Magical Adventures and Timeless Memories at Trakų Lake

20 de jun. de 2024 · 15m 36s
Magical Adventures and Timeless Memories at Trakų Lake
Capítulos

01 · Main Story

1m 43s

02 · Vocabulary Words

11m 31s

Descripción

Fluent Fiction - Lithuanian: Magical Adventures and Timeless Memories at Trakų Lake Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/magical-adventures-and-timeless-memories-at-traku-lake/ Story Transcript: Lt: Trigrašės grožybės užplūdo ežerą Galvė....

mostra más
Fluent Fiction - Lithuanian: Magical Adventures and Timeless Memories at Trakų Lake
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/magical-adventures-and-timeless-memories-at-traku-lake

Story Transcript:

Lt: Trigrašės grožybės užplūdo ežerą Galvė.
En: Trakų Lake was flooded with unforgettable beauty.

Lt: Vasaros festivalis šurmuliavo visur.
En: The summer festival buzzed everywhere.

Lt: Viduryje birželio, kai saulė kėlėsi aukštai, du draugai Rokas ir Eglė atėjo į Trakų pilį.
En: In mid-June, when the sun rose high, two friends, Rokas and Eglė, came to Trakai Castle.

Lt: Abi jauni ir smalsūs.
En: Both were young and curious.

Lt: "Rokai, pažiūrėk!
En: "Rokas, look!

Lt: Laivai ant ežero!
En: Boats on the lake!"

Lt: " pasakė Eglė.
En: said Eglė.

Lt: Ji šypsojosi, jos akys spindėjo džiugsmu.
En: She smiled, her eyes shining with joy.

Lt: "Taip, taip," atsakė Rokas.
En: "Yes, yes," Rokas replied.

Lt: "Eime į vieną iš jų!
En: "Let's go on one of them!"

Lt: "Jie nusipirko bilietus ir užlipo į medinę valtį.
En: They bought tickets and climbed into a wooden boat.

Lt: Valtis buvo nemaža, su kilimais ir gėlių vainikais.
En: The boat was quite large, with carpets and flower wreaths.

Lt: Aplink juos skambėjo liaudies muzika, visur buvo gėlių.
En: Folk music played all around them, and flowers were everywhere.

Lt: Viskas atrodė kaip iš pasakos.
En: Everything looked like a fairy tale.

Lt: Vairininkas mostelėjo ranka ir valtis lėtai pradėjo plaukti.
En: The helmsman waved his hand, and the boat slowly started to move.

Lt: Ežero vanduo žydėjo mėlynas ir ramus.
En: The lake's water shimmered blue and calm.

Lt: Trakų pilis už jų atrodė didinga ir paslaptinga.
En: Trakai Castle behind them looked majestic and mysterious.

Lt: Žalios salos ir miškai apsupo juos.
En: Green islands and forests surrounded them.

Lt: "Kaip gražu, Rokai," tarė Eglė.
En: "How beautiful, Rokas," said Eglė.

Lt: "Noriu, kad tai niekad nesibaigtų.
En: "I wish this would never end."

Lt: ""Taip, labai gražu," atsiduso Rokas.
En: "Yes, it's very beautiful," Rokas sighed.

Lt: Tada jis pridūrė: "Bet, žinai, Egle, mes turime grįžti į miestą.
En: Then he added, "But, you know, Eglė, we have to go back to the city.

Lt: Ir ten laukia daug nuotykių.
En: And there, many adventures await."

Lt: "Valtis plaukė toliau, pasiekė mažą salą su senais ąžuolais.
En: The boat continued, reaching a small island with old oak trees.

Lt: Prie jų priplaukė ir kita valtis - su turistais.
En: Another boat with tourists came near them.

Lt: Vaikai šaukė, vėjas šnarėjo.
En: Children shouted, the wind whispered.

Lt: Dar kartą aplink ežerą sušvietė fejerverkai.
En: Once again, fireworks lit up the lake.

Lt: Spalvos ir šviesos užpildė dangų.
En: Colors and lights filled the sky.

Lt: Rokas ir Eglė sustingo, žiūrėdami į nuostabų vaizdą.
En: Rokas and Eglė stood still, gazing at the stunning view.

Lt: "Kiekviena akimirka yra vertinga," sakė Eglė.
En: "Every moment is precious," said Eglė.

Lt: "O ypač su tavimi," atsakė Rokas.
En: "Especially with you," replied Rokas.

Lt: Jo žodžiai buvo gilūs.
En: His words were deep.

Lt: Fejerverkai nusibaigė ir valtis pasiekė krantą.
En: The fireworks ended, and the boat reached the shore.

Lt: Jie išlipo iš valties.
En: They got off the boat.

Lt: "Štai, drauge," tarė Rokas.
En: "Here, my friend," said Rokas.

Lt: "Tikrasis nuotykis prasideda tuomet, kai pabaigia vieną etapą ir pradeda kitą.
En: "A real adventure begins when you finish one chapter and start another."

Lt: ""Suprantu," sutiko Eglė.
En: "I understand," agreed Eglė.

Lt: "Pirmyn į naujus nuotykius!
En: "Onward to new adventures!"

Lt: "Jie nusijuokė ir žingsniavo link pilies vartų.
En: They laughed and walked towards the castle gates.

Lt: Nuotykiai Trakuose suartino juos dar labiau.
En: The adventures in Trakai brought them even closer together.

Lt: Ežeras ir pilis tapo jų brangiais prisiminimais.
En: The lake and the castle became their cherished memories.

Lt: Vakaras kėlėsi, dangus tamsėjo, bet širdys liko šviesios.
En: Evening rose, the sky darkened, but their hearts remained bright.

Lt: Pabaiga.
En: The End.


Vocabulary Words:
 • unforgettable: neišdildomas
 • festival: festivalis
 • buzzed: šurmuliavo
 • climbed: užlipo
 • flower wreaths: gėlių vainikai
 • helmsman: vairininkas
 • shimmered: žydėjo
 • majestic: didingas
 • mysterious: paslaptingas
 • surrounded: apsupo
 • island: sala
 • oak trees: ąžuolai
 • fireworks: fejerverkai
 • precious: vertinga
 • adventures: nuotykiai
 • gazd: žiūrėdami
 • cheerished: brangiais
 • darkened: tamsėjo
 • hearts: širdys
 • tickets: bilietus
 • carpets: kilimais
 • fairy tale: pasakos
 • whispered: šnarėjo
 • shouted: šaukė
 • moment: akimirka
 • reply: atsakė
 • deep: gilūs
 • shore: krantas
 • chapter: etapas
 • forward: pirmyn
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Organización Kameron Kilchrist
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca