Mastering the Art of Haggling: János' Market Adventure

Mastering the Art of Haggling: János' Market Adventure
13 de may. de 2024 · 16m 47s

Fluent Fiction - Hungarian: Mastering the Art of Haggling: János' Market Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mastering-the-art-of-haggling-janos-market-adventure/ Story Transcript: Hu: A nap sugarai átsütöttek a...

mostra más
Fluent Fiction - Hungarian: Mastering the Art of Haggling: János' Market Adventure
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/mastering-the-art-of-haggling-janos-market-adventure

Story Transcript:

Hu: A nap sugarai átsütöttek a Budapest Nagycsarnok színes üvegablakain, ahogy János belépett.
En: The sun's rays shone through the colorful stained-glass windows of Budapest's Great Market Hall as János entered.

Hu: Kezében egy lista volt, amit nagymamája adott neki.
En: In his hand was a list given to him by his grandmother.

Hu: "Kedvenc fűszereink kellenek, Jancsikám," mondta neki reggel.
En: "We need our favorite spices, Jancsikám," she had told him that morning.

Hu: János körülnézett a zajos piacon.
En: János looked around the noisy market.

Hu: Bódék egymás után kínálták portékáikat.
En: Booths lined up offering their wares.

Hu: Friss gyümölcsök, zöldségek és fűszerek illata keveredett a levegőben.
En: The scent of fresh fruits, vegetables, and spices mingled in the air.

Hu: Egy paprikaárushoz lépett.
En: He approached a pepper vendor.

Hu: "Jó napot!
En: "Good day!"

Hu: " mondta János udvariasan.
En: János said politely.

Hu: "Szép napot!
En: "Good day to you!"

Hu: " válaszolta az árus, egy mosolygós néni.
En: replied the vendor, a smiling elderly lady.

Hu: "Mit óhajt, kedves uram?
En: "What would you like, dear sir?"

Hu: ""Paprikát szeretnék venni," mondta János.
En: "I'd like to buy some paprika," János said.

Hu: "De kicsit drága.
En: "But it's a bit expensive.

Hu: Tudnánk alkudni?
En: Could we haggle?"

Hu: " Az árus szeme felcsillant.
En: The vendor's eyes lit up.

Hu: "Bizony próbáljuk meg," felelte.
En: "Let's give it a try," she answered.

Hu: János elővette azokat a közmondásokat, amelyeket nagymamája tanított neki.
En: János pulled out the proverbs his grandmother had taught him.

Hu: "Nincs rosz kenyér, csak kevés fog," kezdte.
En: "There's no bad bread, only few teeth," he started.

Hu: Az árus felnevetett.
En: The vendor laughed.

Hu: "Ez szép," mondta.
En: "That's nice," she said.

Hu: "De mit akar vele mondani?
En: "But what do you mean by that?"

Hu: ""Értem én a tréfát, de nem szeretem," válaszolta János.
En: "I understand humor, but I don't really like it," János replied.

Hu: "Tudna egy kis árat csökkenteni?
En: "Could you lower the price a bit?"

Hu: ""Talán, ha valami szórakoztatót mond még," mosolygott az asszony.
En: "Maybe, if you tell me something entertaining," smiled the woman.

Hu: "Semmi sem drága legénynek," próbálkozott János.
En: "Nothing is too expensive for a brave man," János tried.

Hu: "De a bors is borsos.
En: "But pepper is pricey."

Hu: "Az árus kacagott.
En: The vendor chuckled.

Hu: "Nem rossz!
En: "Not bad!

Hu: Még egyet!
En: One more!"

Hu: "János izzadt, de nem adta fel.
En: János was sweating, but he didn't give up.

Hu: "Jobb egy lúdnyak sok varjúnál.
En: "One goose neck is better than many crows."

Hu: ""Jó, jó," bókolt az asszony.
En: "Good, good," the woman complimented.

Hu: "Na még egy utolsót!
En: "Now, one last one!"

Hu: "A paprikás néni arca ragyogott, János pedig mély levegőt vett.
En: The pepper vendor's face was beaming, and János took a deep breath.

Hu: "Aki mer, az nyer, de aki nem mer, az nem is ehet.
En: "He who dares, wins, but he who doesn't dare, doesn't even eat."

Hu: "Az asszony most nevetett legjobban.
En: The woman laughed the hardest at this.

Hu: "Na, gyere velem vacsorázni, fiatalember!
En: "Come have dinner with me, young man!"

Hu: "Ekkor János hirtelen megértette, mit mondott.
En: At that moment, János suddenly understood what he had said.

Hu: "Nem, nem vacsora," hebegte.
En: "No, not dinner," he stammered.

Hu: "Én a nagymamámhoz akartam elhívni!
En: "I wanted to invite you to my grandma's place!"

Hu: "Az asszony még mindig mosolygott, és barátságosan megveregette János vállát.
En: The woman was still smiling and patted János kindly on the shoulder.

Hu: "Jancsikám, te egy igazán színes egyéniség vagy.
En: "Jancsikám, you are a truly colorful character.

Hu: Neked adom ezeket a paprikákat, kedvezménnyel.
En: I'll give you these peppers at a discount.

Hu: És köszönd meg a nagymamádnak a jó nevelést!
En: And thank your grandmother for raising you so well!"

Hu: "János vörös fejjel, de boldogan vette át a paprikákat.
En: With a red face but a joyful heart, János took the peppers.

Hu: "Nagyon köszönöm!
En: "Thank you very much!"

Hu: " mondta.
En: he said.

Hu: Amikor hazaérkezett, elmesélte a történetet a nagymamájának, aki jót nevetett.
En: When he got home, he recounted the story to his grandmother, who laughed heartily.

Hu: "Látod, Jancsikám," mondta nagymamája, "sosem tudhatod, mi lesz egy kis alku vége.
En: "You see, Jancsikám," his grandmother said, "you never know where a bit of haggling will lead."

Hu: "A nap végén János rájött, hogy az emberek kedvessége és a jókedv fontosabb, mint a pénz.
En: At the end of the day, János realized that people's kindness and good humor are more important than money.

Hu: És a paprika?
En: And the paprika?

Hu: Az tökéletes volt a vacsorához.
En: It was perfect for dinner.


Vocabulary Words:
 • En: Hu
 • rays: sugarai
 • colorful: színes
 • stained-glass: üvegablakain
 • wares: portékáikat
 • mingle: keveredett
 • politely: udvariasan
 • vendor: árus
 • haggle: alkudni
 • proverbs: közmondásokat
 • few: kevés
 • teeth: fog
 • humor: tréfát
 • entertaining: szórakoztatót
 • pricey: borsos
 • goose neck: lúdnyak
 • beaming: ragyogott
 • dares: mer
 • young: fiatal
 • dinner: vacsorázni
 • stammered: hebegte
 • kindly: barátságosan
 • character: egyéniség
 • discount: kedvezménnyel
 • thank: köszönd
 • raising: nevelést
 • joyful: boldogan
 • heartily: jót
 • realized: rájött
 • kindness: kedvessége
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca