Market Mishap: A Mix-Up & New Friendship

Market Mishap: A Mix-Up & New Friendship
27 de abr. de 2024 · 14m 41s

Fluent Fiction - Latvian: Market Mishap: A Mix-Up & New Friendship Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/market-mishap-a-mix-up-new-friendship/ Story Transcript: Lv: Viens parasts rīts Rīgas Centrāltirgū sākās...

mostra más
Fluent Fiction - Latvian: Market Mishap: A Mix-Up & New Friendship
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/market-mishap-a-mix-up-new-friendship

Story Transcript:

Lv: Viens parasts rīts Rīgas Centrāltirgū sākās ar Anša steigu.
En: A typical morning at the Riga Central Market began with Ansis in a hurry.

Lv: Ansis bija nolēmis pagatavot īpašu vakariņu savam labākajam draugam Matīsam, kurš bija ieradies ciemos no tālas zemes.
En: Ansis had decided to prepare a special dinner for his best friend Matiss, who had come to visit from a distant land.

Lv: Tirgus gaisotne bija pilna ar cilvēkiem, kas birzījās un runājās.
En: The market atmosphere was filled with people bustling and chatting.

Lv: Ansis devās cauri tirgus hallei, iegādājoties tomātus, gurķus un citas sastāvdaļas salātiem.
En: Ansis made his way through the market hall, buying tomatoes, cucumbers, and other ingredients for the salads.

Lv: Viņš bija domās par recepti un nepamana, ka pie vienas no kraukšķīgajām maizītēm stāvēja jauka meitene Liene.
En: He was thinking about the recipe and didn't notice that a nice girl, Liene, was standing by one of the crunchy bread rolls.

Lv: Viņa bija tur, lai pirktu sastāvdaļas makaronu pastai, ko plānoja vakarēst kopā ar draudzenēm.
En: She was there to buy ingredients for pasta, which she planned to have for dinner with her friends.

Lv: Kādā brīdī, kamēr Ansis paskatījās citā virzienā, viņa pirkumu maisiņš aizķērās par Lienes grozu.
En: At one point, while Ansis was glancing in another direction, his shopping bag got caught on Liene's basket.

Lv: Bez aizdomām Ansis paņēma grozu un turpināja ceļu.
En: Without realizing it, Ansis took the basket and continued on his way.

Lv: Liene, kas bija saviem domās, izdarīja to pašu – satvēra Anša maisiņu.
En: Liene, lost in her thoughts, did the same thing – she grabbed Ansis' bag.

Lv: Mājās Ansis steidzīgi sāka sakārtot pirkumus un sastapās ar pārsteigumu – maisiņā bija makaroni, tomātu mērce un sieri.
En: At home, Ansis hurriedly started to sort out his purchases and was surprised to find pasta, tomato sauce, and cheese in the bag.

Lv: "Kur palika mani dārzeņi?
En: "Where are my vegetables?"

Lv: " viņš brīnījās.
En: he wondered.

Lv: Anša sapņu salāti kļuva par nereālu ideju.
En: Ansis' dream salad became an unreal idea.

Lv: Tikmēr Liene izpakoja savu maisiņu un atrada dārzeņus.
En: Meanwhile, Liene unpacked her bag and found the vegetables.

Lv: Viņai nāca smiekli, iedomājoties, kā viņa vakarēdīs gurķu salātus, nevis makaronus.
En: She chuckled, imagining how she would have cucumber salad for dinner instead of pasta.

Lv: Liene saprata, kas noticis, un nolēma meklēt Anši.
En: Liene understood what had happened and decided to look for Ansis.

Lv: Ar maisiņiem rokās Liene devās atpakaļ uz tirgu.
En: With the bags in hand, Liene went back to the market.

Lv: Pēc neilga laika viņa ieraudzīja Anši, kurš izskatījās bēdīgs un apjucis.
En: After a short while, she spotted Ansis, who looked sad and bewildered.

Lv: "Atvaino, vai tie ir tavu dārzeņi?
En: "Sorry, are these your vegetables?"

Lv: " Liene jautāja, rādot uz maisiņu rokās.
En: Liene asked, pointing to the bag in her hand.

Lv: "Jā, tieši tā!
En: "Yes, that's them!

Lv: Un te ir tavi makaroni," atbildēja Ansis, mazliet apjucis, bet atvieglots.
En: And here are your pasta," answered Ansis, a little confused but relieved.

Lv: Viņi smējās par notikušo un apmainījās maisiņiem.
En: They laughed about what had happened and exchanged bags.

Lv: Ansis ielūdza Lieni uz vakariņām kopā ar Matīsu.
En: Ansis invited Liene to dinner with Matiss.

Lv: Liene piekrita, un vakariņas izvērtās par brīnišķīgu vakaru, kurā jauni draugi dalījās stāstos un atklāja kopīgas intereses.
En: Liene agreed, and the dinner turned into a wonderful evening where new friends shared stories and discovered shared interests.

Lv: Un tā, nejauša maisiņu maiņa centrāltirgū izvērtās par jaunas draudzības sākumu.
En: And so, the accidental bag exchange at the central market turned into the beginning of a new friendship.

Lv: Gaisotne bija siltāka, un pārsteigumu pilnā diena Rīgā beidzās ar smiekliem un laimīgu sirdi.
En: The atmosphere was warmer, and the day full of surprises in Riga ended with laughter and a happy heart.


Vocabulary Words:
 • market: tirgus
 • bustling: birzīgs
 • crunchy: kraukšķīgs
 • unreal: nereāls
 • bewildered: apjucis
 • ingredients: sastāvdaļas
 • bustling: birzīgs
 • atmosphere: gaisotne
 • salads: salāti
 • chatting: runāt
 • shopping: pirkums
 • purchases: pirkumi
 • cucumber: gurķis
 • recipe: recepte
 • exchanged: apmainīt
 • beckoned: pasaukt
 • laughter: smiekli
 • confused: apjucis
 • surprises: pārsteigumi
 • accidental: nejaušs
 • visited: ieradies
 • chuckled: smejies
 • unpacked: izpakot
 • agreed: piekrist
 • shared: dalīties
 • discovered: atklāt
 • warm: siltā
 • heart: sirds
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca