Mistaken Identity: The Cabbage Tale

Mistaken Identity: The Cabbage Tale
26 de abr. de 2024 · 13m 34s

Fluent Fiction - Latvian: Mistaken Identity: The Cabbage Tale Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mistaken-identity-the-cabbage-tale/ Story Transcript: Lv: Vienā saulainā rītā, kad debesīs spēlējās balti mākoņi,...

mostra más
Fluent Fiction - Latvian: Mistaken Identity: The Cabbage Tale
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/mistaken-identity-the-cabbage-tale

Story Transcript:

Lv: Vienā saulainā rītā, kad debesīs spēlējās balti mākoņi, Liene nolēma doties uz Rīgas Centrāltirgu.
En: On a sunny morning, with white clouds playing in the sky, Liene decided to go to the Riga Central Market.

Lv: Viņai vajadzēja svaigus dārzeņus vakariņām, bet vissvarīgāk - lielu kāpostu galvu, ko vīrs Juris bija lūdzis sarūpēt.
En: She needed fresh vegetables for dinner, but most importantly, a large head of cabbage that her husband Juris had asked her to get.

Lv: Klīstot starp tirgus sētām, Liene satika vecu draugu - Martinu.
En: As she wandered among the market stalls, Liene ran into an old friend - Martins.

Lv: Abi ilgi nerunāja.
En: They didn't talk long.

Lv: Martins teica, ka viņam steidzami jāiet, bet Liene nesatraucās, jo zināja, ka šodien ir daudz laika.
En: Martins said he had to go in a hurry, but Liene wasn't worried because she knew she had plenty of time today.

Lv: Turpinot ceļu, Liene ieraudzīja lielisku kāpostu galvu.
En: Continuing on her way, Liene spotted a fantastic head of cabbage.

Lv: Bez laika zaudēšanas viņa to pacēla un aiz muguras uzsāka runāt, domādama, ka tas ir viņas vīrs Juris.
En: Without wasting time, she picked it up and started talking to it, thinking it was her husband Juris.

Lv: "Ak, Juris," Liene sacīja, "kad tu beidzot iemācīsies klausīt?
En: "Oh, Juris," Liene said, "when will you finally learn to listen?

Lv: Es teicu, vai ne, ka mums vajag lielu kāpostgalvu.
En: I told you we needed a big cabbage head, didn't I?

Lv: Un skaties, ko es atradu!
En: And look what I found!

Lv: Perfekta!
En: Perfect!"

Lv: " Liene neapstājās, scolding the cabbage mash, virs tās, kas, saskaņā ar domām, bija Juris, galvas.
En: Liene didn't stop scolding the cabbage, thinking it was Juris.

Lv: Bet Juris nebija tur.
En: But Juris wasn't there.

Lv: Kāpostu galva droši slīdēja no Liene rokām un ripoja pa ietvi.
En: The cabbage head slid safely from Liene's hands and rolled onto the ground.

Lv: Apkārtējie raugoties un sāka smieties.
En: The onlookers started laughing.

Lv: Liene apmulsa.
En: Liene was embarrassed.

Lv: Kā viņa varēja sajaukt kāpostgalvu ar Jura galvu?
En: How could she have mistaken a cabbage head for Juris?

Lv: Brīdī, kad Liene gatavojās vēlreiz uzrunāt "Juris", viņš parādījās ar izbrīna pilnu seju.
En: Just as Liene was about to speak to "Juris" again, he appeared with a bewildered expression.

Lv: "Liene," viņš aizkustināti sacīja, "ko tu dari?
En: "Liene," he said with an amused face, "what are you doing?"

Lv: "Liene atskārstīja, skatījās uz kāpostgalvu, kas tagad gulēja zemē, un sarka.
En: Startled, Liene looked at the cabbage head now lying on the ground, blushing.

Lv: "Es domāju, ka tu neklausies," mierīgi atbildēja viņa.
En: "I thought you weren't listening," she replied calmly.

Lv: Juris, apjauties par situāciju, smiedamies sāka palīdzēt viņai.
En: Realizing the situation, Juris started smiling and helped her.

Lv: Viņš pacēla kāpostgalvu un teica: "Liene, varbūt tu varētu viņu scold nedaudz mazāk, un es tev palīdzēšu atrast vislabāko kāpostgalvu visā tirgū.
En: He picked up the cabbage head and said, "Liene, maybe you could scold it a little less, and I'll help you find the best cabbage head in the whole market.

Lv: Vai tas neskartu to?
En: Would that be okay?"

Lv: "Abi smejoties devās prom meklēt svaigākos dārzeņus.
En: Both of them laughing, they left to find the freshest vegetables.

Lv: Un līdz ar to, tirgū vēlreiz zari klusums un miers.
En: And with that, the market was silent and peaceful once again.

Lv: Pēc tam, stāsts par "Liene un kāpostu galva" kļuva par jautru anekdoti starp tirgotājiem un pircējiem.
En: Afterwards, the story of "Liene and the Cabbage Head" became a funny anecdote among the traders and buyers.

Lv: Liene un Juris mācījās vienmēr pārliecināties, kurš ir blakus, pirms sākt runāt.
En: Liene and Juris learned to always make sure of who was nearby before starting to speak.

Lv: Un tā, kā tieši kāpostgalva bija iemesls šim jokam, katru reizi, kad Liene gatavoja kāpostu zupu, viņa un Juris atkal smējās par savu neparasto tirgus piedzīvojumu.
En: And just as the cabbage head was the reason for the joke, every time Liene made cabbage soup, she and Juris laughed again about their unusual market adventure.


Vocabulary Words:
 • sunny: saulainais
 • clouds: mākoņi
 • wandered: klīstot
 • stalls: sētas
 • scolding: pārmetēja
 • mash: biezpiens
 • onlookers: skatītāji
 • embarrassed: apmulsa
 • bewildered: izbrīna pilns
 • blushing: sarkanām
 • realizing: apjaucoties
 • adventure: piedzīvojums
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca