Mix-Up at the Market: A Tale of Friendship

Mix-Up at the Market: A Tale of Friendship
8 de may. de 2024 · 16m 45s

Fluent Fiction - Latvian: Mix-Up at the Market: A Tale of Friendship Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mix-up-at-the-market-a-tale-of-friendship/ Story Transcript: Lv: Rīts Rīgā bija saulains un...

mostra más
Fluent Fiction - Latvian: Mix-Up at the Market: A Tale of Friendship
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/mix-up-at-the-market-a-tale-of-friendship

Story Transcript:

Lv: Rīts Rīgā bija saulains un dzīvības pilns, it īpaši Rīgas Centrāltirgū, kur cilvēki steidzās pirkt un pārdot svaigākās preces.
En: The morning in Riga was sunny and bustling with life, especially at the Riga Central Market, where people hurried to buy and sell the freshest produce.

Lv: Liene bija jauna meitene ar spilgtiem acu zibumiem, kas dievināja tirgu - šo čivināšanas un smaržu kaleidoskopu.
En: Liene was a young girl with bright sparkling eyes, who adored the market - this buzzing and fragrant kaleidoscope.

Lv: Viņa bija atnākusi pēc zivīm, bet ceļā satika savu labo draugu Aivaru, kurš tikko bija iegādājies lielisku lasi.
En: She had come for fish, but on her way, she met her good friend Aivars, who had just bought a splendid salmon.

Lv: Šajā pašā tirgū bija arī Andris, zemenes audzētājs no Pierīgas, kurš lepni eksponēja savas spožākās vasaras ogas.
En: In this very market, there was also Andris, a strawberry grower from Pieriga, proudly displaying his shiniest summer berries.

Lv: Liene zināja, cik viņas māte mīlēja šīs sulīgās zemenes, tāpēc nolēma arī tās nopirkt.
En: Liene knew how much her mother loved these juicy strawberries, so she decided to buy them as well.

Lv: Aivars, dodoties prom no tirgus, lūdza Lieni uzmanīt savu lasi.
En: As Aivars was leaving the market, he asked Liene to look after his salmon.

Lv: Viņa piekrita, bet pēc neliela brītiņa sajauca Aivara lasi ar Andra zemenēm.
En: She agreed, but after a little while, she mixed up Aivars's salmon with Andris's strawberries.

Lv: Sapņojot par mājās gaidāmo zivju vakariņām, Liene paņēma klēpī zemeņu grozu un steidzās mājup.
En: Dreaming of the fish dinner awaiting at home, Liene picked up the strawberry basket and hurried home.

Lv: Brīdī, kad Andris atgriezās pie savas tirdzniecības vietas, viņš izbrīnījās par kāda mīklainā apmaiņa - zemeņu vietā bija lasis!
En: When Andris returned to his selling spot, he was astonished by a mysterious exchange - instead of strawberries, there was a salmon!

Lv: Un, kad Aivars atnāca pakaļ savai zivij, viņš atrada tikai grozu ar zemenēm.
En: And when Aivars came back for his fish, he found only a basket of strawberries.

Lv: Abi vīrieši nekavējoties saprata, ka kaut kas ir greizi nolikts.
En: Both men immediately realized that something had been misplaced.

Lv: "Galu galā, kur nu manas ogas?
En: "In the end, where are my berries?"

Lv: " Andris dusmīgi jautāja, un Aivars pievienojās: "Un mana zivs?
En: Andris angrily asked, and Aivars added, "And my fish?

Lv: Es gribēju to vakariņām!
En: I wanted it for dinner!"

Lv: "Liene, ieraugot savu kļūdu, steidzās atpakaļ uz tirgu.
En: Seeing her mistake, Liene hurried back to the market.

Lv: Viņa skrēja caur tirgus burzmu ar zemeņu grozu rokās, apzinoties, cik kņada viņa ir izraisījusi.
En: She ran through the market bustle with the basket of strawberries in her hands, realizing the mess she had caused.

Lv: Atgriežoties, viņa atrada Aivaru un Andri, viņiem abiem neapmierināto sejas izteiksmi.
En: Upon returning, she found Aivars and Andris, both wearing dissatisfied expressions.

Lv: "Man žēl," Liene sāka, "Es paņēmu ne to pirkumu.
En: "I'm sorry," Liene began, "I took the wrong purchase.

Lv: Šīs ir jūsu zemenes, Andri, un Aivar, lūdzu, piedod par samaisīšanu.
En: These are your strawberries, Andris, and Aivars, please forgive the mix-up."

Lv: "Abi puiši, redzot Lienes nevainīgo skumju izteiksmi, nevarēja dusmoties.
En: Both guys, seeing Liene's innocent sorrowful expression, couldn't be angry.

Lv: "Nekas, gadās," Andris atbildēja ar smaidu.
En: "It's okay, it happens," Andris replied with a smile.

Lv: "Un man tagad ir stāsts, ko pastāstīt," piebilda Aivars, negaidot tādu piedzīvojumu šajā rītā.
En: "And I now have a story to tell," added Aivars, not expecting such an adventure this morning.

Lv: Liene smaidīja atvieglota.
En: Liene smiled in relief.

Lv: Trīs draugi kopā smēja, un pēc visiem sagrozījumiem nolēma izveidot kopīgu vakariņu plānu ar Lienes mātes labākajām zivju receptēm un Andra svaigajām zemenēm kā desertu.
En: The three friends laughed together and, after all the commotion, decided to make a plan for a shared dinner, using Liene's mother's best fish recipes and Andris's fresh strawberries as dessert.

Lv: Tas bija jauks pavērsiens sarežģītam rītam.
En: It was a nice turn for a complicated morning.

Lv: Tā kā Rīgas Centrāltirgus turpināja virmot ap tos, Liene, Aivars un Andris saprata, ka dīvaini notikumi var noved pie jaunām draudzībām un patīkamiem atklājumiem.
En: As the Riga Central Market continued buzzing around them, Liene, Aivars, and Andris realized that strange events could lead to new friendships and pleasant discoveries.

Lv: Un pat ja kļūdas šajās vietās ir neizbēgamas, var izrādīties, ka no tām iegūst kaut ko vērtīgāku nekā tikai pareizo pirkumu.
En: And even if mistakes in these places are inevitable, it may turn out that they gain something more valuable than just the right purchase.


Vocabulary Words:
 • morning: rīts
 • bustling: burzīgs
 • produce: preces
 • sparkling: zibēni
 • fragrant: smaržīgs
 • kaleidoscope: kaleidoskops
 • strawberry: zemeņu
 • juicy: sulīgs
 • exchange: apmaiņa
 • misplaced: nepareizs novietots
 • realized: saprata
 • angrily: dusmīgi
 • expression: izteikums
 • adventure: piedzīvojums
 • lavishly: lepni
 • astonished: izbrīnījies
 • mysterious: mīklains
 • commotion: burzma
 • complicated: sarežģīts
 • gain: iegūt
 • valuable: vērtīgs
 • inevitable: neizbēgams
 • messed up: sajauka
 • dissatisfied: neapmierināts
 • innocent: nevainīgs
 • desert: deserts
 • dissatisfied: neapmierināts
 • relief: atvieglojums
 • pleasant: patīkams
 • discoveries: atklājumi
mostra menos
Información
Autor FluentFiction.org
Página web www.fluentfiction.org
Etiquetas

Parece que no tienes ningún episodio activo

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Actual

Portada del podcast

Parece que no tienes ningún episodio en cola

Echa un ojo al catálogo de Spreaker para descubrir nuevos contenidos.

Siguiente

Portada del episodio Portada del episodio

Cuánto silencio hay aquí...

¡Es hora de descubrir nuevos episodios!

Descubre
Tu librería
Busca