Market Mix-Up: Romance Amongst Riga's Riches

Market Mix-Up: Romance Amongst Riga's Riches
29 de abr. de 2024 · 14m 24s

Fluent Fiction - Latvian: Market Mix-Up: Romance Amongst Riga's Riches Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/market-mix-up-romance-amongst-rigas-riches/ Story Transcript: Lv: Pavasaris bija klāt, un saule mīļi sildīja...

mostra más
Fluent Fiction - Latvian: Market Mix-Up: Romance Amongst Riga's Riches
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/market-mix-up-romance-amongst-rigas-riches

Story Transcript:

Lv: Pavasaris bija klāt, un saule mīļi sildīja Rīgas ielas.
En: Spring had arrived, and the sun warmly embraced the streets of Riga.

Lv: Aija, kas mīlēja svaigus dārzeņus, bija izlēmusi doties uz Rīgas Centrāltirgu.
En: Aija, who loved fresh vegetables, had decided to go to the Riga Central Market.

Lv: Tas bija viņas pirmais apmeklējums, un viņa jutās satraukta, jo bija dzirdējusi, ka tur var atrast visdažādākos labumus par labām cenām.
En: It was her first visit, and she felt excited, as she had heard that there, one could find a variety of goodies at good prices.

Lv: Tirgū smaržoja kā pavasarī – svaigi un dzīvīgi.
En: The market smelled like spring – fresh and vibrant.

Lv: Aija pastaigājās starp kioskpiem un smējās par tirgotāju jokiem.
En: Aija strolled among the stalls and laughed at the traders' jokes.

Lv: Viņas acis ieraudzīja kaudzi ar mirdzošiem pomīdiem un gaišzaļiem gurķiem.
En: Her eyes caught a pile of sparkling tomatoes and bright green cucumbers.

Lv: Turpat, tuvu dārzeņu kaudzei, stāvēja Juris – augsts, skarbā izskatā, bet īstajā brīdī vienmēr gatavs palīdzēt.
En: Right next to the pile of vegetables stood Juris – tall, stern-looking, but always ready to help at the right moment.

Lv: Juris nebija tirgotājs; viņš bija ieradies tirgū iegādāties zemenes savai vecmāmiņai.
En: Juris wasn't a trader; he had come to the market to buy strawberries for his grandmother.

Lv: Liene, Aijas labā draudzene, bija viņu brīdinājusi, ka ne visi tirgū ir draudzīgi, bet Juris izskatījās tik uzticams, ka Aija nepavisam nešaubījās.
En: Liene, Aija's good friend, had warned her that not everyone at the market was friendly, but Juris looked so reliable that Aija had no doubts at all.

Lv: "Cik maksā šie gurķi?" viņa vaicāja Jurim, viņu pamanījusi starp svaigiem augļiem un dārzeņiem.
En: "How much are these cucumbers?" she asked Juris, noticing him among the fresh fruits and vegetables.

Lv: Juris, pārsteigts par negaidīto jautājumu, paskatījās uz dārzeņiem un tad uz Aiju.
En: Juris, surprised by the unexpected question, looked at the vegetables and then at Aija.

Lv: Viņam patika spēles gars, tāpēc viņš nolēma uzspēlēt līdzi.
En: He liked the playful spirit, so he decided to play along.

Lv: "Nu, par šiem gurķiem... Es domāju, ka par pieciem eiro varētu būt taisnīga cena," viņš teica ar smaidu.
En: "Well, for these cucumbers... I think five euros would be a fair price," he said with a smile.

Lv: Aija nodomāja, ka tas ir pārāk dārgi. "Nē, nē, lietainajā dienā jūs noteikti piedāvātu labāku cenu! Es maksāšu trīs eiro," viņa teica, taču nezināja, ka Juris nav īstais tirgotājs.
En: Aija thought that was too expensive. "No, no, on a rainy day, you would definitely offer a better price! I will pay three euros," she said, not knowing that Juris wasn't the actual trader.

Lv: Vairākas minūtes Aija un Juris strīdējās par cenu, līdz Liene piegāja klāt un atpazina Jurisu – viņu vecās skolas biedru.
En: For several minutes, Aija and Juris argued over the price until Liene approached and recognized Juris – their old schoolmate.

Lv: Liene iejaukties ar vārdiem: "Aija, Juris nav tirgotājs! Tu kļūdies!"
En: Liene intervened, saying, "Aija, Juris isn't a trader! You're mistaken!"

Lv: Visi kopā smējās par šo neveiklo situāciju, un Juris, kas novērtēja Aijas sarunu prasmes, izguva kaudzi ar zemenēm un pasniedza Aijai.
En: Everyone laughed together at this awkward situation, and Juris, who appreciated Aija's conversational skills, obtained a bunch of strawberries and offered them to Aija.

Lv: "Tās par velti," viņš teica smejot. "Par mani nav jāmaksā."
En: "These are for free," he said, laughing. "You don't have to pay for me."

Lv: Aija kļuva sārtā sejā, sapratusi savu kļūdu, bet pateicības par neierasto piedzīvojumu juta lielu prieku.
En: Aija blushed, realizing her mistake, but felt great joy in gratitude for the unusual experience.

Lv: Nu viņi visi bija draugi, un Aija atstāja tirgu ne tikai ar svaigiem dārzeņiem, bet arī ar jaunu draugu un stāstu, ko pastāstīt.
En: Now they were all friends, and Aija left the market not only with fresh vegetables, but also with a new friend and a story to tell.

Lv: Un tā, ne gluži ierastajā tirgzinī, Rīgas Centrāltirgus bija sapludinājis trīs cilvēkus vienā neaizmirstamā piedzīvojumā, kura atmiņa viņus sildītu līdz nākamajam pavasarim.
En: And so, in the not-so-ordinary marketplace, the Riga Central Market had brought together three people in an unforgettable adventure, the memory of which would warm them until the next spring.


Vocabulary Words:
 • market: tirgus
 • variety: dažādība
 • goodies: labumi
 • vibrant: dzīvīgs
 • stern-looking: stingri izskatīgs
 • traders: tirgotāji
 • sparkling: mirdzošs
 • reliable: uzticams
 • vendor: pārdevējs
 • argument: strīds
 • approached: tuvojās
 • intervened: iejaukties
 • conversational: sarunu
 • blushed: sārtā sejā
 • gratitude: pateicība
 • unusual: neierasts
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca