Lettuce Mistake: A Fresh Tale of Mix-Ups

Lettuce Mistake: A Fresh Tale of Mix-Ups
24 de nov. de 2023 · 13m 54s

Fluent Fiction - Slovak: Lettuce Mistake: A Fresh Tale of Mix-Ups Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/lettuce-mistake-a-fresh-tale-of-mix-ups/ Story Transcript: Sk: Bolo raz jedno malé mestečko, kde...

mostra más
Fluent Fiction - Slovak: Lettuce Mistake: A Fresh Tale of Mix-Ups
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/lettuce-mistake-a-fresh-tale-of-mix-ups

Story Transcript:

Sk: Bolo raz jedno malé mestečko, kde sa život točil okolo malého obchodu so zeleninou.
En: There was once a small town where life revolved around a small vegetable shop.

Sk: Tam pracovala usmievavá predavačka Miroslava, ktorá vždy vedela poradiť svojim zákazníkom.
En: There worked a cheerful saleswoman named Miroslava, who always knew how to advise her customers.

Sk: Jedného dňa, keď slnko svietilo a vtáčiky spievali, vstúpil do obchodu mladý Lukáš.
En: One day, when the sun was shining and the birds were singing, a young man named Lukáš entered the shop.

Sk: Lukáš mal dnes variť večeru a rozhodol sa, že pripraví ľahký šalát.
En: Lukáš was going to cook dinner that evening and decided to prepare a light salad.

Sk: Lukáš sa pozrel na vystavenú zeleninu a vravel si v duchu: "Salát musí byť čerstvý a chrumkavý.
En: Lukáš looked at the displayed vegetables and thought to himself, "The salad must be fresh and crispy."

Sk: " Prechádzal okolo radov rajčín, uhorkov a paprík, až dorazil k miestu, kde boli hlávky šalátu.
En: He walked past rows of tomatoes, cucumbers, and peppers, until he arrived at the place where the lettuce heads were.

Sk: Rýchlo siahol, no nevediac, zachytil nie hlávku šalátu, ale kapustu.
En: He quickly reached for one, but unknowingly, he grabbed not a lettuce head, but a cabbage.

Sk: Miroslava, ktorá práve upratovala vedľajší regál, sa na Lukáša pozrela s prekvapeným výrazom, keď zbadala jeho výber.
En: Miroslava, who was tidying up the nearby shelf, looked at Lukáš with a surprised expression when she saw his choice.

Sk: Pousmiala sa a povedala: "Ospravedlňujem sa, ale to nie je šalát.
En: She smiled and said, "I'm sorry, but that's not lettuce.

Sk: Toto je kapusta.
En: This is cabbage."

Sk: "Lukáš sa zasmial a spýtavo sa pozeral na zelenú guľu v jeho ruke.
En: Lukáš laughed and looked at the green ball in his hand with a questioning look.

Sk: "Ach, máte pravdu.
En: "Oh, you're right.

Sk: Ospravedlňujem sa, bol som trochu roztržitý.
En: I'm sorry, I was a bit absent-minded.

Sk: Hľadal som šalát," odvetil s mierne červenajúcou sa tvárou.
En: I was looking for lettuce," he replied, with a slightly reddening face.

Sk: "Pozrite, šalát máte práve tam," ukázala Miroslava a previedla Lukáša k správnemu regálu.
En: "Look, the lettuce is right over there," Miroslava pointed out, guiding Lukáš to the correct shelf.

Sk: "Vedeli ste, že existuje viacero druhov šalátov?
En: "Did you know that there are several types of lettuce?

Sk: Môžem vám odporučiť niektorý," ponúkla ochotne pomoc.
En: I can recommend one to you," she offered willingly.

Sk: Lukáš s vďakou prijal jej radu a vybral si čerstvý hlávkový šalát, ktorý mal krásnu zelenú farbu a vyzeral chrumkavo.
En: Lukáš gratefully took her advice and chose a fresh head of lettuce, which had a beautiful green color and looked crispy.

Sk: Nakoniec Lukáš so šalátom a aj s pár ďalšími zdravými dobrotami odišiel z obchodu spokojný.
En: In the end, Lukáš left the shop satisfied with the lettuce and a few other healthy treats.

Sk: Miroslava mu ešte zamávala na rozlúčku a Lukáš sa tešil na varenie.
En: Miroslava waved goodbye to him, and Lukáš looked forward to cooking.

Sk: Keď večera prišla, Lukášov šalát bol nádherne čerstvý a všetkým moc chutil.
En: When dinner came, Lukáš's salad was wonderfully fresh and everyone loved it.

Sk: A odvtedy, vždy keď Lukáš vstúpil do obchodu, už nikdy nezamieňal kapustu za šalát.
En: And since then, whenever Lukáš entered the shop, he never mistook cabbage for lettuce.

Sk: A keby sa to aj stalo, vedel, že Miroslava je tam, aby mu pomohla a usmiala sa s ním nad jednoduchými omylmi, ktoré robia život krajším.
En: And should it happen again, he knew that Miroslava was there to help him and smile with him over the simple mistakes that make life more beautiful.


Vocabulary Words:
 • life: život
 • revolved: točil
 • vegetable shop: obchod so zeleninou
 • cheerful: usmievavá
 • saleswoman: predavačka
 • customer: zákazník
 • cook dinner: variť večeru
 • prepare: pripravíť
 • light: ľahký
 • salad: šalát
 • displayed: vystavený
 • fresh: čerstvý
 • crispy: chrumkavý
 • rows: radov
 • lettuce head: hlávka šalátu
 • quickly: rýchlo
 • unknowingly: nevediac
 • cabbage: kapusta
 • tidying up: upratovala
 • nearby: vedľajší
 • shelf: regál
 • surprised: prekvapený
 • smiled: pousmiala sa
 • choice: výber
 • absent-minded: roztržitý
 • looking for: hľadal
 • pointed out: ukázala
 • recommend: odporučiť
 • grateful: vďačný
 • chose: vybral
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca