Lost in the Tulip Maze: A Day at Keukenhof Gardens

9 de jun. de 2024 · 14m 2s
Lost in the Tulip Maze: A Day at Keukenhof Gardens
Capítulos

01 · Main Story

1m 45s

02 · Vocabulary Words

10m 29s

Descripción

Fluent Fiction - Dutch: Lost in the Tulip Maze: A Day at Keukenhof Gardens Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/lost-in-the-tulip-maze-a-day-at-keukenhof-gardens/ Story Transcript: Nl: Het was een...

mostra más
Fluent Fiction - Dutch: Lost in the Tulip Maze: A Day at Keukenhof Gardens
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/lost-in-the-tulip-maze-a-day-at-keukenhof-gardens

Story Transcript:

Nl: Het was een zonnige dag in de lente.
En: It was a sunny day in the spring.

Nl: Sander en Femke stapten uit de bus.
En: Sander and Femke stepped off the bus.

Nl: Ze waren op een schoolreis naar de Keukenhof.
En: They were on a school trip to the Keukenhof.

Nl: De tulpen stonden in bloei.
En: The tulips were in bloom.

Nl: Kleurrijke bloemen vulden het park.
En: Colorful flowers filled the park.

Nl: Ze zagen rood, geel, roze en paars.
En: They saw red, yellow, pink, and purple.

Nl: "Femke, kijk daar!"
En: "Femke, look over there!"

Nl: riep Sander opgewonden.
En: Sander exclaimed excitedly.

Nl: Hij wees naar een groot veld vol tulpen.
En: He pointed to a large field full of tulips.

Nl: Femke glimlachte.
En: Femke smiled.

Nl: Ze hield van bloemen.
En: She loved flowers.

Nl: Samen liepen ze het park in.
En: Together, they walked into the park.

Nl: De leraar, meneer Bakker, vertelde over de geschiedenis van de tulpen.
En: The teacher, Mr. Bakker, talked about the history of the tulips.

Nl: "In de 17e eeuw waren tulpen heel waardevol," zei hij.
En: "In the 17th century, tulips were very valuable," he said.

Nl: "Mensen ruilden tulpenbollen voor huizen en land."
En: "People traded tulip bulbs for houses and land."

Nl: De kinderen luisterden aandachtig.
En: The children listened attentively.

Nl: Sander en Femke besloten het labyrint in de tuin te verkennen.
En: Sander and Femke decided to explore the maze in the garden.

Nl: Ze renden rond en lachten.
En: They ran around and laughed.

Nl: Plotseling zagen ze een kleine kikker springen.
En: Suddenly, they saw a small frog jump.

Nl: "Kijk, die is schattig!"
En: "Look, it's cute!"

Nl: zei Femke.
En: said Femke.

Nl: Ze volgden de kikker, maar raakten verdwaald.
En: They followed the frog but got lost.

Nl: "Waar zijn we nu?"
En: "Where are we now?"

Nl: vroeg Sander bezorgd.
En: Sander asked worriedly.

Nl: Ze konden de uitgang niet vinden.
En: They couldn’t find the exit.

Nl: Paniek begon te groeien.
En: Panic began to rise.

Nl: Maar toen hoorden ze een vogel zingen.
En: But then they heard a bird singing.

Nl: Femke herkende het geluid.
En: Femke recognized the sound.

Nl: "Die vogel zingt altijd bij de ingang!"
En: "That bird always sings near the entrance!"

Nl: riep ze.
En: she exclaimed.

Nl: Met hernieuwde hoop volgden ze het gezang.
En: With renewed hope, they followed the singing.

Nl: Na een paar bochten vonden ze de uitgang.
En: After a few turns, they found the exit.

Nl: Buiten het labyrint stonden meneer Bakker en de rest van de klas te wachten.
En: Outside the maze, Mr. Bakker and the rest of the class were waiting.

Nl: "Daar zijn jullie!"
En: "There you are!"

Nl: zei meneer Bakker opgelucht.
En: Mr. Bakker said, relieved.

Nl: "We maakten ons zorgen."
En: "We were worried."

Nl: Sander en Femke haalden diep adem.
En: Sander and Femke took a deep breath.

Nl: Ze waren veilig.
En: They were safe.

Nl: Ze keken elkaar aan en begonnen te lachen.
En: They looked at each other and started laughing.

Nl: "Dit was een avontuur," zei Sander.
En: "This was an adventure," said Sander.

Nl: "Ja," zei Femke, "maar volgende keer blijven we bij de groep!"
En: "Yes," said Femke, "but next time we will stay with the group!"

Nl: De rest van de dag genoten ze van de tulpen en het park.
En: The rest of the day, they enjoyed the tulips and the park.

Nl: Toen de bus vertrok, keken ze nog een laatste keer naar de bloemenzee.
En: When the bus left, they took one last look at the sea of flowers.

Nl: Het was een dag om nooit te vergeten.
En: It was a day to never forget.


Vocabulary Words:
 • sunny: zonnige
 • spring: lente
 • stepped off: stapten uit
 • bloom: bloei
 • colorful: kleurrijke
 • exclaimed: riep
 • excitedly: opgewonden
 • pointed: wees
 • field: veld
 • smiled: glimlachte
 • history: geschiedenis
 • valuable: waardevol
 • traded: ruilden
 • bulbs: bollen
 • attentively: aandachtig
 • explore: verkennen
 • maze: labyrint
 • laughed: lachten
 • frog: kikker
 • cute: schattig
 • lost: verdwaald
 • worriedly: bezorgd
 • panic: paniek
 • rise: groeien
 • singing: zingen
 • recognized: herkende
 • renewed: hernieuwde
 • turns: bochten
 • relieved: opgelucht
 • worried: zorgen
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Organización Kameron Kilchrist
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca