Market Mayhem: A Misstep Amidst Tomatoes

Market Mayhem: A Misstep Amidst Tomatoes
3 de abr. de 2024 · 13m 3s

Fluent Fiction - Latvian: Market Mayhem: A Misstep Amidst Tomatoes Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/market-mayhem-a-misstep-amidst-tomatoes/ Story Transcript: Lv: Vienā saulainā dienā Aiva devās uz Rīgas...

mostra más
Fluent Fiction - Latvian: Market Mayhem: A Misstep Amidst Tomatoes
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/market-mayhem-a-misstep-amidst-tomatoes

Story Transcript:

Lv: Vienā saulainā dienā Aiva devās uz Rīgas centrālo tirgu, lai iepirktos vakariņām.
En: On a sunny day, Aiva went to the central market of Riga to shop for dinner.

Lv: Tirgus bija pilns ar cilvēkiem, kas steidzās no vienas bodītes pie otras, lai atrastu labākās preces par izdevīgāko cenu.
En: The market was full of people rushing from one stall to another to find the best goods for the best price.

Lv: Aiva bija uzdevusi sev mērķi iegādāties svaigus tomātus savai iemīļotajai pastai.
En: Aiva had set herself a goal to buy fresh tomatoes for her favorite pasta.

Lv: Viņa šķirstīja cauri tirgus burzmotajām alejām un meklēja, kur tomāti izskatītos visgardākie un sulīgākie.
En: She was searching through the bustling alleys of the market, looking for where the tomatoes looked the most flavorful and juicy.

Lv: Pēkšņi viņas acīs iekrita apaļi, sārti tomāti, kas tika rādīti uz koka galda.
En: Suddenly, her eyes fell on round, red tomatoes displayed on a wooden table.

Lv: Aiva, nedomājot ne sekundi, piegāja pie galda, kur aiz tā stāvēja vīrietis vārdā Juris.
En: Aiva, without a second thought, approached the table where a man named Juris stood behind it.

Lv: Juris bija vienkārši iegriezies tirgū pēc darba, lai iegādātos pāris lietas sev mājās, bet nekādā veidā nebija saistīts ar tirgošanu.
En: Juris had simply stopped by the market after work to buy a few things for home, but he was in no way involved in selling.

Lv: Aiva nepamanīja, ka Jurim līdzi nebija ne svari, ne naudas kase; viņa uzrunāja viņu: ""Labdien! Cik maksā šie tomāti?"
En: Aiva didn't notice that Juris didn't have scales or a cash register with him; she addressed him, ""Hello! How much do these tomatoes cost?"

Lv: Juris palika pārsteigts un sajukumā, jo viņš nemaz nebijā pārdevējs, bet Aiva jau sāka sīkstēties par tomātu cenu: ""Trešdien tirgū vienmēr ir atlaides. Varbūt varat man atdot par lētāku cenu?"
En: Juris was surprised and confused because he was not a seller at all, but Aiva had already started bargaining for the price of the tomatoes, ""There are always discounts on Wednesdays at the market. Maybe you can give it to me for a lower price?"

Lv: Juris ar vieglu smīnu atbildēja: ""Es nesaprotu, es neesmu pārdevējs."
En: Juris replied with a slight smile, ""I don't understand, I'm not a seller."

Lv: Aiva apsarka, saprotot savu kļūdu. ""Atvainojiet, man likās, ka jūs strādājat šeit," viņa teica, joprojām turēdama tomātu sānā.
En: Realizing her mistake, Aiva blushed. ""I'm sorry, I thought you worked here," she said, still holding the tomatoes.

Lv: Tajā brīdī pie viņiem pienāca īstais tirgotājs, Mārtiņš. ""Vai jums palīdzēt? Šie tomāti ir mani, un viņi maksā vienu eiro par kilogramu," viņš paskaidroja.
En: At that moment, the real vendor, Mārtiņš, arrived at them. ""Can I help you? These tomatoes are mine, and they cost one euro per kilogram," he explained.

Lv: Aiva nopirka tomātus, bet pirms aiziešanas, viņa vēlējās izlīdzināt situāciju ar Juri. ""Esmu ļoti atvainojusies par neskaidrību," viņa sacīja.
En: Aiva bought the tomatoes, but before leaving, she wanted to smooth things over with Juris. ""I'm really sorry for the misunderstanding," she said.

Lv: Juris pasmaida un atbildēja: ""Neviens jau nav nekaitēts. Bija smieklīgi."
En: Juris smiled and replied, ""No harm done. It was funny."

Lv: Aiva un Juris aizgāja katrs savā virzienā, bet abiem tirgū šī bija neaizmirstama diena.
En: Aiva and Juris went their separate ways, but for both of them, this was an unforgettable day at the market.

Lv: Aiva ilgi smējās par savu neveiklo brīdi, bet Juris atklāja jaunu ēdienu ideju - kāpostu un tomātu salātus.
En: Aiva laughed for a long time about her awkward moment, but Juris came up with a new meal idea - cabbage and tomato salad.

Lv: Un tā, vienkārši kārtējā diena tirgū, kļuva par neaizmirstamu stāstu, ko Aiva varētu stāstīt draugiem, kad noplūkti tomāti jau sen būtu pagatavoti un apēsti.
En: And so, just like any other day at the market, it became an unforgettable story that Aiva could tell her friends long after the tomatoes were picked, cooked, and eaten.


Vocabulary Words:
 • sunny: saulains
 • central: centrālais
 • market: tirgus
 • bustling: burzmot
 • displayed: rādīti
 • approached: piegāja
 • addressed: uzrunāja
 • bargaining: sīkstēties
 • vendor: tirgotājs
 • blushed: apsarka
 • unforgettable: neaizmirstama
 • awkward: neveikls
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca