Magical Day at Trakai Castle: A Journey Back in Time

16 de jun. de 2024 · 15m 16s
Magical Day at Trakai Castle: A Journey Back in Time
Capítulos

01 · Main Story

1m 44s

02 · Vocabulary Words

11m 7s

Descripción

Fluent Fiction - Lithuanian: Magical Day at Trakai Castle: A Journey Back in Time Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/magical-day-at-trakai-castle-a-journey-back-in-time/ Story Transcript: Lt: Saulėtas sekmadienis rytas...

mostra más
Fluent Fiction - Lithuanian: Magical Day at Trakai Castle: A Journey Back in Time
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/magical-day-at-trakai-castle-a-journey-back-in-time

Story Transcript:

Lt: Saulėtas sekmadienis rytas buvo tobulas apsilankymui Trakų pilyje.
En: A sunny Sunday morning was perfect for a visit to Trakai Castle.

Lt: Gabija, Dovydas ir Aušra džiaugėsi savo kelione.
En: Gabija, Dovydas, and Aušra were delighted with their trip.

Lt: Jie jautėsi laimingi ir susijaudinę.
En: They felt happy and excited.

Lt: Pirmiausia, jie atėjo prie pilies vartų.
En: First, they came to the castle gates.

Lt: Vartai buvo labai seni ir dideli.
En: The gates were very old and large.

Lt: Gabija pasakė, "Šie vartai atrodo kaip iš pasakos.
En: Gabija said, "These gates look like they're from a fairy tale."

Lt: " Dovydas pridūrė, "Taip, tikra viduramžių magija.
En: Dovydas added, "Yes, true medieval magic."

Lt: " Įžengę į pilį, draugai pamatė daug salių ir menių.
En: Entering the castle, the friends saw many halls and chambers.

Lt: Kiekviena menė turėjo savo istoriją.
En: Each hall had its own history.

Lt: Juos vedė gidas, kuris pasakojo įdomias istorijas.
En: They were led by a guide who told interesting stories.

Lt: "Medžioklės menė buvo kunigaikščių mėgstama," – pasakojo gidas.
En: "The hunting hall was favored by the dukes," the guide explained.

Lt: "Čia jie šventė po sėkmingų medžioklių.
En: "Here, they celebrated after successful hunts."

Lt: "Aušra susidomėjo paslaptinga sale.
En: Aušra became interested in a mysterious room.

Lt: "Kas čia vykdavo?
En: "What happened here?"

Lt: " - paklausė ji.
En: she asked.

Lt: "Čia buvo slapti susitikimai," – paaiškino gidas.
En: "This room hosted secret meetings," the guide explained.

Lt: "Kunigaikščiai tarėsi apie svarbius klausimus.
En: "The dukes discussed important matters here."

Lt: "Po ekskursijos pilyje, draugai ėjo prie Galvės ežero.
En: After the castle tour, the friends went to Lake Galvė.

Lt: Ežeras buvo ramus ir gražus.
En: The lake was calm and beautiful.

Lt: "Pabandome plaukti valtele?
En: "Shall we try rowing a boat?"

Lt: " - pasiūlė Gabija.
En: suggested Gabija.

Lt: Visi sutiko.
En: Everyone agreed.

Lt: Jie nuėjo prie prieplaukos.
En: They went to the pier.

Lt: Plaukimo metu, jie grožėjosi nuostabiais vaizdais.
En: During the boat ride, they enjoyed the stunning views.

Lt: Dovydas ir Aušra pastebėjo gulbes.
En: Dovydas and Aušra noticed swans.

Lt: "Jos atrodo kaip baltos pasakų būtybės," – pasakė Aušra.
En: "They look like white fairy tale creatures," said Aušra.

Lt: Gabija pritarė, "Tikrai gražu.
En: Gabija agreed, "Truly beautiful."

Lt: "Netikėtai prasidėjo lengvas lietus.
En: Unexpectedly, a light rain began.

Lt: "Reikia grįžti!
En: "We need to return!"

Lt: " - sušuko Dovydas.
En: shouted Dovydas.

Lt: Visi sušlapo, bet buvo linksmi.
En: They all got wet but were cheerful.

Lt: "Tai buvo nuotykis," – nusijuokė Gabija.
En: "That was an adventure," laughed Gabija.

Lt: Kai lietus liovėsi, draugai sėdėjo ant suoliuko ir valgė ledus.
En: When the rain stopped, the friends sat on a bench and ate ice cream.

Lt: Jie kalbėjosi apie tai, ką matė pilyje.
En: They talked about what they had seen in the castle.

Lt: "Pilies istorija yra įspūdinga," – tarė Aušra.
En: "The castle's history is impressive," said Aušra.

Lt: "Daug sužinojome," – pridūrė Dovydas.
En: "We learned a lot," added Dovydas.

Lt: Saulė vėl švietė.
En: The sun was shining again.

Lt: Buvo laikas grįžti namo.
En: It was time to go home.

Lt: "Ši diena buvo nuostabi," – sakė Gabija.
En: "This day was wonderful," said Gabija.

Lt: "Turime čia sugrįžti dar kartą," – pritarė visi.
En: "We have to come back here again," everyone agreed.

Lt: Ir taip jų draugiška kelionė Trakų pilyje baigėsi laimingai.
En: And so, their friendly trip to Trakai Castle ended happily.

Lt: Jie grįžo namo kupini gerų įspūdžių ir prisiminimų.
En: They returned home full of good impressions and memories.


Vocabulary Words:
 • sunny: saulėtas
 • morning: rytas
 • perfect: tobulas
 • visit: apsilankymas
 • gates: vartai
 • fairy tale: pasaka
 • medieval: viduramžių
 • magic: magija
 • chambers: menės
 • guide: gidas
 • explained: paaiškino
 • hunting: medžioklės
 • celebrated: šventė
 • successful: sėkmingų
 • mysterious: paslaptinga
 • hosted: buvo
 • secret meetings: slapti susitikimai
 • important matters: svarbius klausimus
 • tour: ekskursija
 • lake: ežeras
 • calm: ramus
 • beautiful: gražus
 • pier: prieplauka
 • rowing: plaukti
 • stunning views: nuostabiais vaizdais
 • swans: gulbes
 • creatures: būtybės
 • unexpectedly: netikėtai
 • light rain: lengvas lietus
 • return: grįžti
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Organización Kameron Kilchrist
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca