Legends of the Cliffs: Siobhán's Tale of Love and Loss

Legends of the Cliffs: Siobhán's Tale of Love and Loss
27 de may. de 2024 · 14m 7s

Fluent Fiction - Irish: Legends of the Cliffs: Siobhán's Tale of Love and Loss Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/legends-of-the-cliffs-siobhans-tale-of-love-and-loss/ Story Transcript: Ga: Siobhán a bhí...

mostra más
Fluent Fiction - Irish: Legends of the Cliffs: Siobhán's Tale of Love and Loss
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/legends-of-the-cliffs-siobhans-tale-of-love-and-loss

Story Transcript:

Ga: Siobhán a bhí sa bhaile le tamall fada.
En: Siobhán had been at home for a long while.

Ga: Lá amháin, thóg sí a seanchlóca agus d'imigh sí go dtí Aillte an Mhothair.
En: One day, she took her old cloak and left for the Cliffs of Moher.

Ga: Bhí an ghrian ag taitneamh go hard sa spéir.
En: The sun was shining high in the sky.

Ga: Chuir Siobhán fáilte roimh an ngrúpa turasóirí.
En: Siobhán welcomed the group of tourists.

Ga: "Fáilte romhaibh!
En: "Welcome!"

Ga: " a dúirt sí.
En: she said.

Ga: "Inniu, inseoidh mé scéalta daoibh faoi stair agus béaloideas na nAillte.
En: "Today, I will tell you stories about the history and folklore of the Cliffs."

Ga: "Stad an grúpa in aice leis na haillte.
En: The group stopped near the cliffs.

Ga: Bhí an fharraige faoi ghrinneall orthu.
En: The sea was sprawling below them.

Ga: "Tá na haillte seo ar cheann de na háiteanna is ársa in Éirinn," a mhínigh Siobhán.
En: "These cliffs are some of the oldest places in Ireland," Siobhán explained.

Ga: "Thóg nádúr iad le mílte bliain.
En: "Nature created them over thousands of years."

Ga: "Lean sí ar aghaidh, "Tá scéalta brónacha agus scanrúla le cloisteáil anseo.
En: She continued, "There are sad and frightening stories to be heard here.

Ga: Tá scéal faoi bhean darbh ainm Mal.
En: There's a story about a woman named Mal."

Ga: "Tháinig ciúnas ar an ngrúpa, ba léir go raibh spéis acu.
En: The group fell silent, clearly interested.

Ga: "Bhí Mal i ngrá le fear darb ainm Cú Chulainn," a dúirt Siobhán.
En: "Mal was in love with a man named Cú Chulainn," Siobhán said.

Ga: "Ach ní raibh sé buíoch di.
En: "But he did not appreciate her.

Ga: Chuaigh sí chun a lorg, ach chuir sé deireadh lena saol.
En: She went in search of him, but he ended her life."

Ga: "Labhair Siobhán faoin radharc agus d'athraigh sí an t-am.
En: Siobhán spoke about the view and changed the topic.

Ga: "Ní gan brón amháin atá na haillte," a dúirt sí.
En: "The cliffs are not without sorrow," she said.

Ga: "Bhí na Seanghardaí Átha Cliath anseo uair amháin.
En: "The Dublin Fusiliers were here once."

Ga: "Chuir sí léi, "Bhí long orthu agus d'fhéach siad síos na haillte uaireanta.
En: She continued, "They had a ship and sometimes looked down the cliffs.

Ga: Deirtear gur thit duine díobh agus gur sciob an fharraige é.
En: It is said one of them fell and was swept away by the sea."

Ga: "Bhí na turasóirí fós ag éisteacht, ag féachaint ar an aillte iontacha.
En: The tourists were still listening, gazing at the magnificent cliffs.

Ga: "Anois," a dúirt Siobhán, "féach ar an farraige.
En: "Now," Siobhán said, "look at the sea.

Ga: Uaireanta, feiceann daoine ag cruthanna i bhfoirm cailín nó fear.
En: Sometimes, people see shapes in the form of a girl or a man."

Ga: "Bhí deireadh leis an turas.
En: The tour came to an end.

Ga: Bhí na scéalta curtha i láthair agus na turasóirí sásta.
En: The stories had been told, and the tourists were happy.

Ga: "Go raibh maith agaibh as éisteacht," a dúirt Siobhán.
En: "Thank you for listening," Siobhán said.

Ga: "Tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as an radharc álainn.
En: "I hope you enjoy the beautiful view."

Ga: "Chuaigh grúpa na turasóirí ar ais lena gcroí lán de scéalta.
En: The group of tourists went back with their hearts full of stories.

Ga: Bhí Siobhán sásta mar go raibh rún na nAillte san aigne anois freisin.
En: Siobhán was pleased because the secrets of the Cliffs now lived in their minds too.

Ga: Ach bhí rud eile ann a bhí á mhothú ag Siobhán, mothúchán sásta.
En: But Siobhán was feeling something else, a happy emotion.

Ga: Bhí sí sásta as an áilleacht agus as an gcomhluadar.
En: She was content with the beauty and the company.

Ga: Bhí sí théis an lá a chaitheamh go draíochtach, anseo i mbarr na nAillte.
En: She had spent the day magically, here at the top of the Cliffs.

Ga: Sin deireadh an scéil, ach níl deireadh leis an gcuimhne.
En: That's the end of the story, but the memory remains.


Vocabulary Words:
 • cloak: seanchlóca
 • history: stair
 • folklore: béaloideas
 • cliffs: aillte
 • group: grúpa
 • tourists: turasóirí
 • silent: ciúnas
 • view: radharc
 • Dublin Fusiliers: Seanghardaí Átha Cliath
 • ship: long
 • gazing: ag féachaint
 • magnificent: iontacha
 • memory: cuimhne
 • beautiful: álainn
 • content: sásta
 • emotion: mothúchán
 • sprawling: faoi ghrinneall
 • frightening: scanrúla
 • appreciate: buíoch
 • search: lorg
 • nature: nádúr
 • created: thóg
 • sorrow: brón
 • swept away: sciob
 • shapes: cruthanna
 • girl: cailín
 • hearts: croí
 • pleased: sásta
 • secrets: rún
 • company: comhluadar
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca