• Cheese Adventures in Amsterdam with Sophie & Bram

  13 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Dutch: Cheese Adventures in Amsterdam with Sophie & Bram Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/cheese-adventures-in-amsterdam-with-sophie-bram/ Story Transcript: Nl: Op een zonnige middag, wanneer de grachten van Amsterdam glinsteren onder het licht, besloten Sophie en Bram op avontuur te gaan. En: On a sunny afternoon, when the canals of Amsterdam were shimmering under the light, Sophie and Bram decided to go on an adventure. Nl: Ze wandelden hand in hand door de smalle straatjes, op zoek naar de perfecte kaas. En: They walked hand in hand through the narrow streets, searching for the perfect cheese. Nl: Vandaag gingen ze naar een beroemde kaaswinkel: "De Gouden Kaaskraam." En: Today, they were heading to a famous cheese shop: "De Gouden Kaaskraam." Nl: De winkel was klein maar vol met verschillende soorten kaas. En: The shop was small but packed with a variety of cheeses. Nl: De geur van verse kaas vulde de lucht. En: The smell of fresh cheese filled the air. Nl: Sophie en Bram, beide kaasliefhebbers, konden hun ogen niet geloven. En: Sophie and Bram, both cheese enthusiasts, couldn't believe their eyes. Nl: Er waren kazen uit alle delen van Nederland: Gouda, Edam, en Boerenkaas. En: There were cheeses from all over the Netherlands: Gouda, Edam, and Boerenkaas. Nl: "Welke moeten we proberen?" En: "Which one should we try?" Nl: vroeg Sophie, haar ogen straalden van opwinding. En: asked Sophie, her eyes sparkling with excitement. Nl: Bram glimlachte. En: Bram smiled. Nl: "Laten we beginnen met een stuk Gouda," stelde hij voor. En: "Let's start with a piece of Gouda," he suggested. Nl: De winkelier, een oudere man met een grijze baard en een vriendelijke glimlach, sneed een plak en liet hen proeven. En: The shopkeeper, an older man with a gray beard and a friendly smile, sliced a piece and let them taste it. Nl: "Dit is heerlijk," zei Sophie terwijl ze de kaas proefde. En: "This is delicious," said Sophie as she tasted the cheese. Nl: "Maar ik wil ook iets nieuws proberen." En: "But I also want to try something new." Nl: De winkelier knikte begripvol. En: The shopkeeper nodded understandingly. Nl: "Probeer deze Boerenkaas," zei hij en bood hen een ander plakje aan. En: "Try this Boerenkaas," he said, offering them another slice. Nl: Sophie en Bram proefden en knikten tegelijkertijd. En: Sophie and Bram tasted it and nodded simultaneously. Nl: "Die is ook goed," zei Bram. En: "That’s also good," said Bram. Nl: Terwijl ze verder snuffelden, zagen ze een speciaal soort kaas, "de blauwe Komijnekaas." En: As they continued browsing, they saw a special type of cheese, "the blue Cumin cheese." Nl: Sophie hield van avonturen en nieuwe dingen proberen. En: Sophie loved adventures and trying new things. Nl: "Wat denk je van deze, Bram?" En: "What do you think of this one, Bram?" Nl: vroeg ze. En: she asked. Nl: Bram keek naar de kaas en haalde zijn schouders op. En: Bram looked at the cheese and shrugged. Nl: "Waarom niet? En: "Why not? Nl: Laten we het proberen!" En: Let's try it!" Nl: De winkelier sneed een stukje en beide vrienden proefden het met nieuwsgierigheid. En: The shopkeeper cut a piece and both friends tasted it with curiosity. Nl: De smaak was sterk en kruidig. En: The flavor was strong and spicy. Nl: "Dit is bijzonder," zei Bram met een glimlach. En: "This is unique," Bram said with a smile. Nl: "We zouden deze kunnen kopen voor het diner van vanavond." En: "We could buy this for dinner tonight." Nl: Ze besloten om een stuk blauwe Komijnekaas en een stuk traditionele Gouda te kopen. En: They decided to buy a piece of blue Cumin cheese and a piece of traditional Gouda. Nl: Tevreden liepen ze terug naar de grachten. En: Satisfied, they walked back to the canals. Nl: Ze spraken over de smaken en hoe ze de kazen zouden serveren. En: They talked about the flavors and how they would serve the cheeses. Nl: Die avond, toen de zon onderging en de lichten langs de grachten aangingen, maakten Sophie en Bram een kaasplankje. En: That evening, as the sun set and the lights along the canals came on, Sophie and Bram made a cheese platter. Nl: Ze genoten van hun vondsten en vertelden verhalen over hun dag in Amsterdam. En: They enjoyed their finds and shared stories about their day in Amsterdam. Nl: De tevredenheid in hun gezichten was duidelijk. En: The contentment on their faces was clear. Nl: Ze wisten dat dit niet hun laatste kaastocht zou zijn. En: They knew this wouldn’t be their last cheese outing. Nl: Amsterdam had nog veel meer geheimen en smaken om te ontdekken. En: Amsterdam had many more secrets and flavors to discover. Nl: En met elke nieuwe dag kwamen nieuwe avonturen. En: And with each new day came new adventures. Nl: Zo eindigde hun dag aan de grachten van Amsterdam, vol heerlijke kaas en goede herinneringen. En: Thus ended their day along the canals of Amsterdam, filled with delicious cheese and good memories. Nl: En wat hield de toekomst voor hen in petto? En: And what did the future hold for them? Nl: Dat wisten ze nog niet. En: They didn't know yet. Nl: Maar één ding was zeker: ze zouden het samen ontdekken. En: But one thing was certain: they would discover it together. Vocabulary Words: - adventure: avontuur - narrow: smalle - searching: op zoek - famous: beroemde - variety: verschillende - smell: geur - filled: vulde - cheese enthusiasts: kaasliefhebbers - sliced: sneed - sparkling: straalden - enthusiasm: opwinding - friendly: vriendelijke - understandingly: begripvol - browsing: snuffelden - curiosity: nieuwsgierigheid - strong: sterk - spicy: kruidig - unique: bijzonder - satisfied: tevreden - set: onderging - celebrated: gevierd - shared: vertelden - contentment: tevredenheid - clear: duidelijk - secrets: geheimen - discoveries: ontdekkingen - heading: gingen - slices: plakken - gray: grijze - cheese platter: kaasplankje
  16m 42s
 • The Mystery of the Disappeared Masterpiece: Solved!

  12 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Dutch: The Mystery of the Disappeared Masterpiece: Solved! Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/the-mystery-of-the-disappeared-masterpiece-solved/ Story Transcript: Nl: De zon scheen helder boven De Hoge Veluwe National Park. En: The sun shone brightly over De Hoge Veluwe National Park. Nl: Sophie wandelde rustig door de bossen. En: Sophie walked peacefully through the forests. Nl: Haar doel was het Kröller-Müller Museum. En: Her destination was the Kröller-Müller Museum. Nl: Ze hield van kunst en natuur. En: She loved art and nature. Nl: De combinatie van beide bracht haar altijd vreugde. En: The combination of both always brought her joy. Nl: Vandaag voelde iets vreemd. En: Today, something felt strange. Nl: Er hing een spanning in de lucht. En: There was a tension in the air. Nl: Sophie voelde het toen ze het museum binnenstapte. En: Sophie felt it when she stepped inside the museum. Nl: Mensen fluisterden in groepen. En: People were whispering in groups. Nl: Ze zag een bewaker onrustig praten met de receptie. En: She saw a guard talking anxiously with the reception desk. Nl: Sophie liep naar haar favoriete schilderij. En: Sophie walked to her favorite painting. Nl: Het was een eeuwenoud stuk met prachtige kleuren. En: It was an ancient piece with beautiful colors. Nl: Maar toen ze daar aankwam, schrok ze. En: But when she arrived, she was shocked. Nl: Het schilderij was weg! En: The painting was gone! Nl: Op de lege plek op de muur stonden vreemde symbolen. En: In the empty spot on the wall, strange symbols were drawn. Nl: Ogen getrokken in een kring, blauwe lijnen, en een soort bloemenpatroon. En: Eyes in a circle, blue lines, and a sort of floral pattern. Nl: Gealarmeerd keek Sophie om zich heen. En: Alarmed, Sophie looked around. Nl: "Is dit een grap?" En: "Is this a joke?" Nl: dacht ze. En: she thought. Nl: Maar de gezichten van de andere bezoekers zeiden genoeg. En: But the faces of the other visitors said it all. Nl: Dit was serieus. En: This was serious. Nl: Sophie besloot om de bewaker aan te spreken. En: Sophie decided to approach the guard. Nl: "Wat is er gebeurd?" En: "What happened?" Nl: vroeg ze. En: she asked. Nl: De bewaker zuchtte diep. En: The guard sighed deeply. Nl: "Het schilderij is vannacht verdwenen," zei hij. En: "The painting disappeared last night," he said. Nl: "En niemand weet hoe. En: "And no one knows how. Nl: Deze symbolen verschenen op de muur. En: These symbols appeared on the wall. Nl: We zoeken nog naar antwoorden." En: We are still searching for answers." Nl: Sophie voelde een rare kriebel in haar buik. En: Sophie felt a strange tingling in her stomach. Nl: Ze was altijd goed in raadsels. En: She had always been good at solving puzzles. Nl: "Mag ik de symbolen van dichtbij bekijken?" En: "May I take a closer look at the symbols?" Nl: vroeg ze. En: she asked. Nl: De bewaker knikte. En: The guard nodded. Nl: Sophie stapte dichterbij. En: Sophie stepped closer. Nl: Ze bestudeerde de lijnen en patronen nauwkeurig. En: She studied the lines and patterns carefully. Nl: Plotseling herkende ze een patroon dat ze eerder had gezien in een oud kunstboek. En: Suddenly, she recognized a pattern she had seen before in an old art book. Nl: "Ik denk dat ik weet wat dit is," zei Sophie tegen de bewaker. En: "I think I know what this is," Sophie told the guard. Nl: "Dit lijkt op een oude code die kunstenaars gebruikten om geheime berichten door te geven." En: "This looks like an old code that artists used to send secret messages." Nl: De bewaker keek haar verbaasd aan maar gaf haar de ruimte om verder te kijken. En: The guard stared at her in surprise but gave her space to continue investigating. Nl: Sophie pakte haar kleine notitieboekje uit haar tas en begon te tekenen. En: Sophie took her small notebook out of her bag and started drawing. Nl: Ze verbond de symbolen met elkaar en vormde woorden. En: She connected the symbols and formed words. Nl: "Onder de grote eik," stond er. En: "Under the great oak," it read. Nl: "De grote eik in het park!" En: "The great oak in the park!" Nl: zei Sophie. En: said Sophie. Nl: De bewaker en enkele nieuwsgierige bezoekers volgden haar naar buiten. En: The guard and a few curious visitors followed her outside. Nl: Ze rende naar de oude eik die in het midden van het park stond. En: She ran to the old oak that stood in the middle of the park. Nl: Daar, onder de dikke wortels, vonden ze een geheime doorgang. En: There, under the thick roots, they found a hidden passage. Nl: Het luik was zwaar, maar samen kregen ze het open. En: The hatch was heavy, but together they managed to open it. Nl: Binnen vonden ze een verborgen kamer vol oude kunstwerken. En: Inside, they found a hidden room full of old artworks. Nl: En daar, in het midden, stond het verdwenen schilderij. En: And there, in the center, was the missing painting. Nl: Sophie haalde opgelucht adem. En: Sophie sighed in relief. Nl: "We hebben het gevonden!" En: "We found it!" Nl: riep ze blij. En: she shouted happily. Nl: Iedereen was opgelucht en juichte. En: Everyone was relieved and cheered. Nl: Het schilderij werd veilig teruggebracht naar het museum. En: The painting was safely returned to the museum. Nl: Sophie kreeg een speciale dankbetuiging voor haar hulp. En: Sophie received a special thank-you for her help. Nl: Door een klein avontuur in de natuur had zij een groot mysterie opgelost. En: Through a small adventure in nature, she had solved a great mystery. Nl: De spanningen verdwenen, de zon scheen weer helder, en het Kröller-Müller Museum was opnieuw compleet. En: The tensions disappeared, the sun shone brightly again, and the Kröller-Müller Museum was once more complete. Nl: En Sophie? En: And Sophie? Nl: Ze wandelde met een glimlach verder, genietend van de kunst en de natuur. En: She continued her walk with a smile, enjoying the art and nature. Nl: De Hoge Veluwe had haar een prachtige dag gegeven, vol avontuur en vreugde. En: De Hoge Veluwe had given her a wonderful day, full of adventure and joy. Vocabulary Words: - shone: scheen - brightly: helder - destination: doel - tension: spanning - whispering: fluisterden - anxiously: onrustig - reception: receptie - ancient: eeuwenoud - colors: kleuren - symbols: symbolen - drawn: getrokken - floral: bloemen - alarm: gealarmeerd - joke: grap - disappeared: verdwenen - answers: antwoorden - tingling: kriebel - puzzles: raadsels - nodded: knikte - studied: bestudeerde - patterns: patronen - recognize: herkende - code: code - messages: berichten - notebook: notitieboekje - connected: verbond - hatch: luik - hidden: verborgen - relief: oplucht - complete: compleet
  18m 58s
 • Tulips and Friendship: A Blossoming Day in Keukenhof

  11 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Dutch: Tulips and Friendship: A Blossoming Day in Keukenhof Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/tulips-and-friendship-a-blossoming-day-in-keukenhof/ Story Transcript: Nl: Op een zonnige lentedag gingen Sophie, Joris en Lieke naar de Keukenhof. En: On a sunny spring day, Sophie, Joris, and Lieke went to Keukenhof. Nl: Het park was vol met kleurrijke tulpen. En: The park was filled with colorful tulips. Nl: De lucht rook zoet en fris. En: The air smelled sweet and fresh. Nl: Sophie en Joris liepen voorop, bewonderend de bloemenzee. En: Sophie and Joris walked ahead, admiring the sea of flowers. Nl: Achter hen liep Lieke, glimlachend en genietend. En: Behind them walked Lieke, smiling and enjoying herself. Nl: "Wat een prachtige bloemen," zei Sophie en Joris knikte. En: "What beautiful flowers," said Sophie, and Joris nodded. Nl: "Ja, kijk die rode tulpen daar! En: "Yes, look at those red tulips over there!" Nl: "Terwijl ze door de velden liepen, hoorde Sophie plots een kreet. En: As they walked through the fields, Sophie suddenly heard a cry. Nl: Ze draaide zich om en zag Lieke op de grond zitten. En: She turned around and saw Lieke sitting on the ground. Nl: Haar gezicht vertrok van pijn. En: Her face was twisted in pain. Nl: "Lieke, wat is er gebeurd? En: "Lieke, what happened?" Nl: " vroeg Sophie bezorgd. En: Sophie asked worriedly. Nl: "Ik ben gestruikeld en heb mijn enkel verdraaid," antwoordde Lieke met tranen in haar ogen. En: "I tripped and twisted my ankle," answered Lieke, with tears in her eyes. Nl: Joris knielde naast haar neer. En: Joris knelt down beside her. Nl: "Kun je opstaan? En: "Can you stand up?" Nl: " vroeg hij vriendelijk. En: he asked kindly. Nl: Lieke probeerde het, maar haar enkel deed te veel pijn. En: Lieke tried but her ankle hurt too much. Nl: "Nee, ik kan niet lopen," zei ze zwakjes. En: "No, I can't walk," she said weakly. Nl: Sophie keek rond. En: Sophie looked around. Nl: "Er is een EHBO-post vlakbij de ingang. En: "There's a first aid station near the entrance. Nl: Joris, help me haar daarheen te dragen. En: Joris, help me carry her there." Nl: "Joris pakte Lieke voorzichtig vast. En: Joris carefully took hold of Lieke. Nl: "Kom op, Lieke. En: "Come on, Lieke. Nl: We zijn er bijna. En: We're almost there." Nl: "Samen hinkten ze langzaam richting de EHBO-post. En: Together they hobbled slowly toward the first aid station. Nl: Onderweg kwamen ze langs prachtige bloemen die Lieke troostten, ondanks de pijn. En: Along the way, they passed beautiful flowers that comforted Lieke despite the pain. Nl: Sophie bleef Lieke moed inspreken. En: Sophie kept encouraging Lieke. Nl: Bij de EHBO-post werden ze vriendelijk ontvangen door een verpleegster. En: At the first aid station, they were kindly received by a nurse. Nl: “Wat is er gebeurd? En: "What happened?" Nl: ” vroeg ze. En: she asked. Nl: “Lieke heeft haar enkel verdraaid,” legde Joris uit. En: "Lieke twisted her ankle," Joris explained. Nl: De verpleegster onderzocht Lieke’s enkel en glimlachte geruststellend. En: The nurse examined Lieke's ankle and smiled reassuringly. Nl: "Het is niet ernstig. En: "It's not serious. Nl: Rust een paar dagen en je zult snel beter zijn. En: Rest for a few days, and you will be better soon." Nl: " Lieke zuchtte van opluchting en glimlachte naar haar vrienden. En: Lieke sighed with relief and smiled at her friends. Nl: "Dank jullie wel," zei ze zachtjes. En: "Thank you," she said softly. Nl: De drie vrienden gingen daarna naar een bankje in het park. En: The three friends then went to a bench in the park. Nl: Ze genoten verder van de bloemen, terwijl Lieke haar been omhoog hield. En: They continued to enjoy the flowers while Lieke kept her leg elevated. Nl: Sophie en Joris vertelden verhalen en zorgden voor een vrolijke sfeer. En: Sophie and Joris told stories and kept a cheerful atmosphere. Nl: Lieke voelde zich snel weer beter door de goede zorgen van haar vrienden. En: Lieke felt better quickly due to her friends' good care. Nl: De dag eindigde met een zonsondergang. En: The day ended with a sunset. Nl: De lucht kleurde oranje en rood, net als de tulpen. En: The sky turned orange and red, just like the tulips. Nl: Ondanks het ongeluk hadden Sophie, Joris en Lieke een fijne dag gehad. En: Despite the mishap, Sophie, Joris, and Lieke had a good day. Nl: Ze wisten dat hun vriendschap sterk was, zelfs als er tegenslagen waren. En: They knew their friendship was strong, even when there were setbacks. Nl: En zo gingen ze, moe maar voldaan, terug naar huis. En: And so they went, tired but content, back home. Nl: De geur van tulpen bleef nog lang in hun geheugen. En: The scent of tulips lingered in their memories for a long time. Vocabulary Words: - sunny: zonnige - colorful: kleurrijke - ahead: voorop - admiring: bewonderend - suddenly: plots - cry: kreet - twisted: verdraaid - pain: pijn - worriedly: bezorgd - knelt: knielde - kindly: vriendelijk - weakly: zwakjes - first aid station: EHBO-post - carefully: voorzichtig - hobbled: hinkten - encouraging: moed inspreken - nurse: verpleegster - reassuringly: geruststellend - rest: rust - relief: opgeluchting - elevated: omhoog - cheerful: vrolijk - atmosphere: sfeer - sunset: zonsondergang - setbacks: tegenslagen - tired: moe - content: voldaan - scent: geur - despite: ondanks - memories: geheugen
  16m 9s
 • Lost Walk Turns into Dog Training Adventure

  10 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Dutch: Lost Walk Turns into Dog Training Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/lost-walk-turns-into-dog-training-adventure/ Story Transcript: Nl: Het was een zonnige namiddag in het Amsterdamse Bos. En: It was a sunny afternoon in the Amsterdam Forest. Nl: Sander liep door de groene paden. En: Sander walked through the green paths. Nl: Hij bewonderde de bomen en hoorde de vogels zingen. En: He admired the trees and heard the birds singing. Nl: Maar na een tijdje realiseerde hij zich dat hij niet meer wist waar hij was. En: But after a while, he realized that he no longer knew where he was. Nl: Sander keek om zich heen. En: Sander looked around. Nl: Hoe kwam hij hier weer uit? En: How would he get out of here? Nl: Er waren zoveel paden en geen enkele leek bekend. En: There were so many paths, and none seemed familiar. Nl: Hij besloot een willekeurig pad te volgen. En: He decided to follow a random path. Nl: Misschien vond hij de uitgang. En: Maybe he would find the exit. Nl: Na enkele minuten hoorde Sander blaffen. En: After a few minutes, Sander heard barking. Nl: Hij volgde het geluid. En: He followed the sound. Nl: Op een open plek zag hij een groep mensen met honden. En: In a clearing, he saw a group of people with dogs. Nl: Een man met een fluitje stond in het midden en gaf opdrachten. En: A man with a whistle stood in the middle giving instructions. Nl: Sander liep dichterbij en zag dat iedereen aandachtig luisterde naar de instructies. En: Sander walked closer and saw that everyone was attentively listening to the instructions. Nl: "Kom erbij," zei de man met het fluitje plotseling tegen Sander. En: "Join us," the man with the whistle suddenly said to Sander. Nl: "We gaan met de honden trainen." En: "We are going to train the dogs." Nl: Sander wilde zeggen dat hij eigenlijk verdwaald was, maar hij wilde ook niet onbeleefd zijn. En: Sander wanted to say that he was actually lost, but he didn't want to be impolite either. Nl: Dus knikte hij maar en ging erbij staan. En: So he nodded and joined the group. Nl: De man gaf hem een riem met een hond eraan. En: The man handed him a leash with a dog on it. Nl: "Hij heet Max," zei de man. En: "His name is Max," said the man. Nl: "Probeer hem te laten zitten." En: "Try to make him sit." Nl: Sander keek naar Max, een vrolijke labrador. En: Sander looked at Max, a cheerful Labrador. Nl: "Zit," zei Sander zachtjes. En: "Sit," Sander said softly. Nl: Max keek hem alleen maar aan. En: Max just looked at him. Nl: Sander voelde zich een beetje ongemakkelijk. En: Sander felt a bit uneasy. Nl: Maar dan herinnerde hij zich dat hij geduld moest hebben. En: But then he remembered that he needed to be patient. Nl: "Zit," probeerde hij nogmaals, met iets meer zelfvertrouwen. En: "Sit," he tried again, with a bit more confidence. Nl: En plotseling ging Max zitten. En: And suddenly, Max sat down. Nl: De man met het fluitje glimlachte. En: The man with the whistle smiled. Nl: "Goed gedaan," zei hij. En: "Well done," he said. Nl: "Nu probeer te lopen met hem." En: "Now try walking with him." Nl: Sander liep met Max aan de riem. En: Sander walked with Max on the leash. Nl: De hond volgde hem rustig. En: The dog followed him calmly. Nl: Ze liepen over het grasveld en Sander voelde zich steeds zekerder. En: They walked across the grassy field, and Sander felt increasingly confident. Nl: Na een tijdje kwamen ze terug bij de groep. En: After a while, they returned to the group. Nl: "Fantastisch!" En: "Fantastic!" Nl: zei de man met het fluitje. En: said the man with the whistle. Nl: "Jij en Max zijn een goed team." En: "You and Max make a great team." Nl: Sander lachte. En: Sander laughed. Nl: "Dank je," zei hij. En: "Thank you," he said. Nl: "Maar eigenlijk was ik verdwaald. En: "But actually, I was lost. Nl: Ik probeerde de uitgang te vinden." En: I was trying to find the exit." Nl: De man knikte begrijpend. En: The man nodded understandingly. Nl: "Dat gebeurt hier wel vaker. En: "That happens often here. Nl: Maar weet je wat? En: But you know what? Nl: Je bent altijd welkom om weer mee te doen aan de training." En: You are always welcome to join the training again." Nl: Sander glimlachte. En: Sander smiled. Nl: "Misschien kom ik nog eens terug." En: "Maybe I'll come back." Nl: De man met het fluitje wees hem de weg naar de uitgang. En: The man with the whistle pointed him towards the exit. Nl: Sander nam afscheid van Max en de groep en begon weer aan zijn tocht. En: Sander said goodbye to Max and the group and resumed his walk. Nl: Hij voelde zich opgelucht en zelfs een beetje gelukkig. En: He felt relieved and even a bit happy. Nl: Hij had iets nieuws geleerd en nieuwe vrienden gemaakt, ook al was het per ongeluk. En: He had learned something new and made new friends, even if it was by accident. Nl: Toen Sander uiteindelijk de uitgang van het bos bereikte, keek hij nog een keer om. En: When Sander finally reached the exit of the forest, he looked back one more time. Nl: Wie weet, dacht hij, misschien zie ik Max en de rest snel weer. En: Who knows, he thought, maybe I’ll see Max and the rest soon again. Nl: En met die gedachte liep Sander verder, de stad tegemoet, met een glimlach op zijn gezicht. En: And with that thought, Sander walked on, towards the city, with a smile on his face. Nl: Hij wist nu dat zelfs als je verdwaalt, je iets moois kunt ontdekken. En: He now knew that even if you get lost, you can discover something beautiful. Vocabulary Words: - sunny: zonnige - afternoon: namiddag - forest: bos - admired: bewonderde - realized: realiseerde zich - familiar: bekend - follow: volgen - random: willekeurig - barking: blaffen - clearing: open plek - group: groep - attentively: aandachtig - instructions: instructies - whistle: fluitje - train: trainen - impolite: onbeleefd - leash: riem - confident: zelfvertrouwen - calmly: rustig - grassy: grasveld - increasingly: steeds - confident: zekerder - fantastic: fantastisch - actually: eigenlijk - understandingly: begrijpend - welcomed: welkom - relieved: opgelucht - accident: per ongeluk - discover: ontdekken - towards: tegemoet
  17m 45s
 • Lost in the Tulip Maze: A Day at Keukenhof Gardens

  9 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Dutch: Lost in the Tulip Maze: A Day at Keukenhof Gardens Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/lost-in-the-tulip-maze-a-day-at-keukenhof-gardens/ Story Transcript: Nl: Het was een zonnige dag in de lente. En: It was a sunny day in the spring. Nl: Sander en Femke stapten uit de bus. En: Sander and Femke stepped off the bus. Nl: Ze waren op een schoolreis naar de Keukenhof. En: They were on a school trip to the Keukenhof. Nl: De tulpen stonden in bloei. En: The tulips were in bloom. Nl: Kleurrijke bloemen vulden het park. En: Colorful flowers filled the park. Nl: Ze zagen rood, geel, roze en paars. En: They saw red, yellow, pink, and purple. Nl: "Femke, kijk daar!" En: "Femke, look over there!" Nl: riep Sander opgewonden. En: Sander exclaimed excitedly. Nl: Hij wees naar een groot veld vol tulpen. En: He pointed to a large field full of tulips. Nl: Femke glimlachte. En: Femke smiled. Nl: Ze hield van bloemen. En: She loved flowers. Nl: Samen liepen ze het park in. En: Together, they walked into the park. Nl: De leraar, meneer Bakker, vertelde over de geschiedenis van de tulpen. En: The teacher, Mr. Bakker, talked about the history of the tulips. Nl: "In de 17e eeuw waren tulpen heel waardevol," zei hij. En: "In the 17th century, tulips were very valuable," he said. Nl: "Mensen ruilden tulpenbollen voor huizen en land." En: "People traded tulip bulbs for houses and land." Nl: De kinderen luisterden aandachtig. En: The children listened attentively. Nl: Sander en Femke besloten het labyrint in de tuin te verkennen. En: Sander and Femke decided to explore the maze in the garden. Nl: Ze renden rond en lachten. En: They ran around and laughed. Nl: Plotseling zagen ze een kleine kikker springen. En: Suddenly, they saw a small frog jump. Nl: "Kijk, die is schattig!" En: "Look, it's cute!" Nl: zei Femke. En: said Femke. Nl: Ze volgden de kikker, maar raakten verdwaald. En: They followed the frog but got lost. Nl: "Waar zijn we nu?" En: "Where are we now?" Nl: vroeg Sander bezorgd. En: Sander asked worriedly. Nl: Ze konden de uitgang niet vinden. En: They couldn’t find the exit. Nl: Paniek begon te groeien. En: Panic began to rise. Nl: Maar toen hoorden ze een vogel zingen. En: But then they heard a bird singing. Nl: Femke herkende het geluid. En: Femke recognized the sound. Nl: "Die vogel zingt altijd bij de ingang!" En: "That bird always sings near the entrance!" Nl: riep ze. En: she exclaimed. Nl: Met hernieuwde hoop volgden ze het gezang. En: With renewed hope, they followed the singing. Nl: Na een paar bochten vonden ze de uitgang. En: After a few turns, they found the exit. Nl: Buiten het labyrint stonden meneer Bakker en de rest van de klas te wachten. En: Outside the maze, Mr. Bakker and the rest of the class were waiting. Nl: "Daar zijn jullie!" En: "There you are!" Nl: zei meneer Bakker opgelucht. En: Mr. Bakker said, relieved. Nl: "We maakten ons zorgen." En: "We were worried." Nl: Sander en Femke haalden diep adem. En: Sander and Femke took a deep breath. Nl: Ze waren veilig. En: They were safe. Nl: Ze keken elkaar aan en begonnen te lachen. En: They looked at each other and started laughing. Nl: "Dit was een avontuur," zei Sander. En: "This was an adventure," said Sander. Nl: "Ja," zei Femke, "maar volgende keer blijven we bij de groep!" En: "Yes," said Femke, "but next time we will stay with the group!" Nl: De rest van de dag genoten ze van de tulpen en het park. En: The rest of the day, they enjoyed the tulips and the park. Nl: Toen de bus vertrok, keken ze nog een laatste keer naar de bloemenzee. En: When the bus left, they took one last look at the sea of flowers. Nl: Het was een dag om nooit te vergeten. En: It was a day to never forget. Vocabulary Words: - sunny: zonnige - spring: lente - stepped off: stapten uit - bloom: bloei - colorful: kleurrijke - exclaimed: riep - excitedly: opgewonden - pointed: wees - field: veld - smiled: glimlachte - history: geschiedenis - valuable: waardevol - traded: ruilden - bulbs: bollen - attentively: aandachtig - explore: verkennen - maze: labyrint - laughed: lachten - frog: kikker - cute: schattig - lost: verdwaald - worriedly: bezorgd - panic: paniek - rise: groeien - singing: zingen - recognized: herkende - renewed: hernieuwde - turns: bochten - relieved: opgelucht - worried: zorgen
  14m 2s
 • Lost in Laughter: A Day in Vondelpark’s Winding Paths

  8 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Dutch: Lost in Laughter: A Day in Vondelpark’s Winding Paths Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/lost-in-laughter-a-day-in-vondelparks-winding-paths/ Story Transcript: Nl: Het begon als een mooie zonnige dag in het Vondelpark. En: It started as a beautiful sunny day in Vondelpark. Nl: De vogels zongen en de bomen wiegden zachtjes in de wind. En: The birds were singing, and the trees were gently swaying in the wind. Nl: Jan en Emma hadden besloten om een fietstocht te maken door het park. En: Jan and Emma had decided to go for a bike ride through the park. Nl: "Ik heb een kaart," zei Jan. En: "I have a map," said Jan. Nl: "Weet jij de weg?" vroeg Emma. En: "Do you know the way?" asked Emma. Nl: "Ja, volg mij maar," antwoordde Jan zelfverzekerd. En: "Yes, just follow me," Jan replied confidently. Nl: Ze stapten op hun fietsen en begonnen hun avontuur. En: They got on their bikes and began their adventure. Nl: Ze reden langs groene velden, vijvers en schattige bruggetjes. En: They rode past green fields, ponds, and cute little bridges. Nl: Het was erg leuk. En: It was a lot of fun. Nl: Maar na een tijdje begon Emma te twijfelen. En: But after a while, Emma started to have doubts. Nl: "Jan, dit pad komt me niet bekend voor," zei ze. En: "Jan, this path doesn't look familiar to me," she said. Nl: "Geen zorgen, we vinden de weg wel," antwoordde Jan. En: "Don't worry, we'll find the way," replied Jan. Nl: Ze fietsten verder, maar na nog een halfuur raakten ze meer en meer de weg kwijt. En: They kept cycling, but after another half hour, they became more and more lost. Nl: Ze stopten bij een bankje om te rusten. En: They stopped at a bench to rest. Nl: "Ik dacht echt dat we goed gingen," zei Jan zuchtend. En: "I really thought we were going the right way," said Jan, sighing. Nl: Emma keek om zich heen en herkende iets. En: Emma looked around and recognized something. Nl: "Jan, kijk! Volgens mij zijn we terug bij het begin." En: "Jan, look! I think we're back at the beginning." Nl: Ze wees naar een groot standbeeld van een dichter. En: She pointed to a large statue of a poet. Nl: Jan begon te lachen. En: Jan started to laugh. Nl: "Je hebt gelijk! Dit is waar we begonnen zijn!" En: "You're right! This is where we started!" Nl: Ze hadden een hele kring gefietst zonder het door te hebben. En: They had cycled in a complete circle without realizing it. Nl: Emma kon haar lach ook niet inhouden. En: Emma couldn’t hold back her laughter either. Nl: "We hebben gewoon een uur rondjes gefietst!" En: "We just spent an hour biking in circles!" Nl: Ze besloten het opnieuw te proberen, maar dit keer met minder haast en meer plezier. En: They decided to try again, but this time with less haste and more enjoyment. Nl: Ze namen pauzes, genoten van de natuur, en vergaten even de tijd. En: They took breaks, enjoyed the nature, and forgot about the time for a while. Nl: Na een tijdje vonden ze eindelijk het juiste pad. En: Eventually, they finally found the right path. Nl: Aan het einde van de dag zaten ze samen op het gras, lachend om hun avontuur. En: At the end of the day, they sat together on the grass, laughing about their adventure. Nl: "We verloren de weg, maar we hebben veel plezier gehad," zei Emma. En: "We got lost, but we had a lot of fun," said Emma. Nl: Jan knikte. En: Jan nodded. Nl: "En het belangrijkste is dat we het samen deden." En: "And the most important thing is, we did it together." Nl: En zo eindigde hun dag in het Vondelpark, niet met perfecte navigatie, maar met een verhaal vol grappige herinneringen en een sterker band. En: And so their day in Vondelpark ended, not with perfect navigation, but with a story full of funny memories and a stronger bond. Vocabulary Words: - started: begon - gently: zachtjes - swaying: wiegden - decided: besloten - ride: fietstocht - adventure: avontuur - cute: schattige - doubts: twijfelen - path: pad - familiar: bekend - confidently: zelfverzekerd - ponds: vijvers - stopped: stopten - bench: bankje - sighing: zuchtend - recognized: herkende - statue: standbeeld - circled: kring - realizing: doorgaan - enjoyment: plezier - laughing: lachend - navigation: navigatie - memories: herinneringen - stronger: sterker - map: kaart - began: begonnen - fields: velden - bridges: bruggetjes - lost: weg kwijt - forgot: vergaten
  13m 35s
 • Team Bonding Adventures: A Day in Amsterdam's Vondelpark

  7 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Dutch: Team Bonding Adventures: A Day in Amsterdam's Vondelpark Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/team-bonding-adventures-a-day-in-amsterdams-vondelpark/ Story Transcript: Nl: De zon scheen fel in het Vondelpark in Amsterdam. En: The sun shone brightly in the Vondelpark in Amsterdam. Nl: Het park was vol leven. En: The park was full of life. Nl: Alle bomen waren groen en er klonken vogeltjes in de lucht. En: All the trees were green, and birds chirped in the air. Nl: Sophie, Daan en Anouk liepen langs de vijver. En: Sophie, Daan, and Anouk walked along the pond. Nl: Ze werkten samen bij een marketingbedrijf. En: They worked together at a marketing company. Nl: Vandaag was een speciale dag: een team-building oefening. En: Today was a special day: a team-building exercise. Nl: Sophie was een van de managers. En: Sophie was one of the managers. Nl: Ze droeg een blauwe jurk en glimlachte veel. En: She wore a blue dress and smiled often. Nl: "Laten we beginnen met oefenen," zei ze. En: "Let's start practicing," she said. Nl: Daan, die altijd grappen maakte, knikte. En: Daan, who always made jokes, nodded. Nl: Anouk, wat meer stil en bedachtzaam, volgde hen. En: Anouk, more quiet and thoughtful, followed them. Nl: Ze kwamen bij een open veld. En: They arrived at an open field. Nl: Sophie haalde een groot touw uit haar tas. En: Sophie took a large rope out of her bag. Nl: "Dit is voor een touwtrekwedstrijd," verklaarde ze. En: "This is for a tug-of-war competition," she explained. Nl: Ze vormden twee teams. Sophie en Anouk tegen Daan. En: They formed two teams: Sophie and Anouk against Daan. Nl: Hoewel Daan sterk was, werkten Sophie en Anouk goed samen. En: Although Daan was strong, Sophie and Anouk worked well together. Nl: Hun teamwork zorgde ervoor dat ze wonnen. En: Their teamwork ensured they won. Nl: Daarna deden ze een speurtocht. En: After that, they did a scavenger hunt. Nl: Sophie had aanwijzingen verstopt in het park. En: Sophie had hidden clues in the park. Nl: "De eerste hint is bij de grote eik," zei ze. En: "The first hint is by the big oak," she said. Nl: Daan rende pioniersachtig vooruit, terwijl Anouk de aanwijzingen rustig las. En: Daan dashed ahead like a pioneer, while Anouk read the clues calmly. Nl: "We moeten samenwerken," herinnerde Sophie hen. En: "We need to work together," Sophie reminded them. Nl: Bij de grote eik vonden ze de eerste aanwijzing. En: At the big oak, they found the first clue. Nl: Dit leidde hen naar de rozentuin. En: This led them to the rose garden. Nl: In de rozentuin was een tweede hint verborgen tussen de bloemen. En: In the rose garden, a second hint was hidden among the flowers. Nl: "Kijk daar!" riep Anouk enthousiast. En: "Look there!" Anouk exclaimed excitedly. Nl: Samen vonden ze de volgende locatie: de fontein. En: Together they found the next location: the fountain. Nl: Bij de fontein moesten ze water overbrengen met kleine bekertjes zonder iets te morsen. En: At the fountain, they had to transfer water using small cups without spilling any. Nl: Het was moeilijk, maar ze lachten veel. En: It was difficult, but they laughed a lot. Nl: Ze spatten elkaar nat en werkten samen om de uitdaging te voltooien. En: They splashed each other and collaborated to complete the challenge. Nl: Aan het einde van de dag zaten ze op een bankje in het gras. En: At the end of the day, they sat on a bench in the grass. Nl: Ze waren moe maar gelukkig. En: They were tired but happy. Nl: "We hebben het goed gedaan," zei Sophie. En: "We did well," said Sophie. Nl: "We hebben als team gewerkt." En: "We worked as a team." Nl: Daan en Anouk knikten instemmend. En: Daan and Anouk nodded in agreement. Nl: Het park begon rustiger te worden. En: The park began to calm down. Nl: De zon zakte langzaam onder de horizon. En: The sun slowly set below the horizon. Nl: Ze besloten om samen iets te drinken in een café nabij. En: They decided to have a drink together at a nearby café. Nl: Hun vriendschap en samenwerking waren gegroeid. En: Their friendship and collaboration had grown. Nl: Vandaag was niet alleen een team-building oefening, maar ook een dag van nieuwe herinneringen en sterke banden. En: Today was not just a team-building exercise but also a day of new memories and strong bonds. Nl: De volgende dag op kantoor keken ze terug op een geslaagde dag. En: The next day at the office, they looked back on a successful day. Nl: "Wij zijn een sterker team nu," zei Sophie. En: "We are a stronger team now," said Sophie. Nl: Iedereen was het eens. En: Everyone agreed. Nl: Ze glimlachten en begonnen aan hun werk met meer enthousiasme en een diepere band. En: They smiled and started their work with more enthusiasm and a deeper connection. Nl: Zo eindigde een dag vol avontuur en samenwerking in het prachtige Vondelpark. En: So ended a day full of adventure and collaboration in the beautiful Vondelpark. Vocabulary Words: - brightly: fel - full of life: vol leven - chirped: klonken - pond: vijver - team-building exercise: team-building oefening - quiet: stil - thoughtful: bedachtzaam - open field: open veld - large rope: groot touw - tug-of-war competition: touwtrekwedstrijd - teamwork: teamwork - scavenger hunt: speurtocht - hidden: verstopt - hint: hint - oak: eik - pioneer: pioniersachtig - rose garden: rozentuin - clue: aanwijzing - fountain: fontein - transfer: overbrengen - spilled: morsen - splashed: spatten - collaborated: samenwerken - challenge: uitdaging - ensured: zorgde ervoor - benches: bankje - horizon: horizon - memories: herinneringen - bonds: banden - successful: geslaagde
  16m 40s
 • A Day in Bloom: How Sophie’s Florist Skills Brightened Keukenhof

  6 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Dutch: A Day in Bloom: How Sophie’s Florist Skills Brightened Keukenhof Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-day-in-bloom-how-sophies-florist-skills-brightened-keukenhof/ Story Transcript: Nl: Sophie stond in de Keukenhof Gardens. En: Sophie stood in the Keukenhof Gardens. Nl: De zon scheen fel. En: The sun was shining brightly. Nl: Ze hield van haar werk als bloemist, vooral tijdens het tulpenfestival. En: She loved her work as a florist, especially during the tulip festival. Nl: Overal stonden vrolijke mensen. En: Everywhere, cheerful people were around. Nl: De geur van bloemen vulde de lucht. En: The scent of flowers filled the air. Nl: Sophie glimlachte. En: Sophie smiled. Nl: Vandaag was een drukke dag. En: Today was a busy day. Nl: Sophie moest veel bloemstukken maken. En: Sophie had to make many flower arrangements. Nl: Haar handen waren snel en precies. En: Her hands were quick and precise. Nl: Ze koos de mooiste tulpen. En: She selected the most beautiful tulips. Nl: Rood, geel, oranje - alle kleuren waren aanwezig. En: Red, yellow, orange - all the colors were present. Nl: Mensen kwamen kijken en vroegen om een boeket. En: People came to watch and asked for a bouquet. Nl: Sophie maakte de mooiste boeketten. En: Sophie made the most beautiful bouquets. Nl: De mensen waren blij en bedankten haar. En: People were happy and thanked her. Nl: Maar niet alles ging goed. En: But not everything went well. Nl: Een klein jongetje huilde. En: A little boy was crying. Nl: Hij had zijn moeder verloren. En: He had lost his mother. Nl: Sophie zag hem en liep naar hem toe. En: Sophie saw him and walked up to him. Nl: "Wat is er aan de hand?" En: "What's wrong?" Nl: vroeg Sophie. En: Sophie asked. Nl: Het jongetje snikte. En: The boy sobbed. Nl: "Ik kan mijn mama niet vinden," zei hij. En: "I can't find my mommy," he said. Nl: Sophie knielde neer. En: Sophie knelt down. Nl: "Maak je geen zorgen, we vinden haar," zei ze. En: "Don't worry, we'll find her," she said. Nl: Sophie nam het jongetje bij de hand. En: Sophie took the boy by the hand. Nl: Ze liepen door de tuinen. En: They walked through the gardens. Nl: Ze keken overal. En: They looked everywhere. Nl: Plotseling zagen ze een vrouw die angstig om zich heen keek. En: Suddenly, they saw a woman looking around anxiously. Nl: Het jongetje liet Sophie los en rende naar haar toe. En: The boy let go of Sophie and ran to her. Nl: "Mama!" En: "Mommy!" Nl: riep hij. En: he shouted. Nl: De vrouw draaide zich om en gaf een zucht van opluchting. En: The woman turned around and sighed with relief. Nl: "Oh, bedankt!" En: "Oh, thank you!" Nl: zei ze tegen Sophie. En: she said to Sophie. Nl: "Geen probleem," antwoordde Sophie met een glimlach. En: "No problem," Sophie answered with a smile. Nl: De rest van de dag ging soepel. En: The rest of the day went smoothly. Nl: Sophie maakte nog meer mooie boeketten. En: Sophie made even more beautiful bouquets. Nl: Ze zag geluk in de ogen van de mensen. En: She saw happiness in people's eyes. Nl: Toen de dag eindigde, voelde Sophie zich moe maar tevreden. En: When the day ended, Sophie felt tired but satisfied. Nl: Ze liep door de tuinen en keek om zich heen. En: She walked through the gardens and looked around. Nl: De tulpen stonden trots. En: The tulips stood proudly. Nl: Het was een lange, maar mooie dag. En: It had been a long but beautiful day. Nl: De zon ging onder en de lucht kleurde oranje. En: The sun was setting and the sky turned orange. Nl: Sophie haalde diep adem en glimlachte opnieuw. En: Sophie took a deep breath and smiled again. Nl: Ze wist dat ze de volgende dag weer blij zou werken. En: She knew she would be happy to work again the next day. Nl: En zo eindigde een succesvolle dag in de prachtige Keukenhof Gardens. En: And so a successful day ended in the beautiful Keukenhof Gardens. Vocabulary Words: - florist: bloemist - cheerful: vrolijke - scent: geur - arrangements: bloemstukken - precise: precies - selected: koos - bouquet: boeket - crying: huilde - lost: verloren - knelt: knielde - anxiously: angstig - shouted: riep - relief: opluchting - smoothly: soepel - tired: moe - satisfied: tevreden - proudly: trots - setting: ging onder - breathed: ademhaalde - successful: succesvolle - brightly: fel - festival: festival - everywhere: overal - watched: kijken - clutched: liep naar - sobbed: snikte - whispered: zei - sigh: zucht - relief: opluchting - glanced: keek
  14m 20s
 • Sophie & Bram's Magical Day at Keukenhof

  5 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Dutch: Sophie & Bram's Magical Day at Keukenhof Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/sophie-brams-magical-day-at-keukenhof/ Story Transcript: Nl: Sophie en Bram staan vroeg op. En: Sophie and Bram wake up early. Nl: De zon schijnt al door de gordijnen. En: The sun is already shining through the curtains. Nl: Het is een mooie dag. En: It's a beautiful day. Nl: Ze gaan vandaag naar Keukenhof Gardens. En: Today, they are going to Keukenhof Gardens. Nl: Het is hun eerste keer bij het tulpenfestival. En: It's their first time at the tulip festival. Nl: Mama pakt de picknickmand in. En: Mom packs the picnic basket. Nl: Papa zet de fietsen klaar. En: Dad gets the bikes ready. Nl: Sophie en Bram zijn heel blij. En: Sophie and Bram are very excited. Nl: Ze houden van tulpen. En: They love tulips. Nl: Daarom gaan ze naar het festival. En: That's why they are going to the festival. Nl: De lucht is fris en blauw als ze vertrekken. En: The air is fresh and blue as they depart. Nl: Bij Keukenhof Gardens zien ze veel kleuren. En: At Keukenhof Gardens, they see many colors. Nl: Rood, geel, oranje en paars. En: Red, yellow, orange, and purple. Nl: Overal tulpen. En: Tulips everywhere. Nl: Sophie en Bram lopen hand in hand. En: Sophie and Bram walk hand in hand. Nl: Ze lachen en wijzen naar de bloemen. En: They laugh and point at the flowers. Nl: "Dit is zo mooi," zegt Sophie. En: "This is so beautiful," says Sophie. Nl: Ze ruikt aan een gele tulp. En: She smells a yellow tulip. Nl: Bram knikt. En: Bram nods. Nl: "Ja, heel mooi," zegt hij. En: "Yes, very beautiful," he says. Nl: Ze wandelen verder. En: They walk further. Nl: Papa en mama nemen foto's. En: Dad and mom take pictures. Nl: Sophie en Bram rennen door de tuinen. En: Sophie and Bram run through the gardens. Nl: Ze zien een vijver met zwanen. En: They see a pond with swans. Nl: Bram gooit brood naar de zwanen. En: Bram throws bread to the swans. Nl: De zwanen eten het op. En: The swans eat it up. Nl: Sophie lacht. En: Sophie laughs. Nl: Na een tijdje hebben ze honger. En: After a while, they get hungry. Nl: Ze zoeken een plekje. En: They look for a spot. Nl: Onder een grote boom gaan ze zitten. En: Under a big tree, they sit down. Nl: Mama haalt de picknickmand tevoorschijn. En: Mom takes out the picnic basket. Nl: Er zijn broodjes, kaas en sap. En: There are sandwiches, cheese, and juice. Nl: Ze eten samen en lachen. En: They eat together and laugh. Nl: Het is een fijn moment. En: It's a lovely moment. Nl: Na de lunch besluiten ze verder te kijken. En: After lunch, they decide to explore more. Nl: Ze zien windmolens en waterpartijen. En: They see windmills and water features. Nl: Sophie en Bram vinden een groot veld. En: Sophie and Bram find a big field. Nl: Daar spelen ze totdat ze moe zijn. En: They play there until they are tired. Nl: "Ik ben zo blij dat we hier zijn," zegt Bram. En: "I'm so happy we are here," says Bram. Nl: Het wordt avond. En: Evening falls. Nl: De zon gaat onder. En: The sun sets. Nl: De lucht kleurt roze en oranje. En: The sky turns pink and orange. Nl: Sophie en Bram zijn moe maar gelukkig. En: Sophie and Bram are tired but happy. Nl: Het was een lange dag. En: It was a long day. Nl: Ze lopen naar de uitgang. En: They walk to the exit. Nl: Toch voelen ze zich voldaan. En: Still, they feel fulfilled. Nl: Thuis legt mama Sophie en Bram in bed. En: At home, mom puts Sophie and Bram to bed. Nl: "Bedankt voor vandaag," zegt Sophie. En: "Thank you for today," says Sophie. Nl: Papa glimlacht. En: Dad smiles. Nl: "Graag gedaan. En: "You're welcome. Nl: We gaan zeker nog een keer." En: We'll definitely go again." Nl: Bram knikt al half in slaap. En: Bram nods, half asleep already. Nl: Keukenhof Gardens was magisch. En: Keukenhof Gardens was magical. Nl: Sophie en Bram dromen die nacht van tulpen en zwanen. En: That night, Sophie and Bram dream of tulips and swans. Nl: Het was een prachtige dag. En: It was a wonderful day. Nl: Een dag om nooit te vergeten. En: A day to never forget. Vocabulary Words: - wake up: staan op - curtains: gordijnen - festival: festival - picnic basket: picknickmand - excited: blij - depart: vertrekken - colors: kleuren - yellow: gele - purple: paars - laugh: lachen - further: verder - pond: vijver - swans: zwanen - throws: gooit - bread: brood - hungry: honger - spot: plekje - big tree: grote boom - sandwiches: broodjes - cheese: kaas - juice: sap - laugh: lachen - explore: kijken - windmills: windmolens - water features: waterpartijen - field: veld - happy: blij - tired: moe - fulfillment: voldaan - bed: bed
  15m 29s
 • A Cozy Shopping Evening in Amsterdam's Winter Wonderland

  4 JUN. 2024 · Fluent Fiction - Dutch: A Cozy Shopping Evening in Amsterdam's Winter Wonderland Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-cozy-shopping-evening-in-amsterdams-winter-wonderland/ Story Transcript: Nl: Het was een drukke koopavond in de Kalverstraat, en de lichten van de winkels straalden fel over de Amsterdamse grachten. En: It was a busy shopping evening in Kalverstraat, and the lights from the shops shone brightly over the Amsterdam canals. Nl: Maartje, Sven en Els liepen door de straat. En: Maartje, Sven, and Els were walking through the street. Nl: Ze waren al bevriend sinds de basisschool en hadden besloten samen te gaan winkelen. En: They had been friends since elementary school and had decided to go shopping together. Nl: "Ik heb echt nieuwe schoenen nodig," zei Maartje terwijl ze naar een etalage wees. En: "I really need new shoes," Maartje said as she pointed to a storefront. Nl: "Deze zijn perfect!" En: "These are perfect!" Nl: Sven knikte enthousiast. En: Sven nodded enthusiastically. Nl: "En ik heb een nieuwe jas nodig. En: "And I need a new jacket. Nl: Mijn oude is te klein." En: My old one is too small." Nl: Els glimlachte en wees naar een andere winkel. En: Els smiled and pointed to another store. Nl: "Laten we naar binnen gaan. En: "Let's go inside. Nl: Daar hebben ze mooie jassen." En: They have nice jackets in there." Nl: Ze liepen de winkel binnen, en het was druk. En: They entered the store, and it was crowded. Nl: Mensen liepen met tassen vol nieuwe aankopen heen en weer. En: People were walking back and forth with bags full of new purchases. Nl: De vriendengroep splitste zich op om elk naar hun eigen favoriete afdelingen te gaan. En: The group of friends split up to go to their own favorite departments. Nl: Maartje probeerde meerdere paar schoenen, Sven bekeek jassen en Els liep tussen de displays van winterkleding. En: Maartje tried on multiple pairs of shoes, Sven looked at jackets, and Els walked among the winter clothing displays. Nl: Na een uur kwamen ze samen bij de kassa. En: After an hour, they met up at the register. Nl: Maartje had een paar zwarte laarzen gevonden. En: Maartje had found a pair of black boots. Nl: Sven had een groene jas en Els een warme sjaal. En: Sven had a green jacket and Els a warm scarf. Nl: Buiten voelde de frisse wind van de grachten koud aan. En: Outside, the fresh canal breeze felt cold. Nl: De lichten weerkaatsten op het water en gaven de avond een magisch tintje. En: The lights reflected on the water, giving the evening a magical touch. Nl: "Ik houd van Amsterdam in de winter," zei Els, haar adem een witte wolk voor haar gezicht. En: "I love Amsterdam in the winter," Els said, her breath forming a white cloud in front of her face. Nl: Sven lachte. En: Sven laughed. Nl: "Ja, het is perfect. En: "Yes, it’s perfect. Nl: En nu, koffie?" En: And now, coffee?" Nl: Ze liepen naar een café aan de gracht. En: They walked to a café by the canal. Nl: De geur van verse koffie verwelkomde hen. En: The smell of fresh coffee welcomed them. Nl: Ze namen plaats bij een raam dat uitzicht bood op de glinsterende grachten. En: They sat by a window overlooking the sparkling canals. Nl: "Dit is de perfecte afsluiting van onze avond," zei Maartje, terwijl ze een slok van haar koffie nam. En: "This is the perfect end to our evening," Maartje said as she took a sip of her coffee. Nl: De drie vrienden zaten daar, blij met hun aankopen en elkaars gezelschap. En: The three friends sat there, happy with their purchases and each other's company. Nl: De avond in de Kalverstraat was druk en opwindend geweest, maar het rustige moment in het café maakte het compleet. En: The evening in Kalverstraat had been busy and exciting, but the quiet moment in the café made it complete. Nl: Ze wisten dat hun vriendschap sterker was dan ooit, en samen konden ze elk avontuur aan. En: They knew their friendship was stronger than ever, and together they could take on any adventure. Nl: Naarmate de avond vorderde, voelden ze zich voldaan en gelukkig, wetend dat ze dit moment altijd zouden koesteren. En: As the evening progressed, they felt content and happy, knowing they would always treasure this moment. Nl: En zo eindigde hun gezellige koopavond, warm geschenkt en tevreden in hun hart. En: And so ended their cozy shopping evening, warmly wrapped and satisfied in their hearts. Vocabulary Words: - busy: drukke - shopping: koopavond - lights: lichten - shops: winkels - shone: straalden - canals: grachten - storefront: etalage - perfect: perfect - enthusiastically: enthousiast - jacket: jas - departments: afdelingen - resorted: opgesplitst - multiple: meerdere - black: zwarte - boots: laarzen - fresh: frisse - breeze: wind - magical: magisch - warm scarf: warme sjaal - reflected: weerkaatsten - cloud: wolk - café: café - sparkling: glinsterende - window: raam - welcomed: verwelkomde - purchases: aankopen - happiness: voldaan - cozy: gezellige - evening: avond - treasured: koesteren
  14m 42s

Are you ready to supercharge your Dutch listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

mostra más
Are you ready to supercharge your Dutch listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you.

Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing. That's why each episode of our podcast features a story in Dutch, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Dutch and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension.

But we don't stop there. Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

And our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who want to connect with their roots. Are you planning a trip to Holland, Belgium, or Surinam? Maybe you want to speak Dutch with your family from the Netherlands? Our podcast will give you the cultural and linguistic background to fully immerse in Dutch-speaking countries.

Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics, psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Dutch listening comprehension. Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself.

Verbeter je luistervaardigheid in het Nederlands met onze verhalen vandaag!
mostra menos
Contactos
Información

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca