Market Mix-Up Sparks New Friendship

Market Mix-Up Sparks New Friendship
24 de mar. de 2024 · 13m 28s

Fluent Fiction - Latvian: Market Mix-Up Sparks New Friendship Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/market-mix-up-sparks-new-friendship/ Story Transcript: Lv: Vienā saulainā dienā Liene nolēma doties uz Rīgas...

mostra más
Fluent Fiction - Latvian: Market Mix-Up Sparks New Friendship
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/market-mix-up-sparks-new-friendship

Story Transcript:

Lv: Vienā saulainā dienā Liene nolēma doties uz Rīgas Centrāltirgu.
En: On a sunny day, Liene decided to go to the Riga Central Market.

Lv: Pūlis bija liels un dažādu smaržu virpulī bija grūti atrast īsto stendu.
En: The crowd was large and amid a variety of scents, it was difficult to find the right stall.

Lv: Liene meklēja vietējos dārzeņus savai vakara maltītei.
En: Liene was searching for local vegetables for her dinner.

Lv: Tirgus bija pilns ar cilvēkiem, kur visādas krāsas un aromāti maisījās gaisā.
En: The market was full of people, where all sorts of colors and aromas mixed in the air.

Lv: Liene pamanīja stendu priekšā jaunu vīrieti, kurš stāvēja blakus svaigiem tomātiem un gurķiem.
En: Liene noticed a young man standing next to fresh tomatoes and cucumbers at a stall.

Lv: Viņa piegāja un jautāja: "Cik maksā šie tomāti?"
En: She approached and asked, "How much are these tomatoes?"

Lv: Andris, kurš patiesībā bija citā iemesla dēļ tur un nevis pārdeva dārzeņus, bija pārsteigts.
En: Andris, who was actually there for a different reason and not selling vegetables, was surprised.

Lv: Brīdi palūkojoties uz tiem tomātiem, viņš saprata situācijas komiskumu un nolēma iesaistīties jokā.
En: After taking a moment to look at the tomatoes, he understood the comical situation and decided to engage in the joke.

Lv: "Trīs eiro par kilogramu," atbildēja viņš ar smaidu.
En: "Three euros per kilogram," he replied with a smile.

Lv: Liene pamanīja, ka Andris nav pārdevējs, kad viņš nesāka likt tomātus maisiņā.
En: Liene noticed that Andris was not a seller when he didn't start putting the tomatoes in a bag.

Lv: Viņa sāka smieties un teica: "Ak, atvainojiet, es domāju, ka jūs pārdodat šos tomātus."
En: She started laughing and said, "Oh, I'm sorry, I thought you were selling these tomatoes."

Lv: Tie abi smejas un turpina parunāties.
En: They both laughed and kept talking.

Lv: Izmantojot šo neveiklo brīdi kā ledu lauzēju, Liene un Andris konstatē, ka viņiem ir daudz kopīgu interešu, tostarp mīlestība pret svaigiem dārzeņiem un Rīgas Centrāltirgu.
En: Using this awkward moment as an icebreaker, Liene and Andris found that they had a lot in common, including a love for fresh vegetables and the Riga Central Market.

Lv: Tajā brīdī pie tiem piegāja Martins, Lienes brālis, kurš strādāja tirgū un patiesībā pārdeva šos tomātus. Viņš ar smaidu uzjautāja: "Kā es varu palīdzēt?"
En: At that moment, Martin, Liene's brother who actually sold those tomatoes, approached them with a smile and asked, "How can I help you?"

Lv: Liene iepazīstināja abus vīriešus, un tie visi kopa smejās par pārpratumu.
En: Liene introduced the two men, and they all laughed together at the misunderstanding.

Lv: Andris nolēma nopirkt dažus tomātus no Martina stenda, un visi tie trīs turpināja tērzēšanu.
En: Andris decided to buy some tomatoes from Martin's stall, and all three continued chatting.

Lv: Lienes kļūda tirgū izvērsās par jaunu draudzību.
En: Liene's mistake at the market turned into a new friendship.

Lv: Paņēmuši savus dārzeņus, Andris un Liene vienojās satikties vēlreiz.
En: With their vegetables in hand, Andris and Liene agreed to meet again.

Lv: Šī saulainā diena Rīgas Centrāltirgū Lienei atnesa ne tikai tomātus, bet arī iespēju satikt jaunus draugus.
En: This sunny day at the Riga Central Market brought Liene not only tomatoes but also the opportunity to meet new friends.

Lv: Un līdz ar to, sajaukšanas stāsts beidzas ar jauna piedzīvojuma sākumu.
En: And thus, the mix-up story ends with the beginning of a new adventure.


Vocabulary Words:
 • market: tirgus
 • crowd: pūlis
 • scents: smaržas
 • stall: stends
 • aromas: aromāti
 • approached: piegāja
 • surprised: pārsteigts
 • comical: komisks
 • seller: pārdevējs
 • laughter: smiekli
 • awkward: neveikls
 • icebreaker: ledu lauzējs
 • misunderstanding: pārpratums
 • hand: roka
 • opportunity: iespēja
 • mix-up: sajaukšana
 • adventure: piedzīvojums
 • veggies: dārzeņi
 • brother: brālis
 • smiled: smaida
 • engage: sadarboties
 • joke: joks
 • new: new
 • fresh: svaigs
 • friendship: draudzība
 • mistake: kļūda
 • chat: tērzēt
 • laughter: smejas
 • meet: satikties
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca