Lost & Found in Bucharest's Gypsy Market

Lost & Found in Bucharest's Gypsy Market
10 de may. de 2024 · 15m 27s

Fluent Fiction - Romanian: Lost & Found in Bucharest's Gypsy Market Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/lost-found-in-bucharests-gypsy-market/ Story Transcript: Ro: Pe străzile aglomerate ale Bucureștiului, într-o...

mostra más
Fluent Fiction - Romanian: Lost & Found in Bucharest's Gypsy Market
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/lost-found-in-bucharests-gypsy-market

Story Transcript:

Ro: Pe străzile aglomerate ale Bucureștiului, într-o zi însorită de primăvară, Andrei își luase inima în dinți să exploreze orașul.
En: On the crowded streets of Bucharest, on a sunny spring day, Andrei gathered up the courage to explore the city.

Ro: Cu harta în mână și un zâmbet larg pe față, el pasă hotărât printre clădirile înalte și magazinele colorate.
En: With a map in hand and a wide smile on his face, he strode confidently among the tall buildings and colorful shops.

Ro: "Ce zi minunată pentru o aventură!
En: "What a wonderful day for an adventure!"

Ro: " își spune el.
En: he told himself.

Ro: Rătăcind pe aleile orașului, Andrei ajunse la o piață rurală plină de viață, unde mirosul de mâncare proaspătă și sunetul vânzătorilor strigând ofertele zilei îl întâmpinară.
En: Wandering through the city's alleys, Andrei arrived at a lively rural market, where the smell of fresh food and the sound of vendors shouting the day's specials greeted him.

Ro: Era o piață de țigani, un labirint de rulote și tarabe ce părea să nu aibă sfârșit.
En: It was a Gypsy market, a labyrinth of caravans and stalls that seemed to have no end.

Ro: Inima lui bătea puternic când pășea printre caravanele colorate și bătrâni care vindeau tot felul de lucruri - de la fructe și legume proaspete, la obiecte vechi și haine strălucitoare.
En: His heart raced as he walked among the colorful caravans and old people selling all kinds of things - from fresh fruits and vegetables to old items and shiny clothes.

Ro: Andrei se simți încântat de diversitatea și bogăția în jurul său.
En: Andrei was delighted by the diversity and richness around him.

Ro: Însă, pe măsură ce se adâncea în inima pieței, realiză că simțul direcției îi juca feste.
En: However, as he ventured deeper into the heart of the market, he realized that his sense of direction was playing tricks on him.

Ro: La fiecare colț, fiecare strigăt îl făcea să se întoarcă și încet-încet simți că se rătăcea.
En: At every corner, each shout made him turn, and slowly he felt himself getting lost.

Ro: Tarabele începură să se repete, iar fețele oamenilor deveneau din ce în ce mai neclare.
En: The stalls started to repeat, and the faces of the people became increasingly blurred.

Ro: "Andrei, Andrei," se auzea un strigăt slab de la o băbuță lângă un coș plin de mere roșii.
En: "Andrei, Andrei," a faint voice came from an old lady next to a basket full of red apples.

Ro: "Te-ai rătăcit, băiatul meu?
En: "Have you lost your way, my boy?"

Ro: " întrebă ea cu un zâmbet șiret.
En: she asked with a sly smile.

Ro: Da, Andrei se pierduse în alaiul colorat, și acum privea spre băbuță în căutarea unui sfat.
En: Yes, Andrei had lost himself in the colorful parade, and now he looked to the old lady for advice.

Ro: "Cum pot să ies de aici?
En: "How can I get out of here?"

Ro: " întrebă el cu o voce tremurândă.
En: he asked with a trembling voice.

Ro: Băbuța râse blând și arătă spre un stâlp cu afișe și indicatoare vechi.
En: The old lady laughed gently and pointed to a post with old signs and indicators.

Ro: "Tot ce trebuie să faci este să urmezi semnele.
En: "All you need to do is to follow the signs.

Ro: Ele te vor duce la marginea pieței, iar acolo vei vedea drumul înapoi către centrul orașului.
En: They will lead you to the edge of the market, and there you will see the way back to the city center."

Ro: "Încurajat de sfatul ei, Andrei își reluă pasul, păstrându-și ochii pe semnele ruginite.
En: Encouraged by her advice, Andrei continued on, keeping his eyes on the rusty signs.

Ro: După câteva întorsături și multe treceri printre zâmbetele și strigătele vânzătorilor, el începu să recunoască clădirile - era pe drumul cel bun.
En: After a few twists and turns and many passes among the smiles and shouts of the vendors, he began to recognize the buildings - he was on the right track.

Ro: La marginea pieței, Andrei se opri pentru a arunca o privire înapoi spre labirintul din care tocmai scăpase.
En: At the edge of the market, Andrei stopped to look back at the labyrinth from which he had just escaped.

Ro: Inima îi era plină de gratitudine pentru experiența neașteptată și pentru băbuța care îl ajutase să-și găsească drumul.
En: His heart was filled with gratitude for the unexpected experience and for the old lady who had helped him find his way.

Ro: Cu pași siguri și un umăr mai ușor, Andrei se îndreptă înapoi spre centrul Bucureștiului.
En: With steady steps and a lighter shoulder, Andrei headed back to the center of Bucharest.

Ro: Orașul nu mai părea un loc înfricoșător, ci o carte deschisă, plină de povești și aventuri care așteptau să fie descoperite.
En: The city no longer seemed like a daunting place, but rather like an open book, full of stories and adventures waiting to be discovered.


Vocabulary Words:
 • crowded: aglomerat
 • courage: curaj
 • explore: explora
 • stride: pas
 • labyrinth: labirint
 • delighted: încântat
 • direction: direcție
 • shout: strigat
 • blurred: neclar
 • faint: slab
 • escape: scăpa
 • advice: sfat
 • rusty: ruginit
 • gratitude: recunoştinţă
 • daunting: descurajant
 • steady: stabil
 • stop: opri
 • discovered: descoperit
 • alleys: alei
 • rural: rural
 • greeted: întâmpinat
 • richness: bogăţie
 • deeper: mai profund
 • playing tricks: a juca fest
 • encouraged: încurajat
 • twists: întorsături
 • recognized: recunoscut
 • daunting place: loc înfricoșător
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca