. En: "But let's not forget the cucumbers. Ro: Facem o salată completă! En: We'll make a complete salad!" Ro: ”Piața Obor era locul ideal pentru legume proaspete. En: Obor Market was the ideal place for fresh vegetables. Ro: Fiecare tarabă avea legume frumoase, strălucind în lumina soarelui. En: Each stall had beautiful veggies, shining brightly in the sunlight. Ro: Tarabele erau pline de roșii, ardei, ceapă și multe altele. En: The stalls were full of tomatoes, peppers, onions, and much more. Ro: Oamenii zâmbeau și discuțiile se auzeau în toate colțurile. En: People were smiling, and conversations could be heard from all corners. Ro: „Bună dimineața! En: "Good morning! Ro: Cum a ieșit roșia asta așa roșie și mare? En: How did this tomato turn out so red and big?" Ro: ” întreabă Andrei un vânzător. En: Andrei asked a vendor. Ro: „Bună dimineața! En: "Good morning!" Ro: ” răspunse vânzătorul. En: replied the vendor. Ro: „Sunt culese chiar de astăzi de la țară. En: "They were picked today from the countryside. Ro: Să vezi cât de gustoase sunt! En: You'll see how tasty they are!" Ro: ”Elena îi arătă lui Andrei niște castraveți verzi și crocanți. En: Elena pointed out some green and crisp cucumbers to Andrei. Ro: „Cred că aceștia ar fi perfecți! En: "I think these would be perfect!" Ro: ” spuse ea. En: she said. Ro: „Ai dreptate,” răspunse Andrei. En: "You're right," Andrei responded. Ro: „Sunt proaspeți și arată minunat. En: "They're fresh and look wonderful." Ro: ”Au umplut coșul cu legume colorate: roșii, castraveți, ardei și ceapă verde. En: They filled their basket with colorful vegetables: tomatoes, cucumbers, peppers, and green onions. Ro: Toate miroseau a prospețime și a sănătate. En: Everything smelled of freshness and health. Ro: Piața era plină de oameni fericiți, fiecare căutând cele mai bune produse pentru a le duce acasă. En: The market was full of happy people, each looking for the best products to take home. Ro: „Andrei, ar trebui să încercăm și niște busuioc pentru salată,” zise Elena. En: "Andrei, we should also try some basil for the salad," said Elena. Ro: „Perfect! En: "Perfect! Ro: Să mergem la taraba aceea. En: Let's go to that stall. Ro: Vânzătorul pare prietenos,” răspunse Andrei. En: The vendor seems friendly," Andrei replied. Ro: La taraba aceea, busuiocul mirosea proaspăt, ca un parfum care te ducea cu gândul la zilele însorite de vară. En: At that stall, the basil smelled fresh, like a perfume that reminded you of sunny summer days. Ro: Au cumpărat și busuioc proaspăt și s-au îndreptat spre casă. En: They bought fresh basil and headed home. Ro: Când au ajuns acasă, Elena a început să pregătească salata. En: When they arrived home, Elena began preparing the salad. Ro: A tăiat roșiile, castraveții, ardeii și a adăugat ceapa verde. En: She sliced the tomatoes, cucumbers, and peppers and added the green onions. Ro: A presărat niște sare și a stors puțin lămâie. En: She sprinkled some salt and squeezed a bit of lemon. Ro: La final, au adăugat busuiocul proaspăt. En: Finally, they added the fresh basil. Ro: „Gata! En: "Done! Ro: Salata noastră este pregătită! En: Our salad is ready!" Ro: ” spuse Elena. En: said Elena. Ro: „Arată minunat, Elena! En: "It looks wonderful, Elena! Ro: Abia aștept să o gust,” zise Andrei entuziasmat. En: I can't wait to taste it," said Andrei enthusiastically. Ro: Au luat amândoi câte o furculiță și au început să guste din salată. En: They both took a fork and began to taste the salad. Ro: Gustul legumelor proaspete era extraordinar, iar busuiocul adăuga o notă de prospețime. En: The taste of fresh vegetables was extraordinary, and the basil added a note of freshness. Ro: A fost o zi perfectă, iar drumul la Piața Obor a meritat din plin. En: It was a perfect day, and the trip to Obor Market was well worth it. Ro: „Nu este nimic mai bun decât o salată proaspătă de vară,” concluzionă Andrei. En: "There's nothing better than a fresh summer salad," concluded Andrei. Ro: „Așa este, Andrei. En: "That's right, Andrei. Ro: Piața Obor ne oferă cele mai bune legume,” adăugă Elena fericită. En: Obor Market offers us the best vegetables," added Elena happily. Ro: Și astfel au decis să vină mai des în piață pentru a se bucura de cele mai bune legume proaspete. En: And thus, they decided to come to the market more often to enjoy the best fresh vegetables. Ro: Sfârșit. En: The end. Vocabulary Words: - pleasant: plăcut - smell: miros - clamor: zarvă - stall: tarabă - vendor: vânzător - timidly: timid - spread: răspândi - goodies: bunătăți - cucumber: castravete - basket: coș - salad: salată - green onions: ceapă verde - castraveți: crocanți - wonderful: minunat - picked: culese - perfect: perfect - taste: gust - extraordinary: extraordinar - crispy: crocanți - vendor: vânzător - friendly: prietenos - healthy: sănătate - squeeze: stors - enthusiastically: entuziasmat - reminded: amintea - headed: îndreptat - taste (noun): gust - squeeze: stors - nothing: nimic - summer: vară
  17m 40s
 • A Hike to Remember: The Day Ion Found a Plastic Flower

  14 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Romanian: A Hike to Remember: The Day Ion Found a Plastic Flower Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-hike-to-remember-the-day-ion-found-a-plastic-flower/ Story Transcript: Ro: Într-o dimineață limpede, aerul montan de pe Transfăgărășan era plin de prospețime. En: On a clear morning, the mountain air on the Transfăgărășan was full of freshness. Ro: Ion, Maria și Andrei au plecat la drumeție. En: Ion, Maria, and Andrei set off for a hike. Ro: Ion era plin de entuziasm. En: Ion was full of enthusiasm. Ro: El credea că va descoperi ceva uimitor în acea zi. En: He believed he would discover something amazing that day. Ro: Cei trei prieteni mergeau pe poteci firești. En: The three friends walked along natural paths. Ro: Maria fotografiază florile sălbatice. En: Maria photographed the wildflowers. Ro: Andrei cerceta norii cu binoclul lui. En: Andrei surveyed the clouds with his binoculars. Ro: Dar Ion avea o misiune. En: But Ion had a mission. Ro: Căuta o specie rară de plantă. En: He was searching for a rare species of plant. Ro: "La marginea drumului, am găsit ceva necunoscut!", strigă Ion. En: "At the edge of the road, I found something unknown!" shouted Ion. Ro: Maria și Andrei s-au apropiat repede. En: Maria and Andrei quickly came closer. Ro: Ion ținea în mână o floare colorată. En: Ion was holding a colorful flower. Ro: Era roșie, albastră și galbenă. En: It was red, blue, and yellow. Ro: "Ce planta frumoasă!", spunea Maria. En: "What a beautiful plant!" said Maria. Ro: "Nu am văzut așa ceva până acum.", adăugă Andrei cu uimire. En: "I've never seen anything like this before," added Andrei in amazement. Ro: Ion era mândru. En: Ion was proud. Ro: El își imagina premii și recunoaștere. En: He imagined awards and recognition. Ro: "Să mergem acasă și să cercetăm planta mai bine.", spuse Ion. En: "Let's go home and research the plant better," said Ion. Ro: Ajunși acasă, Ion a pus floarea pe masă. En: Once home, Ion put the flower on the table. Ro: Maria a adus un atlas de botanică. En: Maria brought a botany atlas. Ro: Andrei a aprins o lampă pentru o mai bună vizibilitate. En: Andrei lit a lamp for better visibility. Ro: Ion a început să studieze floarea. En: Ion began to study the flower. Ro: Dar ceva părea ciudat. En: But something seemed strange. Ro: Petalele erau prea perfecte. En: The petals were too perfect. Ro: Culorile erau prea strălucitoare. En: The colors were too bright. Ro: "Ceva nu este în regulă.", spuse Ion. En: "Something is not right," said Ion. Ro: Maria a luat floarea și a examinat-o cu atenție. En: Maria took the flower and examined it closely. Ro: Andrei s-a uitat la ea cu suspiciune. En: Andrei looked at it with suspicion. Ro: După câteva momente, Maria a început să râdă. En: After a few moments, Maria started to laugh. Ro: "Ion, aceasta este o floare de plastic!", spuse Maria printre hohote de râs. En: "Ion, this is a plastic flower!" said Maria between fits of laughter. Ro: Ion era șocat. En: Ion was shocked. Ro: "Cum se poate?!" En: "How can it be?!" Ro: "Este dintr-un set de jucării. En: "It's from a toy set. Ro: Uite!", zise Maria, arătând un mic marcaj pe tulpină. En: Look!" said Maria, pointing to a small marking on the stem. Ro: Andrei se alătură râsetelor. En: Andrei joined in the laughter. Ro: Ion se simți jenat, dar începu și el să râdă. En: Ion felt embarrassed but started laughing too. Ro: "Ei bine, am găsit ceva rar, dar nu așa cum mă așteptam!" En: "Well, I did find something rare, but not in the way I expected!" Ro: În acea zi pe Transfăgărășan, Ion a învățat o lecție importantă. En: That day on the Transfăgărășan, Ion learned an important lesson. Ro: Prietenia și râsul sunt mai valoroase decât orice descoperire. En: Friendship and laughter are more valuable than any discovery. Ro: A continuat să exploreze natura, dar cu un ochi mai atent. En: He continued to explore nature, but with a more attentive eye. Ro: Și așa, aventura celor trei prieteni a devenit o amintire frumoasă și amuzantă. En: And so, the adventure of the three friends became a beautiful and funny memory. Ro: Când te gândești că ai găsit ceva extraordinar, viața îți poate oferi o surpriză. En: When you think you've found something extraordinary, life can offer you a surprise. Vocabulary Words: - clear: limpede - freshness: prospețime - hike: drumeție - enthusiasm: entuziasm - discover: descoperi - amazing: uimitor - natural: firești - wildflowers: florile sălbatice - surveyed: cerceta - binoculars: binoclul - mission: misiune - species: specie - rare: rară - path: potecă - edge: marginea - unknown: necunoscut - colorful: colorată - award: premiu - recognition: recunoaștere - research: cercetare - botany: botanică - atlas: atlas - visibility: vizibilitate - strange: ciudat - petals: petalele - perfect: perfecte - bright: strălucitoare - lamp: lampă - examine: examina - toy: jucării
  15m 24s
 • Unexpected Race: Mihai's Thrilling Paddle Boat Adventure

  13 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Romanian: Unexpected Race: Mihai's Thrilling Paddle Boat Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/unexpected-race-mihais-thrilling-paddle-boat-adventure/ Story Transcript: Ro: Într-o zi însorită de vară, Mihai a decis să-și petreacă după-amiaza la Parcul Herăstrău din București. En: On a sunny summer day, Mihai decided to spend his afternoon at Herăstrău Park in Bucharest. Ro: Parcul era plin de oameni, păsări cântau, și mirosul florilor colorează aerul. En: The park was full of people, birds were singing, and the scent of flowers painted the air. Ro: Mihai s-a plimbat printre copaci, bucurându-se de liniște. En: Mihai strolled among the trees, enjoying the tranquility. Ro: După ce a mers ceva timp, a văzut un lac frumos cu bărci cu vâsle. En: After walking for a while, he saw a beautiful lake with paddle boats. Ro: A decis să închirieze o barcă și să se relaxeze pe apă. En: He decided to rent a boat and relax on the water. Ro: Mihai s-a apropiat de o barcă galbenă, care părea foarte comodă. En: Mihai approached a yellow boat that looked very comfortable. Ro: A plătit taxa la ghișeu și a urcat în barcă. En: He paid the fee at the counter and boarded the boat. Ro: Ce nu știa Mihai era că tocmai se înscrisese în cursa anuală de bărci cu vâsle din parc. En: What Mihai didn't know was that he had just signed up for the park's annual paddle boat race. Ro: În curând, alte bărci s-au aliniat în jurul lui, pline de concurenți hotărâți. En: Soon, other boats lined up around him, full of determined competitors. Ro: Sunetul unei fluiere a spart liniștea și bărci au început să se miște rapid. En: The sound of a whistle broke the silence, and the boats started moving quickly. Ro: Mihai a înțeles ce se întâmpla. En: Mihai realized what was happening. Ro: "Oh, nu!" s-a gândit el. En: "Oh no!" he thought. Ro: "Nu asta voiam să fac!" En: "This isn't what I wanted to do!" Ro: Dar nu mai era cale de întoarcere. En: But there was no turning back. Ro: Mihai și-a prins vâslele și a început să vâslească cât de repede putea. En: Mihai grabbed the oars and began to paddle as fast as he could. Ro: Apa spumea în jurul bărcii sale, iar vântul îi bătea în față. En: Water foamed around his boat, and the wind blew in his face. Ro: Mihai se concentra pe ritm, deși nu avea experiență. En: Mihai focused on the rhythm, even though he had no experience. Ro: Pe marginea lacului, oamenii îl încurajau. En: On the lake's edge, people were cheering him on. Ro: "Hai, Mihai, poți să o faci!" En: "Come on, Mihai, you can do it!" Ro: Mihai a prins curaj și a accelerat. En: Mihai gathered his courage and picked up the pace. Ro: Un zâmbet s-a furișat pe fața lui. En: A smile crept onto his face. Ro: Adrenalina îl făcea să se simtă viu. En: The adrenaline made him feel alive. Ro: Curând, Mihai ajungea din urmă bărci mai lente. En: Soon, Mihai began overtaking slower boats. Ro: A trecut de una, apoi de alta. En: He passed one, then another. Ro: Sentimentul de concurență îl motiva să continue. En: The competitive feeling motivated him to keep going. Ro: Lângă el, un bătrân încurajat îl striga: "Nu te opri, tinere!" En: Beside him, an elderly man cheered him on: "Don't stop, young man!" Ro: După mult efort, Mihai vede linia de sosire. En: After much effort, Mihai saw the finish line. Ro: Cu ultimele sale forțe, împinge vâslele cu toată puterea. En: With his last bit of strength, he pushed the oars with all his might. Ro: Barcă galbenă trece linia de sosire printre primele. En: The yellow boat crossed the finish line among the first. Ro: Oamenii aplaudau și mulți veneau să îl felicite. En: People applauded and many came to congratulate him. Ro: Mihai respira greu, dar era fericit. En: Mihai was breathing heavily but was happy. Ro: Nu câștigase cursa, dar nu mai conta. En: He hadn't won the race, but it no longer mattered. Ro: Reușise ceva ce nu credea posibil. En: He had achieved something he hadn't thought possible. Ro: După ce a predat barca, Mihai s-a așezat pe o bancă, obosit dar mulțumit. En: After returning the boat, Mihai sat on a bench, tired but satisfied. Ro: O fată i-a întins o sticlă de apă și i-a spus "Bravo! Ai fost grozav!" En: A girl handed him a bottle of water and said, "Well done! You were great!" Ro: Mihai a zâmbit și a răspuns, "Mulțumesc. A fost o zi neobișnuită, dar minunată." En: Mihai smiled and replied, "Thank you. It was an unusual but wonderful day." Ro: Și astfel, o după-amiază liniștită s-a transformat într-o aventură de neuitat. En: And so, a quiet afternoon turned into an unforgettable adventure. Vocabulary Words: - sunny: însorită - decided: a decis - afternoon: după-amiaza - scent: mirosul - tranquility: liniște - strolled: s-a plimbat - paddle boats: bărci cu vâsle - rent: a închiria - approached: s-a apropiat - fee: taxa - annual: anuală - competitors: concurenți - whistle: fluiere - silence: liniștea - grabbed: și-a prins - oars: vâslele - foamed: spumea - rhythm: ritm - cheering: încurajau - courage: curaj - adrenaline: adrenalina - overtaking: ajungea din urmă - elderly: bătrân - effort: efort - finish line: linia de sosire - strength: forțe - applauded: aplaudau - congratulate: a felicita - achieved: reușise - wonderful: minunată
  15m 52s
 • Summer Stroll: Fresh Finds & Friendly Faces at Victoriei Square

  12 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Romanian: Summer Stroll: Fresh Finds & Friendly Faces at Victoriei Square Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/summer-stroll-fresh-finds-friendly-faces-at-victoriei-square/ Story Transcript: Ro: Într-o dimineață de vară, soarele strălucea peste oraș, iar Andrei mergea vesel spre Piața Victoriei. En: On a summer morning, the sun shone over the city, and Andrei was cheerfully walking towards Victoriei Square. Ro: Aerul era proaspăt și plin de miresme. En: The air was fresh and full of fragrances. Ro: În piață, vânzătorii își pregăteau tarabele. En: In the square, the vendors were setting up their stalls. Ro: Tarabe colorate, pline de legume proaspete. En: Colorful stalls, full of fresh vegetables. Ro: Roșii roșii ca rubinul, castraveți verzi și crocanți, și ardei galbeni strălucitori. En: Tomatoes red as rubies, green and crunchy cucumbers, and bright yellow peppers. Ro: Andrei era nerăbdător să cumpere. En: Andrei was eager to buy. Ro: Primul tarabă pe care a văzut-o era a lui Ilie. En: The first stall he saw was Ilie's. Ro: Era un bătrân cu o față blândă și zâmbitoare. En: He was an old man with a kind and smiling face. Ro: "Bună dimineața, Andrei! En: "Good morning, Andrei!" Ro: ", a spus Ilie. En: said Ilie. Ro: "Avem roșii dulci azi. En: "We have sweet tomatoes today." Ro: "Andrei a zâmbit și a răspuns: "Bună dimineața! En: Andrei smiled and replied, "Good morning! Ro: Aș vrea un kilogram de roșii, vă rog. En: I would like a kilogram of tomatoes, please." Ro: "Ilie a cântărit roșiile și le-a pus într-o pungă. En: Ilie weighed the tomatoes and put them in a bag. Ro: "Mai vrei altceva, Andrei? En: "Do you want anything else, Andrei?" Ro: ", a întrebat el. En: he asked. Ro: Andrei a privit în jur și a văzut niște castraveți frumoși. En: Andrei looked around and saw some beautiful cucumbers. Ro: "Vreau și un kilogram de castraveți," a spus el. En: "I also want a kilogram of cucumbers," he said. Ro: După ce a cumpărat roșiile și castraveții de la Ilie, Andrei a mers mai departe. En: After buying the tomatoes and cucumbers from Ilie, Andrei moved on. Ro: La următoarea tarabă, a găsit ardei colorați. En: At the next stall, he found colorful peppers. Ro: Maria, vânzătoarea, era o femeie tânără și plină de energie. En: Maria, the seller, was a young and energetic woman. Ro: "Salut, Andrei! En: "Hi, Andrei!" Ro: ", a strigat ea vesel. En: she shouted cheerfully. Ro: "Avem ardei proaspeți și dulci azi! En: "We have fresh and sweet peppers today!" Ro: ""Mulțumesc, Maria", a zis Andrei. En: "Thank you, Maria," said Andrei. Ro: "Vreau doi ardei, te rog. En: "I want two peppers, please." Ro: "Maria i-a ales cei mai frumoși ardei și i-a pus într-o pungă. En: Maria picked the nicest peppers and put them in a bag. Ro: Andrei i-a mulțumit și și-a continuat drumul prin piață. En: Andrei thanked her and continued his way through the market. Ro: Ultima oprire a fost la taraba lui Ioan. En: The last stop was at Ioan's stall. Ro: "Bună, Ioan! En: "Hi, Ioan!" Ro: ", a spus Andrei. En: said Andrei. Ro: "Ce legume îmi recomanzi azi? En: "What vegetables do you recommend today?" Ro: "Ioan, un bărbat solid și amabil, a răspuns: "Salut, Andrei! En: Ioan, a sturdy and kind man, responded, "Hi, Andrei! Ro: Azi avem dovlecei proaspeți și crocanți. En: Today we have fresh and crunchy zucchinis. Ro: Sunt perfecți pentru gătit. En: They are perfect for cooking." Ro: ""Dovlecei sună bine," a zis Andrei. En: "Zucchinis sound good," said Andrei. Ro: "Da-mi cinci, te rog. En: "Give me five, please." Ro: "După ce a cumpărat tot ce avea nevoie, Andrei s-a oprit pentru o clipă și a privit în jur. En: After buying everything he needed, Andrei paused for a moment and looked around. Ro: Piața era plină de oameni, toți cumpărând și râzând. En: The market was full of people, all buying and laughing. Ro: Era o zi minunată. En: It was a wonderful day. Ro: Cu pungile pline de legume proaspete, Andrei s-a întors acasă. En: With bags full of fresh vegetables, Andrei returned home. Ro: În bucătărie, a început să gătească cu bucurie. En: In the kitchen, he started cooking with joy. Ro: Roșiile, castraveții, ardeii și dovleceii erau vedetele mesei. En: The tomatoes, cucumbers, peppers, and zucchinis were the stars of the meal. Ro: Seara, Andrei a savurat o cină delicioasă, știind că a ales totul cu grijă. En: In the evening, Andrei savored a delicious dinner, knowing he had carefully chosen everything. Ro: Piața Victoriei nu era doar un loc de cumpărături, ci o parte a comunității, un loc al bucuriei. En: Victoriei Square was not just a place for shopping but a part of the community, a place of joy. Ro: Și astfel, în fiecare săptămână, Andrei se întorcea la piață, știind că acolo îl așteptau legume proaspete și zâmbete prietenoase. En: And thus, every week, Andrei returned to the market, knowing that fresh vegetables and friendly smiles awaited him there. Ro: Piața devenise un loc special în viața lui. En: The market had become a special place in his life. Vocabulary Words: - summer: vară - morning: dimineață - sun: soare - shone: strălucea - city: oraș - cheerfully: vesel - towards: spre - square: piața - vendors: vânzătorii - setting up: pregăteau - stalls: tarabele - fragrances: miresme - fresh: proaspăt - old: bătrân - smiled: a zâmbit - kind: blând - weighed: a cântărit - young: tânără - energetic: plină de energie - laughed: râzând - wonderful: minunată - sturdy: solid - zucchinis: dovlecei - paused: s-a oprit - continued: și-a continuat - savoured: a savurat - delicious: delicioasă - carefully: cu grijă - joy: bucurie - community: comunității
  17m 5s
 • Festival Frenzy: Friendship & Garlic in Brașov

  11 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Romanian: Festival Frenzy: Friendship & Garlic in Brașov Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/festival-frenzy-friendship-garlic-in-brasov/ Story Transcript: Ro: În centrul orașului Brașov, într-o clădire veche cu acoperiș roșu și geamuri mari, se afla un restaurant tradițional românesc. En: In the center of Brașov, in an old building with a red roof and large windows, there was a traditional Romanian restaurant. Ro: Acolo, Mihai, Anca și Ion lucrau împreună. En: There, Mihai, Anca, and Ion worked together. Ro: Erau colegi buni și prieteni. En: They were good colleagues and friends. Ro: Mihai era bucătarul șef. En: Mihai was the head chef. Ro: Îi plăcea să gătească ciorbă de burtă și sarmale. En: He loved cooking tripe soup and stuffed cabbage rolls. Ro: Făcea totul cu dragoste. En: He did everything with love. Ro: Anca era ospătăriță. En: Anca was the waitress. Ro: Întotdeauna avea un zâmbet pe față când aducea mâncarea la masă. En: She always had a smile on her face when she brought food to the table. Ro: Ion era ajutor de bucătar. En: Ion was the kitchen assistant. Ro: Tăia legume și pregătea ingredientele pentru Mihai. En: He chopped vegetables and prepared ingredients for Mihai. Ro: Într-o zi, restaurantul era foarte aglomerat. En: One day, the restaurant was very crowded. Ro: Era un festival în Brașov și toți vizitatorii veneau să mănânce la ei. En: There was a festival in Brașov, and all the visitors came to eat at their place. Ro: Mihai pregătea ciorbele, Anca lua comenzi și Ion alerga între bucătărie și frigider. En: Mihai was preparing the soups, Anca was taking orders, and Ion was running between the kitchen and the refrigerator. Ro: Dar la un moment dat, ceva nu mergea bine. En: But at one point, something went wrong. Ro: Lipsea o ingredientă importantă: usturoiul. En: An important ingredient was missing: garlic. Ro: Fără usturoi, ciorba de burtă nu avea același gust. En: Without garlic, the tripe soup didn't have the same taste. Ro: Mihai îi spuse lui Ion:– Ion, repede! En: Mihai said to Ion: – Ion, quickly! Ro: Du-te la piață și adu usturoi. En: Go to the market and get some garlic. Ro: Este foarte important. En: It’s very important. Ro: Ion luă o geantă și ieși în grabă din restaurant. En: Ion grabbed a bag and rushed out of the restaurant. Ro: Piața era aproape, dar plină de oameni. En: The market was nearby but full of people. Ro: Ion se strecură printre tarabe și găsi un vânzător cu usturoi. En: Ion squeezed through the stalls and found a vendor with garlic. Ro: Cumpără repede și se întoarse la restaurant. En: He quickly bought some and rushed back to the restaurant. Ro: Mihai era nerăbdător. En: Mihai was impatient. Ro: Vedea deja că ciorba fără usturoi era prea fadă. En: He could already tell that the soup without garlic was too bland. Ro: Când Ion se întoarse, Mihai spuse:– Bravo, Ion! En: When Ion returned, Mihai said: – Well done, Ion! Ro: Acum putem continua. En: Now we can continue. Ro: Ion aduse usturoiul lui Mihai. En: Ion handed the garlic to Mihai. Ro: Mihai îl tăie rapid și îl puse în ciorbă. En: Mihai quickly chopped it and added it to the soup. Ro: Aroma puternică de usturoi se răspândi în toată bucătăria. En: The strong aroma of garlic spread throughout the kitchen. Ro: Anca simți mirosul și zâmbi. En: Anca smelled it and smiled. Ro: – Acum va fi perfect! En: – Now it will be perfect! Ro: După câteva ore, toți clienții au fost serviți. En: After a few hours, all the customers had been served. Ro: Anca aduse ultima porție de sarmale la o masă mare, unde o familie sărbătorea ceva special. En: Anca brought the last batch of stuffed cabbage rolls to a large table, where a family was celebrating something special. Ro: Toți erau fericiți și mulțumiți. En: Everyone was happy and satisfied. Ro: Mihai, Anca și Ion erau obosiți, dar fericiți că au reușit să facă față unei zile atât de aglomerate. En: Mihai, Anca, and Ion were tired but happy they managed to handle such a busy day. Ro: La sfârșitul zilei, restaurantul se golise. En: At the end of the day, the restaurant emptied out. Ro: Mihai stătea la o masă și își gusta propria ciorbă de burtă, zâmbind. En: Mihai sat at a table and tasted his own tripe soup, smiling. Ro: – Am reușit, prieteni. En: – We did it, friends. Ro: Sunteți cei mai buni! En: You’re the best! Ro: Anca și Ion stăteau și ei alături de Mihai, bucurându-se de mâncare și compania prietenilor. En: Anca and Ion sat next to Mihai, enjoying the food and the company of their friends. Ro: Zilele la restaurant erau întotdeauna grele, dar când munceau împreună, totul părea mai ușor. En: The days at the restaurant were always tough, but when they worked together, everything seemed easier. Ro: Și astfel, în Brașov, într-un restaurant tradițional românesc, Mihai, Anca și Ion au continuat să lucreze cu pasiune și prietenie, făcând fericiți toți clienții care le treceau pragul. En: And so, in Brașov, in a traditional Romanian restaurant, Mihai, Anca, and Ion continued to work with passion and friendship, making all the customers who came through their doors happy. Ro: Totul se termina bine când luptau împreună. En: Everything ended well when they fought together. Vocabulary Words: - center: centrul - building: clădire - roof: acoperiș - windows: geamuri - head chef: bucătarul șef - cooking: gătească - stuffed cabbage rolls: sarmale - ingredients: ingredientele - crowded: aglomerat - festival: festival - refrigerator: frigider - missing: lipsea - market: piață - vendor: vânzător - bland: fada - aroma: aroma - celebrating: sărbătorea - special: special - customers: clienții - tired: obosiți - empty: golise - tasted: gusta - better: mai bun - working: munceau - passion: pasiune - happily: fericiți - fought: luptau - continue: continuat - kitchen: bucătărie - chopped: tăia
  17m 11s
 • Soaring Dreams: The Future of Travel on the Transfăgărășan

  10 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Romanian: Soaring Dreams: The Future of Travel on the Transfăgărășan Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/soaring-dreams-the-future-of-travel-on-the-transfagarasan/ Story Transcript: Ro: Într-o dimineață cerul părea mai albastru ca de obicei peste Transfăgărășan. En: One morning the sky seemed bluer than usual over the Transfăgărășan. Ro: Andrei, Ioana și Mihai stăteau pe marginea drumului, așteptând ceva foarte special. En: Andrei, Ioana, and Mihai were standing by the roadside, waiting for something very special. Ro: Era prima zi de testare pentru noile vehicule zburătoare autonome. En: It was the first day of testing for the new autonomous flying vehicles. Ro: "Uite acolo, vine unul! En: "Look over there, one’s coming!" Ro: " strigă Ioana, arătând spre un punct mic în depărtare. En: shouted Ioana, pointing to a small dot in the distance. Ro: Vehiculul era argintiu și elegant, zburând lin peste munți. En: The vehicle was silver and sleek, flying smoothly over the mountains. Ro: S-a oprit în aer deasupra lor, coborând ușor pe asfalt. En: It stopped in mid-air above them, gently descending onto the asphalt. Ro: Era incredibil! En: It was incredible! Ro: Nu avea nimeni la bord, doar un computer sofisticat care controla totul. En: There was no one on board, just a sophisticated computer controlling everything. Ro: Andrei se apropie curajos și spuse, "Să urcăm! En: Andrei bravely approached and said, "Let's get in! Ro: Să vedem cum funcționează. En: Let's see how it works." Ro: "Toți trei s-au urcat în vehicul, iar Mihai apăsă un buton mare pe consola centrală. En: All three got into the vehicle, and Mihai pressed a large button on the central console. Ro: Vehiculul s-a ridicat în aer și a început să zboare de-a lungul serpentinelor Transfăgărășanului. En: The vehicle lifted into the air and began flying along the winding roads of the Transfăgărășan. Ro: Drumurile care altădată păreau periculoase, acum erau priveliști minunate văzute de sus. En: Roads that once seemed dangerous were now marvelous sights seen from above. Ro: "Sunt atât de lin și silențios," spuse Ioana, admirând peisajele care alunecau sub ei. En: "It's so smooth and quiet," said Ioana, admiring the landscapes gliding beneath them. Ro: La un moment dat, pe măsură ce vehiculul zburător trecea printre stânci, un zgomot puternic se auzi. En: At one point, as the flying vehicle passed between rocks, a loud noise was heard. Ro: Se părea că sistemul de navigație detectase o eroare. En: It seemed that the navigation system had detected an error. Ro: Andrei, fiind cel mai tehnic dintre ei, începu să apese butoane, încercând să recâștige controlul. En: Andrei, being the most technical among them, started pressing buttons, trying to regain control. Ro: "Stai liniștit," zise Ioana. En: "Stay calm," said Ioana. Ro: "Sistemul e proiectat să facă față unor astfel de probleme. En: "The system is designed to handle such problems." Ro: "Într-adevăr, foarte curând, vehiculul se stabiliză și mesajul de eroare dispăru. En: Indeed, very soon, the vehicle stabilized and the error message disappeared. Ro: Cu toții răsuflară ușurați. En: They all breathed a sigh of relief. Ro: Zburând deasupra Lacului Bâlea, metodologia de testare părea din ce în ce mai spectaculoasă și promițătoare. En: Flying over Lake Bâlea, the testing methodology seemed increasingly spectacular and promising. Ro: Andrei, Ioana și Mihai se uitară unii la alții cu zâmbete largi. En: Andrei, Ioana, and Mihai looked at each other with broad smiles. Ro: "Am reușit! En: "We did it!" Ro: " exclamă Mihai. En: exclaimed Mihai. Ro: "Exact pentru astfel de momente au fost acestea construite. En: "This is exactly what these were built for." Ro: "Vehiculul i-a adus încet înapoi pe marginea drumului unde se urcaseră inițial. En: The vehicle slowly brought them back to the roadside where they had initially boarded. Ro: Odată coborâți, Andrei, Ioana și Mihai se îmbrățișară, știind că fuseseră martori la un moment istoric. En: Once they got out, Andrei, Ioana, and Mihai embraced, knowing they had witnessed a historic moment. Ro: Vehiculele zburătoare autonome aveau să schimbe felul în care oamenii explorează locurile pitorești, asigurându-se totodată că toată lumea ajunge la destinație în siguranță. En: Autonomous flying vehicles were going to change the way people explore scenic places, ensuring everyone reaches their destination safely. Ro: Cât de mult se schimbase lumea! En: How much the world had changed! Ro: Odată ce provocările inițiale fuseseră depășite, visul zborului autonom devenise realitate. En: Once the initial challenges were overcome, the dream of autonomous flight had become a reality. Ro: Încrederea în astfel de tehnologii se clădea pe experiențe ca a lor, pe drumuri frumoase și provocatoare ca Transfăgărășanul. En: Confidence in such technologies was built on experiences like theirs, on beautiful and challenging roads like the Transfăgărășan. Vocabulary Words: - bluer: mai albastru - roadside: marginea drumului - testing: testare - vehicles: vehicule - flying: zburătoare - dot: punct - distance: deparetare - silver: argintiu - sleek: elegant - smoothly: lin - mountains: munți - mid-air: aer - asphalt: asfalt - sophisticated: sofisticat - lifted: ridicat - winding: serpentinelor - marvelous: minunate - rock: stânci - error: eroare - navigation: navigație - technical: tehnic - regain: recâștige - control: controlul - stabilized: stabiliză - error message: mesaj de eroare - sigh of relief: răsuflară ușurați - spectacular: spectaculoasă - promising: promițătoare - embraced: îmbrățișară - challenge: provocările
  16m 23s
 • Reunion at Brașov: A Heartwarming Family Homecoming

  9 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Romanian: Reunion at Brașov: A Heartwarming Family Homecoming Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/reunion-at-brasov-a-heartwarming-family-homecoming/ Story Transcript: Ro: Într-o zi răcoroasă de toamnă, soarele își trimitea razele aurii peste dealurile înverzite din Brașov. En: On a cool autumn day, the sun cast its golden rays over the green hills of Brașov. Ro: Andrei, Elena și Mihai se îndreptau spre casa părintească. En: Andrei, Elena, and Mihai were heading towards their childhood home. Ro: După ani de zile, familia urma să se reunească. En: After many years, the family was about to reunite. Ro: Fiecare pas pe drumul cunoscut le aducea aminte de copilărie. En: Each step on the familiar path reminded them of their childhood. Ro: Ajunși în fața casei, Andrei privi grădina. En: Reaching the house, Andrei looked at the garden. Ro: Florile bătrânei bunici încă stăteau mândre pe marginea aleii. En: The old grandmother's flowers still stood proudly along the path. Ro: Mihai zâmbi și îi arătă Elenei banca veche unde își petreceau serile copilăriei. En: Mihai smiled and pointed out to Elena the old bench where they spent their childhood evenings. Ro: Elena bătu ușor la ușă. En: Elena knocked gently on the door. Ro: Mama lor deschise ușa cu lacrimi în ochi. En: Their mother opened it with tears in her eyes. Ro: Îi îmbrățișă pe rând. En: She hugged them one by one. Ro: Casa era caldă și primitoare, mirosind a plăcintă cu mere. En: The house was warm and welcoming, smelling of apple pie. Ro: La masa de seară, toți povesteau cu drag. En: At the dinner table, everyone shared stories fondly. Ro: Mama vorbea despre vremea în care erau mici. En: Their mother talked about when they were little. Ro: Andrei aduse vorba despre pățaniile sale din școală. En: Andrei spoke about his school antics. Ro: Mihai recunoscu că îi fusese dor de zilele petrecute împreună. En: Mihai admitted he had missed the days spent together. Ro: Elena își aminti de verile petrecute în grădină culegând zmeură. En: Elena remembered summers spent in the garden picking raspberries. Ro: Timpul trecea repede în casa părintească. En: Time flew by in the family home. Ro: Andrei își privi frații. En: Andrei looked at his siblings. Ro: Se gândea că, deși viața i-a dus în locuri diferite, legătura lor rămânea puternică. En: He thought that, although life had taken them to different places, their bond remained strong. Ro: Seara, la lumina focului din șemineu, mama le spuse o poveste. En: In the evening, by the light of the fireplace, their mother told them a story. Ro: Glasul ei calm și blând îi liniștea, amintindu-le de nopțile plăcute ale copilăriei. En: Her calm and gentle voice soothed them, reminding them of the pleasant nights of their childhood. Ro: După multe ore de povești și râsete, familia Hotărârea să facă din revederea aceasta o tradiție anuală. En: After many hours of stories and laughter, the family decided to make this reunion an annual tradition. Ro: Zâmbind, Andrei, Elena și Mihai știau că, indiferent de vreme, Brașovul va fi mereu acasă. En: Smiling, Andrei, Elena, and Mihai knew that, regardless of the weather, Brașov would always be home. Ro: Și astfel, într-o toamnă frumoasă, o familie s-a regăsit după ani de distanță. En: And so, on a beautiful autumn day, a family found each other again after years apart. Ro: Paxbi primaria casei părintești strălucea din nou de fericire. En: The yard of the childhood home shone once more with happiness. Vocabulary Words: - cool: răcoroasă - autumn: toamnă - golden: aurii - rays: razele - hills: dealurile - childhood: copilărie - reunite: reunească - garden: grădina - bench: banca - smiled: zâmbi - gently: ușor - hugged: îmbrățișă - welcoming: primitoare - smelling: mirosind - fondly: cu drag - antics: pățaniile - admitted: recunoscu - raspberries: zmeură - bond: legătura - fireplace: șemineu - soothed: liniștea - laughter: râsete - tradition: tradiție - regardless: indiferent - found: regăsit - distance: distanță - yard: prăginea - shone: strălucea - happiness: fericire - tears: lacrimi
  12m 58s
 • Guiding Through Wonders: Mihai's Memorable Transfăgărășan Tours

  8 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Romanian: Guiding Through Wonders: Mihai's Memorable Transfăgărășan Tours Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/guiding-through-wonders-mihais-memorable-transfagarasan-tours/ Story Transcript: Ro: Într-o dimineață însorită, Mihai se pregătea să iasă din casa lui mică din satul Capra, la poalele muntelui. En: On a sunny morning, Mihai was getting ready to leave his small house in the village of Capra, at the foot of the mountain. Ro: Mihai era ghid turistic. En: Mihai was a tour guide. Ro: Lucra pe renumitul Transfăgărășan. En: He worked on the renowned Transfăgărășan. Ro: Transfăgărășanul era plin de curbe spectaculoase și peisaje uimitoare. En: The Transfăgărășan was full of spectacular curves and stunning landscapes. Ro: Mihai era mândru de locurile frumoase pe care avea ocazia să le arate turiștilor. En: Mihai was proud of the beautiful places he had the chance to show tourists. Ro: Îl cunoștea ca pe propriile buzunare. En: He knew it like the back of his hand. Ro: În fiecare zi, Mihai se întâlnea cu turiști în punctul de plecare. En: Every day, Mihai met tourists at the starting point. Ro: Astăzi, grupul lui Mihai era mare și divers. En: Today, Mihai's group was large and diverse. Ro: Erau turiști din diferite colțuri ale lumii: Japonia, Germania și Anglia. En: There were tourists from different corners of the world: Japan, Germany, and England. Ro: Fiecare era nerăbdător să exploreze muntele. En: Each was eager to explore the mountain. Ro: Mihai s-a apropiat de ei cu un zâmbet cald. En: Mihai approached them with a warm smile. Ro: „Bună dimineața! En: "Good morning! Ro: Bine ați venit pe Transfăgărășan! En: Welcome to Transfăgărășan!" Ro: ”, a spus el. En: he said. Ro: Grupul a pornit la drum. En: The group set off. Ro: Mihai le-a povestit despre istoria drumului. En: Mihai told them about the history of the road. Ro: „Acesta a fost construit în anii '70”, a explicat el. En: "It was built in the 1970s," he explained. Ro: „Ne-a ajutat să legăm Muntenia de Transilvania. En: "It helped us connect Muntenia with Transylvania." Ro: ”Pe drum, Mihai a oprit grupul lângă Bâlea Lac. En: On the way, Mihai stopped the group by Bâlea Lake. Ro: Lacul era liniștit, apă clară ca cristalul. En: The lake was calm, with water clear as crystal. Ro: „Uitați-vă! En: "Look! Ro: Ce peisaj minunat! En: What a wonderful view!" Ro: ”, le-a spus Mihai. En: Mihai told them. Ro: Grupul a făcut multe fotografii. En: The group took many photographs. Ro: Era un loc perfect pentru amintiri. En: It was a perfect place for memories. Ro: După ce au petrecut ceva timp la lac, Mihai i-a condus la Cascada Bâlea. En: After spending some time at the lake, Mihai led them to the Bâlea Waterfall. Ro: Apa cădea cu forță, zgomotul era impresionant. En: The water fell forcefully, the noise was impressive. Ro: „Aceasta este una dintre cele mai frumoase cascade din România”, a spus Mihai. En: "This is one of the most beautiful waterfalls in Romania," Mihai said. Ro: Turiștii nu puteau să înceteze să se minuneze. En: The tourists couldn’t stop marveling. Ro: Timpul a trecut repede. En: Time passed quickly. Ro: Ziua se apropia de sfârșit, iar grupul trebuia să se întoarcă. En: The day was drawing to an end, and the group had to return. Ro: Mihai a simțit că grupul era fericit. En: Mihai felt that the group was happy. Ro: „Ați fost minunați! En: "You were wonderful! Ro: Sper că v-ați simțit bine și v-ați bucurat de peisaje”, a spus Mihai. En: I hope you had a good time and enjoyed the scenery," Mihai said. Ro: Turiștii l-au aplaudat pe Mihai și l-au felicitat. En: The tourists applauded Mihai and congratulated him. Ro: „Mulțumim, Mihai! En: "Thank you, Mihai! Ro: A fost o experiență de neuitat! En: It was an unforgettable experience!" Ro: ”, au spus ei. En: they said. Ro: Mihai a simțit mândrie și bucurie. En: Mihai felt pride and joy. Ro: În acea seară, Mihai s-a întors acasă obosit, dar fericit. En: That evening, Mihai returned home tired but happy. Ro: Știa că muncise bine. En: He knew he had done a good job. Ro: Și-a făcut o tradiție din a ghida oameni pe unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume. En: He made it a tradition to guide people on one of the most beautiful roads in the world. Ro: După o zi lungă, s-a așezat pe terasă să privească apusul. En: After a long day, he sat on the terrace to watch the sunset. Ro: Gândindu-se la ziua care a trecut, și-a spus: „Mâine va fi o altă zi frumoasă pe Transfăgărășan. En: Thinking about the day that had passed, he said to himself, "Tomorrow will be another beautiful day on the Transfăgărășan." Ro: ”Și astfel, Mihai a continuat să fie cel mai bun ghid pe cel mai frumos drum din România, arătând frumusețile patriei sale tuturor celor care le doreau să le vadă. En: And so, Mihai continued to be the best guide on the most beautiful road in Romania, showing the beauties of his homeland to all those who wanted to see them. Vocabulary Words: - sunny: însorită - getting ready: se pregătea - tour guide: ghid turistic - renowned: renumitul - curves: curbe - spectacular: spectaculoase - stunning: uimitoare - landscapes: peisaje - proud: mândru - chance: ocazia - diverse: divers - corners: colțuri - eager: nerăbdător - approached: s-a apropiat - set off: a pornit la drum - built: construit - calm: liniștit - crystal: cristal - wonderful: minunat - memories: amintiri - waterfall: cascadă - forcefully: cu forță - noise: zgomot - impressive: impresionant - marveling: să se minuneze - applauded: aplaudat - congratulated: felicitat - unforgettable: neuitat - tired: obosit - tradition: tradiție
  16m 45s
 • Sunny Brașov Adventures: Kids’ Clinic Visit and Sweet Escapades

  7 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Romanian: Sunny Brașov Adventures: Kids’ Clinic Visit and Sweet Escapades Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/sunny-brasov-adventures-kids-clinic-visit-and-sweet-escapades/ Story Transcript: Ro: Ziua era însorită și Brașovul părea mai frumos ca niciodată. En: The day was sunny and Brașov looked more beautiful than ever. Ro: Andrei, Elena și Mihai aveau programarea la clinică pentru controlul de rutină. En: Andrei, Elena, and Mihai had an appointment at the clinic for their routine check-up. Ro: Ei nu erau foarte entuziasmați, dar știau că era necesar să meargă. En: They weren't very excited, but they knew it was necessary to go. Ro: Pe drum, copiii discutau despre ultima excursie la munte. En: On the way, the children were talking about their last trip to the mountains. Ro: Andrei, cel mai mare dintre ei, își amintea cum au văzut ursul acela uriaș. En: Andrei, the oldest among them, remembered how they saw that huge bear. Ro: Mihai râdea amintindu-și cum Elena s-a speriat și a căzut în zăpadă. En: Mihai laughed recalling how Elena got scared and fell into the snow. Ro: Elena zâmbea, dar era puțin nervoasă pentru vizita la clinică. En: Elena smiled, but she was a bit nervous about the visit to the clinic. Ro: Ajunși la clinică, ei au fost întâmpinați de doamna Maria, asistenta medicală. En: Upon reaching the clinic, they were greeted by Mrs. Maria, the nurse. Ro: Ea era mereu amabilă și avea un zâmbet cald. En: She was always kind and had a warm smile. Ro: "Bună ziua, dragi copii! En: "Good afternoon, dear children! Ro: Veniți să vă înregistrez," le spuse ea. En: Come, let me register you," she said. Ro: Între timp, Mihai descoperea un acvariu cu pești colorați și se pierdea în vise. En: Meanwhile, Mihai discovered an aquarium with colorful fish and got lost in daydreams. Ro: În sala de așteptare, copiii vorbeau despre ce vor face după control. En: In the waiting room, the children talked about what they would do after the check-up. Ro: Andrei voia să meargă la cofetărie să mânânce prăjituri, Elena dorea să viziteze parcul, iar Mihai visa la o plimbare cu bicicleta. En: Andrei wanted to go to the pastry shop to eat cakes, Elena wanted to visit the park, and Mihai dreamed of a bike ride. Ro: Fiecare își imagina ziua perfectă. En: Each imagined their perfect day. Ro: Doctorul Ionescu îi chema pe rând. En: Doctor Ionescu called them in one by one. Ro: Andrei era primul. En: Andrei was first. Ro: Doctorul îi lua tensiunea și îi verifica ochii. En: The doctor took his blood pressure and checked his eyes. Ro: "Totul pare în regulă, Andrei. En: "Everything seems fine, Andrei. Ro: Sănătate de fier," spuse el zâmbind. En: You're in excellent health," he said, smiling. Ro: Andrei era fericit și plecă să-și aștepte frații. En: Andrei was happy and went out to wait for his siblings. Ro: Elena intră în cabinet cu emoții. En: Elena walked into the office with some anxiety. Ro: Doctorul îi verifică respirația și gâtul. En: The doctor checked her breathing and throat. Ro: După câteva minute spuse și ei: "Elena, ești sănătoasă. En: After a few minutes, he said to her as well: "Elena, you're healthy. Ro: Poți pleca liniștită. En: You can go without worry." Ro: " Elena zâmbi ușurată și plecă să se reîntâlnească cu frații ei. En: Elena smiled with relief and went to reunite with her brothers. Ro: În final, Mihai intră și el. En: Finally, it was Mihai's turn. Ro: De obicei, Mihai era cel mai curajos, dar azi părea mai tăcut. En: Usually, Mihai was the bravest, but today he seemed quieter. Ro: Doctorul îl liniști cu o glumă și controlul a mers repede. En: The doctor reassured him with a joke, and the check-up went quickly. Ro: "Mihai, ești în formă excelentă," concluzionă doctorul. En: "Mihai, you are in excellent shape," concluded the doctor. Ro: Toți trei au ieșit fericiți de la clinică. En: All three came out of the clinic happy. Ro: Andrei râdea, Elena părea ușurată, iar Mihai visa deja la plimbarea cu bicicleta. En: Andrei was laughing, Elena seemed relieved, and Mihai was already dreaming about the bike ride. Ro: Împreună au decis să meargă mai întâi la cofetărie și apoi la parc. En: Together they decided to go to the pastry shop first and then to the park. Ro: Brașovul le părea acum și mai frumos. En: Brașov seemed even more beautiful to them now. Ro: Soarele strălucea, iar ei se simțeau bine că sunt sănătoși. En: The sun was shining, and they felt good knowing they were healthy. Ro: Au mâncat prăjituri, s-au jucat în parc și ziua s-a încheiat perfect. En: They ate cakes, played in the park, and the day ended perfectly. Ro: Andrei, Elena și Mihai au adormit fericiți, gândindu-se la următoarea lor aventură în Brașov. En: Andrei, Elena, and Mihai fell asleep happily, thinking about their next adventure in Brașov. Vocabulary Words: - sunny: însorită - appointment: programarea - clinic: clinică - routine: rutină - check-up: control - mountains: munte - huge: uriaș - scared: speriat - snow: zăpadă - nurse: asistentă medicală - kind: amabilă - register: înregistrez - aquarium: acvariu - colorful: colorați - waiting room: sala de așteptare - pastry shop: cofetărie - cakes: prăjituri - bike ride: plimbare cu bicicleta - blood pressure: tensiunea - excellent health: sănătate de fier - relief: ușurată - excellent shape: formă excelentă - reassured: liniști - dreaming: visa - sun: soarele - adventure: aventură - beautiful: frumos - warm: cald - happy: fericiți - afternoon: ziua
  16m 2s

Are you ready to supercharge your Romanian listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

mostra más
Are you ready to supercharge your Romanian listening comprehension?

Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing.

That's why each episode of our podcast features a story in Romanian, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Romanian and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension. But we don't stop there.

Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

Our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who wants to connect with their roots. Are you planning a trip to Bucharest, Transylvania, or Danube Delta? Maybe you want to speak Romanian with your grandparents from Cluj-Napoca?

Our podcast will equip you with the cultural and linguistic background necessary to fully immerse yourself in the vibrant societies of Romania and Moldova, where Romanian is predominantly spoken. Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics,
psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Romanian listening comprehension.

Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself. Îmbunătățește-ți înțelegerea auditivă cu povestirile noastre în limba română astăzi!
mostra menos
Contactos
Información

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca